Tuần 3

Hạt giống âm thầm

I. KHAI MẠC

Hát: Còn Tình Yêu Nào

ĐK: Còn tình yêu nào cao quý hơn là tình yêu Người liều mạng sống vì người mình yêu.

1. Có ai trên trần thế đã liều mạng sống vì người mình yêu, mà Chúa đã liều mạng sống vì con.

2. Suốt đời những ngược xuôi, suốt đời chỉ biết tùng phục lệnh Cha, để sống cuộc đời gian khó vì con.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, là Thiên Chúa làm người và đang hiện diện sống động giữa cộng đoàn chúng con. Chúng con xin hết lòng kính tin, thờ lạy Chúa. Chúng con cảm tạ Chúa, đã mạc khải cho chúng con về tình yêu của Thiên Chúa, Chúa đã cho chúng con hiểu về mầu nhiệm Nước Trời, “Nước Trời giống như người kia gieo hạt xuống đất. Đêm hay ngày, người ấy ngủ hay thức, thì hạt giống vẫn nẩy mầm và mọc lên, bằng cách nào, thì người ấy không biết… Nước Trời giống như hạt cải, khi gieo xuống đất thì nhỏ bé nhất trong tất cả các hạt trên mặt đất. Nhưng khi gieo rồi, nó mọc lên thành cây rau lớn nhất, và đâm những cành to, đến nỗi chim trời có thể tới núp bóng được".

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho mỗi người trong chúng con hôm nay ý thức được rằng: chúng con không cần ồn ào phô trương hay quảng cáo cho niềm tin. Chỉ cần sống một cách âm thầm nhưng kiên trì thực thi Lời Chúa. Rồi Thiên Chúa sẽ có cách làm cho những hạt giống bé nhỏ đời chúng con trổ sinh nhiều bông hạt, sinh ích cho tha nhân và cứu rỗi các linh hồn. Xin cho chúng con biết gieo vào lòng đời những hạt giống yêu thương, phục vụ bằng chính con người và cuộc sống chúng con. Amen.

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

     (Đọc kinh Tôi Thú nhận)

Hát: Kinh Thương Xót

Người dẫn:  Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

Người dẫn:  Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa Kitô thương xót chúng con.

Người dẫn:  Xin Chúa thương xót chúng con.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con.

 IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 139 nói cho chúng ta biết Thiên Chúa biết rất rõ mọi tư tưởng và hành vi thầm kín của con người: Quá khứ lãng quên, hiện tại phức tạp, tương lai mờ mịt của con người đều không có gì bí mật đối với Chúa. Nói như vậy để chúng ta biết sống dưới con mắt Thiên Chúa, và hiểu được ý Ngài là một vinh dự và là một niềm vui vô cùng lớn lao. Trong tâm tình đó chúng ta cùng dâng lên Chúa lời tạ ơn trong thánh vịnh này.

(A) Lạy Chúa, xin cứu con khỏi người gian ác,

giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn.

 

(B) Lòng chúng bày chước độc mưu thâm,

cả ngày chỉ biết gây xung đột. *

chúng mài lưỡi nhọn như lưỡi rắn,

chứa đầy mồm nọc độc hổ mang.

 

(A) Lạy Chúa,

xin bảo vệ con khỏi tay người tội lỗi, *

giữ gìn con khỏi kẻ bạo tàn

đang tìm kế làm con ngã