CHÚA NHẬT 4 MÙA VỌNG

Suy niệm:

Thiên Chúa đã dựng nên chúng ta không cần chúng ta, nhưng Thiên Chúa không thể cứu chúng ta mà không có chúng ta góp phần.

Để chúng ta được góp phần vào ơn cứu độ, Thiên Chúa đã sai Con yêu dấu của Ngài hạ thế và nhập thể.

Thiên Chúa cũng sửa soạn cho Con yêu quý của Ngài một thân thể và một tâm hồn hoàn toàn đầy đủ những yếu tố nhân loại. Về nhân tính có tổ phụ, có tổ tiên là loài người, có riêng một người mẹ trinh trong tuyệt thế và đầy đủ đức hạnh xứng là mẫu nghi ngàn muôn thế hệ. Đó là Đức Maria Trinh Nữ; có tổ phụ là Abraham, có quê hương là đất nước Do Thái.

Khi thời gian sửa soạn từ nhiều ngàn năm đã viên mãn, Thiên Chúa sai sứ thần Gabriel đến nói với Trinh nữ ý định của Thiên Chúa chọn Người làm Mẹ Đấng Cứu Thế.

Khi đối diện với Đức Maria, sứ thần Thiên Chúa tuy là thần linh thánh thiện và luôn được vinh quang Thiên Chúa bao bọc, được hưởng kiến vinh quang ngập đất trời của Thiên Chúa. Sứ thần cũng phải bỡ ngỡ khi thấy Đức trinh nữ tinh tuyền diễm phúc mà Người chưa bao giờ thấy nơi một thọ tạo nào, khiến Người phải thốt lên lời cung kính: "Kính chào Trinh nữ đầy ơn phước. Thiên Chúa ngự nơi Bà, Bà sẽ mang thai Con Thiên Chúa làm người".

Đức Maria cũng bỡ ngỡ vì lời chào trịnh trọng ấy, cũng như ý định lạ lùng của Thiên Chúa là : Người làm Mẹ Đấng Cứu Thế thiên hạ đợi trông. Nhưng sau giây lát đắn đo, Đức Maria đã được ơn hiểu biết mầu nhiệm Con Thiên Chúa nhập thế để sinh ra làm người, Người sẽ cứu dân Người và thay đổi số kiếp cho cả nhân loại, nên đã khiêm nhường thưa : "Nữ tỳ của Thiên Chúa xin vâng như lời Thiên sứ truyền".

Tức thì Đức Chúa Thánh Thần đã tạo nên trong lòng Đức trinh nữ một bào thai do chính huyết nhục của Trinh nữ, và Ngôi Lời Thiên Chúa đã nhận lấy bào thai ấy làm thân hữu hình của mình để sinh ra làm người, ở giữa loài người.

Mầu nhiệm này đã làm cho Đức Trinh nữ Maria trở nên Mẹ Đấng là Con Thiên Chúa và cũng là Thiên Chúa thật, và cho loài người chúng ta trở nên anh em của Đấng Cứu Thế.

Chúng ta sẽ được thực sự nên anh em với Chúa Kitô trong thiên chức làm con cái Thiên Chúa, nếu chúng ta chấp nhận Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa hằng sống được sai đến trần gian để cứu độ chúng ta.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Con Thiên Chúa và là Chúa chúng con, vì Chúa đã nhận lấy bào thai nơi cung lòng Đức Trinh nữ Maria làm thân hữu hình của Chúa. Xin cho chúng con được đón nhận nhân tính của Chúa ban làm bánh nuôi sống chúng con, để chúng con được nên một với Chúa. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhờ việc Chúa tự hạ làm con Đức Trinh nữ mà chúng con khi chịu phép Rửa tội được nên chi thể của Chúa và được thiên chức làm con cái Thiên Chúa. Amen.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập