Tuần 2

CHÚA HIỂN DUNG

I. KHAI MẠC

Hát: Nhìn Lên Nhan Chúa Từ Nhân

ĐK. Nhìn lên nhan Chúa từ nhân. Hồn con tha thiết cầu khấn. Xin xuống muôn ơn giúp con luôn vững tin giữa trần gian. Giờ đây hạnh phúc triền miên. Tựa nương bên Chúa trìu mến. Con hát vang lên khúc tân ca tán dương Chúa uy quyền.

1. Giờ phút êm đềm con sướng vui. Trần gian ước mơ bao đời, hồn con quên lãng thời gian. Nghỉ yên trong Chúa từ ái.

2. Này Chúa ban mình nuôi dưỡng con. Cùng con bước đi trên đời, hồn con vui sướng thảnh thơi. Nguyện luôn trung tín cùng Chúa.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, qua ánh sáng của sự hiển dung, Chúa đã tỏ lộ vinh quang của mình cho các tông đồ nhằm củng cố đức tin cho các ngài. Xin cho chúng con luôn biến tin tưởng và tín thác vào tình yêu của Chúa trong mỗi biến cố vui buồn của cuộc sống chúng con, và xin cho chúng con cũng biết dành giờ cho Chúa để cầu nguyện, sám hối, nhìn lại chính mình, để được Chúa đổi mới. Cùng với Đức Giêsu, chúng con đi vào sa mạc, để cầu nguyện và sám hối.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin giúp chúng con biết bỏ đi “cái tôi” ích kỷ tự mãn và các thói hư gọi là mối tội đầu. Xin cho chúng con sẵn sàng vác thập giá mình hằng ngày là các việc bổn phận, các đau khổ bệnh tật hay các điều cực lòng do người chung quanh gây ra, mà theo chân Chúa giữa đời thường. Nhờ đó chúng con hy vọng sẽ được ơn biến đổi ngày một nên giống Chúa hơn, nhất là trong những ngày Mùa Chay thánh này. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

II. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Thánh vịnh 51 là lời cầu tha thiết vua Đavít dâng lên trước mặt  Thiên Chúa. Nó diễn tả nhận thức sâu xa về số phận con người tội lỗi ngay từ lúc còn là bào thai. Nhưng thánh vịnh cũng chúc tụng lòng nhân từ xót thương của Thiên Chúa. Thánh vịnh được phụng vụ dùng đặc biệt trong các lễ nghi thống hối và trong mùa Chay, là thời gian Giáo Hội mời gọi tín hữu hoán cải, trở về với Chúa, bằng nỗ lực thay đổi cung cách suy tư hành xử, cải tà quy chính, khước tù tội lỗi, ăn ngay ở lành, và sống bác ái quảng đại trợ giúp những người nghèo nàn túng thiếu nhất.

Giờ đây, trong tâm tình của Mùa Chay thánh, chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa lời thống hối trong thánh vịnh này, để tỏ lòng thống hối của mình trước mặt Thiên Chúa.

(A) Lạy Thiên Chúa,

xin lấy lòng nhân hậu xót thương con,

mở lượng hải hà xoá tội con đã phạm. *

Xin rửa con sạch hết lỗi lầm,

tội lỗi con, xin Ngài thanh tẩy.

 

(B) Vâng, con biết tội mình đã phạm,

lỗi lầm cứ ám ảnh ngày đêm. *

Con đắc tội với Chúa, với một mình Chúa,

dám làm điều dữ trái mắt Ngài.

 

(A) Như vậy, Ngài thật công bình khi tuyên án,

liêm chính khi xét xử.

 

(B) Ngài thấy cho: lúc chào đời con đã vương lầm lỗi,

đã mang tội khi mẹ mới hoài thai. *

Nhưng Ngài yêu thích tâm hồn chân thật,

dạy con thấu triệt lẽ khôn ngoan.

 

(A) Xin dùng cành hương thảo

rảy nước thanh tẩy con,

con sẽ được tinh tuyền; *

xin rửa con cho sạch,

con sẽ trắng hơn tuyết.

 

(B) Xin cho con được nghe

tiếng reo mừng hoan hỷ,

để xương cốt bị Ngài nghiền nát

được nhảy múa tưng bừng.

 

(A) Xin ngoảnh mặt đừng nhìn bao tội lỗi

và xoá bỏ hết mọi lỗi lầm.

 

(B) Lạy Chúa Trời,

xin tạo cho con một tấm lòng trong trắng,

đổi mới tinh thần cho con nên chung thuỷ.

 

(A) Xin đừng nỡ đuổi con

không cho gần Nhan Thánh,

đừng cất khỏi lòng con

thần khí thánh của Ngài.

 

(B) Xin ban lại cho con

niềm vui vì được Ngài cứu độ, *

và lấy tinh thần quảng đại đỡ nâng con;

 

(A) Ðường lối Ngài, con sẽ dạy cho người tội lỗi,

ai lạc bước sẽ trở lại cùng Ngài.

 

(B) Lạy Thiên Chúa con thờ

là Thiên Chúa cứu độ,

xin tha chết cho con,

con sẽ tung hô Ngài công chính.

 

(A) Lạy Chúa Trời, xin mở miệng con,

cho con cất tiếng ngợi khen Ngài.

 

(B) Chúa chẳng ưa thích gì tế phẩm, *

con có thượng tiến lễ toàn thiêu,

Ngài cũng không chấp nhận.

 

(A) Lạy Thiên Chúa,

tế phẩm dâng Ngài là tâm thần tan nát; *

một tấm lòng tan nát giày vò,

Ngài sẽ chẳng khinh chê.

 

(B) Xin rộng lòng tuôn đổ hồng phúc xuống Xion,

thành luỹ Giêrusalem, xin Ngài xây dựng lại.

 

(A) Bấy giờ Ngài vui nhận tế phẩm luật truyền,

lễ vật toàn thiêu, lễ vật hiến tế. *

Bấy giờ thiên hạ giết bò tơ

dâng trên bàn thờ Chúa.

(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(A) tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 (Thinh lặng)

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa. Xin dạy bảo con nước bước của Ngài. Xin hướng dẫn con trong chân lý, xin dạy bảo con những điều cao qúy. Vì Chúa là Đấng cứu độ con là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Tất cả nẻo đường Chúa là tình yêu và chân lý, dành cho những ai giữ tron minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan Người chói lọi như mặt trời, và y phục Người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông Môsê và ông Êlia hiện ra đàm đạo với Người. Bấy giờ ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Lạy Ngài, chúng con ở đây, thật là hay! Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều, một cho Ngài, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia." Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông, và có tiếng từ đám mây phán rằng: "Đây là Con yêu dấu của Ta, Ta hài lòng về Người. Các ngươi hãy vâng nghe lời Người! " Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng, ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: "Chỗi dậy đi, đừng sợ! " Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Đức Giêsu chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa đồng bản tính với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chính Ngài cũng là Thiên Chúa toàn năng, thánh thiện tuyệt đối, vinh quang ngập đất trời.

Nhưng để giải phóng loài người chúng ta theo kế hoạch yêu thương mà cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng vạch ra. Mỗi vị đều có vai trò riêng. Vai trò của Ngôi Lời Thiên Chúa là giải phóng loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi, do tổ tông loài người đã phụ ơn Thiên Chúa, phản bội tình Ngài và tự ý xa Thiên Chúa nên bị Santan chộp lấy và giữ trong nanh vuốt của nó.

Để thực thi điều đó, Ngôi Lời Thiên Chúa đã tự hạ mặc lấy thân xác loài người để giấu vinh quang và quyền năng của Ngài như lời Thánh Phaolô nói :

"Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì thiên chức ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn tự hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự". (Pl.2,6-8).

Nhưng để các môn đệ Chúa khỏi mất đức tin khi thấy Người bị đòn vọt, nhục nhã và chết tức tưởi, nên Chúa đã cho ba môn đệ thân tín theo Ngài lên núi cao. Ở đó đang khi Ngài cầu nguyện thì thân xác Ngài trở nên sáng láng rực rỡ, áo Ngài cũng trở nên trắng như tuyết. Và có tiếng từ trời vọng xuống tuyên bố : "Đây là Con Ta, làm thỏa lòng Ta, hãy nghe Lời Người" (Mt.3,17).

Nhờ đó, đức tin của các môn đệ được vững hơn, và biết rằng Con Người bị kẻ dữ hành hạ tối đa, đến nỗi không còn hình dạng con người, chính là Con Thiên Chúa vinh quang và luôn luôn vinh quang, đời đời vinh quang.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa Cha đã tuyên bố Chúa là Con yêu quý đẹp lòng Ngài. Chúa đã tự hạ mang thân phận tội lỗi của chúng con, để đời đời chúng con được làm con Thiên Chúa. Và để cứu chúng con, Chúa đã hiến thân chịu nhục nhã khổ đau như một tội nhân. Xin đừng để chúng con mất đức tin và đừng để chúng con phụ lòng Chúa. Ước gì chúng con hiểu biết những đau khổ thử thách mà chúng con gặp trên đời, chính là phương thế Chúa dùng để thanh tẩy, tinh luyện và trau dồi chúng con trong ơn thánh Chúa. Amen

Hát: Trông Cậy Chúa

1. Con vẫn trông cậy Chúa, lòng con tin tưởng nơi Ngài. Con hy vọng vào Ngài, đời con nương bóng Chúa thôi. Con xin trao về Chúa niềm tin và ước mơ này, được quên đi những âu lo, tìm vui theo bước chân Cha. 

ĐK: Con luôn trông cậy Chúa, khác nào em bé ngủ yên trong tay mẹ hiền bên lời yêu mến. Tình Chúa mãi mãi theo con cho tâm hồn dù trong mưa gió, mãi mãi bình yên, mãi mãi bình yên. 

2. Giữa tháng năm đời sống nhiều khi mưa đổ bên trời. Đam mê nặng lòng người, niềm đau khơi nước mắt rơi. Những ánh sao còn đó, còn tin yêu ngước lên trời. Tình thương Thiên Chúa muôn nơi, ngàn năm soi ấm tin vui. 

 (Thinh lặng) 

IV. CẦU NGUYỆN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa muốn nơi chúng con là một quả tim khiêm nhường và thống hối, sẵn lòng hoán cải nhờ vào hồng ân của Ngài

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết nghe lời Chúa mà sám hối tội lỗi để được thứ tha bây giờ và không bị lên án mai sau.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Chúa kêu gọi chúng con sám hối, chỉ vì Chúa yêu thương chúng con, muốn cứu chúng con.

Cộng đoàn: Xin kéo chúng con đến bên Chúa và biến đổi chúng con dưới ánh sáng của tôn nhan Ngài.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể. Con tin thật Thiên Chúa không muốn để chúng con hư mất mà muốn chúng con sám hối để được xót thương.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết sám hối lỗi lầm, để lời chúng con cầu xin và tâm hồn chúng con được Chúa chấp nhận.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, sám hối không chỉ là ý thức về tội lỗi của mình, mà còn phải quyết tâm trở về với Chúa bằng một tình yêu mến thiết tha.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết dùng mùa chay thánh này để đổi mới tâm hồn chúng con.

V. KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình,/ bây giờ và mãi mãi. Amen.

 VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 (Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Kinh Chay

1. Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hòa. Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay Thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện: Chúa ban ơn trong mùa thánh này. 

2. Trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình. Bao đau thương đã phủ đầy trên tấm thân con. Vì yếu đuối Chúa đã thấu rõ hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về, khứng ban muôn tâm tình thánh thiện. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 7
Hôm nay : 277
Tuần này: 2,150
Tháng này 13,517
Lượt truy cập: 659,689