BÀI 40

Nước hoà vào Rượu


Trong bữa Tiệc Ly trước ngày chịu nạn, Đức Giêsu có đổ nước vào trong rượu hay không? Điều này có thể xảy ra nhưng không có một sử liệu nào ghi rõ về vấn đề này. Tuy nhiên, vào thế kỷ II việc làm này được chứng thực một cách rõ ràng và thậm chí còn được nhấn mạnh.

Nghi thức này có một ý nghĩa rất đẹp. Tất cả những gì muốn biểu tỏ trong nghi thức này là Đức Giêsu (hiện thân của rượu) và Giáo Hội (hiện thân của nước) được kết hợp, hoà trộn vào nhau thành một của lễ trong thánh lễ. Đức Giêsu không chỉ dâng duy nhất mình Ngài mà kết hợp Ngài với Giáo Hội, vì Ngài là đầu của Giáo Hội. Cũng vậy, Giáo Hội không tự mình dâng lên Cha một cách độc lập hay theo sau Đức Kitô, mà dâng mình trong sự gắn kết với đầu là Đức Giêsu Kitô. Giáo Hội vui mừng, hoan hỷ và đầy vinh hạnh trong vai trò là thân thể mầu nhiệm của Đức Kitô.

1-   Thánh Cyprianô, đầu thế kỷ III đã viết: “Nếu ai đó chỉ dâng rượu thì máu của Đức Kitô ở đó mà không có chúng ta. Cũng vậy nếu chỉ dâng nước thì chỉ có chúng ta ở đó mà không có Đức Kitô.” (Thư  63 gửi cho Cecilius).

2-   Dấu chứng khác ít khi được nhắc tới, mặc dù ít được đề cập đến nhưng rất có giá trị. Thánh Ambrôsiô, thế kỷ IV nói rằng: rượu và nước là máu và nước chảy ra từ trái tim của Đức Giêsu trên thánh giá. Chúng ta có một biểu tượng được rút ra từ hoa trái của thánh lễ, nó kéo dài tầm ảnh hưởng và tác động trên toàn thể nhân loại.

3-   Ở Phương đông, ý nghĩa thứ ba cũng được đào sâu và truyền bá rộng rãi là rượu và nước biểu trưng cho bản chất nhân tính và thần tính của Đức Kitô.

Như đã thấy, chúng ta đang đứng trước một ý nghĩa thật cao sâu với vẻ đẹp đa dạng của nó, vì thế chúng ta không thể chấp nhận cái này và từ bỏ cái kia, tốt hơn là hãy để cho nghi thức này tự tỏ lộ ý nghĩa cao sâu của nó và để nó dẫn chúng ta đi sâu hơn nữa vào sự hiểu biết về mầu nhiệm mà chính chúng ta đang cử hành.

Lời mà linh mục nói khi đổ một chút nước vào trong rượu rõ ràng nêu lên ý nghĩa mà Giáo Hội ngày nay đang đề cập tới: “Nhờ dấu chỉ nước hòa rượu này, xin cho chúng con được tham dự vào thần tính của Đấng đã đoái thương thông phần nhân tính của chúng con.”

 

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập