Tuần 3

Chứng Nhân Tình Yêu

I. KHAI MẠC

Hát: Bánh Nhiệm Mầu

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên Đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK: Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái, qua nơi lưu đày về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh. Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, ngày hôm nay Chúa lại quy tụ anh chị em chúng con về với Thánh Thể Chúa, để chúng con được sống những giây phút thiên đàng với Chúa, đó thật là một diễm phúc cho cuộc sống lữ hành của chúng con, nhất là trong ngày khánh nhật truyền giáo này. Hợp với muôn người đang thờ lạy và tôn vinh Thánh Thể Chúa khắp nơi, chúng con xin chung lời ca tụng Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con luôn luôn nhiệt thành xây dựng nước Chúa bằng lời cầu nguyện, bằng việc tham dự thánh lễ và rước Mình Thánh Chúa, bằng sự hy sinh, bằng gương sáng đời sống đức tin rạng ngời, bằng công cuộc bác ái xã hội, để nước Chúa được vinh quang. Xin Chúa thánh hóa chúng con để chúng con xứng đáng hơn khi đón nhận những ơn lành Chúa ban.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa kêu gọi mỗi người chúng con hãy ra đi loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo. Xin cho chúng con ơn khôn ngoan của Chúa Thánh Thần và lòng yêu mến Chúa sắc son, để qua nếp sống bác ái yêu thương, chúng con sẽ trả về cho Thiên Chúa vẽ đẹp tinh tuyền và thánh thiêng như thủa ban đầu của công trình tạo dựng. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm Mùa Vui

Thứ hai thì ngắm: Đức Bà đi viếng bà thánh Isave, ta hãy xin cho được lòng yêu người. 

Suy niệm: Đức Maria vội vàng đến thăm bà Elisabet để mang lại cho bà chị họ những sự giúp đỡ cần thiết, nhưng nhất là mang đến cho bà Chúa Giêsu, Đấng ban ơn thánh hoá và hân hoan. Người trở nên mẫu gương cho chúng ta mỗi khi chúng ta được kêu mời đến giúp đỡ tha nhân, và nhất là đem Chúa Giêsu đến cho họ. Chúng ta hãy quyết tâm thực thi bác ái vì “Tất cả lề luật được tóm lại trong một mệnh lệnh: bạn hãy yêu thương tha nhân như chính mình” (Gl 5,14)

Lạy Mẹ Maria, xin đến thăm viếng gia đình chúng con và mang đến cho chúng con hồng ân của Chúa Giêsu, người con yêu quý của Mẹ.

 (Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh) 

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

(A)           Lạy Chúa,/ chúng con chúc tụng Chúa,/ vì Chúa nhân từ kiên nhẫn thương yêu chúng con.

(B)            Lạy Chúa,/chúng con chúc tụng Chúa,/ Chúa luôn trung tín ban phát mọi ơn lành cho chúng con, /Chúa bỏ quên những bất trung và lỗi phạm của chúng con.

(A)           Lạy Chúa,/ chúng con chúc tụng Chúa / vì Chúa biết chúng con yếu đuối, / Chúa biết chúng con chỉ là cát bụi; / bởi thế Chúa tỏ lòng nhân từ của Chúa cho chúng con.

(B)            Lạy Chúa,/ chúng con chúc tụng Chúa,/ vì Chúa đối xử với chúng con như mục tử đối xử với đoàn chiên,/ như người cha đối xử với con cái mình.

(A)           Lạy Chúa, /chúng con chúc tụng Chúa,/ Chúa ban ánh sáng mặt trời cho người lành và kẻ dữ;/ Chúa tưới gội trái đất bằng mưa trời/ và ban nước xuống không phân biệt người công chính hay kẻ bất lương. /Chúa không khai trừ một ai trước ơn lành của Chúa.

(B)            Lạy Chúa,/ chúng con chúc tụng Chúa,/ vì Chúa hành động nhẫn nại với người có tội cũng như với người vô tội./ Chúa cho gió thổi/, lúa chín vàng, /nguồn nước vọt trào ra,/ cây cối trĩu nặng trái,/ cánh đồng tươi tốt ngàn hoa cho tất cả mọi người.

(A)           Lạy Chúa,/ chúng con chúc tụng Chúa, / Chúa nhân từ không ra án phạt,/ để cho con người có giờ trở về cùng Chúa,/ như Chúa phán: /Ta không muốn kẻ dữ phải chết, / nhưng muốn nó quay trở về cùng Ta để được sống.

(A + B) Lạy Chúa, /chúng con chúc tụng,/ tôn vinh,/ và ngợi khen Chúa, /vì Chúa luôn tỏ lòng nhân hậu với chúng con,/ quy tụ chúng con trở thành một vương quốc, /và làm cho chúng con trở nên những tư tế để thờ phượng Thiên Chúa/. Người là Thiên Chúa hằng sống và hiển trị đến muôn thưở muôn đời. Amen  

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo thánh Luca 18,1-8

Khi ấy, Đức Giêsu kể cho các môn đệ dụ ngôn sau đây, để dạy các ông phải cầu nguyện luôn, không được nản chí. Người nói: “Trong thành kia, có một ông quan toà. Ông ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì. Trong thành đó, cũng có một bà goá. Bà này đã nhiều lần đến thưa với ông: ‘Đối phương tôi hại tôi, xin ngài minh xét cho.’ Một thời gian khá lâu, ông không chịu. Nhưng cuối cùng, ông ta nghĩ bụng: ‘Dầu rằng ta chẳng kính sợ Thiên Chúa, mà cũng chẳng coi ai ra gì, nhưng mụ goá này quấy rầy mãi, thì ta xét xử cho rồi, kẻo mụ ấy cứ đến hoài, làm ta nhức đầu nhức óc.’”

Rồi Chúa nói: “Anh em nghe quan toà bất chính ấy nói đó! Vậy chẳng lẽ Thiên Chúa lại không minh xét cho những kẻ Người đã tuyển chọn, ngày đêm hằng kêu cứu với Người sao ? Lẽ nào Người bắt họ chờ đợi mãi? Thầy nói cho anh em biết, Người sẽ mau chóng minh xét cho họ. Nhưng khi Con Người ngự đến, liệu Người còn thấy lòng tin trên mặt đất nữa chăng?”

Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Dụ ngôn chúng ta vừa nghe, là một lời tâm tình của Chúa đối với chúng ta rất dồi dào và thiết tha. Có thể ví tâm trạng của Chúa Giêsu, như tâm trạng một bà mẹ trẻ nuôi con thơ, bà có hai bầu sữa rất dồi dào mà con bà không bú.

Vì con không bú nên bà đau vì căng sữa. Bà buồn và lo cho con bà. Con không bú là con đang đau hay sẽ đau, con không bú không lớn được...

Cũng thế, ta tỏ ra không cần ơn Chúa, sẽ làm cho Chúa đau buồn và lo như bà mẹ thấy con không muốn bú.

Một vị thẩm phán bất lương không sợ trời cũng chẳng nể ai. Ông chỉ cần hối lộ. Một bà góa nghèo bị cáo gian, xin ông minh oan cho, nhưng không hối lộ ông, ông không thèm để ý. Nhưng bà cứ kêu cứ nài, ông mất tự chủ và muốn khỏi bị bà lải nhải nài van, ông phải xử để gỡ oan cho bà.

Chúa Giêsu lại nhắc nhủ chúng ta: Thiên Chúa là tình thương bao la, hằng sẵn sàng nghe lời con cái thân thưa và tuy Thiên Chúa biết ta cần gì hơn chính chúng ta biết ta, nhưng Thiên Chúa ao ước được nghe ta thân thưa với Ngài, tỏ lòng tin tưởng nơi Ngài, mà nói rõ ra ta cần ơn Ngài.

Thiên Chúa lại không bao giờ mất tự chủ, thì làm sao Chúa có thể làm ngơ trước lòng chân thành của ta. Và như Chúa Giêsu nói: Lẽ nào Ngài bắt chúng ta chờ mãi, dù ta không xứng đáng được coi là con Ngài.

Chúa Giêsu lại nhấn mạnh: Ngài sẽ mau chóng minh xét cho ta.

Chúa Giêsu còn nói nhiều dụ ngôn về lòng thương xót của Chúa. Như dụ ngôn người láng giềng có khách đến ban đêm mà không có gì tiếp, phải sang gõ cửa nhà người bạn. Người này đã từ chối: Khuya rồi, tôi và các con đã lên giường, dậy thì chúng nó thức hết, cảm phiền anh, tôi không thể dậy lấy bánh cho anh được. Nhưng người láng giềng cứ năn nỉ mãi nên anh ta phải dậy lấy bánh quăng cho người này.

Chúa khuyến khích ta cứ xin sẽ được, cứ tìm sẽ thấy, cứ gõ cửa sẽ mở cho.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con vững tin vào tình yêu của Thiên Chúa mà luôn luôn cầu khẩn cùng Chúa ban mọi ơn lành hồn xác cho chúng con. Lạy Chúa, Chúa đã cho chúng con biết Chúa là Thiên Chúa không bao giờ để chúng con cầu khẩn mà cứ mãi làm ngơ. Xin giúp chúng con tin vững vàng vào tình thương không bến bờ của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con vững tin rằng: Thiên Chúa đã ban chính Đức Giêsu là Con yêu dấu của Ngài cho chúng con, thì còn gì khác cần cho phần rỗi và hạnh phúc của chúng con mà Ngài không ban, xin cho chúng con được nhờ Chúa với Chúa mà cảm tạ tình thương yêu không bờ bến của Thiên Chúa Cha. Amen


Hát: Chứng Nhân Tình Yêu

1.Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay nghe thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người.

ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người.

2. Con say sưa với tháng ngày tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi nương, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng cho quên đi những sầu vương Chúa ơi xin thương ai đoạn trường.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ vì yêu thương nhân loại chúng con, Chúa đã hiến thân mình trong Bí Tích Thánh Thể, làm của ăn nuôi dưỡng linh hồn chúng con và Chúa còn ở lại với chúng con cho đến ngày tận thế. Đây là một Tin Mừng mà chúng con có bổn phận tuyên xưng cho toàn thể nhân loại. Với lòng mến yêu, chúng con xin dâng lên Chúa những ước nguyện:

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa trao cho Giáo Hội sứ mạnh rao giảng Tin Mừng cho muôn dân. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các hoạt động truyền giáo trong Giáo Hội, thu lượm được nhiều kết quả tốt đẹp, để Danh Chúa được vinh hiển đến muôn đời.

Cộng đoàn Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao nào con biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cầu nguyện đặc biệt cho các linh mục đang gặp khó khăn trong sứ vụ tông đồ, được Chúa là nguồn an ủi, nâng đỡ, gìn giữ và bảo vệ các ngài khỏi mọi cám dỗ trần gian.

Cộng đoàn Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao …

3.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng cứu độ duy nhất của trần gian. Xin Chúa ban cho mỗi người Kitô hữu dám sống và tuyên xưng niềm tin của mình ngay trong môi trường sống, để ánh sáng Chúa Kitô được soi dọi vào thế giới đang muốn che khuất Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng và cứu chuộc con người.

Cộng đoàn Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao …

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong giờ phút này, chúng con cầu xin Chúa cho các bậc làm cha mẹ, biết nêu gương sáng trong đời sống đạo và biết cách hướng dẫn con cái cầu nguyện ngay từ thuở nhỏ, để các em được vững mạnh trong đức tin và có lòng yêu quý Giáo Hội.

Cộng đoàn Hát: Tình yêu Chúa cao vời biết bao …

KINH  CẦU CHO VIỆC TRUYỀN GIÁO

Lạy Chúa Cha từ ái,/ vì quá yêu thương nhân loại/ nên Cha đã sai Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô/ xuống thế làm người để cứu độ chúng con./ Trước khi về với Cha,/ Người đã sai Hội Thánh đi khắp thế gian/ rao giảng Tin Mừng cho muôn dân.

Cách đây bốn trăm bảy mươi năm,/ các vị thừa sai đầu tiên đã đến trên quê hương đất nước chúng con./ Các ngài đã không ngại gian lao khổ cực,/ giảng dạy đạo thánh tôn thờ Thiên Chúa duy nhất và Ba ngôi,/ khuyên nhủ người ta ăn ngay ở lành,/ hiếu kính tổ tiên,/ sống công bình bác ái./ Cha ông chúng con đã hân hoan đón nhận Tin Mừng, /và đã gìn giữ đức tin luôn cháy sáng, /dù phải chịu nhiều gian nan thử thách.

Chúng con cảm tạ Cha đã ban muôn ơn lành/ cho dân tộc và Hội Thánh Việt Nam./ Chúng con biết ơn công lao của các vị thừa sai/ và cha ông chúng con./ Xin Cha cho chúng con/ biết tiếp tục công cuộc rao giảng Tin Mừng của các bậc tiền nhân,/ biết làm chứng cho Chúa Giêsu Kitô/ bằng đời sống tin yêu và phó thác, / biết nói về Cha cho đồng bào lương dân,/ biết cầu nguyện/ và hy sinh cho việc truyền giáo.

Nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ La-Vang/ và các Thánh Tử Đạo Việt Nam,/ xin cho Khánh Nhật Truyền giáo này/ thành cơ hội thuận tiện để chúng con nhiệt thành sống/ và loan báo Tin Mừng/. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

     Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.


Hát kết: Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể

Xin cho con tâm tình của Mẹ. Xin cho con chia sẻ niềm vui những tháng ngày cưu mang Ngôi Lời giáng thế, những tháng ngày ôm ấp Thánh Thể con Người.

ĐK: Mẹ ơi, Tình Mẹ biển trắng hồn Mẹ rực nắng lênh láng hương trầm ngất ngây trời núi Li Băng. Nồng thắm ngọt ngào ủi an dạt dào trìu mến cao quý thay lòng đã mang con Chúa muôn đời. Lạy Mẹ Chúa Giêsu Thánh Thể. Xin cầu cho đoàn con.

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập