Tuần 5

Thánh Thể - Nguồn Sống

 

I. KHAI MẠC

Hát: Thành Tâm

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu, suối mạch ân tình. Này rượu thơm cùng bánh trắng tinh. Thịt Máu hiển vinh, Vua uy linh.

ĐK. Một tình yêu bao la. Tháng năm lần bước qua. Khúc ca ân ái còn trầm hòa. Người yêu mến không bờ bến. Đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong. Sắt son yêu Chúa, nguồn dịu hiền. Quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu Mình. Làm Thần Lương truyền ban sức thiêng. Ngàn năm dưỡng nuôi bao sinh linh.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành kính thờ lạy, tin yêu Chúa, vì Thánh Thể Chúa chính là nguồn lương thực dồi dào cho tâm hồn mỗi người chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, khi xưa Chúa nhìn thấy đông đảo dân chúng đói và Chúa đã chạnh lòng thương, và Chúa đã hỏi ông Philípphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Chúa cần sự cộng tác của các môn đệ vào những công việc của Chúa. Giờ đây, Chúa cũng đang mời gọi chúng con cộng tác vào những công việc bác ái, biết từ bỏ những tham sân si của bản thân để sống và hướng tới những giá trị thiêng liêng cao quý hơn. Xin Chúa ban cho chúng con một tấm lòng quảng đại và đầy lòng thương xót của Chúa, để chúng con biết quan tâm và dẫn đưa những tâm hồn đang đói khổ, tuyệt vọng đến với nguồn mạch của sự sống là chính Chúa Giêsu Thánh Thể.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn biết sống yêu thương, chia sẻ góp phần nhỏ bé của chúng con vào công việc phục vụ anh chị em nghèo khó sống gần kề chúng con. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu và lòng thương xót của Chúa đã làm cho dân chúng an vui, hạnh phúc.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương xót và chữa lành con, quả thật con đắc tội với Ngài.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xã hội ngày nay còn nhiều người đang bị bệnh tật, bị đói khát cơm ăn, áo mặc, thuốc men... và đói nghe Lời Chúa và Bánh Thánh Thể.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin lấy lòng nhân hậu xót thương con, và mở lượng hải hà xóa tội con đã phạm.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, vì yêu thương, Chúa đã ban Lời Chúa và Thánh Thể làm lương thực nuôi sống linh hồn chúng con.  

 Cộng đoàn Hát: Lạy Chúa, xin rửa con sạch hết lối lầm, tội lỗi con xin ngày thanh tẩy.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Thánh vịnh 100 trình bày chương trình của một ông vua trung thành với Thiên Chúa. Trong Thánh Vịnh này chúng ta hợp ý cầu nguyện cho các nhà lãnh đạo đất nước chúng ta, đừng vì lợi ích cá nhân của mình mà biết vì dân nghèo và đưa đất nước Việt Nam chúng ta trở nên phồn vinh hơn.

(A) Lạy Chúa, con xin ca ngợi tình thương và công lý:

Con đàn hát kính Ngài. *

Con nguyện chủ tâm theo đường hoàn hảo,

bao giờ Ngài mới đến cùng con?

 

(B) Con sẽ sống theo lòng thuần khiết

ở trong cửa trong nhà. *

Việc xấu xa đê tiện,

con chẳng để mắt trông.

 

(A) Con ghét kẻ làm điều tà vạy,

không để cho dính dáng đến mình. *

Tâm địa gian manh, con hằng xa lánh,

chẳng muốn biết gì đến chuyện xấu xa.

 

(B) Ai nói chùng nói lén

là con sẽ diệt trừ. *

Con mắt khinh người, lòng dạ kiêu căng:

những bọn đó, không khi nào con chịu.

 

(A) Con để mắt kiếm người hiền trong xứ,

cho họ được ở gần. *

Ai sống đời hoàn hảo

sẽ là người được phục vụ con.

 

(B) Nhà con ở, không hề chứa chấp

kẻ quen trò bịp bợm, thói lưu manh. *

Hạng nói dối chuyên nghề,

con đuổi cho khuất mắt.

 

(A) Mỗi buổi mai, con lại diệt trừ

cho hết phường ác nhân trong xứ sở, *

hầu quét sạch khỏi thành đô Chúa

bọn làm điều ác, chẳng sót một tên.

(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(A) tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 (Thinh lặng)         

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ấy, Đức Giêsu sang bên kia biển hồ Galilê, cũng gọi là biển hồ Tibêria. Có đông đảo dân chúng đi theo Người, bởi họ từng được chứng kiến những dấu lạ Người đã làm cho những kẻ đau ốm. Đức Giêsu lên núi và ngồi đó với các môn đệ. Lúc ấy, sắp đến lễ Vượt Qua là đại lễ của người Do Thái.

Ngước mắt lên, Đức Giêsu nhìn thấy đông đảo dân chúng đến với mình. Người hỏi ông Philípphê: "Ta mua đâu ra bánh cho họ ăn đây?" Người nói thế là để thử ông, chứ Người đã biết mình sắp làm gì rồi. Ông Philípphê đáp: "Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút." Một trong các môn đệ, là ông Anrê, anh ông Simôn Phêrô, thưa với Người: "Ở đây có một em bé có năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá, nhưng với ngần ấy người thì thấm vào đâu! " Đức Giêsu nói: "Anh em cứ bảo người ta ngồi xuống đi." Chỗ ấy có nhiều cỏ. Người ta ngồi xuống, nguyên số đàn ông đã tới khoảng năm ngàn. Vậy, Đức Giêsu cầm lấy bánh, dâng lời tạ ơn, rồi phân phát cho những người ngồi đó. Cá nhỏ, Người cũng phân phát như vậy, ai muốn ăn bao nhiêu tuỳ ý. Khi họ đã no nê rồi, Người bảo các môn đệ: "Anh em thu lại những miếng thừa kẻo phí đi." Họ liền đi thu những miếng thừa của năm chiếc bánh lúa mạch người ta ăn còn lại, và chất đầy được mười hai thúng. Dân chúng thấy dấu lạ Đức Giêsu làm thì nói: "Hẳn ông này là vị ngôn sứ, Đấng phải đến thế gian!" Nhưng Đức Giêsu biết họ sắp đến bắt mình đem đi mà tôn làm vua, nên Người lại lánh mặt, đi lên núi một mình.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Phép lạ là việc không phải bất cứ ai cũng làm được, chỉ mình Thiên Chúa hay Đấng được Thiên Chúa thông quyền cho. Mà Thiên Chúa cũng không làm phép lạ khi không có mục đích xây dựng nào cho tập thể.

Vậy Chúa có mục đích nào khi làm phép lạ cho bánh hóa nhiều? Mục đích thấy rõ là: Chúa muốn ta tin vào tình thương tế nhị của Đấng Cứu Thế. Ngài biết dân chúng theo Ngài nhiều ngày rồi, lương thực họ mang theo đã cạn mà hoàn cảnh lúc bấy giờ dù có tiền cũng khó tìm đâu ra bánh đủ cho đám đông vì trời đã muộn. Chúa hỏi thử các môn đệ.  Tông đồ Philípphê và các môn đệ dường như thử thách Đức Giêsu khi nêu ra vấn đề tiền bạc và khả năng eo hẹp: “Thưa, có mua đến hai trăm quan tiền bánh cũng chẳng đủ cho mỗi người một chút”. Trong khi kho lương thực chỉ có “năm chiếc bánh lúa mạch và hai con cá”, hơn nữa cũng không phải của nhóm các môn đệ, nhưng của một em bé! Trước một nhu cầu lớn như thế, các môn đệ nghĩ ngay đến tiền. Chúa mời gọi họ làm, nhưng lại không cho tiền! “Tiền” ở đây có thể được hiểu theo nghĩa rộng là tất cả các phương tiện và điều kiện để làm việc, nhằm đáp ứng nhu cầu của người khác cách nhanh chóng và hiệu quả. Nhưng sống tương quan với Chúa, và nhất là khi cộng tác với sứ mạng của Chúa, nghĩa là làm chứng cho Tin Mừng qua đời sống gia đình, việc phục vụ, việc tông đồ,… chúng ta không thể chỉ suy xét trên bình diện phương tiện, nhưng còn trên bình diện thần nhiệm nữa.

5 chiếc bánh và 2 con cá đúng là chẳng thấm thía gì! Đức Giêsu bảo các ông đưa bánh và cá đó cho Ngài và bảo tất cả người ta ngồi xuống cỏ. Chúa cầm lấy bánh và cá dâng lời tạ ơn Thiên Chúa Cha rồi bẻ ra trao cho các môn đệ đem chia cho dân. Mọi người ăn no nê và còn thu lại được 12 giỏ đầy.

 Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Bánh Hằng Sống được trao ban cho chúng con một cách quảng đại mỗi ngày nơi Bánh Thánh Thể trong thánh lễ; chúng con chỉ cần mở tay và mở lòng ra để đón nhận. Tuy không có sự dư tràn vật chất, nhưng lại có sự dư tràn về ơn huệ sự sống của Chúa. Chúng con tạ ơn Chúa vì sáng kiến tình yêu kỳ diệu khi Chúa lập Bí Tích Thánh Thể để ở lại và đồng hành với chúng con mọi ngày cho đến tận thế.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể là tuyệt đỉnh của tình yêu trao ban, xin dạy chúng con luôn biết thờ phượng và kính mến Chúa. Xin Chúa cho chúng con cảm nghiệm cách sâu xa về tình yêu Chúa nơi bàn tiệc thánh, xin cho chúng con cảm nghiệm được sự sống của Chúa qua việc rước lấy Mình và Máu Chúa mỗi ngày dưới hình bánh và rượu đơn sơ, để chúng con đủ sức dấn thân phụng sự Chúa và đó cũng là đảm bảo sự sống muôn đời cho chúng con. Amen.

(Thinh lặng)

Hát: Chúa Chiên Lành

ĐK: Chúa chiên lành, người thương dẫn tôi đi, tôi không sợ chi, tôi không thiếu gì. Trên đồng cỏ xanh Người cho tôi được nghỉ ngơi, bên dòng suối mát Người tăng sức tâm hồn.

1. Vì quý trọng danh Người, Người dìu tôi đi trên đường công chính. Dù qua thung lũng mù sương, tôi luôn vui sướng tựa nương bên Người.

2. Người thiết tiệc hoan lạc, đặt bàn ngay bên quân thù gian ác. Tràn ly ban rót rượu ngon, luôn luôn chan tưới dầu thơm trên đầu.

3. Nhờ phúc lộc chan hòa, nhuần gội như mưa trên đầu tuôn xối. Ngày đêm vui sống thảnh thơi, trong nơi cung thánh hồn tôi nương nhờ.

 VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

 1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa ban cho Hội Thánh có sứ mạng chăn dắt và dưỡng dục con cái Chúa.

Cộng đoàn: Xin cho mọi thành viên Hội Thánh nhiệt tâm hoàn thành sứ mạng, bằng rao giảng Lời Chúa và việc bác ái hằng ngày.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên thế giới hiện nay, nhiều người chết vì đói khát bệnh tật.

Cộng đoàn: Xin cho những người giàu có biết quảng đại hy sinh, thương yêu và giúp đỡ những ai đang gặp khó khăn trong cuộc sống.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dùng năm chiếc bánh và hai con cá hóa ra nhiều để nuôi dân chúng.

Cộng đoàn:  Xin cho mỗi hội viên chúng con biết cộng tác với Chúa, chia cơm sẻ bánh cho anh chị em nghèo khổ xung quanh chúng con.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hóa bánh ra nhiều và lấy Thịt Máu Chúa nuôi dưỡng hồn xác chúng con.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết chia sẻ khó khăn với những người nghèo khổ, và siêng năng rước Chúa để được sống muôn đời.

  KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ          

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Tán Tụng Hồng Ân

ĐK: Xin dâng lời cảm tạ hồng ân Thiên Chúa bao la. Xin dâng lời cảm mến hòa theo tiếng hát dâng lên. Đôi bàn tay Chúa nâng đỡ con xin dâng lời cảm tạ. Cho đời con vững một niềm tin xin dâng lời cảm mến. Đôi bàn tay Chúa dẫn con đi xin dâng lời cảm tạ. Tay hồng ân Chúa đưa con về xin dâng lời cảm mến. Chúa cho con trời mới đất mới đường đời con đổi mới. Con (i) ca ngợi lòng thương xót Chúa muôn muôn đời. 

Đời đời Người đã thương con, đời đời Người vẫn thương con. Thương con như gà mẹ ủ ấp con dưới cánh Chúa thương yêu, ấp ủ con đêm ngày. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập