(Tiếp theo kỳ trước…)

BÀI 37 C

Mang theo

“Ngoài ra, thưa anh em, những gì là chân thật, cao quý, những gì là chính trực tinh tuyền, những gì là đáng mến và đem lại danh thơm tiếng tốt, những gì là đức hạnh, đáng khen, thì xin anh em hãy để ý. Những gì anh em đã học hỏi, đã lãnh nhận, đã nghe, đã thấy ở nơi tôi, thì hãy đem ra thực hành, và Thiên Chúa là nguồn bình an sẽ ở với anh em” (Pl 4,8-9).

 

Hãy nhớ mang theo trong tâm hồn và tâm trí bạn ý nghĩa của Tin Mừng và bài giảng trong tuần tới. Sự suy ngẫm có thể là một lời khác mà chúng ta có thể sử dụng với từ “mang theo”. Suy ngẫm và mang theo ý nghĩa của những lời bạn đã nghe. Nhiều lần trong thánh lễ, một ý tưởng đặc biệt có thể thu hút suy nghĩ của bạn, nhưng vào thời điểm đó nó không có ý nghĩa đặc biệt. Đừng để ý tưởng hay suy nghĩ đó qua đi. Đôi khi ý nghĩa của nó sẽ bộc lộ ra trong tương lai nếu bạn mang nó theo trong lòng và chờ đợi. Có nhiều thứ chúng ta không thể hiểu một cách dễ dàng được. Trong Tin Mừng của thánh Luca, người ta nói rằng Đức Maria đã lưu giữ nhiều điều trong lòng (Lc 2,19; 2,52). Mẹ suy nghĩ về chúng như đôi khi chúng ta được mời gọi để thực hiện. Mang theo Lời Chúa cho đến khi Lời đó trở nên hiển nhiên là một cách thức quan trọng để gia tăng tinh thần trong đức tin.

Những lời của Kinh Thánh là lời đem lại sự sống. Một lần nữa và một lần nữa chúng ta cần phải được nhắc nhớ lại điều này. Mang theo và suy ngẫm về những lời của Đức Giêsu và công việc của Ngài là truyền tải một sự mới mẻ của cuộc sống cho tất cả những ai tìm kiếm Ngài. Đức Giêsu nói: “Tôi đến để cho chiên được sống và sống dồi dào” (Ga 10,10). Đó không phải là những lời vô ích. Đức Giêsu có ý về những lời đó. Hãy tin rằng Đức Giêsu đến để mang lại cho chúng ta hạnh phúc và bình an trong cuộc sống. Hãy tin rằng Ngài mang đến cho chúng ta cuộc sống mới. Ngài đổi mới và làm tươi mới chúng ta. Cũng tin rằng những gì chúng ta nghe sẽ như Kinh Thánh nói về Lời của Chúa: “Lời Ta cũng vậy, một khi xuất phát từ miệng ta, sẽ không trở về với Ta nếu chưa đạt kết quả, chưa thực hiện ý muốn của Ta, chưa chu toàn sứ mạng Ta giao phó” (Is 55,11).

Mang theo những lời của Tin Mừng đổi mới chúng ta khi chúng ta trở nên hiệp nhất với tâm hồn và tâm trí của Đức Giêsu Kitô. Suy ngẫm và lặp lại Lời Chúa sẽ biến đổi suy nghĩ và đổi mới con tim chúng ta.

Một lần nữa, chúng ta hãy tìm kiếm ví dụ của các môn đệ và các tông đồ. Nhiều lần họ mang lời của Đức Giêsu với họ, mặc dù họ không hiểu (Mt 13,13; 16,9; Mc 4,13; 8,17; Ga 8,43). Tuy nhiên, họ không bao giờ để những lời đó ra đi. Sau một thời gian trôi qua, sự hiểu biết đã trở nên hiển nhiên và họ đã nhớ lại (Lc 24,8; Ga 2,22; Cv 11,16). Mang theo một lời mà chúng ta đã cảm nhận cho chính mình, là một hành vi phát triển trong đức tin. Khi chúng ta mang một thông điệp được ban cho mình, Lời Chúa trở thành, không phải một lời thoáng qua, nhưng là một lời nuôi dưỡng và tiếp thêm sinh lực.

 

Học Viện Thánh Thể chuyển ngữ

từ tác phẩm “Healing Through The Mass” của Lm. Robert Degrandis, SSJ (Makati: St. Paul Publications, 1988)

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập