Thứ 5 tuần thánh- Thánh lễ tiệc ly 2017

Thánh lễ tiệc ly được cử hành vào lúc 18g00 ngày 13/4/2017 tại giáo đường nhà thờ giáo xứ Khiết Tâm, do Cha Phê rô Chánh quản xứ giáo xứ Khiết Tâm làm chủ tế.
Trước thánh lễ, là nghi thức rước của các Cha đồng tế, thầy phó tế, 12  tông đồ, HĐMVGX, các em lễ sinh tiến vào thánh đường uy nghi và trang nghiêm.
Mở đầu thánh lễ Cha chủ tế mời gọi mọi người hiệp thông với nhau để phục vụ nhau để thực hiện giới răn mà Chúa Giê su đã trao cho chúng ta.
Trong phần chia sẻ TIn Mừng, thầy phó tế đã nêu lên những tấm gương có tinh thần phục vụ trong giáo xứ không kể ngày đêm, không kể đêm mưa ngày nắng, những tâm gương đã giúp cho giáo xứ có một khuôn viên nhà thờ sạch sẽ đẹp đẽ, các chương trình, các hoạt động trong giáo xứ được diễn ra nghiêm trang và thành công, họ không làm vì tiền bạc vì quyền cao chức vọng mà vì tình yêu, tình yêu thúc đẩy, tình yêu bắt nguồn từ tình yêu của chúa Giê su. Tiếp đó, Thầy phó tế cho biết Chúa Giê su thiết lập bí tích Thánh thể và bí tích Truyền Chức Thánh là vì tình yêu của Thiên Chúa đối với con người. Thánh Thể là Chiên Thiên Chúa đã bị hiến tế để cứu con người khỏi tội lỗi. Chúa Giê su đến là để phục vụ như Người đã nói: "Con người đến là để phục vụ chứ không phải là được phục vụ" , Người phục vụ và nêu cao tinh thần phục vụ mọi người, trước khi chết, Người đã cúi xuống rửa chân cho các môn đệ, một hành động của một đầy tớ phục vụ cho chủ của mình, qua đó, Thầy cũng muốn cộng đoàn hãy theo tinh thần của Đức Ki tô, phục vụ chính trong đời sống, trong gia đình và trong cộng đồng xã hội. Các linh mục là đại diện của Chúa Ki tô ở dưới trần gian, các ngài cũng đã và đang sống trên tinh thần của Chúa, đó là phục vụ mọi người nêu gương người linh mục tối cao đó là chính Đức Ki tô Giê su.

Sau bài giảng là phần nghi thức rửa chân, Cha chủ tế đã thực hiện nghi thức rửa chân cho các môn đệ ngay trên gian cung thánh, cuối thánh lễ là nghi thức cung nghinh thánh thánh thể Chúa vào nhà nguyện, sau đó sẽ chầu thánh thể đến 24 giờ đêm.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập