Gia Đình Với Chuỗi Hạt

LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

 

Ngược dòng thời gian lịch sử Giáo Hội, Chúa đã mạc khải lòng yêu thương nơi trái tim nhân lành Chúa qua các vị thánh. Đặc biệt vào thế kỷ XVII, Chúa đã mạc khải lòng tôn sùng Thánh Tâm Chúa qua thánh nữ Margarita, khi Giáo Hội bị đe doạ bởi chủ nghĩa Giansenit, trường phái này trình bày Thiên Chúa như là một Đấng công thẳng đáng sợ. Thánh Tâm Chúa Giêsu nhắc nhở con người rằng Thiên Chúa là tình yêu, chứ không phải là vị thẩm phán đáng sợ. Đến thế kỷ thứ XX, nhân loại đang trải qua những cuộc tàn phá do những khủng hoảng chính trị gây ra bởi những cuộc chiến tranh và những chủ nghĩa độc tài; Qua chị thánh Faustina, Thiên Chúa mạc khải sứ điệp Lòng Thương Xót, nhằm nhắc nhở con người hãy tín thác vào Thiên Chúa, đừng sợ hãi, đừng thất vọng:“Này con của Ta, hãy biết rằng, trái tim của Ta là lòng thương xót. Từ biển thương xót này mà các ân sủng trào ra khắp thế giới. Không linh hồn đến gần Ta mà không được an ủi đi ra về. Mọi nỗi lầm than đều được chôn vùi trong đáy của lòng thương xót của Ta, và mọi ơn huệ thánh hóa đều trào ra từ suối này”.”(Nhật ký thánh nữ Faustina).

Ngày 30-4-2000, trong bài giảng lễ phong Hiển Thánh cho thánh nữ Faustina, Thánh Giáo Hoàng Gioan Phaolô II nói: “Nhân loại sẽ không tìm thấy được sự bình an cho đến khi hết lòng quay về Lòng Thương Xót Chúa” (Nhật ký).

Một trong 5 cách thể hiện việc tôn sùng Lòng Thương Xót Chúa đó là lần chuỗi Lòng Thương Xót. Ai đọc chuỗi nhỏ này thì dâng lên Thiên Chúa Cha “Thân xác, Máu, Linh Hồn và Thiên Tính” của Chúa Giêsu Kitô để khẩn nài lòng thương xót cho các tội riêng, cho các tội của tha nhân và của toàn thế giới, đồng thời trong khi kết hiệp với hiến lễ của Chúa Giêsu cũng hướng tới tình yêu mà Thiên Chúa Cha trên trời ban cho Chúa Con, và trong Người ban cho tất cả nhân loại. “Với chuỗi Lòng Thương Xót, con sẽ được mọi sự, nếu điều con xin phù hợp với ý muốn của Cha”.

Chúng ta đang sống giữa một thời đại mà khoa học, công nghệ kỹ thuật tiến bộ vượt bậc, nhưng tình yêu thương giữa con người với con người lại đi xuống; con người  mất đi sự gắn kết, hòa hợp. Trái tim chúng ta như vô cảm trước mọi nỗi đau của tha nhân, từ những người gần gũi chúng ta nhất trong một nhà. Thiếu đi tình yêu nên nhiều gia đình đi đến thiếu niềm tin rồi xào xáo, mất hạnh phúc của một mái ấm gia đình, nhiều gia đình đến bờ vực tan vỡ.

  Vậy còn chần chừ gì mà không lần chuỗi Lòng Thương Xót trong các gia đình, để quyền năng của Lòng Thương Xót biến đổi trái tim của từng người trong các gia đình Kitô hữu, để trái tim của chúng ta nên giống Trái Tim Chúa. Càng tin tưởng phó thác vào Chúa bao nhiêu, chúng ta càng nhận lãnh được nhiều ân huệ bấy nhiêu. Tin tưởng mà thôi chưa đủ, còn cần phải tín thác tuyệt đối, vì“Ta chính là Tình Yêu và Lòng Thương Xót. Khi một linh hồn tiến đến gần Ta với lòng tín thác, Ta sẽ đổ tràn ân sủng trên họ đến mức độ họ không tài nào chỉ giữ riêng cho mình, mà phải tỏa ra cho các linh hồn khác được nhờ”.

Nguyện xin Lòng Thương Xót Của Chúa biến đổi từng người chúng con, gia đình chúng con, quê hương đất nước chúng con và toàn thế giới.

Hoạ Mi 

 

(Phần phụ thêm)

LẦN CHUỖI LÒNG THƯƠNG XÓT CH&Ua