Tuần 4

     "Đây là Con Ta yêu dấu,

                hãy vâng nghe lời Người."

I. KHAI MẠC

Hát: Quỳ Bên Cung Thánh 

ĐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

Lệ sầu rưng rưng, ngước nhìn liên Chúa tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tin Chúa đang hiện diện trước mắt chúng con. Chúng con cám ơn Chúa đã ban cho chúng con mùa chay thánh này, để canh tân sám hối và sửa đổi đời sống mình.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thành tâm thống hối về những lỗi phạm của chúng con. Xin thương thanh tẩy và giúp chúng con can đảm dứt bỏ những tật xấu, biết làm những việc lành phúc đức, để cho mọi người gặp thấy tình yêu của Chúa nơi chúng con. Xin thương giúp chúng con sửa đổi cuộc đời, thành tâm trở về cùng Chúa, để ngày càng khăng khít hơn với ân nghĩa Chúa, đền bù lại những tháng ngày bội nghĩa vong ân.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong mùa chay thánh này, xin giúp chúng con kiềm chế những ham muốn xấu, ban sức mạnh để thắng mình và thắng mọi sự dữ. Để nhờ đó, chúng con sẽ vui mừng tham dự mầu nhiệm vượt qua của Chúa. Amen.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

(Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mùa Chay là mùa để sám hối canh tân và sửa đổi đời sống. Xin Chúa thương xót và ban cho chúng con ơn hoán cải, để trở nên tốt lành thánh thiện hơn.  (hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát : Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban cho chúng con ơn sám hối, dám đi đến những hành động cụ thể và cùng với Đức Kitô đi vào cuộc thương khó để được hưởng nguồn ơn cứu độ. (hát) Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, luôn sẵn sàng tha thứ cho những lỗi lầm của chúng con. (hát) Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn hát: Xin Chúa thương xót chúng con.

Kinh Ăn Năn Tội

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 145 quả quyết rằng phúc cho ai tin tưởng vào Thiên Chúa; tác giả thánh vịnh nhắc nhở rằng con người không thể tự cứu, còn đặt niềm hy vọng vào Thiên Chúa thì có nền tảng vững chắc. Với thánh vịnh này, Hội thánh dâng lời cảm tạ Chúa Cha và Đức Kitô, bởi vì ngài đã mang Tin mừng đến cho người nghèo, và đã thi thố quyền năng để phục vụ con người. Thánh vịnh 45 nhắc chúng ta rằng ý nghĩa và giá trị cuộc đời không thể nắm bắt được từ những thực tại trần thế, nhưng cần phải khởi đi từ Thiên Chúa và từ những gì Người đã làm.

 (A) Ca tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi ! *

suốt cuộc đời, tôi xin hát mừng Chúa,

sống bao lâu, nguyện đàn ca kính Chúa Trời !

 

(B) Ðừng tin tưởng nơi hàng quyền thế,

nơi người phàm chẳng cứu nổi ai. *

Họ tắt hơi là trở về cát bụi,

dự định bao điều : ngày ấy tiêu tan.

 

(A) Phúc thay người được Chúa Trời nhà Giacóp phù hộ

và cậy trông Chúa, Thiên Chúa họ thờ. *

Người là Ðấng tạo thành trời đất với biển khơi,

cùng muôn loài trong đó.

 

(B) Người là Ðấng giữ lòng trung tín mãi muôn đời,

xử công minh cho người bị áp bức,

ban lương thực cho kẻ đói ăn.

 

(A) Chúa giải phóng những ai tù tội,

Chúa mở mắt cho kẻ mù lòa, *

Chúa cho kẻ bị dìm xuống đứng thẳng lên,

Chúa yêu chuộng những người công chính.

 

(B) Chúa phù trợ những khách ngoại kiều, *

Người nâng đỡ cô nhi quả phụ,

nhưng phá vỡ mưu đồ bọn ác nhân.

 

(A) Chúa nắm giữ vương quyền muôn muôn thuở,

Xion hỡi, Chúa Trời ngươi hiển trị ngàn đời !

 

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(B) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Ngài Sáng Ngời

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn.

ĐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Ngài dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Ngài mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Máccô

Sáu ngày sau, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, chỉ mình các ông thôi, tới một ngọn núi cao. Rồi Người biến đổi hình dạng trước mắt các ông. Y phục Người trở nên rực rỡ, trắng tinh, không có thợ nào ở trần gian giặt trắng được như vậy. Và ba môn đệ thấy ông Êlia cùng ông Môsê hiện ra đàm đạo với Đức Giêsu. Bấy giờ, ông Phêrô thưa với Đức Giêsu rằng: "Thưa Thầy, chúng con ở đây, thật là hay! Chúng con xin dựng ba cái lều, một cho Thầy, một cho ông Môsê, và một cho ông Êlia." Thực ra, ông không biết phải nói gì, vì các ông kinh hoàng. Bỗng có một đám mây bao phủ các ông. Và từ đám mây, có tiếng phán rằng: "Đây là Con Ta yêu dấu, hãy vâng nghe lời Người." Các ông chợt nhìn quanh, thì không thấy ai nữa, chỉ còn Đức Giêsu với các ông mà thôi.

Ở trên núi xuống, Đức Giêsu truyền cho các ông không được kể lại cho ai nghe những điều vừa thấy, trước khi Con Người từ cõi chết sống lại. Các ông tuân lệnh đó, nhưng vẫn bàn hỏi nhau xem câu "từ cõi chết sống lại" nghĩa là gì.

Đó là lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Chúa Giêsu biết trước theo kế hoạch cứu độ của Thiên Chúa Cha, Chúa sẽ bị các tư tế, luật sĩ và nhóm Pharisiêu ghen ghét. Họ sẽ bắt Chúa và nhờ tay kẻ ngoại kết án tử hình.

Chúa biết mình sẽ bị bắt, bị xỉ nhục, bỏ vạ, cáo gian tội làm phản loạn, rồi nộp cho kẻ ngoại để nhờ tay kẻ ngoại đánh đòn và giết treo khổ giá. Chúa cũng biết đức tin các môn đệ vẫn còn yếu, lại nhát gan, có thể hoài nghi sứ mạng cứu thế của Chúa mà bỏ Chúa.

Vì thế, Chúa đã đưa 3 môn đệ thân tín lên một ngọn núi cao, ở đó Chúa tỏ vinh quang tự tại của Ngài để họ vững tin Ngài là Con Thiên Chúa, là Đấng muôn đời vinh quang. Nhưng để thực thi chương trình cứu độ trần gian, Chúa giấu mọi sức mạnh, quyền lực và vinh quang Chúa đi, để trước mặt mọi người, Chúa chỉ là một con người khổ đau.

Trong Nhiệm Tích Thánh Thể, Chúa Giêsu lại còn tự hạ hơn. Dưới dạng bánh, Chúa đến với ta, ở với ta như một vật vô linh rất mỏng giòn. Người ta phải bao bọc giữ gìn để tránh ẩm, tránh mốc và muốn để Chúa ở đâu, Chúa cũng không tỏ ra được một phản ứng đau buồn nào. Nhất là khi có những người mang tội trọng trong mình lên rước lễ. Họ sẽ nuốt Thánh Thể Chúa vào tâm hồn tội lỗi của họ, Chúa cũng không la lối và cũng không tránh né.

Tinh thần của Mùa Chay là đi vào sa mạc của lòng mình để ở với Chúa trong thinh lặng và cầu nguyện. Việc gặp gỡ Chúa thực sự luôn đi kèm một thay đổi tích cực nào đó cho cả tâm hồn lẫn thể xác. Khuôn mặt phản ánh nội tâm. Nếu muốn thay đổi dung mạo của mình, cách hữu hiệu nhất là thay đổi tâm hồn. Khi chứng kiến vinh quang của Chúa, các tông đồ dường như muốn ở lại mãi trong vinh quang ấy và muốn “dựng lều” để ở lại nơi ấy. Các ông muốn ở lại trong vinh quang sáng ngời nhưng lại không hiểu hết về cuộc xuất hành Chúa sắp hoàn tất tại Giêrusalem. Các ông đã muốn chiêm ngắm dung mạo rạng ngời của Đức Giêsu khi Ngài bày tỏ vinh quang nhưng các ông lại trốn chạy không dám nhìn gương mặt đầy thương tích của Chúa trên núi Sọ. Đi vào sa mạc với Chúa là lúc chúng ta được bổ sức và biến đổi hầu có thể theo Chúa trong cả gian khó lẫn vinh quang.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không ngừng cầu nguyện và kêu gọi chúng con cầu nguyện. Trong Mùa Chay này và trong suốt đời chúng con, xin giúp chúng con biết cầu nguyện mỗi ngày, và biết trân trọng cầu nguyện như nguồn lương thực, cho cả thân xác lẫn tâm hồn. Chúa đã nói: “Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh” Xin cho chúng con biết khao khát lương thực trường tồn, là Lời Chúa và thánh lễ mỗi ngày. Xin dạy chúng con biết cầu nguyện giữa những tất bật và vất vả thường ngày. Xin Chúa biến đổi và thánh hoá chúng con, để chúng con cũng trở nên bừng sáng, trong ân sủng và tình thương của Chúa. Amen


Hát: Trên Con Đường Trở Về

1. Trên con đường trở về tâm hồn thấy băn khoăn. Trên con đường trở về cuộc đời đầy ăn năn. Hãy bước nhanh trở về tìm chốn vinh quang. Đời nặng cánh vai mang tựa nhẹ cánh phượng hoàng.

ĐK: Con xin trở về về với Chúa là Cha. Con xin trở về tội đời xin sám hối. Con xin trở về về với Chúa là Cha. Con xin trở về tội đời xin giã từ.

2. Trên con đường trở về, xin đừng xé áo tôi. Trên con đường trở về lòng tà diệt không ngơi. Hãy bước nhanh trở về, tình Người rất bao la. Đường đời mãi thương ta, tình trời đất giao hòa.

 (Thinh lặng)

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Trung thành với Đức Giêsu trong mọi hoàn cảnh là thách đố cho Hội Thánh. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi người trong Hội Thánh luôn tin tưởng bước theo đường lối Đức Giêsu, dù khi vinh quang hay khi phải trải qua gian nan tử nạn.

Cộng đoàn HÁT: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi...

2. Trung thành để phục vụ công lý và công ích là thách đố cho các nhà lãnh đạo. Chúng con hiệp lời cầu xin cho những người lãnh đạo trong dân, luôn can đảm cương quyết, không nhượng bộ những gì vi phạm đến nhân phẩm và nhân quyền của người dân.

Cộng đoàn HÁT: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi...

3. Nghèo đói, bệnh tật, thất nghiệp, chậm tiến… là thách đố cho người dân Việt Nam hôm nay. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi người dân Việt, biết can đảm kiên nhẫn, đoàn kết với nhau từng bước vượt qua mọi khó khăn.

Cộng đoàn HÁT: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi...

4. Lạy Chúa, Chúa đã tỏ vinh quang để cũng cố đức tin cho các môn đệ khi họ gặp gian nan thử thách. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi người trong giáo xứ chúng con, vững lòng trông cậy vào Chúa, để được chung phần vinh quang với Ngài trên thiên đàng mai sau.

Cộng đoàn HÁT: Biết lấy gì cảm mến, biết lấy chi...

 

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích:

Chủ sự: Lời nguyện và phép lành Thánh Thể 


Hát kết: Tâm Ca Mai Đệ Liên

1. Giọt nước mắt nào chảy trên gò má. Giọt nước mắt nào thống hối ăn năn. Giọt nước mắt nào một kiếp than van.

ĐK: Xin tha thứ Chúa ơi cuộc đời tội lỗi. Xin tha thứ Chúa ơi trọn đời ăn năn.

2. Đời những lỡ lầm này con tìm đến. Tìm đến với Ngài khóc lóc ăn năn. Tội lỗi ứ tràn một lần thống hối, ôi Chúa nhân hiền từ ái bao la.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400