CHÚA NHẬT 34 THƯỜNG NIÊN

Suy niệm:

Đức Chúa Giêsu bị trói đứng trước Philatô, đại diện toàn quyền của Rôma, một đế quốc hùng mạnh thời Chúa Giêsu còn tại thế. Vì giáo quyền Do Thái cáo gian Đức Chúa Giêsu gây rối loạn, nên ông Philatô hỏi Ngài : "Ông có phải là vua Do Thái không?".

Đức Chúa Giêsu trả lời: "Nước tôi không thuộc thế gian này". Ông Philatô lại hỏi tiếp: "Thế ông là vua sao?". Chúa Giêsu trả lời: "Tôi sinh ra và đến thế gian để làm chứng cho sự thật". Ông Philatô không phải là hạng người biết nghe và hay nghe sự thật, nhưng ông cũng biết rõ các tư tế và kỳ hào Do Thái bắt Ngài nộp cho chính quyền Rôma và vu cáo Ngài đã xưng mình là vua, để nhờ tay chính quyền Rôma giết Người. Ông cũng biết rõ Chúa Giêsu là người vô tội bị cáo gian nên tìm cách phóng thích Chúa.

Chính hội đồng tối cao Do Thái âm mưu giết Chúa Giêsu với bất cứ giá nào. Nhưng bà vợ ông Philatô đã mơ thấy Chúa Giêsu là Đấng vô tội, nên can chồng đừng nhúng tay vào vụ xét xử Đấng vô tội.

Nhưng vì ông Philatô sợ dân Do Thái vu cáo ông nơi triều đình Rôma nên ông trao Chúa Giêsu cho lính đánh đòn. Vì các chức sắc Do Thái sợ quan Philatô cho đánh đòn Chúa Giêsu rồi tha Ngài, nên xúi lý hình đánh làm sao để có được tha thì Chúa Giêsu cũng đã thành phế nhân. Vì thế, trận đòn mà ý ông Philatô là chỉ làm cho Chúa mang thân hình đáng thương, thì bọn lý hình không chỉ đánh đòn Chúa một cách thậm tệ mà còn bắt Chúa Giêsu đội vương miện tết bằng gai và chế diễu Ngài là vua giả.

Philatô thấy thương Chúa và nghĩ khi người Do Thái thấy hình tượng Chúa như vậy thì cũng không đòi đóng đanh Chúa nữa, nên đưa Chúa lên nơi cao cho mọi người thấy và nói: "Đây là người ấy". Nhưng dân Do Thái bị các tư tế và luật sĩ kích thích gào lên: "Đóng đinh nó đi !".

Ôi! Chúa Giêsu là vua thật trời đất lại bị dân mình coi là vua giả, bị hành hạ tối đa và giết đi.

Để đền tội ấy ta hãy suy tôn Chúa Giêsu là vua lòng ta và là vua cao cả chí thánh.

Cầu nguyện:

      Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa làm vua Hội Thánh và dùng Hội Thánh Chúa chinh phục muôn dân cho họ nhận biết Chúa là Vua trên hết các vua. Xin Chúa làm vua các gia đình, giáo xứ, giáo phận chúng con. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập