(Tiếp theo kỳ trước…)

Bài 32

PHỤNG VỤ LỜI CHÚA

Cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người

 

Sau khi đã giới thiệu một cách ngắn gọn các nghi thức trong phần phụng vụ Lời Chúa: các Bài đọc, Thánh vịnh Đáp ca, Alleluia, bài giảng, phần tuyên xưng đức tin và lời nguyện chung, bây giờ chúng ta kết thúc bằng cách trả lời một vài câu hỏi được tóm kết dưới đây: Tại sao chúng ta lại có những nghi thức đó? Mục đích chính của chúng là gì?

Trả lời cho những câu hỏi này cũng rất đơn giản: mục đích của phần phụng vụ Lời Chúa là để thiết lập cuộc đối thoại giữa Thiên Chúa và con người, vì một mặt Thiên Chúa nói và mặt khác con người đáp trả.

Lúc các Bài đọc được đọc cũng chính là lúc Thiên Chúa nói với dân Ngài. Thiên Chúa còn nói qua bài giảng của linh mục, vì mục đích chính của Lời Chúa là làm cho mọi người nhận biết sự hoà điệu và thích hợp của Lời ấy trong chính cuộc sống của họ.

Mặt khác, khi Thánh vịnh Đáp ca được đọc hay được hát đó cũng là lúc cộng đoàn đáp lại lời Thiên Chúa. Lời chúc tụng: “Lạy Chúa, vinh danh Chúa.” – “Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.” cũng là lời đáp Lời. Và tất nhiên, việc tuyên xưng đức tin của cộng đoàn là lời đáp trả đầy trân trọng và đầy thành kính dâng lên Thiên Chúa, và ngay cả Lời nguyện Chung cũng được coi là lời đáp trả cho Lời. Như vậy, trong tất cả, con người đáp trả bằng cách xin cho Lời Chúa được toàn thể nhân loại nhận biết vì sự tốt lành cho toàn thế giới.

Vì vậy, phụng vụ Lời Chúa được thiết lập theo cách Thiên Chúa yêu cầu một điều gì đó và con người đáp trả lại Lời Ngài.

Điều này cũng rất quan trọng là nếu cộng đoàn đáp trả một cách nghiêm túc và xác tín thì họ cũng phải có thời gian cần thiết để cân nhắc một cách kỹ lưỡng về lời yêu cầu “thánh thiêng siêu việt” ấy. Trước khi đáp trả “xin vâng”, chúng ta phải suy xét kỹ càng trong tâm trí và để nó chín muồi trong lòng. Theo cách thức này, chúng ta sẽ nhận thức được những yêu cầu thiết thực của Lời Chúa một cách sâu sắc hơn.

 

 

Chúng ta có thể hoạ lại sự di chuyển của phần Phụng vụ Lời Chúa theo cách thức dưới đây:

 

I. THIÊN CHÚA MỜI GỌI.        III. CĐ ĐÁP TRẢ LỜI MỜI GỌI.

 

 


                      II. SUY NGẪM VỀ LỜI MỜI GỌI.

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập