MỪNG LỄ THÁNH DONBOSCO - BỔN MẠNG BAN MỤC VỤ GIỚI TRẺ

“Lễ hôm nay bổn mạng Ban Mục Vu Giới Trẻ, cộng đoàn chúng ta hợp dâng Thánh Lễ, cầu nguyện cho BMVGT, noi gương thánh bổn mạng Donbosco, luôn hăng say phục vụ, lôi kéo nhiều bạn trẻ đến với Chúa.” Đó là lời mở đầu của cha xứ Giuse, chủ tế. Cùng đồng tế với cha có cha phó Giuse, cha Giuse Linh giảng lễ. Thánh lễ được cử hành lúc 18g00 ngày 30/01/2021.

Trọng tâm bài giảng, cha giảng lễ xoáy mạnh đến cuộc chiến đấu của con người về mọi mặt, đặc biệt là nội tâm, cho đến khi nhắm mắt lìa đời :” Tin Mừng chúng ta vừa nghe, là cuộc chiến giữa ánh sáng và bóng tối, giữa Thiên Chúa và Satan. Satan không thể thắng Thiên Chúa. Những cám dỗ vẫn đang diễn ra trong cuộc đời chúng ta, bắt chúng ta phải chọn lựa, chúng ta chọn Chúa, chúng ta sẽ chiến thắng. Nếu chúng ta không chọn Chúa, chúng ta có nguy cơ mất linh hồn. Thánh Donbosco nói : “Xin cho tôi các linh hồn.” Ngài làm mọi việc để lôi kéo các bạn trẻ về với Chúa. Đó cũng chính là trách nhiệm của các bạn. Hãy giữ lấy lời của thánh Donbosco. Chúng ta không thể làm được nếu chúng ta không có Chúa. Đây là cơ hội cho chúng ta, cho các bạn, cho cộng đoàn đem chúa đến cho mọi người.”

Sau Thánh lễ,  anh đại diện BMVGT cám ơn qúy cha, qúy tu sĩ  cùng cộng đoàn.

BMVTT 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập