(Tiếp theo kỳ trước…)

 

    KINH NGUYỆN THÁNH THỂ

BÀI 46

Kinh nguyện của mọi người

    Kinh Nguyện Thánh Thể không phải là kinh nguyện của một mình linh mục mà là của tất cả cộng đoàn.

 

Chứng thực cho điều này là khi đọc Kinh Nguyện Thánh Thể linh mục thường dùng từ “chúng con (ta)” mà không dùng từ “con (tôi)”, ngài không nói: “Con cảm tạ Chúa là Thiên Chúa của con”, mà ngài nói: “Hãy cảm tạ Chúa là Thiên Chúa chúng ta”; ngài không nói: “Tôi nâng tâm hồn tôi lên Chúa”, mà nói: “Chúng ta hãy nâng tâm hồn lên Chúa.”, và như vậy cho đến hết lời nguyện. Với lời nguyện này, đơn giản là chúng ta phải đọc lại và chăm chú lắng nghe để hiểu và tin một cách chắc chắn. Chúng ta sẽ đọc lại Kinh Nguyện Thánh Thể II dưới đây để hiểu rõ hơn về ý nghĩa của nó:

Vì thế, chúng con nài xin Chúa dùng ơn Thánh Thần Chúa thánh hoá những của lễ này, để trở nên cho chúng con, Mình và Máu Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng con.”

“Chúng ta hãy tuyên xưng mầu nhiệm đức tin.”

“Vì vậy, lạy Chúa, khi kính nhớ Con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa,…”

“Chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa …” 

Như chúng ta thấy, từ “chúng con (ta)” đã được sử dụng thường xuyên như thế nào trong Kinh Nguyện Thánh Thể, điều này đưa đến một kết luận là: Kinh Nguyện Thánh Thể thực sự là kinh nguyện của mọi người, đó là những người cùng tham dự trong một thánh lễ. 

Linh mục không thể tách khỏi cộng đoàn, ngài là một với cộng đoàn, khi nói ngài thường nhân danh cộng đoàn. Vâng, nhiều lúc, ngài có nói nhân danh Đức Kitô, như khi đọc lời truyền phép, nhưng hầu hết trong thánh lễ ngài nói là nói nhân danh toàn thể cộng đoàn. Như vậy, thánh lễ chính là lời của toàn thể cộng đoàn cùng trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, cùng cầu xin Chúa Thánh Thần ngự xuống và cùng tỏ bày những nhu cầu cần thiết lên Thiên Chúa Cha.

Đôi khi chúng ta nghĩ Kinh Nguyện Thánh Thể chỉ dành riêng cho một mình linh mục còn những người khác thì không, điều này hoàn toàn không đúng. Vâng, thực tế chỉ một mình linh mục đọc Kinh Nguyện Thánh Thể, nhưng khi đọc ngài nhân danh toàn thể cộng đoàn, vì thế đây không phải là kinh nguyện mang tính cá nhân của bất kỳ một người nào, nhưng là của mọi người, của cộng đoàn.

Như vậy, toàn thể Giáo Hội cùng dâng lời tạ ơn Chúa Cha, qua Chúa Con và trong Chúa Thánh Thần. Tất nhiên, chúng ta, tất cả là Giáo Hội.

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập