CHÚA NHẬT 24 THƯỜNG NIÊN

Mc 8,27-35

Suy niệm:

Đức Giêsu tha thiết mong cho toàn thể nhân loại biết Chúa, để được Chúa cho biết Thiên Chúa Cha, vì Chúa muốn cho mọi người được hưởng tình yêu của Cha, Cha của Ngài. Và Ngài đã dâng Thánh Thể Ngài làm lễ hy sinh trên thánh giá vì chúng ta, để xin Thiên Chúa Cha nhận chúng ta làm nghĩa tử.

Nói rõ hơn là Đức Giêsu đã chết để chúng ta được tha tội và được cứu độ, được sống đời đời. Chúa đã chết khổ đau cho chúng ta được muôn đời hạnh phúc. Chúa đã chết nhục nhã cho chúng ta được đời đời vinh quang. Chúa đã chết như một kẻ tội lỗi, vì Chúa đã gánh lấy tất cả tội nhân loại để chúng ta được sống lại làm con cái Thiên Chúa.

Vì thế, nếu chúng ta không biết Đức Giêsu là Con Thiên Chúa thì chúng ta cũng không thể thuộc về Thiên Chúa. Chúng ta không biết Đức Giêsu là Đấng Chúa Cha sai đến để giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi, thì làm sao chúng ta biết ơn và kính mến Thiên Chúa Cha.

Vậy như Chúa Giêsu nói: "Ai biết Chúa Con là biết Chúa Cha". Chúa gây ý thức cho các môn đệ biết Chúa khi Chúa hỏi: "Người ta bảo Thầy là ai?". Nhờ đó các ông mới hồi tưởng đến những gì người ta nói về Chúa, mà biết rõ hơn Thầy mình cao cả hơn Gioan Tẩy Giả mà tiếng đồn về sự thánh thiện vẫn còn vang dội nơi tâm hồn các ông. Thầy mình hơn cả Êlia, một đại ngôn sứ đã được đưa về trời cả 500 năm trước mà vẫn còn lưu danh. Chúa nhấn mạnh: Vậy chính các anh bảo Thầy là ai? - Phêrô đã cương quyết thưa: "Thầy là Đức Kitô. Thầy là Con Thiên Chúa hằng sống".

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cùng với Thánh Phêrô chúng con tin, tuyên xưng và tôn vinh Chúa là Con Thiên Chúa hằng sống. Nhưng rất thường chúng con lại hiểu sai về vai trò cứu thế của Người, về con đường cứu chuộc. Nơi Thánh Thể, Chúa đã dạy cho chúng con biết Đấng Cứu Thế thực là Con Thiên Chúa, mạc khải cho chúng con biết con đường Con Thiên Chúa phải đi là con đường thập giá, phải chịu đau khổ, chịu hành hạ, chịu sỉ nhục, và phải chịu chết.

Lạy Chúa, khi mời gọi chúng con theo Chúa, Chúa không lừa mị chúng con, Chúa không hứa hẹn cho chúng con những gì dễ dãi, chóng qua, nhưng Chúa chỉ cho chúng con con đường thập giá là con đường duy nhất đưa chúng con đến hạnh phúc và sự sống vĩnh cửu. Xin Chúa ban cho chúng con ơn can đảm và một tình yêu nồng nàn với Chúa để chúng con quyết liệt trong cuộc chạy đua dành lấy hạnh phúc nước trời. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết từ bỏ mình, vác thập giá mình mà bước theo Chúa mọi ngày cho đến trọn đời. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập