Chúa Nhật 17 Thường Niên B

 Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tibêria. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái.

Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philípphê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! " Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!" Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Đó là lời Chúa 

Suy niệm:

Phép lạ là việc không phải bất cứ ai cũng làm được, chỉ mình Thiên Chúa hay Đấng được Thiên Chúa thông quyền cho. Mà Thiên Chúa cũng không làm phép lạ khi không có mục đích xây dựng nào cho tập thể.

Vậy Chúa có mục đích nào khi làm phép lạ cho bánh hóa nhiều? Mục đích thấy rõ là: Chúa muốn ta tin vào tình thương tế nhị của Đấng Cứu Thế. Ngài biết dân chúng theo Ngài nhiều ngày rồi, lương thực họ mang theo đã cạn mà hoàn cảnh lúc bấy giờ dù có tiền cũng khó tìm đâu ra bánh đủ cho đám đông vì trời đã muộn. Chúa hỏi thử các môn đệ.  Tông đồ Philípphê và các môn đệ dường như thử thách Đức Giêsu khi nêu ra vấn đề tiền bạc và khả năng eo hẹp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Trong khi kho lương thực chỉ có “năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá”, hơn nữa cũng không phải của nhóm các môn đệ, nhưng của một em bé! Trước một nhu cầu lớn như thế, các môn đệ nghĩ ngay đến tiền. Chúa mời gọi họ làm, nhưng lại không cho tiền! “Tiền” ở đây có thể được hiểu theo nghĩa rộng là tất cả các phương tiện và điều kiện để làm việc, nhằm đáp ứng nhu cầu của người khác cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng sống tương quan với Chúa, và nhất là khi cộng tác với sứ mạng của Chúa, nghĩa là làm chứng cho Tin Mừng qua đời sống gia đình, việc phục vụ, việc tông đồ,… chúng ta không thể chỉ suy xét trên bình diện phương tiện, nhưng còn trên bình diện thần nhiệm nữa.

5 chiếc bánh và 2 con cá đúng là chẳng thấm thía gì! Đức Giêsu bảo các ông đưa bánh và cá đó cho Ngài và bảo tất cả người ta ngồi xuống cỏ. Chúa cầm lấy bánh và cá dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha rồi bẻ ra trao cho các môn đệ đem chia cho dân. Mọi người ăn no nê và còn thu lại được 12 giỏ đầy.

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Bánh Hằng Sống được trao ban cho chúng con một cách quảng đại mỗi ngày nơi Bánh Thánh Thể trong thánh lễ; chúng con chỉ cần mở tay và mở lòng ra để đón nhận. Tuy không có sự dư tràn vật chất, nhưng lại có sự dư tràn về ơn huệ sự sống của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì sáng kiến tình yêu kỳ diệu khi Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại và đồng hành với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là tuyệt đỉnh của tình yêu trao ban, xin dạy chúng con luôn biết thờ phượng và kính mến Chúa. Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm cách sâu xa về tình yêu Chúa nơi bàn tiệc thánh, xin cho chúng con cảm nghiệm được sự sống của Chúa qua việc rước lấy Mình và Máu Chúa mỗi ngày dưới hình bánh và rượu đơn sơ, để chúng con đủ sức dấn thân phụng sự Chúa và đó cũng là đảm bảo sự sống muôn đời cho chúng con. Amen.


Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập