I. KHAI MẠC

Hát: Con Mến Yêu

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà cùng với lòng đội ơn thiết tha, nơi Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp đời con.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện của Chúa chúng con được bao bọc bởi lòng thương xót vô hạn, và tình yêu sâu thẳm của Chúa dành cho chúng con. Chỉ có Ơn Cứu Chuộc của Chúa mới bảo đảm cho phần rỗi linh hồn chúng con. Chúa cam lòng chấp nhận thân phận làm người như chúng con, Chúa đã chịu chết khổ hình và sống lại hiển vinh để chuộc tội cho chúng con, Chúa lại ẩn mình trong tâm bánh nhỏ bé trên bàn thờ này để trở nên lương thực nuôi sống chúng con mỗi ngày. Với lòng biết ơn và tin yêu,chúng con sẽ hân hoan thường xuyên tới thăm viếng Chúa mỗi ngày.

Xin ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con biết cương quyết từ bở chính mình, từ bỏ những cám dổ bất chính làm chúng con mất đi phần rổi linh hồn, để chúng con vững bước theo Chúa. Được ở trước sự hiện diện của Chúa lúc này đây là hạnh phúc lớn lao của chúng con. Xin Chúa hãy dùng con như khí cụ để làm sáng danh Chúa. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG (Thinh lặng) 

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. Con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa."

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa."

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa, Chúa đã từ trời xuống thế làm người, Cho chúng con có người đồng hành và người an ủi chở che chúng con trong cuộc đời trần thế.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa."

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa dành cho chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa che phủ vẻ oai phong cao cả, để chúng con được mời gọi tới như người bạn tâm giao

Cộng đoàn:Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa."

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa dành cho chúng con trong bí tích này, Chúa hãm bớt sự nồng cháy huy hoàng của tình yêu Chúa. Vì Chúa biết chúng con không chịu nổi vẻ đẹp mãnh liệt và dịu dàng của tình yêu Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy tình yêu Chúa dành cho chúng con trong Bí Tích Cực Thánh này. Xin Chúa hằng lôi kéo chúng con đến với trái tim Chúa. Cho chúng con no thỏa sự dịu ngọt của tình yêu Chúa để chúng con nên hiền lành như Chúa. Amen

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samari để chuẩn bị cho Người đến. Nhưng dân làng không đón tiếp Người, vì Người đang đi về hướng Giêrusalem. Thấy thế, hai môn đệ Người là ông Giacôbê và ông Gioan nói rằng: "Thưa Thầy, Thầy có muốn chúng con khiến lửa từ trời xuống thiêu huỷ chúng nó không?" Nhưng Đức Giêsu quay lại quở mắng các ông. Rồi Thầy trò đi sang làng khác.

Đang khi Thầy trò đi đường thì có kẻ thưa Người rằng: "Thưa Thầy, Thầy đi đâu, tôi cũng xin đi theo." Người trả lời: "Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu."

 Đức Giêsu nói với một người khác: "Anh hãy theo tôi!" Người ấy thưa: "Thưa Thầy, xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã." Đức Giêsu bảo: "Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Triều Đại Thiên Chúa."

Một người khác nữa lại nói: "Thưa Thầy, tôi xin theo Thầy, nhưng xin cho phép tôi từ biệt gia đình trước đã." Đức Giêsu bảo: "Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa." 

Đó là Lời Chúa.  

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Đứng trước những lời mời gọi theo Chúa trong cuộc sống, chúng ta đáp lại thế nào, giữa những lựa chọn của cuộc đời, ta có thực sự luôn chọn Chúa là trên hết hay ta thường có những thoả hiệp và ngần ngại bởi những suy tính riêng tư và chỉ đến với Chúa khi ta dường như không còn điều gì khác để bám víu? Lời Chúa chúng ta vừa nghe giới thiệu cho chúng ta ba trường hợp có người đến xin theo Chúa Giêsu và cả ba nhận được những câu trả lời khác nhau. Qua đó cho chúng ta hiểu thế nào là theo Chúa thực sự và phải có thái độ ra sao khi đứng trước những chọn lựa hay quyết định theo Chúa. 

-           Người thứ nhất đến nói: “Ngài đi đâu, tôi cũng xin đi theo,” Đức Giêsu trả lời rằng:“Con chồn có hang, chim trời có tổ, nhưng Con Người không có chỗ tựa đầu.”(Lc 9, 58) Đức Giêsu muốn nói lên thực trạng về cuộc sống của Ngài và sẽ là của những ai muốn theo Ngài. Một cuộc sống đơn bạc và bình dị đến độ thiếu thốn những nhu cầu thiết yếu như nơi ăn chốn ở. Qua đó, Đức Giêsu muốn người môn đệ không tìm an toàn vật chất, từ bỏ não trạng hưởng thụ để có thể chia sẻ cuộc sống nghèo với người nghèo khó.

-           Người thứ hai đứng trước lời mời gọi theo Chúa và anh ta nói: “Xin cho phép tôi về chôn cất cha tôi trước đã.”(c. 59) nhưng Đức Giêsu trả lời rằng: “Cứ để kẻ chết chôn kẻ chết của họ. Còn anh, anh hãy đi loan báo Nước Thiên Chúa.” (c. 60) Đức Giêsu đặt việc rao giảng Nước Thiên Chúa lên trên những ưu tiên của bản thân và gia đình. Người môn đệ không chỉ giam mình trong khóc thương và tiếc nuối người thân nhưng cần đứng lên, đi loan báo Nước Chúa và tìm kiếm sự sống mới vĩnh cửu.

-           Trường hợp thứ ba, người đến xin theo Chúa nhưng còn muốn về từ biệt gia đình trước đã. Đức Giêsu trả lời anh: “Ai đã tra tay cầm cày mà còn ngoái lại đàng sau, thì không thích hợp với Nước Thiên Chúa.” (c. 62) Đòi hỏi này giúp người môn đệ luôn hướng về phía trước, kiên vững trong lựa chọn của mình và hết lòng vì Nước Trời. Một khi đã chọn Chúa, chúng ta cần chọn và sống lựa chọn ấy với tất cả con người của mình.

Lời Chúa hôm nay thách đố chúng ta nhìn lại lựa chọn của mình là người Kitô hữu, người môn đệ của Chúa. Trong số những ưu tiên và chọn lựa, chính mỗi người trong chúng ta biết mình đã chọn thế nào và Chúa ở vị trí nào trong những chọn lựa ấy. Có thể ta tự hào vị đã luôn dành cho Chúa những gì tốt đẹp nhất, thiêng liêng nhất trong cuộc sống. Nhưng cũng có thể ta đã không thực sự để Chúa trên hết trong tất cả mọi lựa chọn của mình. Chọn Chúa trên hết đồng nghĩa với việc phải từ bỏ ít nhiều những ao ước riêng tư. Có những từ bỏ khiến ta không mấy an vui nhưng có khi không chọn Chúa khiến ta rơi vào tình cảnh tệ hại hơn.  

Xin Chúa cho chúng ta hiểu và chấp nhận những từ bỏ để trở nên tốt hơn, để luôn chọn Chúa trên hết mọi ưu tiên của bản thân. Những lựa chọn đúng đắn sẽ làm nên cuộc sống tốt đẹp và những quyết định theo Chúa giúp ta trở thành người môn đệ đích thực. Ước gì mỗi người chúng ta được Chúa Giêsu đồng hành trong cuộc sống, để qua Ngài, chúng ta học biết chọn lựa và can đảm sống chọn lựa ấy, chọn lựa dẫn ta đến với Nước Thiên Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là khuôn mẫu của người môn đệ, người biết từ bỏ và lựa chọn: từ bỏ điều xấu và chọn điều tốt.Chân lý này thật dễ hiểu, nhưng không dễ thực hiện. Có khi chúng con chọn những điều không tốt,vì một chút thú vị nó mang lại, nhưng sau đó là nhiều thất vọng tiếc nuối. Xin Chúa giúp chúng con can đảm hơn để dành ưu tiên cao nhất cho Chúa, vì biết rằng con đã chọn điều tốt nhất. xin cho chúng con quảng đại hơn với Chúa, để nhận lại phần thưởng nhiều gấp trăm, và sự sống đời đời làm gia nghiệp. Xin Chúa đồng hành với con, để trong mọi giây phút cuộc đời, con an tâm vững dạ, bước đi bên Chúa về Nước Trời. Amen.

Hát: Kinh Hòa Bình

1. Từ rất xa khơi, Người đã gọi tôi đi giữa lòng đời rao truyền tin mới. Từ rất xa khơi Người đã chọn tôi đi vào thế giới rắc gieo tình người.

ĐK. Xin cho đôi chân tôi miệt mài, để từ nay bước đi hoài, ngọt lời rao tin mới. Tôi xin đôi tay, giang vời vợi để tình thương lan khắp nơi và vòng tay ôm trùng khơi.

1. Từ rất xa khơi, Người muốn đời tôi như đuốc rạng ngời soi miền tăm tối. Từ rất xa khơi, Người đã đặt tôi như loài muối đất ướp thêm mặn đời.

IV. CẦU NGUYỆN (Mời cộng đoàn quỳ)

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa kêu gọi chúng con cộng tác vào chương trình cứu độ của Chúa, nhưng Chúa muốn chúng con phải có tinh thần của Chúa là quên mình phục vụ tha nhân.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết sống quảng đại cho công trình của Chúa.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đòi hỏi ai theo Chúa phải từ bỏ chính mình, sông khó nghèo và lánh xa những cám dổ bất chính.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa, vì Chúa mà biết dấn thân phục vụ cho hạnh phúc tha nhân.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban cho các bạn trẻ on nhận ra tiếng gọi của Chúa, để các bạn sẵn sàng đáp lại lời mời gọi của Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho các bạn trẻ biết từ bỏ những thói hư, tật xấu của mình mà tích cực cộng tác vào công trình cứu độ của Chúa.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn chúng con bết từ bỏ chính mình, chăm lo cho con cái mà Chúa tặng ban, luôn biết sống trong ơn nghĩa Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con ý thức được bổn phận làm cha là mẹ trong gia đình, biết dạy dổ con cái sống và làm theo Lời Chúa dạy.

KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Trong Trái Tim Chúa

1. Trong trái tim Chúa yêu muôn đời, con xin được một chỗ nghỉ ngơi, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi như nước mưa tan trong biển khơi. Nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi, trái tim con trong trái tim Người, nhỏ bé thôi, nhỏ bé thôi là tình con trong khối tình người.

ĐK. Trái tim hồng Thiên Chúa trái tim người Cha, mãi muôn đời yêu dấu chúng con gần xa. Tháng năm đời con sống chứa chan lời ca, có ân tình Thiên Chúa trái tim nở hoa. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400