I. KHAI MẠC

Hát: Bánh Nhiệm Mầu

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi Thiên đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK: Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là Thần Lương ban cho con cái qua nơi lưu đày về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha suốt đời.

2. Con cái trên đời cùng ăn một bánh. Thân xác Giêsu xuống muôn ơn lành. Đoàn con âu yếm kết hợp cùng nhau. Sống trong tình yêu đến muôn đời sau.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin thật Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con, chúng con thờ lạy, chúc tụng và cảm tạ Chúa vì những hồng ân Chúa đã ban cho chúng con. Xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con, để chúng con có thể mạnh mẽ tuyên xưng như thánh Phêrô rằng: “Thầy là Đấng Kitô con Thiên Chúa Hằng Sống” qua đó, chúng con biết hết lòng thờ lạy Chúa với cả tâm tình của chúng con, và nhờ đó chúng con cảm nhận được tình yêu của Chúa đã dành cho chúng con. Xin Chúa đổi mới con người chúng con để chúng con mỗi ngày sống tốt và yêu mến Chúa hơn.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể,  chúng con cùng nhau đến với Chúa để đón nhận tình thương Chúa trong giờ thánh này. Xin Chúa ban đức tin cho chúng con, giúp chúng con nhận ra những lời Chúa muốn dạy và những điều Chúa muốn mạc khải cho chúng con hôm nay. Xin Chúa Thánh Thần hãy mở lòng trí chúng con, giúp chúng con hiểu về Chúa mỗi ngày một nhiều hơn để chúng con sống cho Chúa trọn vẹn hơn với thánh ý Chúa. Amen. 

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin chúc tụng Chúa vì Thánh Tâm Chúa là nguồn êm ái dịu dàng. Thánh Tâm Chúa là nguồn mạch của lòng thương xót.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin ban ơn lành xuống cho những người đang sống trong tội, biết tìm đến Thánh Tâm Chúa.

Người dẫn:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin chúc tụng Chúa vì Trái Tim Người đầy lửa mến, sưởi lòng lạnh giá trong tình thương vô biên. Trái Tim Người là mạch suối yêu mến, tắm mát tâm hồn ai trĩu nặng truân chuyên.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, Chúa là vua cai trị muôn loài, xin Thánh Tâm Chúa làm vua cai trị lòng chúng con.

Người dẫn:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin chúc tụng Chúa vì Chúa là Đấng từ bi vô ngần, không bao giờ chê chối lời chúng con cầu xin.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương những người đang sống trong tội, biết tìm đến Thánh Tâm Chúa.

Người dẫn:  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con xin chúc tụng Chúa vì Trái tim Chúa luôn yêu dấu loài người chúng con, mà chúng con luôn bạc nghĩa vong ân với Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, Xin thương xót những người đã dám cả lòng xúc phạm đến Thánh Tâm Chúa.

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lời Hằng Sống

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn.

 ÐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng. 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Hôm ấy, Đức Giêsu cầu nguyện một mình. Các môn đệ cũng ở đó với Người, và Người hỏi các ông rằng: "Dân chúng nói Thầy là ai?" Các ông thưa: "Họ bảo Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, nhưng có kẻ thì bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại." Người lại hỏi: "Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?" Ông Phêrô thưa: "Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa." Nhưng Người nghiêm giọng truyền các ông không được nói điều ấy với ai.

Người còn nói: "Con Người phải chịu đau khổ nhiều, bị các kỳ mục, thượng tế cùng kinh sư loại bỏ, bị giết chết, và ngày thứ ba sẽ trỗi dậy."

Rồi Đức Giêsu nói với mọi người: “Ai muốn theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hằng ngày mà theo. Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai liều mất mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.”

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Lời Chúa mà chúng ta vừa nghe đặt ra cho chúng ta câu hỏi về căn tính của Đức Giêsu: Người là ai? Chúng ta đọc thấy hai câu trả lời cho câu hỏi “Đức Giêsu là ai”: một là từ đám đông dân chúng và một từ chính các môn đệ mà đại diện là tông đồ Phêrô. Đức Giêsu hỏi các môn đệ:

-    “Đám đông dân chúng nói Thầy là ai?”

Họ nói

-    Thầy là ông Gioan Tẩy Giả, có kẻ bảo là ông Êlia, kẻ khác lại cho là một trong các ngôn sứ thời xưa đã sống lại.

-    Còn anh em, anh em nói Thầy là ai?

Ông Phêrô thưa:

-    Thầy là Đấng Kitô của Thiên Chúa.” (Lc 9, 18-20)

Đám đông dân chúng có ý kiến khác nhau về thân phận Đức Giêsu và tất cả đều không chính xác. Họ đến với Người, nghe Người giảng và chứng kiến các phép lạ nhưng chỉ dừng lại ở việc biết Người cách mơ hồ. Các môn đệ gần gũi với Thầy Giêsu hơn và ý thức được Thầy mình là ai. Tuy vậy, để nhận ra Đức Giêsu là ai, cần có tương quan riêng tư và mật thiết với Ngài. Cả Tin Mừng Matthêu, Maccô cũng thuật lại câu chuyện này, nhưng chỉ có Luca cho chúng ta một sắc thái khác biệt. Thánh sử Luca đặt câu hỏi này trong bối cảnh Đức Giêsu cầu nguyện, ở gần bên là các môn đệ. Câu chuyện khởi đầu rằng: “ Hôm ấy, đang khi Đức Giêsu cầu nguyện một mình, các môn đệ cũng ở đó với Người.” Có lẽ chỉ trong cầu nguyện và làm bạn thân tình với Chúa Giêsu chúng ta mới hiểu và biết Người là ai. Không có tương quan cá vị và thiết thân với Chúa, đám đông dân chúng chỉ có thể dừng lại ở những dấu chỉ bên ngoài, qua những lời rao giảng và dấu lạ, như những ngôn sứ khác cũng đã làm và do đó, họ chỉ nói theo kinh nghiệm là phỏng đoán về Người mà thôi. 

Người tín hữu chúng ta được nuôi dưỡng và lớn lên trong hành trình đức tin của Giáo Hội, chúng ta cũng được nghe biết và thông truyền những điều liên quan đến Chúa Giêsu. Do đó chúng ta biết rõ về Ngài. Tuy vậy, nếu cái biết ấy chỉ là kiến thức và dữ kiện, chúng ta chưa thực sự gần gũi với Người. Chúng ta có thể thuộc lòng những gì đã được viết về Ngài, nhưng nếu những lời ấy chưa thực sự đụng chạm và biến đổi chúng ta, chúng ta cũng mới chỉ theo Chúa xa xa mà thôi. Đến một lúc nào đó, chính mỗi người chúng ta tự mình trả lời câu hỏi: “đối với tôi, Đức Giêsu là ai?”. Câu trả lời không chỉ là do những gì đã học, đã nghe nhưng cần phải là những gì đã trải nghiệm, đã đụng chạm và gắn kết thân thiết với Chúa.

Trả lời được câu hỏi này, chúng ta cũng sẽ hiểu mình là ai trong tương quan với Chúa. Nếu Chúa Giêsu đối với tôi cũng mơ hồ và tương quan của tôi với Ngài không thật thân thiết, tương quan ấy có cũng được không có cũng chẳng sao, thì có lẽ chúng ta chưa thực sự hiểu Ngài là ai. Biết Chúa gắn liền với việc đi theo Ngài. Đi theo Chúa không phải lúc nào ta cũng sẵn sàng bởi Chúa Giêsu đã nói: “Ai muốn đi theo tôi, phải từ bỏ chính mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo.” (c. 23) Người môn đệ luôn luôn mang vác nơi mình sứ mạng được trao phó. Người tín hữu biết và tuyên xưng Chúa luôn gắn liền với hành động từ bỏ bản thân và vác thập giá hàng ngày để theo Chúa. Sẽ chẳng thể là môn đệ Chúa nếu một đàng chúng ta nói biết Người, đàng khác lại hành xử không theo lời dạy của Người. Danh xưng người Kitô hữu luôn gắn liền với sứ mạng đi theo Chúa, trở thành chứng nhân và môn đệ của Người.

Xin Lời Chúa là nguồn sức mạnh và an ủi chúng ta trên từng bước đường theo Chúa, để trong mọi sự chúng ta hiểu biết và hành xử như Người. Xin Chúa ban ơn để chúng ta thực sự dám bước theo Chúa mỗi ngày ngang qua chính những vui, buồn, sướng, khổ trong cuộc sống để, nhờ ơn Chúa, chúng ta sống những điều bình thường cách phi thường.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể , Chúa đã đến và ở với chúng con như một người bạn đồng hành, để chia sẻ từng bước đường cuộc sống. Chúa đến ban tặng chúng con sứ điệp yêu thương của Cha, để chúng con được sống bình an hạnh phúc. Xin cho chúng con biết Chúa, và nhờ đó chúng con biết chúng con là ai. Mỗi khi chúng con tuyên xưng vào Chúa, xin cho chúng con ý thức mình là con cái Chúa, để sống tròn đầy sứ mạng Chúa trao. Xin cho con hiểu Chúa, để qua đó chúng con biết phải làm gì, để nên giống Chúa hơn trong lời nói và hành động. Để những gì chúng con làm chứng cho Chúa không trở nên vô nghĩa và trống rỗng. Xin giúp chúng con biết đến với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện, để chúng con được gắn kết với Chúa hơn, và nhờ đó cuộc sống của chúng con được an bình và vui tươi trong tình yêu Chúa. Amen. 

Hát: Niềm Xác Tín Của Con

Con luôn tin rằng tình Ngài thương con không bờ không bến, con luôn tin rằng Ngài chọn tên con khi chưa có sao trời. Mặt trời mặt trăng theo con từng ngày. Nẻo đường con đi thiên nhiên diệu vợi. Ngài phủ vây con với khí trời mát trong 

ĐK. Và này con đến, Chúa ơi xin quyết theo Ngài. Khốn khó cô đơn, gian truân lo âu không lùi bước. Một điều nguyện ước Chúa ơi, ơn thánh Chúa Trời. Dẫn lối con đi vững bước trung trinh nơi thánh điện Ngài 

(Thinh lặng) 

IV. CẦU NGUYỆN (Mời cộng đoàn quỳ)

1. Đức Kitô đã chọn đi con đường thập giá để cứu độ trần gian. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho mọi thành phần trong Giáo Hội/ ơn tin tưởng vào Mầu nhiệm Khổ Nạn-Phục sinh,/ và không đi tìm con đường cứu độ nào khác ngoài đường thập giá Chúa đã đi qua. Chúng con cầu xin Chúa

    CĐ : Xin Chúa nhậm lời chúng con

 2. “Nhờ đức tin, tất cả anh em đều là con cái Thiên Chúa trong Đức Giêsu Kitô”. Chúng ta cùng cầu xin Chúa ban cho ngày càng có nhiều người khao khát được nhận biết và tin theo Chúa./ Xin cho họ nỗ lực tìm kiếm Chúa,/ và trở thành con cái Người bằng việc lãnh nhận các Bí Tích Khai Tâm gia nhập Giáo Hội. Chúng con cầu xin Chúa

 3. “Quả vậy, ai muốn cứu mạng sống mình, thì sẽ mất, còn ai liều mạng sống mình vì tôi, thì sẽ cứu được mạng sống ấy.” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho những tín hữu còn đang tính toán hay hoài nghi sợ sệt/ chưa dứt khoát chọn tin theo Chúa Kitô,/ nay quyết tâm sống cho Tin Mừng Cứu Độ của Người. Chúng con cầu xin Chúa

 4.  “Phần các con, các con bảo Thầy là ai?” Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mọi người trong cộng đoàn chúng ta,/ biết củng cố niềm tin và tình yêu của mình đối với Chúa,/  biết mau mắn nhận ra và tuân hành ý Chúa,/ để sự sống của Chúa đổi mới tâm hồn và thân xác yếu hèn của chúng ta. Chúng con cầu xin Chúa

KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

V. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 (Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết:  Thánh Tâm Chúa Giêsu

1. Thánh Tâm Chúa Giêsu, nguồn êm ái dịu dàng, xin hãy ban xuống lòng con ngọn lửa say yêu một Chúa. Thánh Tâm Chúa Giêsu, tràn lan tình thương xót, xin thương giúp người đang sống trong tội biết tìm đến Thánh Tâm Cha.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online: 5
Hôm nay : 243
Tuần này: 4,814
Tháng này 13,264
Lượt truy cập: 769,605