Tuần 2

 Vâng lời Thầy,

Con sẽ thả lưới

I. KHAI MẠC

Hát: Ðây Phép Nhiệm Mầu

1. Ðây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh: Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian: Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ÐK. Giêsu Nhân Lành, đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương, ban cho con cái: qua nơi lưu đầy về nơi mong chờ, say nguồn tình yêu, thiết tha muôn đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh, thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Ðoàn con âu yếm kết hiệp cùng nhau, sống trong tình Cha đến muôn đời sau.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng và cảm tạ Chúa vì sự hiện diện của Chúa. Chúa hiện diện với chúng con trong Hội Thánh, Chúa hiện diện với chúng con trong mọi biến cố của cuộc sống, cả khi chúng con gặp thử thách gia truân. Chúa hiện diện với chúng con trong những người anh em đồng loại. Và đặc biệt, Chúa hiện diện với chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, để mỗi ngày chúng con được đón rước Chúa.

Lạy Chúa, bước sang năm mới này, hơn lúc nào hết, Chúa cũng đang mời gọi mỗi người chúng con “ra khơi” để rao giảng tình yêu của Thiên Chúa cho hết mọi người. Xin cho chúng con biết quảng đại đáp lại tiếng Chúa mời gọi, và mau mắn ra đi rao giảng, làm chứng cho nước Chúa. Xin cho chúng con luôn tin tưởng phó thác tất cả trong tay Chúa, vì mọi sự chúng con có đều do Thiên Chúa ân ban, xin cho chúng con một niềm tín thác vào Chúa, như thánh Phêrô xưa: “Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng dựa vào lời Thầy, tôi sẽ thả lưới” Để đem về cho Chúa những mẻ cá ngập thuyền. Amen.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban Thánh Thần giúp chúng con thật lòng sám hối trở về với Chúa. Để bước sang năm mới này, chúng con biết nỗ lực sống bác ái, yêu thương trong gia đình, xã hội, biết trở thành lời rao giảng Tin Mừng sống động cho những anh chị em lương dân chung quanh.

Cộng đoàn : Đọc kinh cáo mình: Tôi thú nhận ....

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG TÔN THỜ

Người dẫn: Chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ. 

-      Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Nguồn Mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn điều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong lịch sử cứu độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẽo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Người dẫn: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian, và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, Hoan hô Chúa trên các tầng trời.

(Thinh lặng)

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con …

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi ấy, Đức Giêsu đang đứng ở bờ hồ Ghennêxarét, dân chúng chen lấn nhau đến gần Người để nghe lời Thiên Chúa. Người thấy hai chiếc thuyền đậu dọc bờ hồ, còn những người đánh cá thì đã ra khỏi thuyền và đang giặt lưới. Đức Giêsu xuống một chiếc thuyền, thuyền đó của ông Simôn, và Người xin ông chèo thuyền ra xa bờ một chút. Rồi Người ngồi xuống, và từ trên thuyền Người giảng dạy đám đông.

Giảng xong, Người bảo ông Simôn: "Chèo ra chỗ nước sâu mà thả lưới bắt cá." Ông Simôn đáp: "Thưa Thầy, chúng tôi đã vất vả suốt đêm mà không bắt được gì cả. Nhưng vâng lời Thầy, tôi sẽ thả lưới." Họ đã làm như vậy, và bắt được rất nhiều cá, đến nỗi hầu như rách cả lưới. Họ làm hiệu cho các bạn chài trên chiếc thuyền kia đến giúp. Những người này tới, và họ đã đổ lên được hai thuyền đầy cá, đến gần chìm. Thấy vậy, ông Simôn Phêrô sấp mặt dưới chân Đức Giêsu và nói: "Lạy Chúa, xin tránh xa con, vì con là kẻ tội lỗi!" Quả vậy, thấy mẻ cá vừa bắt được, ông Simôn và tất cả những người có mặt ở đó với ông đều kinh ngạc. Cả hai người con ông Dêbêđê, là Giacôbê và Gioan, bạn chài với ông Simôn, cũng kinh ngạc như vậy. Bấy giờ Đức Giêsu bảo ông Simôn: "Đừng sợ, từ nay anh sẽ là người thu phục người ta." Thế là họ đưa thuyền vào bờ, rồi bỏ hết mọi sự mà theo Người.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Trước khi trao phó sứ vụ loan truyền ơn cứu độ để quy tụ muôn dân về cho Thiên Chúa, Đức Chúa Giêsu mong muốn cho các môn đệ thấy: Gương Chúa Giêsu thực thi sứ vụ ấy thế nào?.

Dân chúng ồn ào và chen lấn nhau vây quanh Chúa, những ngư phủ vừa đi đánh cá về neo thuyền vào bờ và đang giặt lưới. Chúa ở giữa vòng vây của dân chúng và Ngài giảng dạy họ.

Giảng xong Chúa bảo các ngư phủ chèo thuyền ra xa để thả lưới bắt cá. Ông Phêrô bằng kinh nghiệm đánh cá của mình bao nhiêu năm qua và nói với Chúa Giêsu: Chúng con vất vả cả đêm mà chẳng được con cá nào, nhưng Thầy muốn thì chúng con xin vâng.

Các ông thả lưới và khi kéo lưới lên thì thu được nhiều cá, và họ phải nhờ một thuyền khác đến giúp. Với phép lạ Chúa Giêsu cho các môn đệ bắt được nhiều cá, các ông kinh ngạc và càng bối rối vì mặc cảm tội lỗi không đáng được hưởng ân lộc này. Ông Phêrô thốt lên và nói: Xin Thầy xa chúng con, ý ông là vì chúng con không xứng đáng ở với Thầy.

Tuy nhiên, Chúa đã nhân cơ hội bảo cho các ông hiểu ý Ngài, về sứ vụ Tông đồ mà Chúa muốn sẽ trao cho các ông. Ngài nói:

   - Các ông sẽ là người thả lưới thiêng liêng.

   - Các ông sẽ thành công lớn lao.

   - Các ông phải dấn thân thực thi lời Ngài.

Với phép lạ này và lời Chúa dạy cho chúng ta hiểu : Muốn làm tông đồ của Chúa phải :

   - Đừng thấy dân chúng đông mà ngại.

   - Đừng ngại dấn thân và đừng sợ vất vả.

Nhờ được thấy phép lạ, các ông đã bỏ mọi sự theo Chúa.

Phần chúng ta cũng hãy tin tưởng vào tình thương của Chúa, để nếu Chúa gọi chúng ta làm tông đồ hay nhận sứ vụ nào thì đừng ngại, vì nếu nghe Lời Chúa, chính Chúa sẽ làm cho mọi việc kỳ diệu để chúng ta cũng được tham gia công trình cứu độ của Chúa.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin rằng Chúa không trao phó cho ai một sứ vụ nào mà chính Chúa lại không tích cực cộng tác với họ để đạt kết quả lớn lao.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, được Chúa kêu gọi tham dự tích cực vào công trình cứu độ của Chúa là một hồng ân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhân loại khắp thế giới là của Chúa và Chúa muốn chúng con cộng tác với Chúa để đưa anh em về làm con cái Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa đã dùng Hội thánh như cái lưới rộng của tình thương mà quy tụ chúng con thành anh chị em với nhau trong tình Chúa thương. Amen


Hát: Niềm Xác Tín Của Con

1. Con luôn tin rằng, tình Ngài thương con không bờ không bến. Con luôn tin rằng, Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con ngày ngày, nẻo đường con đi thiên nhiên dịu vợi. Ngài phủ vây con với khí trời mát trong.

ĐK. Và này con đến Chúa ơi, xin quyết theo Ngài. Dẫu có cô đơn, dẫu có lo âu con luôn vui bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ân thánh do trời. Dẫn lối con đi, dẫn bước trung trinh, nơi thánh điện Ngài.

2. Con luôn tin rằng, Ngài đã chọn con giữa lòng nhân thế. Con luôn tin rằng, Ngài chở che con trên đôi cánh của Ngài. Dòng đời hôm nay, đau thương phủ đầy, Ngài hằng thương yêu không chỉ bằng lời. Tình Ngài cho con ôi mang nhiều mến thương.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa phán rằng: “Thầy ban cho anh em phúc bình an của Thầy”. Chúng con hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn được hồn an xác mạnh, để chu toàn ơn gọi và sứ mạng Chúa trao ban.

Cộng đoàn HÁT : Hồng ân Chúa bao la, tuôn đổ xuống chan hòa, tuy tay con nhỏ bé, bao nhiêu cũng không vừa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thư gửi tín hữu Philiphê dạy rằng: Anh em hãy vui luôn trong niềm vui của Chúa”. Chúng con hiệp lời cầu xin Chúa cho mọi người trên quê hương Việt Nam thân yêu, được vui hưởng một mùa xuân thái hòa, và một năm mới ấm no hạnh phúc, để mọi gia đình cũng được an vui, hạnh phúc trong năm mới này.

Cộng đoàn HÁT : Hồng ân Chúa bao la,

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa của mùa xuân yêu thương. Những ngày đầu năm mới là những ngày sum họp gia đình, cầu chúc cho nhau, mừng tuổi nhau. Chúng con hiệp lời cầu xin Chúa, cho lời cầu chúc tốt đẹp mà mọi người dành cho nhau trong những ngày đầu xuân được thành hiện thực.

Cộng đoàn HÁT : Hồng ân Chúa bao la, …

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, năm mới đến mọi sự đều được đổi mới. Chúng con hiệp lời cầu xin Chúa, cho mỗi người chúng con, cho các gia đình, các giáo xứ trong năm mới này, nhờ ơn Chúa biết đổi mới đời sống bằng tình yêu thương hiệp nhất, để qua đó  mọi người nhận biết chúng con là con cái của Chúa.

Cộng đoàn HÁT : Hồng ân Chúa bao la,

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ                                 

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 


Hát kết: Nguyện Cầu Cho Xứ Đạo

   Mẹ ơi xứ đạo con đây, nguyện xin dâng hiến Mẹ từ bi, xin Mẹ luôn đỡ nâng phù trì và thương dẩn dắt trên đường đi.

ÐK: Me Maria, xin thương đến xứ đạo con đây. Ban nguồn an bình, hiệp nhất yêu thương. Mẹ luôn thăm viếng giúp đỡ mãi xứ đạo con đây. Trong tình yêu Mẹ liên kết muôn tâm hồn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập