Tuần 3

   Sống  Thanh Thoát

I. KHAI MẠC

Hát: Ngắm Mình Thánh Chúa

1. Ngắm mình Thánh Chúa trên bàn thờ này. Nói gì cho thỏa tấm lòng yêu mến. Đây Chúa thiên cung xuống nơi gian trần. Hồn con tin mến lãng quên thời gian.

ĐK: Ôi Giêsu, Chúa hiển vinh. Con mong ước sống an bình. Mình Máu Chúa lương thực thần linh. Nuôi hồn con cái tháng năm no lành.

2. Dưới hình Rượu Bánh Chúa Trời ẩn mình. Mắt trần sao thấu Nhiệm Mầu uy linh. Trong suối linh ân mến tin vững vàng. Được hưởng nhan thánh giữa muôn hào quang.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ, ngợi khen và chúc tụng Chúa. Vì tình yêu, Chúa vẫn luôn mời gọi chúng con ra đi loan báo Tin Mừng. Bởi cánh đồng thì bao la mà thợ gặt lại ít. Xin đổ tràn trên chúng con bằng ân sủng và bình an để bất cứ nơi nào chúng con đặt chân đến, chúng con cũng trao ban tình yêu Chúa cho mọi người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con rất muốn làm tông đồ cho Chúa và muốn dấn thân phục vụ tha nhân, nhưng với bản tính giới hạn của kiếp con người, chúng con thường ỉ lại cho người khác. Xin Chúa giúp chúng con biết can đảm vượt ra khỏi cái tôi của mình, để ra đi loan truyền tình yêu Chúa cho mọi người. Xin cho chúng con biết từ bỏ những gì thuộc về thế gian để có được một tinh thần thanh thoát, luôn biết tin tưởng phó thác vào Chúa trên hành trình rao truyền Tin Mừng khắp mọi nơi. Amen.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, đời sống khó khăn, đau khổ, thất bại khiến chúng con chán nản thất vọng, mất niềm tin vào Chúa. Bao cám dỗ vây quanh làm chúng con lìa bỏ tình thương của Chúa. Giờ đây chúng con thành tâm sám hối ăn năn xin Chúa thương tha thứ

Tôi thú nhận cùng Thiên Chúa toàn năng....

Người dẫn: Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dân đưa chúng con đến sự sống muôn đời.

-        Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

-        Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

-        Xin Chúa thương xót chúng con.

Xin Chúa thương xót chúng con.

 IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Giờ đây chúng ta hãy chúc tụng và ngợi khen Chúa vì công trình tạo dựng, công trình cứu độ và thánh hóa mà Chúa đã thực hiện vì yêu thương chúng ta.

 Hát: Hãy Ca Tụng Chúa

 

ĐK: Hồn tôi ơi hãy ca tụng Chúa! Ðấng Chí tôn rất uy linh cao sang chiếu ánh quang huy hoàng. Người mặc áo quang vinh, ngự trị giữa uy linh tầng trời mây xanh và muôn cánh gió là xa giá Chúa ngự đến.

1. Chúa cho gió đi tiền phong, bắt lửa hồng hộ giá. Người khai dựng nên trái đất qua bao đời vẫn vững bền.

2. Chúa phân giới cho đại dương khỏi lan tràn mặt đất. Và cho ngàn muôn suối nước luôn dâng trào khắp núi rừng.

3. Chúa cho ánh trăng đầy vơi để chỉ điềm thời tiết. Vầng ô lặn luôn đúng lúc, cho đêm về với muôn loài.

4. Chúa ơi biết bao kỳ công Chúa đã làm tuyệt mỹ. Trần gian còn chi thiếu thốn, ôi uy quyền Chúa khôn lường.

 (Thinh lặng)         

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con, đường đi của Chúa...

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ." Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ : "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Thầy sai anh em như sai chiên vào giữa bầy sói". Chiên là con vật hiền lành. Sói rừng là loài thú hoang khát máu. Thế mà sao Chúa lại sai các tông đồ đến với sói rừng? Vì Chúa không trao cho ai sứ vụ nào mà không có bảo đảm an toàn cho người ấy. Nhưng vì muốn cho các môn đệ Chúa tin tưởng vào quyền năng của Chúa, Đấng có thể làm cho sói dữ trở nên chiên hiền lành. Vì thế, Chúa truyền cho các tông đồ và tất cả những ai tham dự vào sứ vụ tông đồ phải chống sói rừng, là ma quỷ, là thói tục xấu xa của thế gian. Chúa còn ban cho các ngài khả năng biến đổi sói thành chiên, biến xã hội xấu xa nên cộng đoàn dân Chúa.

Trước hết, muốn thành công trong việc tông đồ, chúng ta phải có tinh thần thoát tục, coi nhẹ giàu sang và thế lực. Không mang gì theo khi đi đường trừ cây gậy để đỡ bước đường xa; không dự trữ lương thực vì Chúa không để người tông đồ phải đói khát; đừng mang bao bị, đồ đạc lấn cấn, vì phải để ý giữ gìn kẻo bị trộm cắp; cũng đừng mang tiền bạc, vì của cải ở đâu thì lòng cũng ở đó; cũng đừng mang hai áo, nghĩa là chỉ nên có những thứ cần thiết cho đời sống. Đến đâu được đón tiếp thì dừng lại đó, đừng nay nhà này mai nhà kia thêm phiền phức và mất lòng người ta. Đến đâu không được đón tiếp thì phủi bụi chân lại mà đi.

Vâng lời Chúa dạy, các môn đệ đã thành công và quỷ dữ cũng bị các ông khống chế, nên nhiều người đã tin và sám hối.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con rằng: “ai muốn theo Chúa, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo” (Mt 16, 24). Chúng con chỉ đi theo Chúa thật sự khi kinh nghiệm một sự dằng co nào đó giữa con đường mà Chúa mời gọi với con đường dễ giải của thế gian. Chúng con chỉ trở nên sứ giả Tin Mừng thực sự khi tập cho mình thái độ sống dứt khoát: dứt khoát với những cám dỗ hướng chúng con theo thế gian và dứt khoát bước theo những hướng dẫn của Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống dứt khoát cho Chúa để Chúa có thể giải phóng chúng con thành những con người tự do trong Nước Chúa. Dứt khoát với những của cải vật chất thế gian để chúng con được sống nhẹ nhàng thanh thoát. Dứt khoát với những níu kéo trần tục để chúng con hướng đến với những gì là cao đẹp. Ước gì những đòi hỏi của Chúa trở nên định hướng giúp chúng con xây dựng đời mình và nhiệt tâm xây dựng Nước Chúa. Amen.

(Thinh lặng)

Hát: Chứng Nhân Tình Yêu

1. Khi con nghe tiếng kêu mời gọi con đi gieo niềm tin mới. Con nay như thấy ngỡ ngàng vì Chúa đã đoái thương chọn con. Rồi một ngày Thánh Thần Chúa đã đến thánh hiến con cho Ngài, sai con đi khắp mọi nơi rắc gieo tin vui cho muôn người. 

ĐK: Này đây Chúa ơi con hiến dâng cho Ngài, niềm tin tâm tư cùng trái tim nồng cháy. Từ đây hăng say theo bước chân của Ngài trung kiên làm chứng nhân Nước Trời thắp lên hạnh phúc cho muôn người. 

2. Con say sưa với tháng ngày tình yêu cho con nguồn sức sống. Con hân hoan bước trên đường hồng phúc bát ngát xanh đồi non, để tìm lại những tình thương quá khứ héo úa trong muôn lòng, cho quên đi những sầu vương Chúa ơi xin thương ai đoạn trường. 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Hội Thánh có sứ vụ loan báo Tin Mừng cho mọi dân tộc trên thế giới. Chúng con hiệp lời cầu xin cho hàng giáo sĩ, tu sĩ và giáo dân trong Hội Thánh luôn hăng say thi hành sứ vụ Chúa trao phó, dầu gặp thuận lợi hay khó khăn.

Cộng đoàn: Chúa hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện .

2. Nhiều nhà cầm quyền trên thế giới còn hạn chế, cẩm đoán và bách hại các sứ giả Tin Mừng của Chúa. Chúng con hiệp lời cầu xin cho họ biết dẹp bỏ mọi thành kiến sai lầm, vì việc Tin Mừng hóa chỉ nhằm mục đích đem lại hạnh phúc thật cho con người.

 Cộng đoàn: Chúa hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện .

3. Chung qanh chúng con còn rất nhiều người chưa nhận biết Tin Mừng Chúa, còn sống trong mê tín dị đoan. Chúng con hiệp lời cầu xin cho họ sớm nhận ra Tin Mừng Chúa.

Cộng đoàn: Chúa hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện .

 4. Nhiều Kitô hữu chúng con còn dững dưng và không quan tâm đến việc truyền giáo. Chúng con hiệp lời cầu xin cho mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng cầu nguyện và cộng tác vào công cuộc truyền giáo của Hội Thánh.

Cộng đoàn: Chúa hết lòng yêu thương chúng con, xin nhậm lời chúng con cầu nguyện .

  KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ          

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Lòng Trung Nghĩa

1. Hồi chiêng dứt tiếng đầu rơi chốn pháp trường. Hồn thiêng lâng lâng về thiên quốc xa vời. Từ nay thôi những ngày tân khổ u buồn, về quê phúc vinh hưởng nhan Chúa muôn đời.

ÐK: Muôn vàn đau đớn nay đã theo ngày tháng trôi. Hy sinh vì lòng tin son sắt giữ câu đoan nguyền. Hết tình trung tín lao khổ không hề dám phai. Giữ tấm lòng hiếu trung lời thề xưa lẽ nào quên.

2. Nhẹ quên đau thương bền vững tấm can trường. Ngày đêm khấn ước chờ dâng trái tim nồng. Lòng trung nghĩa ấy nghìn thu sáng tưng bừng. Ngàn năm chiếu soi vì in vết huy hoàng

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập