Chúa Nhật 15 Thường Niên B

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

Khi ấy, Đức Giêsu gọi Nhóm Mười Hai lại và bắt đầu sai đi từng hai người một. Người ban cho các ông quyền trên các thần ô uế. Người chỉ thị cho các ông không được mang gì đi đường, chỉ trừ cây gậy; không được mang lương thực, bao bị, tiền giắt lưng; được đi dép, nhưng không được mặc hai áo. Người bảo các ông: "Bất cứ ở đâu, khi anh em đã vào nhà nào, thì hãy ở lại đó cho đến lúc ra đi. Còn nơi nào người ta không đón tiếp và không nghe anh em, thì khi ra khỏi đó, hãy giũ bụi đất dưới chân để tỏ ý cảnh cáo họ." Các ông đi rao giảng, kêu gọi người ta ăn năn sám hối. Các ông trừ được nhiều quỷ, xức dầu cho nhiều người đau ốm và chữa họ khỏi bệnh.

Đó là lời Chúa   

Suy niệm:

Chúa Giêsu đã nói với các tông đồ : "Như Cha đã sai Thầy, Thầy cũng sai anh em. Thầy sai anh em như sai chiên vào giữa bầy sói". Chiên là con vật hiền lành. Sói rừng là loài thú hoang khát máu. Thế mà sao Chúa lại sai các tông đồ đến với sói rừng? Vì Chúa không trao cho ai sứ vụ nào mà không có bảo đảm an toàn cho người ấy. Nhưng vì muốn cho các môn đệ Chúa tin tưởng vào quyền năng của Chúa, Đấng có thể làm cho sói dữ trở nên chiên hiền lành. Vì thế, Chúa truyền cho các tông đồ và tất cả những ai tham dự vào sứ vụ tông đồ phải chống sói rừng, là ma quỷ, là thói tục xấu xa của thế gian. Chúa còn ban cho các ngài khả năng biến đổi sói thành chiên, biến xã hội xấu xa nên cộng đoàn dân Chúa.

Trước hết, muốn thành công trong việc tông đồ, chúng ta phải có tinh thần thoát tục, coi nhẹ giàu sang và thế lực. Không mang gì theo khi đi đường trừ cây gậy để đỡ bước đường xa; không dự trữ lương thực vì Chúa không để người tông đồ phải đói khát; đừng mang bao bị, đồ đạc lấn cấn, vì phải để ý giữ gìn kẻo bị trộm cắp; cũng đừng mang tiền bạc, vì của cải ở đâu thì lòng cũng ở đó; cũng đừng mang hai áo, nghĩa là chỉ nên có những thứ cần thiết cho đời sống. Đến đâu được đón tiếp thì dừng lại đó, đừng nay nhà này mai nhà kia thêm phiền phức và mất lòng người ta. Đến đâu không được đón tiếp thì phủi bụi chân lại mà đi.

Vâng lời Chúa dạy, các môn đệ đã thành công và quỷ dữ cũng bị các ông khống chế, nên nhiều người đã tin và sám hối.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con rằng: “ai muốn theo Chúa, phải từ bỏ mình, vác thập giá mình mỗi ngày mà theo” (Mt 16, 24). Chúng con chỉ đi theo Chúa thật sự khi kinh nghiệm một sự dằng co nào đó giữa con đường mà Chúa mời gọi với con đường dễ giải của thế gian. Chúng con chỉ trở nên sứ giả Tin Mừng thực sự khi tập cho mình thái độ sống dứt khoát: dứt khoát với những cám dỗ hướng chúng con theo thế gian và dứt khoát bước theo những hướng dẫn của Chúa.

Lạy Chúa, xin dạy chúng con biết sống dứt khoát cho Chúa để Chúa có thể giải phóng chúng con thành những con người tự do trong Nước Chúa. Dứt khoát với những của cải vật chất thế gian để chúng con được sống nhẹ nhàng thanh thoát. Dứt khoát với những níu kéo trần tục để chúng con hướng đến với những gì là cao đẹp. Ước gì những đòi hỏi của Chúa trở nên định hướng giúp chúng con xây dựng đời mình và nhiệt tâm xây dựng Nước Chúa. Amen. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập