Tuần 4

Vua Tình Yêu

I. KHAI MẠC

Hát: Bánh Nhiệm Mầu

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK: Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái qua nơi lưu đày về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh. Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa Vua các vua, Chúa các chúa, Vua của vũ hoàn. Chúng con cùng với muôn loài thụ tạo cung chúc tôn thờ và cảm tạ Vua Tình Yêu. Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban chính sự sống mình, Chúa đã thể hiện vương quyền bằng yêu thương đến nỗi chết để cứu độ chúng con, Xin thương xót chúng con, xin cho đời chúng con thành lời ca ngợi, luôn làm theo ý Vua, nhiệt thành phục vụ Chúa và tha nhân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hôm nay, Hội Thánh mừng đại lễ Chúa Kitô Vua vũ trụ. Xin Chúa hãy ngự trị và làm vua trong tâm hồn chúng con, xin giải thoát chúng con khỏi những đam mê thấp hèn, đừng để những sự gian dối của xã hội hôm nay thống trị chúng con. Xin nâng đỡ chúng con trên đường nên thánh, để chúng con luôn hăng say chiến đấu chống lại sự ác, chiến thắng các tật xấu bằng những hy sinh hãm mình và bằng cuộc sống bác ái yêu thương.

Lạy Chúa Giêsu Vua tình yêu, chúng con tôn nhận Chúa là vua của cõi lòng mỗi người chúng con. Xin Chúa thương chúc phúc và trợ lực cho chúng con, ngõ hầu chúng con được chung hưởng hạnh phúc quê trời trong vinh quang của Chúa. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Đọc Kinh Cáo Mình

(Đọc xong) 1 người xướng: Chúng ta dâng lời cầu nguyện

Cộng đoàn đọc chung: Lạy Chúa là Thiên Chúa Tình Yêu và giàu lòng xót thương, / xin tha thứ những lầm lỗi thiếu xót của chúng con/ đã gây nên trong tương quan với Chúa và trong tương quan với nhau./ Xin Chúa hãy chữa lành những thương tổn trong lòng của chúng con / và những tổn thương mà chúng con đã gây ra cho người khác/. Xin Chúa tha thứ và ban bình an cho chúng con. Amen

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh ca Khải Huyền là bài vinh tụng ca long trọng cuối cùng của sách Khải Huyền, bài thánh ca của niềm vui tiếp theo cuộc chiến thắng của Đức Kitô sau khi chiến thắng quyền lực của sự dữ. Đức Kitô dâng bài thánh ca này để tôn vinh Thiên Chúa, nhân danh toàn thể đoàn dân được cứu chuộc. Trong bài thánh ca chúc tụng này, Giáo Hội kết hợp với Đức Kitô, hưởng nếm trước niềm hạnh phúc trên thiên quốc được vị lang quân thần linh dọn sẵn cho mình.

Là những người tôi tớ của Thiên Chúa còn đang trên hành trình hướng về cùng đích, chúng ta hãy chiếm ngắm vinh quang của Đức Kitô trong bài thánh ca này và tưởng đến vinh quang thiên quốc được dọn sẵn cho chúng ta.

(A) Halêluia. Thiên Chúa ta thờ là Ðấng Cứu Ðộ,

Ðấng vinh hiển uy quyền. *

Những lời Người phán quyết

đều chân thật công minh. Halêluia.

 

(B) Halêluia. Nào ca ngợi Chúa đi,

hỡi tất cả tôi trung của Chúa, *

hỡi những ai lớn nhỏ

hằng kính sợ Người. Halêluia.

 

(A) Halêluia. Ðức Chúa là Thiên Chúa toàn năng

đã lên ngôi hiển trị : *

Nào ta hãy vui mừng hoan hỷ

dâng Chúa lời tôn vinh. Halêluia.

 

(B) Halêluia. Vì nay đã tới ngày

cử hành hôn lễ Chiên Thiên Chúa, *

và Hiền Thê của Người

đã điểm trang lộng lẫy. Halêluia.

 

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(B) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA  

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con, nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

 Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Khi Con Người đến trong vinh quang của Người, có tất cả các thiên sứ theo hầu, bấy giờ Người sẽ ngự lên ngai vinh hiển của Người. Các dân thiên hạ sẽ được tập hợp trước mặt Người, và Người sẽ tách biệt họ với nhau, như mục tử tách biệt chiên với dê. Người sẽ cho chiên đứng bên phải Người, còn dê ở bên trái. Bấy giờ Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên phải rằng: "Nào những kẻ Cha Ta chúc phúc, hãy đến thừa hưởng Vương Quốc dọn sẵn cho các ngươi ngay từ thuở tạo thiên lập địa. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã cho ăn; Ta khát, các ngươi đã cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã cho mặc; Ta đau yếu, các ngươi đã thăm viếng; Ta ngồi tù, các ngươi đến hỏi han." Bấy giờ những người công chính sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói mà cho ăn, khát mà cho uống; có bao giờ đã thấy Chúa là khách lạ mà tiếp rước; hoặc trần truồng mà cho mặc? Có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đau yếu hoặc ngồi tù, mà đến hỏi han đâu? " Đức Vua sẽ đáp lại rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi làm như thế cho một trong những anh em bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta vậy." Rồi Đức Vua sẽ phán cùng những người ở bên trái rằng: "Quân bị nguyền rủa kia, đi đi cho khuất mắt Ta mà vào lửa đời đời, nơi dành sẵn cho tên Ác Quỷ và các sứ thần của nó. Vì xưa Ta đói, các ngươi đã không cho ăn; Ta khát, các ngươi đã không cho uống; Ta là khách lạ, các ngươi đã không tiếp rước; Ta trần truồng, các ngươi đã không cho mặc; Ta đau yếu và ngồi tù, các ngươi đã chẳng thăm viếng." Bấy giờ những người ấy cũng sẽ thưa rằng: "Lạy Chúa, có bao giờ chúng con đã thấy Chúa đói, khát, hoặc là khách lạ, hoặc trần truồng, đau yếu hay ngồi tù, mà không phục vụ Chúa đâu?" Bấy giờ Người sẽ đáp lại họ rằng: "Ta bảo thật các ngươi: mỗi lần các ngươi không làm như thế cho một trong những người bé nhỏ nhất đây, là các ngươi đã không làm cho chính Ta vậy." Thế là họ ra đi để chịu cực hình muôn kiếp, còn những người công chính ra đi để hưởng sự sống muôn đời."

Đó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Giáo Hội dành Chúa Nhật cuối cùng của năm phụng vụ để mừng lễ Chúa Kitô, Vua Vũ Trụ. Khép lại năm phụng vụ, chúng ta được mời gọi chiêm ngắm và tôn thờ Chúa Giêsu như vị vua của muôn loài, của toàn thể vũ trụ và của từng người chúng ta.

Danh xưng Vua Vũ Trụ ít nhiều làm người ta liên tưởng đến hình ảnh một vị vua trần thế với quyền lực và vinh hoa phú quý. Ngược lại, Đức Giêsu Kitô Vua thể hiện một chân dung khác, một nhân cách khác, đó là Vua Tình Yêu.

Ngày tận thế, Đức Giêsu sẽ trở lại trong vinh quang cùng với các thánh tông đồ, để tuyên dương các thánh đã được các thiên thần quy tụ lại bên phải ngai tòa Chúa. Ngài sẽ âu yếm nói với các thánh : Nào, những ai đã được Cha Ta chúc phúc, hãy lên hưởng vinh quang Nước Trời đã sắm cho anh em. Vì xưa Ta đói, khát, rách rưới, khổ đau, tàn tật, yếu đau... anh chị em đã chia sẻ cơm ăn áo mặc và cho nước uống. Đã thăm viếng Ta khi Ta lâm cảnh tù tội, cho Ta mái ấm khi ta không cửa không nhà...

Các thánh sẽ ngỡ ngàng thưa với Chúa : Lạy Chúa, đâu có những chuyện đó. Chúng con có thấy Chúa đói mà cho ăn bao giờ, và khi nào chúng con đã cho Chúa uống. Có khi nào chúng con đã thấy Chúa mình trần hay rách rưới mà cho Chúa mặc. Hoặc đã thăm viếng, ủi an Chúa khi Chúa yếu đau hay tù tội ! Nhưng Chúa đã cho các thánh hiểu biết : bất cứ việc gì các thánh làm cho tha nhân vì kính mến Chúa là đã làm cho chính Chúa.

Chiêm ngắm Vua Giêsu, chúng ta được tràn ngập an ủi và thấy mình được yêu thương bằng tình yêu cao cả vô tận. Trong ân sủng của Đức Kitô, chúng ta để tình yêu của Ngài chiếm trọn con tim và tâm hồn để ta cũng được thông phần với Ngài trong niềm hạnh phúc. Cung cách hành xử và chọn lựa của Đức Giêsu không khỏi làm chúng ta suy nghĩ bởi lẽ từ bỏ và hy sinh luôn là thách đố lớn lao.

Chúng ta chắc chắn cũng chạnh lòng khi quay lưng trước một bàn tay nào đó đang ngửa xin. Nhiều khi ta không khỏi chưng hửng khi lòng tốt của ta bị lạm dụng cách quá đáng. Tuy nhiên, là con cái Chúa chúng ta được mời gọi hành xử như Ngài, yêu thương và trao ban cách vô vị lợi. Chúa Kitô Vua Vũ Trụ đã sống và trao ban trọn cả tình yêu cho nhân loại, Ngài khơi lên nơi con người ngọn lửa tình yêu và ước mong nó cháy mãi để thế giới tràn ngập yêu thương. Xin Đức Giêsu Kitô, Vua Tình Yêu thánh hoá chúng ta để mỗi ngày trở nên xứng đáng với ơn gọi con cái Chúa, sẵn sàng lắng nghe và đáp lại lời mời gọi thực thi yêu thương và bác ái đối với anh chị em đồng loại.

Cầu nguyện :

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, suy tôn Chúa là Vua, Hội Thánh mời gọi chúng con nhìn lại đời sống của chúng con có đang sống đúng cung cách là thần dân của Chúa-  Đức Vua của chúng con hay không? Chúa đã nói: “Người ta cứ dấu này mà nhận biết các con là môn đệ Thầy, là các con yêu thương nhau”. Như vậy, yêu thương là dấu hiệu đích thực của người môn đệ Chúa, thần dân Chúa. Yêu thương mà Chúa muốn chúng con thực hành là những việc làm thiết thực cho những anh em nghèo khổ, cô thế cô thân: “Cho kẻ đói ăn, kẻ khát uống, kẻ rách rưới ăn mặc, viếng kẻ liệt cùng kẻ tù rạc, cho khách đỗ nhà, chuộc kẻ làm tôi, chôn xác kẻ chết”. Yêu thương không dừng lại nơi thân xác, mà phải vươn lên trọn vẹn con người: “Lấy lời lành khuyên người, mở dạy kẻ mê muội, an ủi kẻ âu lo, răn bảo kẻ có tội, tha kẻ dể ta, nhịn kẻ mất lòng ta và cầu cho kẻ sống và kẻ chết”. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết yêu thương anh em “như Thầy đã yêu thương”. Amen

 Hát: Chúa Là Chân Thiện Mỹ

1. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Chúa là đường, là sự thật, là sự sống vinh quang. Chúa là chân thiện mỹ, là chân lý, là tình yêu, là ánh sáng. Cho con luôn hiên ngang, dấn thân đừng từ nan. 

ĐK : Có Chúa trong cuộc đời. Nỗi sướng vui tuyệt vời. Quyết bước theo tình Người. Ôi Đấng Cứu Độ tôi. 

2. Lối đường trên trần thế, nhiều gai góc, hồn bơ vơ ngàn muôn hướng. Ngước nhìn về trời mịt mù, mà nhiều nỗi vấn vương. Hỡi nguồn chân thiện mỹ, xin lôi kéo hồn siêu thăng về tuyệt đối. Tiến bước qua chông gai, vững tin vào ngày mai.

 (Thinh lặng) 

V. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua vũ trụ, xin cho chúng con luôn nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng Chúa trao, là làm chứng cho sự thật, làm chứng cho Thiên Chúa bằng chính đời sống đức tin của mình. 

Cộng đoàn Hát: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời. 

2. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua vũ trụ, xin cho các dân các nước, nhận biết Đức Kitô Đấng Cứu Chuộc Loài Người là Vua nhân ái và an bình, để mọi thành phần dân Chúa được hiệp nhất trong tình yêu thương của Ngài.

Cộng đoàn Hát: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời. 

3. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua vũ trụ, xin thêm sức mạnh cho chúng con, xin tha thứ mọi tội lỗi chúng con đã xúc phạm đến Ngài và đến tha nhân. Cúi xin Vua Giêsu hướng dẫn cuộc đời chúng con đi trên con đường Chúa đã đi qua.

Cộng đoàn Hát: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời. 

4. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa là Vua vũ trụ, xin cho danh Chúa được cả sáng, Nước Chúa được hiển trị dưới đất cũng như trên trời. Xin cho chúng con được sống trong tình yêu Chúa, để sau cuộc đời này, chúng con được vào Vương Quốc của Chúa trên trời.

Cộng đoàn Hát: Lạy Trái Tim Chúa Giêsu là Vua cai trị mọi loài, xin Trái Tim Chúa là Vua cai trị lòng con suốt đời. 

VI. KINH CHÚA KITÔ VUA

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ con nhìn nhận Chúa là Vua vũ trụ, / hết mọi sự đã tạo thành đều chúc tụng tôn vinh Chúa,/ xin Chúa hãy thi hành hết quyền Chúa đối với con,/ con hứa lại lời hứa khi chịu phép rửa tội,/ con bỏ Satan,/ bỏ các sự sang trọng của Satan và các công việc của nó./ Con lại sẽ sống đời một người công giáo tốt,/ con sẽ cam đoan riêng điều này:/ là con sẽ hành động theo sức con, để quyền lợi của Thiên Chúa và của Hội Thánh đều được tôn trọng.

Lạy Trái Tim cực thánh Đức Chúa Giêsu,/ con dâng cho Trái Tim Chúa,/ các công việc mọn hèn của con / để được ơn lành là các tâm hồn đều công nhận vương quyền của Thánh Tâm,/ và như thế nước bình an của Thánh Tâm sẽ mở rộng khắp vũ trụ. Amen.

Giờ đây cộng đoàn chúng ta đọc một Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, Kinh Vựu Sâu để cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng những anh chị em hội viên đã qua đời.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

 Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 Hát kết: Tạ Ơn Chúa Với Mẹ

 ĐK. Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 4
Hôm nay : 80
Tuần này: 4,071
Tháng này 12,535
Lượt truy cập: 748,117