TUẦN CỬU NHẬT

KÍNH THÁNH PHÊRÔ GIULIANÔ EYMARD

(Dùng cho giờ cầu nguyện trước Chúa Giêsu Thánh Thể) 

 

Khi cử hành Tuần Cửu Nhật này theo cách thức tập thể hay cá nhân, nên bắt đầu bằng một bài hát về Thánh Thể nhằm nhắc nhớ chúng ta về sự phong phú của việc cử hành và chia sẻ Thánh Thể cả về cách thức thực hành lẫn về lý thuyết thần học. Xin vui lòng sử dụng các bản nhạc sẵn có trong các nhà nguyện, nhà thờ hay giáo xứ nơi mà Tuần Cửu Nhật này được cử hành.

Nếu làm Tuần Cửu Nhật trong giờ chầu Thánh Thể, xin vui lòng tham chiếu sách Nghi thức Chầu Mình Thánh Chúa, và sử dụng bản văn này trong suốt giờ chầu.

 

 

Ngày Thứ Nhất

QUÀ TẶNG BẢN VỊ

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô!

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Bí tích Thánh Thể mà dưỡng nuôi nhân loại.

Chủ sự: Từ trên Thập giá, Chúa Giêsu đã hiến mạng sống vì chúng ta. Sau khi cử hành Lễ Vượt Qua và bày tỏ việc hiến trao chính mình cho các tông đồ trong Bữa tối Sau cùng qua biểu tượng bánh miến và rượu nho, Chúa Giêsu tiếp tục hành trình trao ban sau đó khi Ngài mang lấy tất cả tội lỗi nhân loại gộp làm một với hy lễ chóp đỉnh là sự sống của ngài trên Thập giá mà dâng lên Chúa Cha. Từ Thập giá, bàn thờ của Canvê, Mình và Máu Chúa Giêsu đã được hiến dâng để nuôi dưỡng chúng ta. Thân Mẫu của Chúa Giêsu đứng dưới chân Thập giá, bên cạnh Người mà tiến dâng Hy lễ hoàn hảo lên Thiên Chúa. Người môn đệ yêu dấu, bạn và tôi, cũng đứng đó, để tận hưởng tình yêu của Chúa. Chúa Giêsu đã hiến dâng Mình Máu Ngài để nuôi dưỡng chúng ta. Chúng ta cũng vậy, như thánh Eymard nói, chúng ta phải tận hiến chính mình cho nhau, ngõ hầu người khác được dưỡng nuôi bởi Mình Thánh Chúa Kitô.

Chủ sự: Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài! (Tv 18,2)

Cộng đoàn: Lạy Chúa là sức mạnh của con, con yêu mến Ngài!

Thinh lặng suy gẫm

Lưu ý: có thể hát một đoản khúc tương tự như câu thánh vịnh trên.

 

Ngày Thứ Hai

ƠN KÊU GỌI LÀM LINH MỤC

Chủ sự: Chúng con thờ lạy và ngợi khen Chúa Kitô!

Cộng đoàn: Vì Chúa đã dùng Bí tích Thánh Thể mà dưỡng nuôi nhân loại.

Chủ sự: Nhờ Bí tích Thánh tẩy, chúng ta được xức dầu “tư tế, ngôn sứ và vương đế.” Chúng ta được kêu gọi để phụng sự Chúa, để lắng nghe tiếng gọi của Chúa, và để trở thành những môn đệ của Chúa, những người biết chia sẻ các ân sủng và tài năng của mình cho cộng đoàn. Thiên Chúa chúc phúc cho mỗi người chúng ta một cách không ai giống ai. Thánh Phêrô Giulianô Eymard nhận ra rằng Thiên Chúa đã kêu gọi người để thi hành một sứ mạng đặc biệt – đó là trở nên thừa tác viên có chức thánh cho Giáo Hội. Thế rồi, thánh Eymard đã đi vào nhà thờ và lắng nghe Thiên Chúa nói với mình trong một cách thức đặc biệt. Chúng ta, qua ơn gọi của mình, được thông hiệp với Thiên Chúa cách đặc biệt. Chúng ta liên lỉ được mời gọi để lắng nghe Thiên Chúa và đi đến những nơi Thiên Chúa đang dẫn dắt chúng ta về đó! Ở nơi đây, những nơi Thiên Chúa muốn chúng ta chia sẻ các ân ban của mình vì sự sống của thế giới, hãy cởi mở và trải lòng mình ra. Trong niềm hiệp thông với Chúa Kitô, với toàn thể các thánh và Đức Mẹ Thánh Thể, xin cho chúng ta biết xây dựng tình hiệp thông trên nền tảng các tông đồ và những người khác, để phụng sự Thiên Chúa cách trung thành theo ơn gọi của chúng ta là dân tư tế của Người mà tiến dâng lên Thiên Chúa Hy lễ hoàn hảo cùng với nhiều ân huệ Thiên Chúa ban cho. Chúng ta nguyện xin cho những người khác được vững mạnh trong ơn gọi của họ, để dù sống bậc độc thân hay lập gia đì