MỪNG L, THÁNH DONBOSCO - BỔN MẠNG BAN MỤC VỤ GIỚI TR1“Lễ hôm nay bổn mạng Ban Mục Vu Giới Trẻ, cộng đoàn chúng ta hợp dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho BMVGT, noi gương
 
THÁNH L, MỪNG KÍNH THÁNH DON BOSCO QUAN THẦY BAN MỤC VỤ GIỚI TR1“Thiên Chúa đối xử với con người bằng quyền uy của lòng từ bi, của trái tim, nhưng Thiên
 
CHƯƠNG TRÌNH MÙA CHAY 2017 CỦA BMV GIỚI TR1 GX. KHI,T TÂMI.Tĩnh tâm giới trẻ và thăm hỏi tại Viện Dưỡng Lão Tình Thương Suối Tiên.Vào ngày Chúa Nhật
 
THÁNH L, KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIET NAM 2016 Mừng Ngày Truyền Thống Giới Trẻ Nhiệt huyết, năng động, và vui vẻ đó là tinh thần trong buổi mừng
 
BAN MỤC VỤ GIỚI TR1 HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRỈN LỊCH SỬ THÀNH LẬP-          Tiền thân sinh hoạt mục vụ giới trẻ của giáo xứ
 
L, THÁNH GIOAN BOSCO – BỔN MẠNG BAN MỤC VỤ GIỚI TR1.Mừng kính 200 năm ngày sinh Thánh Gioan Bosco cũng là bổn mạng của Ban Mục Vụ Giới Trẻ giáo xứ Khiết Tâm, thánh
 
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập