I. KHAI MẠC

Hát: Con Mến Yêu

1. Con mến yêu tin thờ trong lòng cùng chút tình ngây thơ ngắm trông, trong Thánh Thể Chúa đổ ngàn ơn Ngài hiến thân nuôi dưỡng đoàn con.

ĐK: Giờ đây hạnh phúc độc nhất đời con. Êm đềm Chúa nhìn hạnh phúc nào hơn. Lòng con ngây ngất tin Chúa yêu Chúa. Trong tình Chúa yêu con phó dâng tâm hồn.

2. Con phó dâng tâm hồn thật thà cùng với lòng đội ơn thiết tha, nơi Thánh Thể Chúa ở cùng con, hằng xót thương trợ giúp đời con.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước sự hiện diện của Chúa chúng con được bao bọc bởi lòng thương xót vô hạn, và tình yêu sâu thẳm của Chúa dành cho chúng con. Chỉ có Ơn Cứu Chuộc của Chúa mới bảo đảm cho phần rỗi linh hồn chúng con. Chúa cam lòng chấp nhận thân phận làm người như chúng con, Chúa đã chịu chết khổ hình và sống lại hiển vinh để chuộc tội cho chúng con, Chúa lại ẩn mình trong tâm bánh nhỏ bé trên bàn thờ này để trở nên lương thực nuôi sống chúng con mỗi ngày. Với lòng biết ơn và tin yêu,chúng con sẽ hân hoan thường xuyên tới thăm viếng Chúa mỗi ngày.

Xin ban cho chúng con sức mạnh của Thánh Thần để chúng con biết cương quyết từ bở chính mình, từ bỏ những cám dổ bất chính làm chúng con mất đi phần rổi linh hồn, để chúng con vững bước theo Chúa. Được ở trước sự hiện diện của Chúa lúc này đây là hạnh phúc lớn lao của chúng con. Xin Chúa hãy dùng con như khí cụ để làm sáng danh Chúa. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG (Thinh lặng) 

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. Con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa."

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa."

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa, Chúa đã từ trời xuống thế làm người, Cho chúng con có người đồng hành và người an ủi chở che chúng con trong cuộc đời trần thế.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa."

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa dành cho chúng con trong Bí Tích Thánh Thể, Chúa che phủ vẻ oai phong cao cả, để chúng con được mời gọi tới như người bạn tâm giao

Cộng đoàn:Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin vào tình yêu Chúa dành cho con. Chúng con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy Chúa."

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ tình yêu Chúa dành cho chúng con trong bí tích này, Chúa hãm bớt sự nồng cháy huy hoàng của tình yêu Chúa. Vì Chúa biết chúng con không chịu nổi vẻ đẹp mãnh liệt và dịu dàng của tình yêu Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ, ngợi khen và thờ lạy tình yêu Chúa dành cho chúng con trong Bí Tích Cực Thánh này. Xin Chúa hằng lôi kéo chúng con đến với trái tim Chúa. Cho chúng con no thỏa sự dịu ngọt của tình yêu Chúa để chúng con nên hiền lành như Chúa. Amen

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Khi đã tới ngày Đức Giêsu được rước lên trời, Người nhất quyết đi lên Giêrusalem. Người sai mấy sứ giả đi trước. Họ lên đường và vào một làng người Samar