Tuần 2

Một ánh sáng rực rỡ 

I. KHAI MẠC

Hát: Nhìn lên nhan Chúa từ nhân

 ÐK. Nhìn lên nhan Chúa từ nhân, hồn con tha thiết cầu khấn. Xin xuống muôn ân giúp con luôn vững tin giữa trần gian. Giờ đây hạnh phúc triền miên, tựa nương bên Chúa trìu mến. Con hát vang lên khúc tân ca tán dương Chúa uy quyền.

 1. Giờ phút êm đềm con sướng vui. Trần gian ước mơ bao đời, hồn con quên lãng thời gian. Nghỉ yên trong Chúa từ ái.

 2. Này Chúa ban mình nuôi dưỡng con. Cùng con bước đi trên đời, hồn con vui sướng thảnh thơi. Nguyện luôn trung tín cùng Chúa.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con tin Chúa đang hiện diện thật sống động trước mặt chúng con. Trong phép Thánh Thể, Chúa ẩn mình với trọn vẹn thần tính và nhân tính của Chúa, trọn vẹn các mầu nhiệm: Nhập Thể, Cứu Độ và Phục Sinh. Chúa Hài Nhi thơ bé mà các nhà chiêm tinh tìm gặp qua dấu chỉ ánh sao, đang hiện diện trước mặt chúng con dưới hình Bánh. Chúng con xin hợp với Mẹ Maria, Thánh Cả Giuse, các mục đồng, cùng ba nhà chiêm tinh xin sấp mình thờ lạy Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy rằng:Ánh sáng chúng con phải chiếu rạng ngời trước mặt người thế, để kẻ nhìn thấy các việc thiện hảo của chúng con, mà biết ca tụng Chúa”. Khi xưa Chúa đã dùng ánh sao lạ để dẫn đưa các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Chúa. Ngày nay xin Chúa dùng ánh sáng Lời Chúa soi dẫn, để chúng con biết tìm gặp Chúa nơi những người thân cận.

Khi tìm thấy Hài Nhi, ba vua đã dâng tiến vàng, nhũ hương và mộc dược. Xin cho chúng con biết tìm gặp Chúa, xin Chúa ban thêm lửa mến yêu cho chúng con, để chúng con biết yêu thương, phục vụ tha nhân. Đó cũng là những lễ vật nhỏ bé của mỗi người chúng con.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

II. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm 5 Sự Sáng:

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Tin mừng khi thuật về việc Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ truyền giáo công khai, đã giới thiệu Chúa Giêsu như Đấng đã làm trọn lời ngôn sứ Isaia: “Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn lao; và kẻ ngồi trong vùng bóng tối sự chết, một ánh sáng đã rạng lên” (Mt 4,16; Is 9,1).

Như thế nước trời là ân ban cho muôn dân chứ không chỉ dành riêng cho một dân tộc nào. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian (Ga 8,12), Ngài đến, đem cho nhân loại sự sống thần linh và tình yêu hiệp nhất. Ngài dạy chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha duy nhất và tất cả là anh chị em với nhau. Muôn dân được quy tụ trong vương quốc mới, vương quốc tình thương, trong “nước trời đã đến gần”.

Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian Chúa đã đưa chúng con ra khỏi bóng tối sự chết mà dẫn đưa vào vùng đất của ánh sáng sự sống. Xin củng cố niềm hy vọng của chúng con, để giữa thế giới tồn tại bao oán ghét hận thù,
chúng con luôn vững tin vào sức mạnh của sự sống,
đang âm thầm nhưng mãnh liệt biến đổi thế giới này.

Chúa muốn chúng con trở thành “ánh sáng cho trần gian” để qua những công việc tốt đẹp được thực hiện, mọi người tôn vinh Cha Đấng ngự trên trời. (Mt 5, 14.16) Xin cho chúng con trở thành người con của ánh sáng biết tuân giữ những điều Ngài truyền dạy và sống xứng đáng là công dân của nước trời.

 (đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Xin Chỉ Cho Con

 ĐK: Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi Đức Giêsu ra đời tại Bêlem, miền Giuđê, thời vua Hêrôđê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giêrusalem, và hỏi: "Đức Vua dân Dothái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hêrôđê bối rối, và cả thành Giêrusalem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Kitô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bêlem, miền Giuđê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bêlem, miền đất Giuđa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giuđa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ítraen dân Ta sẽ ra đời."

Bấy giờ vua Hêrôđê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bêlem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hêrôđê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Khi vừa mới sinh ra Con Thiên Chúa làm người đã dành ưu tiên cho người nghèo. Thiên sứ đã đực sai đến với những người phải làm thuê làm mướn kiếm sống, tiêu biểu là các mục đồng. Họ phải thức đêm canh giữ đoàn chiên cừu cho các người giàu.

Sau đó là khi Đức Maria và thánh Giuse đưa Người vào đền thờ Giêrusalem để tiến dâng Ngài cho Thiên Chúa, Ngài đã tỏ mình ra cho các nhà lãnh đạo tinh thần dân Do Thái, tiêu biểu là cụ già Simêon, cụ cũng là một tư tế. Cũng có cụ bà Anna tiêu biểu cho những người đạo đức chuyên cần cầu nguyện và sống theo luật Chúa.

Rồi cho toàn thể các người có thiện tâm thiện chí không phải là Do thái, tiêu biểu là các đạo sĩ. Các ngài là tù trưởng các bộ lạc phương Đông. Các ngài có đời sống thanh cao, khiết tịnh, ưa chiêm ngưỡng các tầng trời và đọc sách thánh.

Có thể các ngài đã đọc sách Sáng Thế Ký, trong đó có câu chuyện thầy phù thủy Balaam được vua Moab thuê chúc dữ cho dân Do Thái. Vì họ đã là cớ làm điêu đứng đế quốc Ai Cập khi họ bỏ Ai Cập tìm về Đất Hứa. trên đường, gặp dân tộc nào chống đối họ, bị họ tàn sát và đốt phá tan hoang.

Nhưng khi Balaam được vua Moab thuê, đứng trên núi cao nhìn xuống chổ dân Do Thái đóng trại, thay vì chúc dữ cho họ thì ông chúc lành và tiên báo từ mồ Giacob, tổ phụ dân Do Thái sẽ có một ngôi sao và một phương trượng sẽ phát xuất từ dân tộc này.

Khi thấy một ngôi sao lạ, các ngài nghĩ đến lời Balaam tiên báo, và vì lòng các ngài vốn mong đợi một vị cứu tinh xuất hiện để sửa đổi lại đời sống đang xuống đốc của nhân loại, nên nghĩ ngay là vị cứu tinh ấy đã xuất hiện, nên không ai bải ai mà cùng hướng về Giêrusalem, thủ đô của dân Do Thái để đến triều yết vị vua mới sinh.

Các ngài đã gặp nhau gần Giêrusalem, cùng hỏi thăm tin tức và đường đi. Vua Hêrôđê và cả dân thành hoảng sợ, nhưng đã lấy Thánh Kinh để chỉ dẫn cho các ngài là Đấng Cứu Thế đã sinh ra tại Bethlehem vì có lời Kinh Thánh rằng:

“Hỡi Bethlehem, miền đất Giuđa, ngươi nhỏ bé gì đâu, vì tại nơi đây vị lãnh tụ chăn dắt Itrael sẽ ra đời” (Mt.2,5-6). 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chính là Vị Cứu Tinh Thiên Chúa đã hứa cho loài người, và Chúa đã sinh ra khó nghèo, nằm nơi máng cỏ. Khi sinh ra Chúa đã mạc lấy thân phận yếu hèn của chúng con, để chúng con được nhờ Chúa mà trở nên con cái Thiên Chúa. Vì sinh ra làm người trong cảnh cơ hàn, Chúa đã mở cho chúng con con đường tiến tới vinh quang hạnh phúc.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa sinh ra yếu đuối để nên lương thực đem lại sức sống dồi dào cho chúng con. Chúng con thờ lạy Chúa. Amen.

Hát: Hãy Đến Tung Hô Chúa

ĐK: Hãy đến tung hô Chúa reo mừng Đấng cứu thoát ta. Nào cùng đến trước thiên nhan, nào cùng đến trước thiên nhan, dâng lời cảm tạ, và tung hô Chúa.

1. Chúa là nguồn quang minh tâm trí con, sáng soi con đường thế gian mịt mùng. Dìu con tiến bước về nơi ước mong, dẫu ngàn nguy khó rắc gieo trên đường.

2. Tiếng lòng giờ đây vang lên thiết tha, ngát thơm như làn khói hương cao vời. Cùng chung với đất trời muôn tiếng ca, chúc tụng danh Chúa đến muôn muôn đời.

3. Hãy vào cùng khiêm cung dâng tiến lên tấm thân với lòng mến yêu chân thành. Dù cho sóng gió tràn lan bốn bề, vững niềm tin kính Chúa luôn nhân lành.

 (Thinh lặng) 

IV. CẦU NGUYỆN

1. Trong đêm tối, các nhà chiêm tinh đã đi theo ánh sao dẫn đường và đã gặp được Hài Nhi Giêsu. – Chúng ta cùng cầu xin cho Hội Thánh luôn là ánh sao dẫn đường cho mọi người tìm đến cùng Chúa là Ánh sáng của trần gian.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin tình yêu Ngài soi lối, dẫn đường cho chúng con.

2. Khi đến Giêrusalem, các nhà chiêm tinh đã tìm hiểu về Hài Nhi Giêsu. – Chúng ta cùng cầu xin cho những ai đang thành tâm thiện chí tìm hiểu Chúa, được ơn gặp gỡ, hiểu biết và yêu mến Chúa, để được ánh sáng Thần Linh Chúa hướng dẫn cuộc đời họ.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết tìm gặp Chúa, để được ánh sáng Chúa hướng dẫn chúng con.

3. Trước Chúa Giêsu Hài Đồng, các nhà chiêm tinh đã mở bảo tráp lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. – Chúng ta cùng cầu xin cho mọi Kitô hữu biết dâng lên Chúa kho tàng quý báu nhất của mình, để Chúa dễ dàng phục vụ cho kế hoạch cứu độ của Người.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con biết mở lòng mình ra với Chúa và tha nhân.

4. Chúa tỏ mình ra cho hết thảy mọi người nhưng chỉ ba đạo sĩ nhận ra được dấu chỉ của Chúa. – Chúng ta cùng cầu xin Chúa cho mỗi người trong chúng ta, luôn lắng nghe và nhạy bén trước các dấu chỉ của Chúa, nhất là biết quảng đại đáp lại lời mời gọi của Chúa trong suốt cả cuộc đời.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin khai trí mở lòng cho chúng con để chúng con nhận biết Ngài.

V. KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình,/ bây giờ và mãi mãi. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

Hát kết: Chúa Thương Loài Người

Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời, Người sinh ra giữa mùa rét đêm đông. Chúng ta đi tìm Con Chúa ra đời, Người sinh ra ở nơi nào biết không.

ĐK. Chúa thương loài người Chúa thương loài người, Belem là nơi Chúa sinh, Chúa thương loài người Chúa thương loài người Belem là nơi Chúa sinh.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập