Tuần 1

TÁM MỐI PHÚC

I. KHAI MẠC

Hát: Từ Bây Giờ Cho Đến Ngàn Thu

ĐK: Từ bây giờ cho đến ngàn thu. Con hát ca và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.

1. Tình Chúa thương cho lòng con dạt dào, tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng, làm cho con sẽ ngất ngây trong lòng

2. Được sống vui trong nhà Chúa một ngày, còn phúc hơn ở trần gian mãi mãi, nơi Chúa có muôn ánh lửa sáng ngời, ngàn ân phúc xuống cho tôi suốt đời

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đang hiện diện với chúng con, cảm tạ Chúa đã mời gọi chúng con nên thánh, “như Cha ở trên trời là Đấng thánh”. Chúng con ý thức mình yếu đuối và bất toàn, thế nhưng Chúa vẫn kiên nhẫn và khuyến khích chúng con hoàn thiện chính mình. Nhờ ân sủng và tình yêu của Chúa thúc đẩy, chúng con không nản chí trên đường nên thánh. Lạy Chúa xin tiếp tục đồng hành và ở cùng chúng con. Chúa đã dạy chúng con nẻo đường của các mối phúc, xin giúp chúng con hiểu và sống những mối phúc này, xin cho mỗi người chúng con có một tâm hồn nghèo khó, sống hiền lành, biết xót thương và xây dựng sự hòa thuận, luôn khao khát sống cuộc đời chính trực, để chúng con mỗi ngày trở nên giống Chúa hơn.

 Lạy Chúa Thánh Thần, xin hãy đến, xin đốt lên trong lòng chúng con ngọn lửa yêu mến, xin giúp chúng con biết yêu mến những giờ phút linh thiêng này, để cùng nhau dâng lên Chúa những tâm tình tạ ơn, chúc tụng và ngợi khen Chúa, xin cho chúng con biết trở nên nghèo khó để chúng con xứng đáng lãnh nhận phần thưởng là Nước Trời, qua đời sống chúng con và qua tám mối phúc thật mà Chúa đã dạy cho chúng con. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này, cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững lòng.

Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền, thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng Amen.

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ, bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

(Thing lặng) 

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình chúc tụng ngợi khen vì lời giao ước Thiên Chúa đã thực hiện cho dân Người.

Người dẫn: “Nếu các ngươi giữ giao ước của Ta, các ngươi sẽ là một kho báu đặc biệt cho Ta ở giữa các dân”.

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn:  “Ta sẽ cho chúng lòng nhân từ thương yêu của Ta như một người cha đối với con cái mình”

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn:  “Các ngươi hãy tôn thờ Đức Chúa. Người sẽ ban phước cho bánh và nước các ngươi dùng và Người sẽ cho các ngươi thoát khỏi bệnh tật.”

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn:  “Hãy lắng nghe, hỡi Israen, ngày hôm nay ngươi đã trở thành dân của Đức Chúa ngươi. Vậy ngươi hãy tuân phục Đức Chúa là Thiên Chúa ngươi và thực thi những giới răn và huấn lệnh của Người”.

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn:  “Đây là giao ước Ta sẽ lập với dân Israen: Ta sẽ đặt lề luật của Ta trong đáy lòng chúng, Ta sẽ khắc ghi lề luật của Ta trong đáy lòng chúng. Chúng sẽ là dân Ta và Ta sẽ là Chúa của chúng”.

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

Người dẫn:  “Ta sẽ cho các ngươi một quả tim mới và sẽ đặt để trong lòng các ngươi một tinh thần mới; Ta sẽ cất khỏi thân xác các ngươi con tim bằng đá và sẽ cho các ngươi con tim bằng thịt. Ta sẽ đặt trong các ngươi thần trí của Ta và sẽ hướng dẫn các ngươi sống theo mệnh lệnh của Ta, tuân giữ các mệnh lệnh của Ta và đem ra thực hành”.

Cộng đoàn đáp: Chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa đến muôn đời.

 (Thing lặng) 

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lời Hằng Sống

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn.

 ÐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng. 

 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Mát-thêu.

Thấy đám đông, Đức Giê-su lên núi. Người ngồi xuống, các môn đệ đến gần bên. Người mở miệng dạy họ rằng: "Phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay ai hiền lành, vì họ sẽ được Đất Hứa làm gia nghiệp. Phúc thay ai sầu khổ, vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an. Phúc thay ai khát khao nên người công chính, vì họ sẽ được Thiên Chúa cho thoả lòng. Phúc thay ai xót thương người, vì họ sẽ được Thiên Chúa xót thương. Phúc thay ai có tâm hồn trong sạch, vì họ sẽ được nhìn thấy Thiên Chúa. Phúc thay ai xây dựng hoà bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Phúc thay ai bị bách hại vì sống công chính, vì Nước Trời là của họ. Phúc thay anh em khi vì Thầy mà bị người ta sỉ vả, bách hại và vu khống đủ điều xấu xa. Anh em hãy vui mừng hớn hở, vì phần thưởng dành cho anh em ở trên trời thật lớn lao.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Hôm nay, Giáo Hội tôn vinh các thánh như những chứng nhân sống động cho tình yêu Thiên Chúa. Đồng thời Giáo Hội cũng mời gọi con cái mình tiếp tục nối gót các thánh, những người đã sống cuộc đời dương thế theo hướng nhìn từ trời cao. Có nhiều lựa chọn để sống tốt lành, vì vậy có nhiều phương thế để nên thánh. Tin Mừng chúng ta vừa nghe, Đức Giêsu giới thiệu cho chúng ta các mối phúc, qua đó Đức Giêsu trao tặng chúng ta những con đường nên thánh.

Đọc các mối phúc, chúng ta ngạc nhiên vì Đức Giêsu gọi đó là phúc: “phúc thay ai có tâm hồn nghèo khó, phúc thay ai sầu khổ, phúc thay ai hiền lành…” Trong thực tế, đâu có ai thích nghèo, cũng chẳng có ai cảm thấy mình có phúc khi chịu khổ đau, và ngay trong xã hội hiện nay chúng ta thấy người hiền ít nhiều đều bị thiệt thòi… Các mối phúc, có lẽ do vậy mà dần trở nên xa lạ với cuộc sống thường ngày và dường như các Kitô hữu cũng muốn loại các mối phúc ra khỏi cuộc đời của mình.

Đức Giêsu đề cao tâm hồn nghèo khó là để giúp chúng ta không làm nô lệ cho của cải vật chất. Đức Giêsu an ủi người sầu khổ là để cho chúng ta biết rằng đau khổ có giá trị to lớn như thế nào. Đức Giêsu đã hành xử một cách hiền lành đó là vì hận thù ghen ghét không thể đem lại yêu thương và hòa bình. Và tương tự như thế đối với các mối phúc còn lại. Một khi hiểu và sống các mối phúc, chúng ta chợt ngộ ra rằng chính chúng ta được giải thoát khỏi những gắn bó và ràng buộc lệch lạc nào đó mà chúng ta chẳng để ý.

Nhìn vào cuộc sống trần thế của các thánh, chúng ta được đánh động và có thêm nghị lực tin tưởng vào lời của Đức Giêsu. Nơi cuộc sống của các thánh, yếu tố trần thế không bị lãng quên nhưng được thánh hóa nhờ những giá trị Nước Trời qua nẻo đường của các mối phúc.

Với “Tám Mối Phúc Thật”, Đức Giêsu cho chúng ta biết rằng Thiên Chúa đã dựng nên con người là để cho con người được hưởng hạnh phúc và hạnh phúc Thiên Chúa hứa ban sẽ có giá trị vĩnh cửu. Các thánh là những người đã tìm được niềm hạnh phúc đó không phải đến khi các ngài về tới thiên đàng, nhưng các ngài đã được nếm trải qua từng ngày sống dù chịu muôn vàn thử thách gian nan.

Tuy nhiên, để có thể đạt được niềm hạnh phúc ấy thì các thánh đã sống theo tinh thần của “Tám Mối Phúc Thật”. Con đường này chính Chúa Giêsu đã bước đi. Chúa Giêsu đã từ bỏ vinh quang và địa vị Ngôi Hai Thiên Chúa mà mang lấy kiếp sống con người nghèo hèn. Chúa Giêsu đã yêu con người đến nỗi chịu mọi sự sỉ nhục, bắt bớ và cuối cùng ngài đã trao ban chính mạng sống của mình bằng cái chết trên thập giá… Các thánh là những môn đệ của Chúa Giêsu thì cũng phải tập thanh luyện mình trên con đường ấy. Các ngài phải trở thành những người đã “giặt sạch áo mình trong máu Con Chiên” (Kh 7, 14). Các ngài là những người đã có được gia nghiệp là chính Chúa vì đã từ bỏ mọi dính bén với của cải tạm bợ thế gian.

Vì thế, mừng lễ Các Thánh Nam Nữ hôm nay, chúng ta được mời gọi cử hành trong niềm hân hoan, vui mừng. Chúng ta vui vì các thánh chính là thân nhân của chúng ta, là tổ tiên, ông bà, cha mẹ, anh chị em, bạn bè thân hữu xa gần. Chúng ta hy vọng cũng sẽ được hạnh phúc Nước Trời như các ngài. Bởi các ngài cũng chỉ là những con người như chúng ta với những thiếu thốn, những yếu đuối. Chúng ta còn hy vọng hơn nữa, vì Chúa đã hứa cho chúng ta được hạnh phúc Nước Trời làm sản nghiệp. Lời hứa của Chúa là niềm hy vọng của chúng ta.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con ngạc nhiên khi suy gẫm các mối phúc và chợt nhận ra rằng, chúng con đang ở quá xa đường lối của Chúa. Điều đó đồng nghĩa rằng, chúng con đang bị nô lệ trong một tình trạng nào đó, đang tự hại mình trong những quyến luyến lệch lạc, mà đôi khi chúng con tự nhủ đó là giá trị thực của cuộc sống. Xin dạy chúng con luôn tìm biết và bước theo Chúa trên con đường Chúa đã đi - con đường của “Tám Mối Phúc Thật”.

Xin cho chúng con trở nên nghèo khó để được hưởng hạnh phúc là chính Nước Trời.

Xin cho chúng con biết sống hiền lành để được Chúa làm gia nghiệp.

Xin cho chúng con biết an ủi người để được chính Chúa là nguồn ủi an.

Xin cho chúng con biết khao khát sống thánh thiện vì Chúa chính là Đấng Thánh.

Xin cho chúng con luôn biết thương xót người để được chính Chúa xót thương.

Xin cho chúng con có được một tâm hồn trong sạch để được diện kiến Nhan Thánh Chúa.

Xin cho chúng con biết sống chan hòa để trở thành con cái Thiên Chúa.

Xin cho chúng con biết chịu sỉ nhục, bách hại, vu khống vì Danh Chúa để được phần thưởng dành cho chúng con ở trên Nước Trời. Amen

Laurensô Trần Phát, sss.


Hát: Chúa Là Con Đường

1. Chúa là con đường cho con bước lên, là ánh hồng xua tan bóng đêm, là sức sống trong khi đau khổ, sống từng ngày có Chúa dư đầy. Chúa là mối tình con dâng trái tim, là bóng hình cho con vững tin, là bóng mát cho con an nghỉ, sống một đời cùng Người con vui. 

ÐK: Chúa dẫn con đường đi về khắp nơi, vui trọn đời. Mãi mãi đem tình yêu nguyện hiến dâng cho tình yêu. 

2. Chúa từng xuống đời mang thân đớn đau, từng với người chung tim xuyến xao, thì Chúa biết con đi muôn nẻo vẫn tựa nhờ sức Chúa vô bờ. Chúa mở lối trời cho con đến nơi, này xác hồn con đây Chúa ơi, xin dẫn lối con đi xa vời, biết tìm Người trọn đời con thôi.

(Thinh lặng) 

IV. CẦU NGUYỆN (Mời cộng đoàn quỳ)

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã ban Tám Mối Phúc như kim chỉ nam để chúng con được đời đời hạnh phúc. Xin ban cho chúng con can đảm thực thi các tiêu chuẩn đem lại cho chúng con hạnh phúc đời đời.

Cộng đoàn hát: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, không ai có thể được muôn đời hạnh phúc nếu không trung thành tuân theo đường lối Chúa dạy. Xin cho chúng con biết lắng nghe lời Chúa dạy và biết đem ra thực hành trong cuộc sống hằng ngày.

Cộng đoàn hát: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã sẵn sàng chịu chết để minh chứng cho sự thật. Xin cho chúng con biết bắt chước dám sống cho sự thật, dù phải chịu ghen ghét, thiệt thòi.

Cộng đoàn hát: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa nói: “Thầy là đường, là sự thật và là sự sống”. Xin cho chúng con luôn đi trên con đường của Chúa để được sự sống đời đời.

Cộng đoàn hát: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi báo đền, hồng ân Chúa cao vời, Chúa đã làm cho con.

KINH DÂNG LOÀI NGƯỜI CHO TRÁI TIM CHÚA GIÊSU

 Lạy Đức Chúa Giêsu dịu ngọt/ là Đấng Cứu Chuộc loài người./ Xin Chúa đoái nhìn chúng con đang khiêm nhượng sấp mình trước bàn thờ Chúa./ Chúng con là người của Chúa,/ cùng muốn thuộc về Chúa,/ và để kết hiệp cùng Chúa bền vững hơn,/ thì hôm nay mỗi người chúng con tự ý dâng mình cho Rất Thánh Trái Tim Chúa./ Có nhiều người không hề biết Chúa,/ lại nhiều kẻ khinh mạn điều răn Chúa/ và khước từ Chúa./ Lạy Đức Chúa Giêsu nhân từ,/ xin hãy thương xót cả hai,/ và đưa dẫn mọi người trở về cùng Rất Thánh Trái Tim Chúa. Lạy Chúa,/ xin hãy làm vua cai trị/ chẳng những người tín hữu không bao giờ lìa xa Chúa,/ mà lại những con hoang đàng đã từ bỏ Chúa;/ Cúi xin Chúa hãy làm cho những kẻ ấy được kịp trở về nhà Cha/ kẻo phải lầm than đói khát mà chết./ Xin Chúa hãy làm vua những kẻ đang sống trong lầm lạc/ hay bởi bất thuận mà đã lìa xa Chúa,/ xin hãy đưa về cửa chân thật cùng một đức tin,/ hầu chóng nên một đoàn chiên theo một Chúa chiên./ Lạy Chúa/ xin hãy ban cho Hội Thánh được bình yên vững chắc thơ thới/ xin hãy ban cho muôn dân trật tự hòa bình/ xin làm cho từ Bắc chí Nam cực vang dội một tiếng:/ Ngợi khen Trái tim Chúa vì/ đã mua chuộc ơn cứu rỗi cho chúng con: Tán tạ/ sáng danh Chúa đời đời./ Amen

Giờ đây cộng đoàn chúng ta đọc một Kinh Tin Kính, Kinh Lạy Cha, Kinh Vựu Sâu để cầu nguyện cho các linh hồn, cách riêng những anh chị em hội viên đã qua đời.

 

V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

 Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang.  Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 (Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Mừng Chư Thánh

ĐK: Nay thế trần hợp tiếng hát kính, cùng hân hoan kết tâm tình. Xin chúc mừng đoàn lớp thánh nhân chói ngời khắp cả thiên đình. Xưa vững lòng vì Chúa tiến tới, vượt qua nguy khó trong đời. Son sắt một tình mến Chúa luôn, tìm trông phúc vinh quê trời.

 Một tình yêu thắm nồng, ngày đêm nung nấu tâm can. Coi lợi danh chốn gian trần như mộng mơ vút qua lần, từng giây phút ân cần đợi trong chiêm ngắm Thiên Nhan. Cho dù nguy khó muôn ngàn hằng tín trung vẹn toàn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập