Tuần 1

NGƯỜI QUẢN LÝ TÍN TRUNG

I. KHAI MẠC

Hát: Bánh Nhiệm Mầu

1. Đây phép nhiệm mầu cực linh khôn sánh. Thiên Chúa cao quang bởi nơi thiên đình, ngự trong hình bánh để nuôi trần gian. Chúng con ngày đêm mến yêu thành tâm.

ĐK: Giêsu nhân lành đoàn con kính thờ. Chúa là thần lương ban cho con cái qua nơi lưu đày về nơi mong chờ. Say nguồn tình yêu thiết tha muôn đời.

2. Nay khắp cộng đồng tình yêu nung nấu. Trong Chúa Giêsu Thánh Thể nhiệm mầu. Lòng con ao ước nghĩa trọng bền lâu, đến khi hiệp trong Chúa con đời sau. 

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con chúc tụng Chúa là Đấng đầy lòng nhân hậu và hay thương xót. Ngài yêu thương chúng con đến nỗi đã sai Con Một Ngài xuống thế làm người. Thánh Tử đã tự trao hiến mạng mình vì chúng con, xác thân Ngài nát treo thập giá, là Bánh bẻ ra phân phát cho đời, ban sự sống cho muôn người được hưởng, trên bước đường tiến về quê Nước Trời.

   Xin cho chúng con luôn biết noi gương cha thánh Êma cảm nhận được Thánh Thể là món quà tưởng niệm tuyệt vời về tình yêu thương của Đức Giêsu Kitô. Thánh Thể là quà tặng quý trọng hơn muôn phần, là tặng phẩm hiến dâng trọn vẹn nhất của Đức Giêsu, con yêu qúy của Cha.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết học nơi người tâm tình luôn biết cảm tạ ngợi khen Chúa. Để chúng con trở nên khí cụ bình an của Chúa để chúng con ra đi gieo yêu thương vào lòng nhân thế hôm nay. Amen

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

II. ĐỌC SUY NIỆM CỦA CHA THÁNH ÊMA

Về lòng thương xót của Thiên Chúa

Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi, nhưng với tình yêu cao cả ấy, tôi sẽ luôn khóc lóc vì cảm tạ.

Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi ngay lập tức và vô điều kiện khi Người thấy tôi quỳ dưới chân Người; Người đã mặc tôi bối rối, như đứa con hoang đàng, thú nhận với Người những lỗi lầm của tôi; Người Cha nhân lành này vui mừng được tha thứ cho tôi hơn là nhẫn nại nghe tôi xin Người tha thứ. Người ban cho tôi ơn sủng của Mác-đa-len: Hễ cô ấy ở dưới chân Người, là Người tha thứ và bảo bọc cô ấy. Ôi! Chúa đã tốt lành với tôi biết bao! Người không để tôi phải chờ đợi được tha thứ, hay chờ đợi lòng tốt của Người. Người không đặt điều kiện nào cho ơn sủng của Người, ngoài việc yêu mến Người và đừng phạm tội nữa, như với Phê-rô.

Nhưng tôi mắc nợ công lý của Người một món nợ khổng lổ. Sự vô ơn của tôi là một vết thương sâu rộng biết bao mà tôi phải đáp trả cho trái tim của Người!

Ôi! Quả thực nếu Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi quảng đại như thế, tôi cũng phải chuộc lỗi vì đã xúc phạm một người cha tốt lành như thế! Và như thánh Phê-rô, tôi muốn khóc vì tình yêu, vì đã khiến cho Chúa Giê-su phải khóc vì đau đớn và buồn sầu.

Thiên Chúa đã tha thứ cho tôi cách nhân hậu và đối xử với tôi cách trọng thị. Có thể nào lòng nhân lành Chúa có thể từ đây quên đi lỗi lầm và sự vô ơn của tôi, và từ nay mãi đối xử với tôi như tôi chưa bao giờ xúc phạm Người không? Như những linh hồn tinh tuyền giữ sạch tấm áo của họ, như những cô dâu vẫn chỉ sống vì Người và cho Người không?

Chúa Giê-su gắn kết tôi với toàn thể triều đình của Người, liên kết tôi với việc tông đồ trong giáo hội, với niềm nhiệt thành của bạn bè, với đức hạnh của các trinh nữ, với tình yêu của các thánh – mặc d&ug