CHÚA NHẬT 31 THƯỜNG NIÊN

Mc12,28-34

Suy niệm:

Trong cuộc đời sứ vụ rao giảng của Chúa, chúng ta nhận thấy Chúa tiếp xúc nhiều hạng người : người tốt, người xấu, người thu thuế, người tội lỗi, người yêu mến Chúa, người ghét Chúa…

Bài Tin Mừng mà thánh sử Máccô thuật lại một cuộc đối thoại giữa Chúa Giêu và giới kinh sư. Kinh sư được xem là giới trí thức lãnh đạo tinh thần dân Do Thái. Họ hiểu biết và am tường về Kinh Thánh, luật lệ. Họ nhận thấy Chúa Giêsu là người đối đáp hay, nên họ tìm đến Chúa, một mặt thử Chúa và xem Chúa trả lời như thế nào?. Ông đến gần Người và hỏi : “Thưa Thầy, trong mọi điều răn, điều răn nào đứng đầu?”. Một câu hỏi mà giới kinh sư đặt ra cho Chúa là câu hỏi khó, vì nguyên luật Do Thái gồm 613 điều luật, chia ra 248 điều tích cực và 365 điều tiêu cực, mà người Do Thái phải tuân giữ. Nếu Chúa không được học thì khó mà trả lời cho họ. Bấy giờ, Chúa Giêsu cho họ thấy, tất cả 613 điều luật đó điều qui về điều răn chính yếu là mến Chúa hết lòng và yêu người như chính mình. Một khi tuân giữ hai điều này là đã chu toàn mọi luật lệ.

Qua vị kinh sư mà chúng ta biết kính mến Thiên Chúa trên hết mọi người và mọi sự là cốt lõi mọi giới răn, nhưng vì Thiên Chúa là Đấng vô hình, nên Thiên Chúa lại cho ta một phương thế để tỏ ra là kính mến Ngài, là hãy vì Ngài mà yêu tha nhân như chính bản thân mình. Tha nhân là anh em của chúng ta. Tất cả đều là con người như chúng ta và cũng có những tính hư tật xấu như ta. Một khi chúng ta nhường nhịn, quảng đại tha thứ lỗi lầm và chia sẻ cho tha nhân vì Chúa, thì Thiên Chúa kể như ta kính mến Người.

Chúa Giêsu đã khẳng định tất cả những gì anh em làm cho tha nhân là làm cho chính Ta. Chúa Giêsu tiên báo ngày phán xét chung, Chúa sẽ lấy việc yêu thương nhau làm chuẩn mà thưởng phạt con người : “Vì xưa Ta đói khát, mình trần, anh em đã chia cơm xẻ áo cho Ta…”. Vị kinh sư được Chúa ngỏ lời như thế, đã sung sướng thưa lại rằng: Thầy dạy thật chí lý và Chúa bảo : “Ông không còn xa nước Thiên Chúa đâu!”.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, mến Chúa và yêu người là hai giới răn trọng nhất trong đạo, một khi chúng con tuân giữa hai giới răn này là chúng con chu toàn lề luật của Chúa. Tuy nhiên, mến Chúa và yêu người nói trên phương diện lý thuyết thì ai cũng có thể thực hiện được, nhưng khi đem vào đời sống thực hành thì thật là khó đối với mỗi người chúng con.

Lạy Chúa làm sao chúng con có thể yêu mến Chúa được, khi đời sống chúng con còn sống trong tội lỗi, còn đó những tính hư tật xấu, sống ích kỷ. Chúng con chưa dám từ bỏ con người cũ, để mến Chúa nhiều hơn. Chúa còn mời gọi chúng con yêu mến tha nhân như chính mình. Một khi chúng con chưa thực lòng yêu mến Chúa thì chúng con không thể yếu mến tha nhân được.

Lạy Chúa xin đổ tràn tình yêu Chúa vào tâm hồn chúng con, để đời sống chúng con được phản ánh bằng tình yêu của Chúa. Xin dâng lên Chúa bản thân, hoàn cảnh và giới hạn của chúng con để Chúa canh tân và hướng dẫn nếu đẹp ý Chúa, để chúng con có thể đến với Chúa và tha nhân với tâm hồn an vui và rộng mở. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập