Vào lúc 18g00 chiều thứ bảy 26/8/223 mừng kính thánh bổn mạng ca đoàn Augustinô. Thánh Lễ do cha xứ Giuse chủ tế, cùng đồng tế với cha có cha phó Phêrô, cha Gioakim Việt Châu, cha Giuse Hiếu thơ ký tỉnh dòng Thánh Thể và thầy phó tế Phêrô Quỳnh.

Phụng vụ Thánh Lễ hôm nay theo Chúa Nhật XXI thường niên.

Mở đầu Lễ cha  xứ hướng ý cộng đoàn “Đức Kitô đã thiết lập Giáo Hội, trên nền tảng đức tin của thánh Phêrô. Người hiện diện với chúng ta, Với mục tiêu duy nhất là làm cho Nước Chúa trị đến và toàn thể nhân loại được cứu độ. Hợp ý cùng anh chị em ca đoàn Augutinô, cầu nguyện cho chúng ta, cách riêng anh chị em ca đoàn, để mỗi người chúng ta biét hoán cải đời sống, biết dùng cuộc đời để ca khen Danh Chúa”. 

Sau phần công bố Tin Mừng, thầy phó tế Phêrô chia sẻ Lời Chúa. Thầy tóm lược trình thuật Tin Mừng. Trọng tâm là lời tuyên tín của ông Simon Phêrô :”Thầy là Đấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Đức Giêsu nói với ông :

“Này anh Si-môn con ông Giô-na, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Đấng ngự trên trời.  Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: Anh là Phê-rô, nghĩa là Tảng Đá. Trên Tảng Đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy. Và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. (Mt 16,16-18).

Chúa khen thánh Phêrô là người có phúc, đã nhận được măc khải từ cha trên trời. Sau lời tuyên xưng, Chúa đã khẳng định Thánh Phêrô là Tảng Đá, Chúa sẽ dựng Hội Thánh Chúa. Nhận được trách nhiệm cao, Chúa ban ơn cần thiết để chu toàn sứ mạng. Ngày nay cũng vậy, như Chúa đã dùng thánh Augustinô là viên đá để xây dựng Giáo Hội, mỗi thành viên trong ca đoàn, trong cộng đoàn chúng ta cũng là những viên đá nhỏ bé,  cũng đang cần được mài dũa để Chúa sử dụng, xây dựng Hội Thánh : “Hãy để Thiên Chúa dùng anh em như những viên đá sống động mà xây nên ngôi đền thờ thiêng liêng…”(1Pr 2,4) Mỗi người chúng ta dù khác nhau, nhưng chúng ta trở thành duy nhất trong ngôi nhà Giáo Hội.

Sau Thánh Lễ, cha xứ chúc mừng ca đoàn Augustinô trong này bổn mạng. Cha cũng kêu mời có thêm nhiều ca viên cộng tác để ca tụng Chúa.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập