MẸ LÀ NHÀ TẠM DI ĐỘNG

***

 

Cộng đoàn giáo xứ Khiết Tâm hôm nay xin hợp cùng Dòng Thánh Thể, Nữ Tỳ Thánh Thể trên toàn thế giới, Huynh đoàn Thánh Thể tại giáo xứ mừng bổn mạng MẸ THÁNH THỂ. Cộng đoàn dâng Thánh Lễ, để cùng Mẹ dâng lời cảm tạ tri ân Chúa, vì muôn hồng phúc Chúa đã ban qua Mẹ, cùng xin Mẹ là người có trái tim của con mình là Chúa Giêsu Thánh Thể dìu dắt chúng ta biết tôn thờ, phục vụ THÁNH THỂ như Mẹ. Chúng ta cũng như Mẹ trở nên ngôi nhà tạm sống động để Chúa ngự trị.

Thánh lễ đồng tế được cử hành lúc 18g00 ngày 13/5/2020. Hôm nay cũng là ngày Mẹ hiện ra tại Fatima. Cha xứ Giuse Hoàng Anh chủ tế. Cùng đồng tế với cha có cha bề trên giám tỉnh Phêrô Cung cùng qúy cha dòngThánhThể. Trong bài giảng cha Phêrô Trí nói đến sự tinh tế và can thiệp của Mẹ tại tiệc cưới Cana khi Mẹ nói với Chúa :”Họ hết rượu rồiĐức Giê-su đáp: “Thưa bà, chuyện đó can gì đến bà và tôi? Giờ của tôi chưa đến.” Thân mẫu Người nói với gia nhân: “Người bảo gì, các anh cứ việc húa trong cung lònglàm theo.” Và rồi nước lã đã hóa thành rượu ngon. Sau đó cha dẫn cộng đoàn gẫm suy về tước hiệu Đức Mẹ Thánh Thể “Nào trong cuộc đời trần thế, Đức Trinh Nữ lại đã chẳng là ngôi nhà tạm sống động cho Đức Giê-su Ki-tô trú ngụ đó sao, khi mà chính Mẹ đã sinh ra Người, đã tôn thờ Người, đã tặng ban Người cho nhân loại và đã giới thiệu cho nhân loại biết về Người ?..” Nội dung tông thưTước Hiệu Đức Mẹ Thánh Thể Của Đức Phaolô VI được cha khai triển. Cha xoáy mạnh đến “Mẹ là Nhà Tạm di động” vì cung lòng Mẹ đã cưu mang Chúa,cùng đồng hành với Chúa theo Chúa đến dưới chân thập giá, cùng các Tông Đồ trong Nhà Tiệc Ly. Mẹ mang trong mình Chúa Giêsu Thánh Thể và Mẹ đem Chúa đến cho nhân loại. Chúng ta cũng trải qua nhiều khó khăn vì dịch Corona và sau dịch, nhưng chúng ta tin tưởng vào quyền năng Chúa, luôn như Mẹ, có Chúa trong cung lòng, chúng ta hãy mang tâm tình của Mẹ, và nhờ lời Mẹ cầu bầu, Chúa sẽ làm những việc kỳ diệu.

Sau thánh lễ, cha xứ Giuse, thay lời cho HĐTT cám ơn cha bề trên giám tỉnh Phêrô cùng qúy cha dòng Thánh Thể, cám ơn ông bà anh chị em trong HĐTT vì những cộng tác cũng như lời cầu nguyện bên Chúa Giêsu Thánh

Thể qua những giờ Chầu.

 Nguyện xin cho chúng ta nên giống Mẹ, trở nên những Nhà Tạm di động

***

Sau đây là Trích tông thưTước Hiệu Đức Mẹ Thánh Thể Của Đức Phaolô VI

       Tước Hiệu Đức Mẹ Thánh Thể  Của Đức Phaolô VI

 TÔNG THƯ

 « NOMEN RECENS » [DANH HIỆU MỚI]

RẤT THÁNH NỮ ĐỒNG TRINH MA-RI-A, ĐƯỢC XƯNG TỤNG LÀ « ĐỨC MẸ THÁNH THỂ »

 VÀ ĐƯỢC CHỌN LÀM BỔN MẠNG TRÊN TRỜI CỦA DÒNG CÁC LINH MỤC THÁNH THỂ VÀ DÒNG NỮ TỲ THÁNH THỂ

                                                           Để muôn đời ghi nhớ

Thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma là vị Tông Đồ không mệt mỏi của Bí Tích Cực Thánh. Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII, vị tiền nhiệm tuyệt vời của chúng tôi, đã phong thánh cho ngài năm ngoái. Trong một cuộc nói chuyện với con cái về Đức Mẹ Thánh Thể, Thánh Nhân đã tuyên bố rằng : danh hiệu này mới có, nhưng thực tế mà danh hiệu diễn tả thì đã rất xa xưa.

Thật vậy, Đấng đầu tiên gọi Đức Mẹ bằng danh hiệu đặc biệt này vốn có một tâm hồn sâu sắc trổi vượt, lại sống kết hiệp hết sức mật thiết với Thiên Chúa, nên đã nhìn thấu bao nhiêu những mối liên đới trác tuyệt và bí nhiệm từng liên kết Đức Trinh Nữ Ma-ri-a với Bí tích Tình Yêu, và vì thế đã gọi Người bằng tước hiệu mới đầy tôn kính này như nạm thêm một viên bảo ngọc nữa vào triều thiên của Người.

 Có thể nghĩ không sai lầm rằng con người xuất chúng ấy đã suy tư trong lòng những điều sau đây :

- Nào Hội Thánh lại vẫn chẳng chào kính Thánh Thể là « thân mình thực sự, sinh bởi lòng Đức Trinh Nữ Ma-ri-a » đó sao ?

-  Nào trong cuộc đời trần thế, Đức Trinh Nữ lại đã chẳng là ngôi nhà tạm sống động cho Đức Giê-su Ki-tô trú ngụ đó sao, khi mà chính Mẹ đã sinh ra Người, đã tôn thờ Người, đã tặng ban Người cho nhân loại và đã giới thiệu cho nhân loại biết về Người ?

 -  Thế thì lại chẳng phải nhìn nhận và kêu cầu chính Đức Trinh Nữ ấy như mẫu gương phụng tự trọn hảo cho bất cứ người thờ phượng nào, nhất là cho linh mục là người được đặt lên làm thừa tác viên Bí Tích Thánh Thể sao ?

 Chắc chắn rằng thánh Phê-rô Giu-li-a-nô được thúc đẩy bởi những lý do vừa nêu, nên đã khai mở mạch suối dồi dào nhất chảy tuôn lòng sùng mộ cho các hội dòng ngài đã lập, và khi sắp qua đời, ngài đã di trối Đức Ma-ri-a lại cho các hội dòng này xưng tụng Người bằng danh hiệu cao quý kia và nhận Người làm Đấng Bổn Mạng trên trời.

Ngài cũng trao cho mọi thành viên của hai hội dòng nhiệm vụ này : đang khi theo đuổi mục đích của dòng mình xoay quanh việc phụng thờ Bí tích Thánh Thể cực thánh, họ phải mừng kính danh hiệu, con người và nhân đức của Đấng đầu tiên đã thờ kính Ngôi Lời Thiên Chúa làm người.

Chúng tôi đã được biết và nay chứng thực rằng Dòng Các Linh Mục Thánh Thể đã và vẫn đang vâng phục huấn lệnh trên đây của Đấng ra luật Dòng và là tổ phụ của Dòng.

Mới đây, người con cái yêu quý của chúng tôi là Tổng Đại Diện của Dòng, đã thừa lệnh Hội Đồng Tổng Quyền và nhân danh toàn thể các Tỉnh Dòng, khiêm tốn thỉnh cầu chúng tôi long trọng và chính thức công nhận Đức Mẹ Thánh Thể là Bổn Mạng của Dòng.

Phần chúng tôi, chúng tôi tin tưởng rằng các tu sĩ của Dòng sẽ biết nhờ cậy sự phù trợ và lời cầu bầu của Đức Thiên Chúa Thánh Mẫu uy nghi mà đạt tới sự hoàn thiện họ đang nhắm tới và sẽ hết sức nhiệt tình thi hành những việc tông đồ họ phải đảm trách để Đức Ki-tô được hiển trị, nên chúng tôi vui lòng quyết định chấp thuận thỉnh cầu đã được đệ đạt như nói trên.

 Vì vậy, sau khi đã tham khảo ý kiến Thánh Bộ Nghi Lễ, và sau khi chính chúng tôi đã hiểu biết chắc chắn và cân nhắc kỹ càng, nay, với đầy đủ quyền Tông Tòa, bằng Tông Thư này, nhằm hiệu lực vĩnh viễn, chúng tôi đặt Dòng các Linh Mục Thánh Thể và Dòng Nữ Tỳ Thánh Thể dưới sự bảo trợ của Đức Trinh Nữ Rất Thánh Ma-ri-a, mệnh danh là « Đức Mẹ Thánh Thể », và công bố rằng trên trời, trước tòa Thiên Chúa, Đức Mẹ Thánh Thể là Bổn Mạng chính của cả hai Hội Dòng, với mọi vinh dự và đặc quyền phụng vụ mà luật dành cho các vị Bổn Mạng chính của các hội đoàn. Bất chấp mọi điều ngược lại.

Chúng tôi công bố, thiết định những điều vừa nói và phán quyết rằng Tông Thư đang ban hành đây ngay lập tức có giá trị vững chắc, mạnh mẽ, cưỡng hành và tồn tại mãi mãi. Chúng tôi cũng phán quyết rằng Tông Thư này xác định và bảo lưu các hiệu lực đầy đủ và toàn vẹn của nó, đem lại lợi ích trọn vẹn nhất, bây giờ và mai sau, cho những người mà Tông Thư này đang nhắm tới hay sẽ có thể nhắm tới. Và như thế Tông Thư này cũng phải được dùng như quy chuẩn để phân xử hay xác định. Từ nay, nếu có bất kỳ ai hay bất cứ thẩm quyền nào, dầu hữu ý hay vô tình, làm điều gì đó khác đi về những vấn đề này, thì điều đó cũng trở thành vô hiệu và không có giá trị gì.

Ban hành tại Rô-ma, cạnh Đền Thờ Thánh Phê-rô, dưới nhẫn của Người Đánh Cá, ngày 18.9.1963, năm thứ nhất triều giáo hoàng của chúng tôi.

                    Hồng Y HAMLETUS I. CICOGNANI

                            Quốc Vụ Khanh 

*************************************************************

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập