Tuần 2

Sự Sống Đời Đời

I. KHAI MẠC

Hát: Con Quỳ Gối

1. Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Dâng niềm mến tin lên Chúa nhân hiền.

ĐK: Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa, con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi, Khâm sùng thành tín, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ở gần con chỉ vì yêu thương con. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ở gần con thôi sầu héo hon.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy tụ nơi đây trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, để cùng dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ, với niềm xác tín Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Xin Chúa ban đức tin cho chúng con, giúp chúng con nhận ra những lời Chúa muốn dạy và hiểu về Chúa mỗi ngày một nhiều hơn để chúng con sống cho Chúa trọn vẹn hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con rằng: "Ðược lời lãi cả và thế gian mà lỗ mất linh hồn nào được ích gì!". Giữa những cám dỗ của đời sống và cái thường thường của thế gian, xin khơi dậy nơi chúng con lòng khao khát nên hoàn thiện. Xin cho chúng con can đảm sử dụng tự do Chúa ban, để chọn Chúa làm gia nghiệp, để chúng con có thể đạt đến sự viên mãn của người con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin dạy chúng con biết sử dụng những gì Chúa ban để đổi lấy thứ tài sản không bao giờ hư nát. Xin cho chúng con biết dùng thời giờ, sức khỏe và tài năng để tôn vinh Chúa và chia sẻ với những người chúng con gặp gỡ. Xin cho chúng con biết cách chuyển của cải tạm bợ đời này thành công đức bền vững cho đời chúng con mai sau. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình chúc tụng ngợi khen vì lời giao ước Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Người.

Người dẫn: “Nếu các ngươi giữ giao ước của Ta, các ngươi sẽ là một kho báu đặc biệt cho Ta ở giữa các dân”.

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: “Ta sẽ cho chúng lòng nhân từ thương yêu của Ta như một người cha đối với con cái mình”

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: “Các ngươi hãy tôn thờ Đức Chúa. Người sẽ ban phước cho bánh và nước các ngươi dùng và Người sẽ cho các ngươi thoát khỏi bệnh tật.”

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: “Hãy lắng nghe, hỡi Israen, ngày hôm nay ngươi đã trở thành dân của Đức Chúa ngươi. Vậy ngươi hãy tuân phục Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi và thực thi những giới răn và huấn lệnh của Người”.

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn: “Đây là giao ước Ta sẽ lập với dân Israen: Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, Ta sẽ khắc ghi lề luật của Ta trong đáy lòng chúng. Chúng sẽ là dân Ta và Ta sẽ là Chúa của chúng”.

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn:  “Ta sẽ cho các ngươi một quả tim mới và sẽ đặt để trong lòng các ngươi một tinh thần mới; Ta sẽ cất khỏi thân xác các ngươi con tim bằng đá và sẽ cho các ngươi con tim bằng thịt. Ta sẽ đặt trong các ngươi thần trí của Ta và sẽ hướng dẫn các ngươi sống theo mệnh lệnh của Ta, tuân giữ các mệnh lệnh của Ta và đem ra thực hành”.

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm Mùa Thương

Thứ nhất thì ngắm: Đức Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu.

Suy niệm: Sau khi đưa ba môn đệ vào vườn Cây Dầu. Chúa căn dặn các ông: “Các con hãy ở lại đây và tỉnh thức với Thầy” (Mt. 24,38). Rồi Ngài đi vào sâu hơn trong vườn để cầu nguyện. Khi trở lại, thấy các ông đang ngủ, Ngài nói “Thế ra các con không thể thức với Thầy được một giờ sao ?”.

Lạy Chúa, bao nhiêu lần trước Thánh Thể chúng ta không tập trung tinh thần, chia trí hoặc vùi sâu trong mớ hỗn độn những dự tính cá nhân. Chứng kiến sự vô tâm của ba môn đệ nơi vườn cây dầu, đòi hỏi chúng ta duyệt xét lại thái độ của mình đối với Chúa trong Thánh Thể. Lạy Chúa. Xin cho con quảng đại đáp lại lời Chúa mời gọi trong bí tích Thánh Thể. Để với niềm kính cẩn sâu xa, con biết chia sẻ những ưu tư của Chúa. Để mỗi khi đi ngang giáo đường,con biết định tâm giây lát thân thưa với Ngài. Và ngay giữa cảnh ồn ào của cuộc sống xô bồ này, đang khi miệt mài với công việc hằng ngày, biết hướng lòng chúng con về nhà Tạm, nơi Chúa hằng ở giữa chúng con.

(đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

Đức Giêsu vừa lên đường, thì có một người chạy đến, quỳ xuống trước mặt Người và hỏi: "Thưa Thầy nhân lành, tôi phải làm gì để được sự sống đời đời làm gia nghiệp? " Đức Giêsu đáp: "Sao anh nói tôi là nhân lành? Không có ai nhân lành cả, trừ một mình Thiên Chúa. Hẳn anh biết các điều răn: Chớ giết người, chớ ngoại tình, chớ trộm cắp, chớ làm chứng gian, chớ làm hại ai, hãy thờ cha kính mẹ." Anh ta nói: "Thưa Thầy, tất cả những điều đó, tôi đã tuân giữ từ thuở nhỏ." Đức Giêsu đưa mắt nhìn anh ta và đem lòng yêu mến. Người bảo anh ta: "Anh chỉ thiếu có một điều, là hãy đi bán những gì anh có mà cho người nghèo, anh sẽ được một kho tàng trên trời. Rồi hãy đến theo tôi." Nghe lời đó, anh ta sa sầm nét mặt và buồn rầu bỏ đi, vì anh ta có nhiều của cải.

Đức Giêsu rảo mắt nhìn chung quanh, rồi nói với các môn đệ: "Những người có của thì khó vào Nước Thiên Chúa biết bao!" Nghe Người nói thế, các môn đệ sững sờ. Nhưng Người lại tiếp: "Các con ơi, vào được Nước Thiên Chúa thật khó biết bao! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu vào Nước Thiên Chúa." Các ông lại càng sửng sốt hơn nữa và nói với nhau: "Thế thì ai có thể được cứu?" Đức Giêsu nhìn thẳng vào các ông và nói: "Đối với loài người thì không thể được, nhưng đối với Thiên Chúa thì không phải thế, vì đối với Thiên Chúa mọi sự đều có thể được."

Ông Phêrô lên tiếng thưa Người: "Thầy coi, phần chúng con, chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy!" Đức Giêsu đáp: "Thầy bảo thật anh em: Chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất, vì Thầy và vì Tin Mừng, mà ngay bây giờ, ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ, con hay ruộng đất, gấp trăm, cùng với sự ngược đãi, và sự sống vĩnh cửu ở đời sau.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Điều làm cho người ta không chỉ xa Chúa mà còn xa lạ với cả người thân, có khi trở nên thù hận với họ hàng là tiền bạc, là sự giàu sang. Chính Chúa Giêsu đã cảnh báo : Không ai có thể vừa thờ Thiên Chúa vừa làm nô lệ tiền bạc được.

Sự giàu có cũng dễ làm cho ta trở nên kiêu kỳ, hợm hĩnh và quên bổn phận phải đối với tha nhân. Vì thế, khi Chúa gặp được một tâm hồn trong trắng và đạo đức như chàng thanh niên giàu có đến xin Chúa chỉ bảo cho phải làm gì để được sống đời đời, thì Chúa có cảm tình đặc biệt với cậu ta ngay. Và Chúa muốn cứu cậu ta khỏi vương vấn vào của cải giàu sang, để được thăng tiến mau lẹ và vững chắc trên đường thánh thiện, nên đề nghị cậu ta : Con hãy về bán hết gia sản, đem tiền làm phúc cho kẻ khó, để con sẽ được kho tàng châu báu trong nước trời, rồi trở lại theo Ta.

Tuy chưa làm nô lệ cho tiền của, nhưng cậu ta đã bị tiền của làm mất sáng suốt, nên cậu sa sầm nét mặt và bỏ đi. Thấy vậy Chúa Giêsu cũng buồn lắm và than với các môn đệ : Kẻ giàu có vào nước trời khó lắm thay ! Khó lắm thay ! Con lạc đà chui qua lỗ kim còn dễ hơn người giàu có vào nước trời.

Nhưng chúng ta không nên lẫn lộn người giàu có và tham lam với người giàu có biết dùng tiền của gây tình người và mua nước trời. Vì chính sự tham lam của cải mới ngăn cản ta vào nước trời. Những người giàu sang như vua Louis, như thánh Elisabeth nữ hoàng Hung-Gia-Lợi mà vẫn có tinh thần khó nghèo.

Cầu nguyện:

       Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã cho chúng con vào đời với hai bàn tay trắng. Phải chăng vì cảm nhận được sự nghèo nàn trắng tay của mình, mà chúng con luôn muốn ôm đồm chộp giữ để xây dựng cho mình những kho tàng trần gian? Xin cho chúng con ý thức rằng : tiền của không đem lại hạnh phúc nếu chúng con không biết chia sẻ cho anh chị em túng thiếu.

       Lạy Chúa, được làm người, được làm con Chúa đã là một ân huệ quá lớn lao cho chúng con. Hành trang quý giá mà chúng con luôn có bên mình chính là Tình Yêu của Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ đánh đổi phẩm vị làm con Chúa chỉ để vơ vào mình những nắm giữ phù du. xin gìn giữ chúng con khỏi bị tiền bạc chi phối, để chúng con được nên giống Chúa sẵn sàng cho đi hơn là tìm kiếm. Xin cho tình yêu thế gian vật chất ngày một nhỏ dần trong lòng chúng con, để Tình Yêu Chúa được lớn lên trong chúng con mỗi ngày. Amen.

(Thinh lặng)

Hát: Cho con biết yêu thương

1. Cho con biết yêu thương trọn đời, cho con biết yêu thương ngàn đời, yêu thương cả cuộc đời, yêu thương hết mọi người, Chúa ơi. Cho con biết say mê tình Chúa, cho con biết say yêu tình Ngài, hy sinh cả cuộc đời vì lòng yêu Chúa thôi.

ÐK: Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, tình yêu con tôn thờ, tình yêu ôi cao vời vượt trên muôn núi đồi. Lạy Chúa, chính Ngài là tình yêu, đời con luôn cậy nhờ, dù gian nguy trong đời tình con vẫn rạng ngời.

2. Cho con mãi trung kiên ngàn đời. Cho con chẳng khi nào phụ tình, tim luôn mở rộng mời trong say đắm tình Ngài thiết tha. Cho con vẫn tin yêu một đời, cho con biết thứ tha thật nhiều, quên đi cả khổ sầu vì lòng yêu Chúa thôi.

3. Cho con mãi ghi sâu tình Chúa, cho con mãi yêu thương mọi người, thân con dù thiệt thòi, nhưng con vẫn trọn tình Chúa ơi. Thân con dẫu bao nhiêu khổ đau, thân con dẫu bao nhiêu muộn phiền, con xin Ngài dủ tình nguyện Ngài thương Chúa ơi.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Hội Thánh có sứ mạng dạy bảo mọi người sống bác ái yêu thương, sẵn sàng hy sinh, cộng tác và làm điều lành lánh xa điiều dữ. Xin cho mọi thành phần trong Hội Thánh luôn chu toàn sứ mạng Chúa giao phó và đem mọi người về với Chúa. 

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con bước theo đường lối Chúa và xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa  

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con người ngày càng ích kỷ, hẹp hòi, ganh ghét chia rẻ nhau, gây bao đau thương cho đồng loại. Xin cho mọi người biết thương yêu thông cảm, đoàn kết với nhau, để cùng nhau xây dựng nước Chúa ngày càng tươi đẹp hơn.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con bước theo đường lối Chúa và xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc sống xã hội ngày nay, nhiều người gây gương mù gương xấu cho kẻ khác, nhứt là cho giới trẻ. Xin cho các Kitô hữu sống đạo đức lương thiện, nêu gương lành gương tốt cho mọi người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con bước theo đường lối Chúa và xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa  

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, người giàu có khó vào thiên đàng, nhất là những kẻ làm giàu do tham nhũng, bất, công bóc lột người khác. Xin cho mỗi hội viên huynh đoàn chúng con biết thương yêu giúp đỡ mọi người, đặc biệt những người nghèo khó bất hạnh.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con bước theo đường lối Chúa và xin cho chúng con hưởng tình yêu dạt dào của Chúa  

   KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ                                 

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Nữ Vương Mần Côi

ĐK: Ngày nay con đến hát khen mừng Mẹ Chúa thiên đàng, dâng nhành Mân Côi muôn màu hoa thắm tươi, Lạy Mẹ yêu mến, lắng nghe lời con hát nhịp nhàng, hòa với cung đàn xiết bao mừng vui. Ôi Maria phúc đức no đầy chan hòa, lòng con yêu mến cậy trông thiết tha, qua cơn gian nan giữa chốn xa trường nguy biến, xin đưa hồn con tới quê thánh nhà.

Mẹ ơi! lời Mẹ thiết tha nài xin, con năng ngắm phép mân côi từ đây, này con thành tâm mến yêu cậy tin, ca dao phép thánh Mân Côi hằng ngày.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400