CHÚA NHẬT 23 THƯỜNG NIÊN

Phải biết tiên liệu hay đề phòng

Tin Mừng Lc: 14,25-33 

Suy niệm:

Nhiều người muốn theo Chúa và làm tông đồ loan báo Tin Mừng cứu rỗi. Nhưng rất ít người ý thức rằng sứ vụ tông đồ đòi hỏi rất gắt gao tinh thần thoát tục.

Chính Chúa Giêsu tuyên bố: Ai đến với tôi mà không dứt bỏ cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và cả mạng sống mình nữa thì không thể làm môn đệ tôi được.

Ta không nên hiểu theo nghĩa đen, nhưng thực tế những người bắt cá hai tay khó có thể thành công trong sứ vụ cao quý là mở Nước Chúa và làm nhân chứng cho tình yêu vô biên của Thiên Chúa. Chúa Giêsu kêu gọi nhiều người tích cực tham dự vào sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúa không lừa dối ai, mà Chúa nói thẳng: Ai muốn làm môn đệ tôi phải bỏ mình đi, quên mình đi, xóa mình đi, vác thập giá mình hàng ngày mà theo.

Thập giá tức là việc bổn phận, là những thử thách, những đau thương luôn luôn đón đường người tông đồ.

Chúa cũng dạy chúng ta phải khôn ngoan, làm việc gì cũng phải có kế hoạch, có mục đích và đề phòng những bất trắc có thể xảy ra và tiên liệu đường tiến hay lùi để khỏi phải bơ vơ hay ngả nghiêng trước cuộc đời. Vì nếu không thì có thể phải nửa chừng bỏ công việc để bị thiên hạ chê cười.

Nhưng phương thế cần cho hết mọi công việc, trước khi khởi đầu, lúc bắt tay vào việc và cả đang khi tiến hành công việc là phải cầu nguyện.

Cầu nguyện để xin Chúa soi sáng, hướng dẫn, ban nghị lực để bền chí dù gặp khó khăn. Cả khi thất bại cũng không nản lòng, cứ kiên trì cầu nguyện. Vì việc đẹp lòng Chúa được Chúa chúc lành không phải là công việc tiến triển dễ dàng hay thành công tốt đẹp, mà là chúng ta vì Chúa vui chấp nhận cả thất bại. Để thất bại trở nên mẹ của thành công.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã kêu gọi chúng con noi gương và theo chân Chúa. Xin cho chúng con đừng bao giờ sợ khổ đau, sợ thập giá, chính Chúa đã phải khổ đau, kiệt sức vì trận đòn dã man tại dinh quan Philatô, mà Chúa còn dấn thân vác khổ giá lên nơi chịu tử hình, chết treo thập giá.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết bàn hỏi với Chúa trong mọi công việc chúng con phải làm, để thánh ý Chúa được thể hiện tốt đẹp. Lạy Chúa, vì khổ giá Chúa đã vác và chết treo trên đó vì chúng con. Xin cho chúng con biết yêu mến, vui nhận mọi thử thách Chúa gửi cho chúng con. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập