CHÚA NHẬT 2 MÙA CHAY

Suy niệm:

Đức Giêsu chính là Ngôi Lời Thiên Chúa, là Con Thiên Chúa đồng bản tính với Thiên Chúa Cha và Chúa Thánh Thần. Chính Ngài cũng là Thiên Chúa toàn năng, thánh thiện tuyệt đối, vinh quang ngập đất trời.

Nhưng để giải phóng loài người chúng ta theo kế hoạch yêu thương mà cả Ba Ngôi Thiên Chúa đã cùng vạch ra. Mỗi vị đều có vai trò riêng. Vai trò của Ngôi Lời Thiên Chúa là giải phóng loài người khỏi ách nô lệ tội lỗi, do tổ tông loài người đã phụ ơn Thiên Chúa, phản bội tình Ngài và tự ý xa Thiên Chúa nên bị Santan chộp lấy và giữ trong nanh vuốt của nó.

Để thực thi điều đó, Ngôi Lời Thiên Chúa đã tự hạ mặc lấy thân xác loài người để giấu vinh quang và quyền năng của Ngài như lời Thánh Phaolô nói :

"Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không nghĩ phải nhất quyết duy trì thiên chức ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ vinh quang, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống phàm nhân, sống như người trần thế. Người lại còn tự hạ mình vâng lời cho đến nỗi bằng lòng chịu chết trên cây thập tự". (Pl.2,6-8).

Nhưng để các môn đệ Chúa khỏi mất đức tin khi thấy Người bị đòn vọt, nhục nhã và chết tức tưởi, nên Chúa đã cho ba môn đệ thân tín theo Ngài lên núi cao. Ở đó đang khi Ngài cầu nguyện thì thân xác Ngài trở nên sáng láng rực rỡ, áo Ngài cũng trở nên trắng như tuyết. Và có tiếng từ trời vọng xuống tuyên bố : "Đây là Con Ta, làm thỏa lòng Ta, hãy nghe Lời Người" (Mt.3,17).

Nhờ đó, đức tin của các môn đệ được vững hơn, và biết rằng Con Người bị kẻ dữ hành hạ tối đa, đến nỗi không còn hình dạng con người, chính là Con Thiên Chúa vinh quang và luôn luôn vinh quang, đời đời vinh quang.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Thiên Chúa Cha đã tuyên bố Chúa là Con yêu quý đẹp lòng Ngài. Chúa đã tự hạ mang thân phận tội lỗi của chúng con, để đời đời chúng con được làm con Thiên Chúa. Và để cứu chúng con, Chúa đã hiến thân chịu nhục nhã khổ đau như một tội nhân. Xin đừng để chúng con mất đức tin và đừng để chúng con phụ lòng Chúa. Ước gì chúng con hiểu biết những đau khổ thử thách mà chúng con gặp trên đời, chính là phương thế Chúa dùng để thanh tẩy, tinh luyện và trau dồi chúng con trong ơn thánh Chúa. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập