Học tập

CUỘC ĐỜI CHA THÁNH PHÊ-RÔ GIULIANÔ ÊMA

TÔNG ĐỒ THÁNH THỂ

 

GIA ĐÌNH VÀ THỜI THANH NIÊN :

-      Chào đời tại La Mure, nước Pháp, vào ngày 04 tháng 02 năm 1811,

-      Lãnh Bí Tích Thánh Tẩy ngày 05 tháng 02 năm 1811,

-      Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma xưng tội lần đầu vào năm 1819, lúc được 8 tuổi.

-      Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma đi hành hương Đức Mẹ Laus, ở Gap, thuộc phía Nam của La Mure, và lưu trú tại đó 8 ngày. Năm 1821

-      Ngày 22 tháng 05 năm 1822, Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma lãnh Bí Tích Thêm Sức từ tay Giám mục Claude Simon. 

-      Ngày 16 tháng 03 năm 1823, lúc 12 tuổi, Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma Rước Lễ lần đầu.

-      Năm 1824 Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma đi hành hương Đức Mẹ Laus, lúc 13 tuổi, và xưng tội chung. Cha Touch khuyên nhủ Ê-ma nên Rước Lễ mỗi tuần, đồng thời thuyết phục Ê-ma theo đuổi ơn gọi linh mục.

-      Ngày 05 tháng 08 năm 1828, lúc 17 tuổi, Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma nhận được tin mẹ của mình đã qua đời, đang lúc cậu ở trong nhà thờ thánh Robert.

-      Ngày 07 tháng 06 năm 1829, Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma gia nhập tập viện của Dòng Hiến Sỹ Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm; nhưng chỉ được năm tháng, Giu-li-a-nô Ê-ma đã phải rời tập viện của Dòng Hiến Sỹ Đức Ma-ri-a Vô Nhiễm, vì lý do sức khỏe.

-      1831 Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma bày tỏ với bố của cậu về ý định muốn theo đuổi ơn gọi làm linh mục, nhưng ông bố của Ê-ma phản đối ý định này của cậu, và ông muốn cậu Ê-ma tiếp nối nghề nghiệp của ông. Nhưng vào ngày 03 tháng 03 năm 1831, bố của Ê-ma đã qua đời, lúc đó cậu Ê-ma được 20 tuổi. Cuối tháng 09 năm 1831, Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma gia nhập đại chủng viện của Giáo phận Grenoble, nước Pháp.

 

LINH MỤC GIÁO PHẬN GRENOBLE, PHÁP:

-      Ngày 20 tháng 07 năm 1834, thầy Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma đã chịu chức linh mục, lúc 23 tuổi. Ngày hôm sau, tân linh mục Ê-ma đã đi bộ 40 Km đến đền thánh Đức Mẹ l’Osier. Và ngày 22 tháng 07 năm 1834, tại đền thánh Đức Mẹ l’Osier, tân linh mục Ê-ma cử hành thánh lễ đầu tiên, nhân ngày lễ thánh Ma-ri-a Ma-đa-lê-na, bổn mạng của thân mẫu cha Ê-ma.

-      Ngày 17 tháng 10 năm1834, cha Ê-ma được Đức Giám mục Giáo phận bổ nhiệm làm cha phụ tá giáo xứ Chatte. 

-      Vào một buổi chiều trong tháng 06 năm 1836, tại tảng đá “huyền nhiệm” trong nghĩa trang thánh Romans gần Giáo xứ Chatte, cha Ê-ma đã nhận được một hồng ân đặc biệt về sự tuyệt diệu và tình yêu của Thiên Chúa.

-      Ngày 02 tháng 07 năm 1837, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma được bổ nhiệm làm linh mục quản xứ Giáo xứ Monteynard. Lúc đó, cha Ê-ma được 26 tuổi.

-      1838 Cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma đi Lyons để thăm Dòng Đức Ma-ri-a mới được thành lập và cha có ý định xin gia nhập Dòng Đức Ma-ri-a.

-      Ngày 04 tháng 07 năm 1839, Đức Giám mục Giáo phận Grenoble đã cho phép cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma có quyền gia nhập Dòng Đức Ma-ri-a.

 

DÒNG ĐỨC MA-RI-A:

-      Ngày 20 tháng 08 năm 1839, lễ thánh Bernard, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma đã gia nhập tập viện của Dòng Đức Ma-ri-a tại Lyons. Lúc này, cha Ê-ma được 28 tuổi.

-      Ngày 16 tháng 02 năm 1840, sau sáu tháng sống trong tập viện, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma đã tuyên khấn lần đầu trong Dòng Đức Ma-ri-a tại nhà nguyện của Dòng tại Belley.

-      Ngày 24 tháng 09 năm 1844, lúc được 33 tuổi, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma được bầu chọn làm Bề trên Giám tỉnh của Dòng Đức Ma-ri-a.

-      Ngày 25 tháng 05 năm 1845, Chúa nhật trong tuần bát nhật lễ Mình Máu Thánh Chúa Ki-tô, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma mang mặt nhật Mình Thánh Chúa trong cuộc rước kiệu Thánh Thể tại nhà thờ Thánh Phao-lô ở Lyons. Lúc đó, cha Ê-ma cảm nghiệm được một niềm khao khát mãnh liệt là được rao giảng chỉ về Chúa Giê-su trong Bí Tích Thánh Thể.

-      Ngày 21 tháng 09 năm 1846, cha Ê-ma thôi giữ chức vụ bề trên Tỉnh Dòng, và trở thành Phụ tá Bề trên Tổng quyền và Tổng Kinh lý của Dòng Đức Ma-ri-a.

-      Ngày 21 tháng Giêng năm 1849, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma thăm viếng một địa điểm, nơi mà vua thánh Lu-y thứ 16 bị xử trảm. Trong thời gian ở lại Paris, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma bắt đầu liên lạc với Herman Cohen và Raymond de Cuers là những sáng lập viên của Hội chầu Ban đêm dành cho nam giới; cha Ê-ma cho phép các vị này thi hành công việc của Hội chầu Ban đêm tại nhà nguyện của Dòng Đức Ma-ri-a. Ngày 18 tháng 06, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma đi hành hương đền thánh Đức Mẹ Laus. Tháng 10, tại đền thánh Đức Mẹ Laus, cha Ê-ma soạn bản Luật cho Hội Dòng Ba của Dòng Đức Ma-ri-a.

-      Tháng 06 năm 1850, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma được chọn làm Giám sư Tập viện của Dòng Đức Ma-ri-a.

-      Tháng 03 năm 1852, cha Ê-ma lãnh trách nhiệm phụ trách Hội Chầu Ban Đêm tại Toulon, do Thuyền Trưởng De Cuers khởi xướng. Cha Ê-ma bắt đầu việc Chầu Chúa Giê-su Thánh Thể tại gia.

-      Ngày 05 tháng 04 năm 1853, tại La Seyne, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma trổ một cửa sổ từ phòng của mình để có thể nhìn thấy bàn thờ Chúa Giêsu Thánh Thể.

-      Ngày 18 tháng 04 năm 1853, trong suốt thời gian cầu nguyện tạ ơn sau thánh lễ, cha được Thiên Chúa linh hứng phải lập một Hội Chầu Thánh Thể liên lỉ cho mọi thành phần dân Chúa.

-      Ngày 16 tháng 08 năm 1853, tại La Sallete, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma khấn hứa sẽ lập một Tu Hội Dòng. 

-      Trong các thư viết vào tháng Giêng năm 1855, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma bày tỏ lòng ước muốn thiết lập một ngai tòa đẹp cho Chúa Giê-su Ki-tô trên trần gian. Ngày 23 tháng 05 năm 1855, cha Ê-ma gởi bản nháp Hiến Pháp đến Laus để đặt trên bàn thờ Đức Ma-ri-a. Tháng 07 năm 1855, cha Bề trên Favre cấm cha Ê-ma không được dấn thân theo đuổi công việc của hiệp hội Thánh Thể. Ngày 02 tháng 08 năm 1855, cha Touche đệ trình lên Đức Giáo Hoàng thư thỉnh cầu của cha Ê-ma. Ngày 27 tháng 08 năm 1855, có thư phúc đáp của Đức Giáo Hoàng gởi cho cha Touche, trong đó có đoạn nói về dự án lập Dòng Thánh Thể của cha Ê-ma: “Giáo hội đang có nhu cầu này”.

-      Ngày 29 tháng 04 năm 1856, cha Favre, Bề trên Tổng quyền Dòng Đức Ma-ri-a, đã viết thư miễn trừ các lời khấn trong Dòng Đức Mẹ cho cha Ê-ma.

-      Ngày 30 tháng 04 năm 1856, cha Ê-ma đi Paris. Ngày 01 tháng 05, lễ Chúa Thăng Thiên, cha Ê-ma bắt đầu tĩnh tâm để xin gặp Đức Giám mục Sibour, đang là Giám mục phụ tá của Tripoli.

-      Ngày 13 tháng 05 năm 1856, nhân tình cờ gặp Đức Tổng Giám mục Sibour, Đức Giám mục hỏi cha Ê-ma: “Một Dòng thuần túy chiêm niệm ư ? … Không.” Cha Ê-ma trả lời: “Vâng, chúng con chắc chắn là có chầu Thánh Thể, nhưng chúng con cũng muốn dẫn đưa nhiều người khác đến chầu Thánh Thể nữa. Chúng con phải lo cho những người lớn xưng tội rước lễ lần đầu.” Đức Giám mục Sibour nói:“Đó là những gì mà cha đang cần … Ngay hôm nay các con là con của cha.”

Sau 17 năm liên tiếp là tu sĩ Dòng Đức Ma-ri-a, và nhiều năm phân định, hôm nay Thiên Chúa đã mời gọi cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma, 45 tuổi, thành lập một hội dòng mới.

DÒNG THÁNH THỂ:

-       Ngày 13 tháng 05, cha Ê-ma cùng với cha De Cuers tạ ơn Đức Mẹ tại Saint-Sulpice. Các ngài đã tận hiến chính mình cách hoàn toàn cho việc phụng sự Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ Mẹ Ma-ri-a, Nữ Vương phòng Tiệc Ly

-      Ngày 25 tháng 05 năm 1856, cha Ê-ma lần đầu tiên sử dụng danh xưng của Dòng Thánh Thể, viết tắt là S.S.S (Societas Sanctisimi Sacramenti), và mười hai ngày sau, cha Ê-ma chính thức thừa nhận danh xưng trên làm tên gọi của Hội Dòng mới thành lập.

-      Ngày 01 tháng 06 năm 1856, tiếp quản căn nhà của Đức Tổng Giám mục trên đường d’Enfer. Cha Ê-ma thiết lập cộng đoàn tiên khởi của Dòng Thánh Thể, với một người bạn đồng chí hướng duy nhất là cha Raymond de Cuers.

-      Cha Ê-ma đã đặt Mình Thánh Chúa để chầu trọng thể lần đầu tiên vào lúc 8 giờ sáng, ngày 06 tháng Giêng năm 1857, và cha Ê-ma đã chầu giờ thứ nhất từ 9-10 giờ. Đó là 03 ngày sau khi Đức Tổng Giám mục Sibour bị sát hại (ngày 03 tháng Giêng).

-      Ngày 09 tháng 04 năm 1857, thứ Năm Tuần Thánh, lúc 6g30 tối, Đức Tân Tổng Giám mục đã ký sắc lệnh cho phép đặt Mình Thánh Chúa để chầu liên tục.

-      Ngày 04 tháng 04 năm 1858, lễ Phục Sinh, Nhà nguyện của Dòng Thánh Thể ở Faubourg Saint Jacques được khai trương, bởi vì cha Ê-ma đã rời bỏ nhà trên đường d’Enfer.

-      Ngày 08 tháng 12 năm 1858, lần đầu tiên cha Ê-ma đến Rô-ma. Ngày 09, cha Ê-ma vào viếng Đền thờ thánh Phê-rô bằng đầu gối. Ngày 20 tháng 12, cha Ê-ma yết kiến Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX (nay là Chân Phước) để xin đoản sắc hay chứng thư tán thưởng và chúc lành (Laudatory Brief).

-      Ngày 06 tháng Giêng năm 1859, lễ Chúa Hiển Linh, cha Ê-ma nhận được Tông thư của Đức Giáo Hoàng  Pi-ô IX.

-      Ngày 02 tháng 03 năm 1859, Ê-ma, De Cuers và Champion tuyên khấn lần đầu trong Dòng Thánh Thể.

-      Ngày 03 tháng 03 năm 1859, cha De Cuers rời Paris để bắt đầu lập cơ sở thứ hai ở Marseilles. Sau một tháng, thánh lễ đầu tiên tại cơ sở Marseilles được cử hành.

-      Ngày 23 tháng 06, đặt Mình Thánh Chúa để chầu lần đầu tiên tại Marseilles. Hôm sau, cha Ê-ma trở về Paris để cha De Cuers ở lại một mình. 

-        Ngày 18 tháng 03 năm 1863, cha Ê-ma cùng một vài cha khác trong Dòng đã yết kiến Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX để xin phê chuẩn Hiến Pháp của Dòng Thánh Thể. Sắc lệnh chuẩn nhận Dòng Thánh Thể được đề trình Tòa Thánh ngày 08 tháng 05 năm 1863, và đã được ấn ký ngày 03 tháng 06 năm 1863

-      Ngày 19-23 tháng 08 năm 1863, Tổng Công Nghị lần thứ nhất và cuộc tĩnh tâm để lập lại lời khấn được tổ chức.

-      Ngày 21 tháng 02 năm 1864, cha De Cuers và Tesniere đã rời Rô-ma đi Giê-ru-sa-lem mua Nhà Tiệc Ly. Công việc này không thành, nhưng cha Ê-ma sẽ cố gắng lần sau. Ngày 17 tháng 11 năm 1864, cha Ê-ma yết kiến Đức Giáo Hoàng Pi-ô IX, lần yết kiến này có liên hệ đến việc mua nhà Tiệc Ly ở Giê-ru-sa-lem.

-      Trong khi chờ đợi phúc đáp về dự án Giê-ru-sa-lem, cha Ê-ma đã thực hiện một cuộc đại tĩnh tâm ở Rô-ma từ 25/01 – 30/03/1865, và cha Ê-ma đã khám phá ra rằng Nhà Tiệc Ly Nội Tâm thì quan trọng hơn việc thành lập cơ sở ở Giê-ru-sa-lem.

-      Ngày 16 tháng 02 năm 1865, cha Ê-ma khấn lời khấn thứ tư: Dâng hiến Bản vị hay còn gọi là Quà Tặng Bản Vị cho Chúa. Ngày 21 tháng 03, cha Ê-ma khấn dâng hiến bản vị cho Chúa chúng ta: “Đối với tôi, không gì bằng một ngôi vị tôi, với một nguyện ước cần thiết cho ân sủng này: không gì khác ngoài chính tôi.”

-      Ngày 06 tháng 07 năm 1865, cha Ê-ma được bầu làm Bề trên Tổng quyền

-      Ngày 27 tháng 04 đến 02 tháng 05 năm 1868, cha Ê-ma tĩnh tâm lần cuối tại Nhà Tập của Dòng Thánh Thể tại Saint Maurice.

-      Ngày 21 tháng 07 năm 1868, trên đường về La Mure, cha Ê-ma cử hành thánh lễ lần cuối tại Đền thánh Đức Mẹ La Sallete, thuộc giáo phận Grenoble.

 

CHẾT:

-      Ngày 30 tháng 07 năm 1868, cha Chanuet cử hành thánh lễ và cho cha Ê-ma rước lễ tại phòng của cha Ê-ma.

-      Ngày 01 tháng 08 năm 1868, cha Ê-ma lãnh nhận bí tích Xức Dầu Bệnh Nhân lúc 02 giờ sáng, và lãnh nhận Mình Thánh Chúa như của ăn đàng lúc 07 giờ sáng.

-      Vào lúc 02 giờ 15 chiều, thứ 7 ngày 01 tháng 08, cha Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma đã qua đời tại La Mure vì sự kiệt sức và chứng đông máu não.

-       Lúc 05g00 chiều, Chúa Nhật ngày 02 tháng 08 năm 1868, thi hài của cha Ê-ma được an táng tại nghĩa trang Giáo xứ, gần Nhà Thờ. Buổi lễ an táng do cha Leroyer, ở Marseilles, cử hành. Thi hài cha Ê-ma được các linh mục của địa phận khiêng; cha Ê-ma lúc sinh thời vốn được các linh mục của địa phận coi trọng như một vị thánh.

-      Thứ 2 ngày 03 tháng 08 năm 1868, thánh lễ an táng diễn ra với lượng người tham dự rất đông, nhưng chỉ được một vài tu sĩ Dòng Thánh Thể hiện diện mà thôi.

 

TUYÊN PHONG HIỂN THÁNH

- Ngày 12 tháng 07 năm 1925, Đức Giáo Hoàng Pi-ô XI tuyên phong cha Ê-ma lên bậc chân phước, sau khi thừa nhận hai phép lạ chữa lành bệnh do lời bầu cử của cha Ê-ma : (1) Phép lạ chữa lành bệnh ung thư bao tử của Lucinda Cifuentes of  Santiago, Chi-lê năm 1916; (2) Phép lạ chữa lành bệnh lao phổi của Reneé Fouchereau of Angers, Pháp năm 1919. 

-      Ngày 09 tháng 12 năm 1962, Đức Giáo Hoàng Gio-an XXIII đã tuyên phong hiển thánh cho cha Êma, sau khi thừa nhận hai phép lạ chữa lành nhờ lời bầu cử của cha Êma; (1) Phép lạ chữa lành bệnh lao xương của Charles Verdier of Bourges, Pháp năm 1948; (2) Phép lạ chữa lành bệnh hẹp van tim hai lá của Dora Bartels, Melbourne, Úc năm 1949.

-      Đức Giáo Hoàng Gio-an Phao-lô II đã ra Sắc Lệnh ấn định ngày lễ kính thánh Phê-rô Giu-li-a-nô Ê-ma trong lịch phụng vụ chung Rô-ma là 02 tháng 08 hằng năm.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập