Tuần 1

SỐNG NGAY LÀNH

I. KHAI MẠC

Hát: Lạy Chúa

ĐK. Lạy Chúa bao ngày tháng con hằng mơ ước tìm về bên Chúa nguồn vui suối an hòa.

1. Nai rừng luôn khát khao, luôn khát khao dòng nước. Ước mong về, hằng ước mong về, về bên suối trong.

2. Lữ hành nơi khách lưu, nơi khách lưu sầu nhớ. Ước mong về, hằng ước mong về, về quê dấu yêu.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Chúng con cảm tạ, thờ lạy, kính mến Chúa là Đấng tạo dựng chúng con. Chúa dạy chúng con phải yêu thương tha nhân như yêu chính mình. Xin cho chúng con biết vì Chúa, quên mình cho hạnh phúc tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Kính mến Thiên Chúa trên hết mọi sự và yêu thương tha nhân như chính mình là bí quyết chu toàn tất cả các lề luật của nước trời. Chúa đã dạy chúng con nẻo đường của các mối phúc, xin giúp chúng con hiểu và sống những mối phúc này. Xin cho mỗi người chúng con có một tâm hồn nghèo khó, sống hiền lành, biết xót thương và xây dựng sự hòa thuận, luôn khao khát sống cuộc đời chính trực, để chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể! Xin Chúa ban tràn đầy ơn Thánh Thần biến đổi chúng con, đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến, xin cho chúng con biết trở nên nghèo khó để chúng con xứng đáng lãnh nhận phần thưởng là Nước Trời. Amen.

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG 

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 23 nhắc nhớ việc Chúa tiến vào đền thánh; phần đầu là nghi thức để được chấp nhận vào nơi thánh, phần hai cử hành cuộc rước hòm bia vào Giêrusalem. Thánh vịnh này có thể xem như việc cử hành biến cố Con Thiên Chúa đi vào thế gian, và tiên báo việc Người tiến vào thiên quốc trong biến cố thăng thiên. Chúng ta ghi nhớ rằng, để bước lên núi của Thiên Chúa cần có tấm lòng thành thực và trong trắng. Đó cũng là điều kiện để chúng ta có thể thờ phượng Thiên Chúa cách đích thực

(A)  Chúa làm chủ trái đất cùng muôn vật muôn loài,

làm chủ hoàn cầu với toàn thể dân cư. *

Nền trái đất Người dựng trên biển cả,

đặt vững vàng trên làn nước mênh mông.

 

(B)  Ai được lên núi Chúa ?

Ai được ở trong đền thánh của Người ?

 

(A)  Ðó là kẻ tay sạch lòng thanh,

chẳng mê theo ngẫu tượng,

không thề gian thề dối.

 

(B)  Người ấy sẽ được Chúa ban phúc lành,

được Thiên Chúa cứu độ thưởng công xứng đáng. *

Ðây chính là dòng dõi những kẻ kiếm tìm Người,

tìm thánh nhan Thiên Chúa nhà Gia-cóp.

 

(A)  Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

 

(B)  Ðức Vua vinh hiển đó là ai ? *

Là Đức Chúa mạnh mẽ oai hùng,

Đức Chúa oai hùng khi xuất trận.

 

(A)  Hỡi cửa đền, hãy cất cao lên, *

cao lên nữa, hỡi cửa đền cổ kính,

để Ðức Vua vinh hiển ngự vào.

 

(B)  Ðức Vua vinh hiển đó là ai ? *

Là Chúa Tể càn khôn :

chính Người là Ðức Vua vinh hiển.

 

(A)  + (B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

                 Tự muôn đời và chính hiện nay
                  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

(Thinh lặng)

IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm Mùa Mừng

Thứ Nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu sống lại, ta hãy xin cho sống lại thật về phần linh hồn.

Suy niệm Mầu Nhiệm này chúng ta hiểu rõ sự sống thật của linh hồn quan trọng làm sao. Xác thịt, sẽ trở về bụi đất, chỉ còn lại sự sống linh hồn, là chính hơi thở của Chúa đã ban khi tạo nên chúng ta. Sự sống lại của Chúa Giêsu bởi Chúa Thánh Thần, vì Mẹ Maria thụ thai Chúa Giêsu bởi phép Chúa Thánh Thần. Vậy sự sống của chúng ta cũng bởi Chúa Thánh Thần. Chính Thánh Thần Chúa đang thánh hóa, hướng dẫn Giáo Hội và mọi người chúng ta. Chúng ta cùng liên kết đau khổ với Chúa Giêsu trên Thập Giá, chắc chắn chúng ta sẽ cùng phục sinh vinh quang như Chúa Giêsu đã sống lại.

Trong tâm tình đó - Chúng con dâng 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh,  xin Mẹ Maria giúp chúng con thật sự hoán cải, sẵn sàng hy sinh tất cả, ngay cả mạng sống mình để làm vinh danh Chúa và phục vụ phần rỗi các linh hồn.

(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Maccô

 Có một người trong các kinh sư đã nghe Đức Giêsu và những người thuộc nhóm Xa-đốc tranh luận với nhau. Thấy Đức Giêsu đối đáp hay, ông đến gần Người và hỏi: "Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu? "Đức Giêsu trả lời: "Điều răn đứng đầu là: Nghe đây, hỡi Israel, Đức Chúa, Thiên Chúa chúng ta, là Đức Chúa duy nhất. Ngươi phải yêu mến Đức Chúa, Thiên Chúa của ngươi, hết lòng, hết linh hồn, hết trí khôn và hết sức lực ngươi. Điều răn thứ hai là: Ngươi phải yêu người thân cận như chính mình. Chẳng có điều răn nào khác lớn hơn các điều răn đó." Ông kinh sư nói với Đức Giêsu: "Thưa Thầy, hay lắm, Thầy nói rất đúng. Thiên Chúa là Đấng duy nhất, ngoài Người ra không có Đấng nào khác. Yêu mến Thiên Chúa hết lòng, hết trí khôn, hết sức lực, và yêu người thân cận như chính mình, là điều quý hơn mọi lễ toàn thiêu và hy lễ." Đức Giêsu thấy ông ta trả lời khôn ngoan như vậy, thì bảo: "Ông không còn xa Nước Thiên Chúa đâu! " Sau đó, không ai dám chất vấn Người nữa.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Trong cuộc đời sứ vụ rao giảng của Chúa, chúng ta nhận thấy Chúa tiếp xúc nhiều hạng người : người tốt, người xấu, người thu thuế, người tội lỗi, người yêu mến Chúa, người ghét Chúa…

Bài Tin Mừng mà thánh sử Máccô thuật lại một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêu và giới kinh sư. Kinh sư được xem là giới trí thức lãnh đạo tinh thần dân Do Thái. Họ hiểu biết và am tường về Kinh Thánh, luật lệ. Họ nhận thấy Chúa Giêsu là người đối đáp hay, nên họ tìm đến Chúa, một mặt thử Chúa và xem Chúa trả lời như thế nào?. Ông đến gần Người và hỏi : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. Một câu hỏi mà giới kinh sư đặt ra cho Chúa là câu hỏi khó, vì nguyên luật Do Thái gồm 613 điều luật, chia ra 248 điều tích cực và 365 điều tiêu cực, mà người Do Thái phải tuân giữ. Nếu Chúa không được học thì khó mà trả lời cho họ. Bấy giờ, Chúa Giêsu cho họ thấy, tất cả 613 điều luật đó điều qui về điều răn chính yếu là mến Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Một khi tuân giữ hai điều này là đã chu toàn mọi luật lệ.

Qua vị kinh sư mà chúng ta biết kính mến Thiên Chúa trên hết mọi người và mọi sự là cốt lõi mọi giới răn, nhưng vì Thiên Chúa là Đấng vô hình, nên Thiên Chúa lại cho ta một phương thế để tỏ ra là kính mến Ngài, là hãy vì Ngài mà yêu tha nhân như chính bản thân mình. Tha nhân là anh em của chúng ta. Tất cả đều là con người như chúng ta và cũng có những tính hư tật xấu như ta. Một khi chúng ta nhường nhịn, quảng đại tha thứ lỗi lầm và chia sẻ cho tha nhân vì Chúa, thì Thiên Chúa kể như ta kính mến Người.

Chúa Giêsu đã khẳng định tất cả những gì anh em làm cho tha nhân là làm cho chính Ta. Chúa Giêsu tiên báo ngày phán xét chung, Chúa sẽ lấy việc yêu thương nhau làm chuẩn mà thưởng phạt con người : “Vì xưa Ta đói khát, mình trần, anh em đã chia cơm xẻ áo cho Ta…”. Vị kinh sư được Chúa ngỏ lời như thế, đã sung sướng thưa lại rằng: Thầy dạy thật chí lý và Chúa bảo : “Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu!”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mến Chúa và yêu người là hai giới răn trọng nhất trong đạo, một khi chúng con tuân giữa hai giới răn này là chúng con chu toàn lề luật của Chúa. Tuy nhiên, mến Chúa và yêu người nói trên phương diện lý thuyết thì ai cũng có thể thực hiện được, nhưng khi đem vào đời sống thực hành thì thật là khó đối với mỗi người chúng con.

Lạy Chúa làm sao chúng con có thể yêu mến Chúa được, khi đời sống chúng con còn sống trong tội lỗi, còn đó những tính hư tật xấu, sống ích kỷ. Chúng con chưa dám từ bỏ con người cũ, để mến Chúa nhiều hơn. Chúa còn mời gọi chúng con yêu mến tha nhân như chính mình. Một khi chúng con chưa thực lòng yêu mến Chúa thì chúng con không thể yếu mến tha nhân được.

Lạy Chúa xin đổ tràn tình yêu Chúa vào tâm hồn chúng con, để đời sống chúng con được phản ánh bằng tình yêu của Chúa. Xin dâng lên Chúa bản thân, hoàn cảnh và giới hạn của chúng con để Chúa canh tân và hướng dẫn nếu đẹp ý Chúa, để chúng con có thể đến với Chúa và tha nhân với tâm hồn an vui và rộng mở. Amen


Hát: Bài Ca Thống Hối

1. Biết mấy năm rồi hồn con đã phụ tình Chúa, biết mấy năm trường lòng Chúa khao khát mong chờ. Trìu mến cuộc đời, tâm hồn đắm trong bùn nhơ, ánh mắt nhân từ luôn nhìn đến chốn mịt mù. Hãy đón con về, về nơi Thánh Tâm mạch sống. Dũ hết tội đời cho hồn trinh khiết sạch trong.

ĐK. Ôi Chúa Giêsu nghe lời thống thiết khẩn cầu. Tội lỗi vô ơn đã làm Chúa những ưu sầu. Ôi Chúa Giêsu, con nguyện yêu Chúa sớm chiều, đáp đền tình thương suốt đời ca khen tình yêu.

2. Nước mắt chan hòa hồn con ngước lên nhìn Chúa, khóc lóc đau thương tội lỗi nay xin chừa. Dứt hết tội tình bằng hồn đến nơi tình yêu. Tắm nước trong lành cho đời hết kiếp tiêu điều. Hãy đón con về, về nơi Thánh Tâm từ ái. Giúp sức cho con vững lòng chiến đấu từ đây.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban ơn cho mọi thành phần trong Hội Thánh, luôn thực thi đúng lời Chúa dạy, để chứng minh cho mọi người hiểu rằng, người Công giáo mến Chúa là để yêu người và yêu người là để chứng tỏ lòng mến Chúa.

Cộng đoàn Hát: Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa  giữa cơn u sầu.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban ơn cho mọi nhà cầm quyền trong xã hội hiểu rằng, lòng mến Chúa của người Công giáo không gây thiệt hại gì cho tình yêu đồng loại, trái lại còn giúp họ yêu thương đồng bào trọn hảo hơn.

Cộng đoàn Hát: Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa  giữa cơn u sầu.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban ơn cho mọi người đã thiếu tình thương, thiếu sức khỏe, không có công ăn việc làm, gặp được những người thật tình giúp đỡ vì lòng mến Chúa và lòng yêu thương họ.

Cộng đoàn Hát: Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa  giữa cơn u sầu.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa ban ơn cho mọi người trong cộng đoàn giáo xứ chúng con, biết bày tỏ lòng mến Chúa yêu người một cách thành thật và cụ thể, để loại trừ thói giữ đạo bề ngoài và giả hình.

Cộng đoàn Hát: Chúa ơi hồn con hướng về Chúa, tựa hoa hướng dương thắm màu. Như nai vàng tìm đến suối trong, hồn con trông đợi Chúa  giữa cơn u sầu.

Giờ đây cộng đoàn chúng ta đọc một Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, Kinh Vựu Sâu để cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng những anh chị em hội viên đã qua đời.

 

KINH KÍNH CÁC THÁNH TỬ ĐẠO VIỆT NAM

Lạy các Thánh Tử đạo Việt Nam/ là con thảo của cha trên trời/ là chứng nhân anh dũng của Chúa Kitô/ là thành phần trung kiên của Hội Thánh/ Nay chúng con xin hợp với các Ngài/ và với Đức Trinh Nữ Maria/ là Nữ Vương các Thánh Tử Đạo/ mà ca tụng Chúa muôn trùng cao cả/ Xưa Chúa ban cho các Ngài/ được vững tin vào lời chúa,/ và đầy sức mạnh của Thánh Thần,/ nên các ngài đã kiên tâm chịu gian lao đau khổ,/ quyết một lòng theo Đức Kitô trên con đường Thập Giá/ và hy sinh đến giọt máu cuối cùng./ Các ngài đã chấp nhận lên hạt lúa gieo vào lòng đất/ để Hội Thánh Việt Nam/ thu lượm được một mùa lúa dồi dào./ Nay Hội Thánh lại dâng các Ngài lên Chúa/ như hoa quả đầu mùa để cảm tạ tri ân. Các Ngài đã yêu mến quê hương,/ xin cầu cho đất nước được an vui hạnh phúc/ và góp phần xây dựng một thế giới hoà bình/ Các ngài đã cam lòng chịu chết mà không oán hận,/ xin cầu cho đồng bào mọi giới/ biết yêu thương đùm bọc lẫn nhau./ Các ngài đã hy sinh tất cả vì đức tin,/ xin cầu cho mọi Kitô hữu/ biết sống và chia sẻ niềm tin của mình.

Lạy các Thánh Tử Đạo Việt Nam/ là những bậc tiền nhân đã hoàn thành sứ mạng,/ xin chuyển cầu cho chúng con là con cháu/ được noi gương các ngài/ biết đem lòng bác ái dấn thân vào phục vụ/ để một ngày kia trên thiên quốc/ chúng con được hợp tiếng với các ngài/ ca tụng tạ ơn Chúa muôn đời vinh hiển. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ        

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết:  Từ Chốn Luyện Hình

Từ chốn luyện hình u tối, vọng tiếng bao linh hồn khóc than, niềm thành tin trông Mẹ nhân ái, nguyện Mẹ thương nghe đoàn con cái thiết tha van nài

ĐK. Từ vực sâu tiếng khóc than còn vọng ngân với tháng năm u hoài đớn đau. Mẹ Mẹ ơi hãy đoái thương lòng từ bi hãy chiếu soi hết mọi linh hồn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 12
Hôm nay : 238
Tuần này: 4,189
Tháng này 17,342
Lượt truy cập: 822,688