Tuần 4

     "Đây là Con Ta yêu dấu,

                hãy vâng nghe lời Người."

I. KHAI MẠC

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh 

ĐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

Lệ sầu rưng rưng, ngước nhìn liên Chúa tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mắt chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con mùa chay thánh này, để canh tân sám hối và sửa đổi đời sống mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm thống hối về những lỗi phạm của chúng con. Xin thương thanh tẩy và giúp chúng con can đảm dứt bỏ những tật xấu, biết làm những việc lành phúc đức, để cho mọi người gặp thấy tình yêu của Chúa nơi chúng con. Xin thương giúp chúng con sửa đổi cuộc đời, thành tâm trở về cùng Chúa, để ngày càng khăng khít hơn với ân nghĩa Chúa, đền bù lại những tháng ngày bội nghĩa vong ân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong mùa chay thánh này, xin giúp chúng con kiềm chế những ham muốn xấu, ban sức mạnh để thắng mình và thắng mọi sự dữ. Để nhờ đó, chúng con sẽ vui mừng tham dự mầu nhiệm vượt qua của Chúa. Amen.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

(Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mùa Chay là mùa để sám hối canh tân và sửa đổi đời sống. Xin Chúa thương xót và ban cho chúng con ơn hoán cải, để trở nên tốt lành thánh thiện hơn.  (hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát : Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con ơn sám hối, dám đi đến những hành động cụ thể và cùng với Đức Kitô đi vào cuộc thương khó để được hưởng nguồn ơn cứu độ. (hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. (hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Ăn Năn Tội

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 145 quả quyết rằng phúc cho ai tin tưởng vào Thiên Chúa; tác giả thánh vịnh nhắc nhở rằng con người không thể tự cứu, còn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa thì có nền tảng vững chắc. Với thánh vịnh này, Hội thánh dâng lời cảm tạ Chúa Cha và Đức Kitô, bởi vì ngài đã mang Tin mừng đến cho người nghèo, và đã thi thố quyền năng để phục vụ con người. Thánh vịnh 45 nhắc chúng ta rằng ý nghĩa và giá trị cuộc đời không thể nắm bắt được từ những thực tại trần thế, nhưng cần phải khởi đi từ Thiên Chúa và từ những gì Người đã làm.

 (A) Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! *

suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,

sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời !

 

(B) Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,

nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *

Họ tắt hơi là trở về cát bụi,

dự định bao điều : ngày ấy tiêu tan.

 

(A) Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacóp phù hộ

và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *

Người là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi,

cùng muôn loài trong đó.

 

(B) Người là Ðấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,

xử công minh cho người bị áp bức,

ban lương thực cho kẻ đói ăn.

 

(A) Chúa giải phóng những ai tù tội,

Chúa mở mắt cho kẻ m&ug