CHÚA NHẬT 33 THƯỜNG NIÊN

Mc 13,24-32

Suy niệm:

Diễn từ của Chúa Giêsu nói về ngày sau hết, mọi sinh vật sẽ được quy tụ lại trước ngai tòa Đấng Thẩm Phán. Những việc làm tốt sẽ được tuyên dương, còn những việc làm đen tối, xấu xa sẽ bị vạch trần và đem ra ánh sáng. Ai nấy sẽ tự biết mình được thưởng hay phạt tuỳ vào công trạng việc mình làm ?

Thiên Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, vì tình thương vô biên của Thiên Chúa trước ngày chung thẩm, sẽ có những điềm tiên báo trong Kinh Thánh sẽ xảy ra để nhắc nhở người ta có thời giờ ăn năn và sám hối. Con người từ xưa tới nay, đều được cảnh giác và tiên báo để mọi người có thể sẵn sàng bước vào cuộc sống vĩnh cửu.

Ngày tận thế, tức ngày mọi sự sống sẽ chấm dứt khắp nơi trên toàn thể trái đất, và theo sách Khải Huyền tiên báo một trời mới đất mới sẽ là môi trường mới thay thế cho môi trường hiện nay. Nhưng các Thánh là những người thuộc về Thiên Chúa, các ngài sẽ được hạnh phúc đời đời trong vinh quang, vì các ngài đã chọn Chúa là cùng đích, vì thế Thiên Chúa sẽ là phần gia nghiệp tuyệt hảo cho các ngài.

Về ngày tận thế, Kinh Thánh nói rõ tất cả loài người từ đông chí tây, từ nam chí bắc, và từ nguyên thủy sẽ trải qua một cuộc duyệt xét, mà người ta quen gọi là ngày phán xét chung. Những người sống công chính và tốt lành sẽ được Thiên Chúa ban thưởng vinh quang và hạnh phúc đời đời.

Còn những người dù đã được tiên báo, và đã được cảnh giác mà không tin, không nhận Thiên Chúa là Cha và Chúa Giêsu Kitô là Đấng Chúa Cha sai đến để giải thoát nhân loại, sẽ không được diện kiến Thiên Chúa là nguồn gốc phát sinh và cũng là cùng đích của loài người.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con đang sống trong cuộc đời trần thế, những tư tưởng, lời nói và việc làm của chúng con Chúa đều biết cả. Vì thế, trong ngày phán xét chung thẩm, Chúa sẽ căn cứ vào đời sống và việc làm của mỗi người mà thưởng hay phạt.

Lạy Chúa, Chúa làm chủ thời gian và không gian. Chúa là Đấng dựng nên trời đất muôn vật. Chúa là niềm hy vọng, là cùng đích và là lẽ sống của chúng con. Chúng con xin phó thác toàn thân trong bàn tay quan phòng Chúa, nào là thân xác, trí khôn và linh hồn cùng với các quan năng. Xin dạy chúng con biết sống mỗi ngày như là ngày cuối hết của đời chúng con, để mỗi người chúng con sống trong bình an và ơn nghĩa với Chúa. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập