Tuần 2

Chúa Nhật Lễ Lá

I. KHAI MẠC

Hát: Mầu Nhiệm Yêu Thương

1. Thờ lạy Chúa giờ đây ngự trên bàn thờ. Vì yêu thương đoàn con trên đường dương thế, Ngài nên bánh nuôi hồn cho những ai đêm ngày đang khóc than trên đời đầy nguy nan. Nào ca hát ngợi khen tình Chúa cao vời. Ngài đã lấy Thịt Máu nuôi đoàn con cái. Ngài tự hiến thân mình cho chúng con trót đời trong bánh thơm ở lại với chúng con.

ĐK: Con tin con thờ lạy Chúa đã vì yêu mến xuống nơi trần gian. Xin thương ban niềm tin yêu ban niềm cậy trông vào ơn tha thứ. Con tin đây là nhiệm tích cao vời khôn sánh Chúa đang ngự đây. Giêsu đã vì yêu con cho con lương thần linh.

2. Tiệc ly đó cùng với mười hai môn đệ. Cùng ăn uống cùng chia lương thực ai nấy. Ngài cầm lấy ly rượu với bánh thơm tuyên lời: đây Máu Ta, đây Thịt của thân Ta. Và từ đó ngày đêm Ngài đã ở lại. Đoàn con sống nhờ chính lương thần cao quý. Dù con mắt đâu nào có thấy chi, nhưng lòng con vẫn tin đây là Thịt Máu Ta.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con cung kính sấp mình thờ lạy Chúa, chúng con tin thật Chúa luôn hiện diện với chúng con trong Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa. Chúng con yêu mến Chúa, xin Chúa ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con luôn luôn xác tín rằng: mỗi khi tham dự bàn tiệc Mình và Máu Chúa là chúng con đón nhận chính Chúa, là lương thực thần linh, bảo đảm cho chúng con mai sau sẽ thông phần vào sự sống vinh quang với Chúa.

Lạy Chúa, trước khi bước vào cuộc tự nạn và thương khó, Chúa cũng đã đau khổ, sợ hãi và buồn rầu, Chúa đã cầu nguyện không ngừng với Thiên Chúa, “xin cất cho con khỏi chén này, nhưng đừng theo ý con một xin vâng ý Cha đã chọn”. Xin Chúa giúp chúng con can đảm bước theo Chúa đến cùng với lòng tin tưởng sâu xa vào quyền năng và vinh quang của Chúa, xin đừng để chúng con thất vọng, hay chán nản mà buông xuôi vì Chúa đã thắng tội lỗi và yếu đuối trong thân phận một con người.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để có thể đi theo Chúa vào cuộc vượt qua của bản thân, chúng con cần ơn Chúa trợ giúp và thánh hoá. Xin giúp chúng con đừng ỉ lại vào sức riêng của mình, nhưng biết kiên vững cậy trông vào Chúa. Xin những sự thương khó Chúa đã chịu thánh hoá tâm hồn và thân xác chúng con, để chúng con biết sống xứng hợp với tư cách người con cái Chúa. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là Thiên Chúa thật,

Cộng đoàn: Chúng con xin dâng lời chúc tụng và tôn vinh Chúa.

Người dẫn: Chúa làm cho chúng con được sống nhờ sức sống Chúa ban,

Cộng đoàn: Chúng con xin Chúa dủ lòng thương.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa làm đẹp lòng Chúa Cha mọi đàng,

Cộng đoàn: Chúng con xin dâng lời chúc tụng và tôn vinh Chúa.

Người dẫn: Xin giúp chúng con để tâm nghe Lời Chúa phán dạy,

Cộng đoàn: Chúng con xin Chúa dủ lòng thương.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa biểu lộ tấm lòng nhân hậu của Chúa Cha,

Cộng đoàn: Chúng con xin dâng lời chúc tụng và tôn vinh Chúa.

Người dẫn: Xin tỏ bày sự khôn ngoan tuyệt vời của Thiên Chúa qua đời sống Hội Thánh,

Cộng đoàn: Chúng con xin Chúa dủ lòng thương.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là nguồn sung mãn thông ban cho chúng con mọi ơn lành của Thiên Chúa,

Cộng đoàn: Chúng con xin dâng lời chúc tụng và tôn vinh Chúa.

Người dẫn: Xin đổ xuống trên chúng con muôn vàn ân sủng,

Cộng đoàn: Chúng con xin Chúa dủ lòng thương.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu, Chúa là mạch tràn trề sức sống,

Cộng đoàn: Chúng con xin dâng lời chúc tụng và tôn vinh Chúa.

Người dẫn: Xin làm cho chúng con nên thánh thiện nhờ mến Chúa yêu người,

Cộng đoàn: Chúng con xin Chúa dủ lòng thương.

IV. TÂM TÌNH SÁM HỐI ĂN NĂM

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, giữa cuộc sống đầy dẫy những bon chen, sự ồn ào, náo nhiệt. Chúng con luôn phải đối mặt với những thách thức, những lo lắng cho cuộc sống. 

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết quay trở về với thực tại của lòng mình để tìm kiếm những ích lợi thiêng liêng của đời sống vĩnh cửu.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa kêu mời chúng con phải luôn luôn cầu nguyện để chiến thắng cám dỗ.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con mỗi khi cầu nguyện phải biết hướng tới sự biến đổi trong đời sống thiêng liêng.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa khao khát chúng con biến đổi và canh tân đời sống mình để trở về với lòng nhân hậu Chúa.

Cộng đoàn: Xin tăng thêm niềm tin cho chúng con để chúng con can đảm bước theo Chúa trọn cuộc đời. 

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa muốn chúng con trở nên những chứng nhân loan truyền Chúa cho anh chị em mình bằng chính đời sống khiêm tốn, phục vụ.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con ơn khiêm tốn trong việc sống đạo, nhất là trong các mối tương quan với hết mọi người.

V.  SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Ðấng cứu độ con, là Ðấng ngày đêm con cậy trông.

Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Khi ấy, Đức Giêsu bị điệu ra trước mặt tổng trấn; tổng trấn hỏi Người: "Ông là vua dân Dothái sao? " Đức Giêsu trả lời: "Chính ngài nói đó." Nhưng khi các thượng tế và kỳ mục tố Người, thì Người không trả lời một tiếng. Bấy giờ ông Philatô hỏi Người: "Ông không nghe bao nhiêu điều họ làm chứng chống lại ông đó sao? " Nhưng Đức Giêsu không trả lời ông về một điều nào, khiến tổng trấn rất đỗi ngạc nhiên.

Vào mỗi dịp lễ lớn, tổng trấn có lệ phóng thích cho dân chúng một người tù, tùy ý họ muốn. Nhưng các thượng tế và kỳ mục lại xúi đám đông đòi tha tên Baraba mà giết Đức Giêsu. Tổng trấn hỏi họ: "Trong hai người này, các người muốn ta tha ai cho các người? " Họ thưa: "Baraba!" Tổng trấn Philatô nói tiếp: "Thế còn ông Giêsu, cũng gọi là Kitô, ta sẽ làm gì đây?" Mọi người đồng thanh: "Đóng đinh nó vào thập giá!". Tổng trấn lại nói: "Thế ông ấy đã làm điều gì gian ác? " Họ càng la to: "Đóng đinh nó vào thập giá!"

Bấy giờ, tổng trấn phóng thích tên Baraba cho họ, còn Đức Giêsu, thì ông truyền đánh đòn, rồi trao cho họ đóng đinh vào thập giá.

Đó là lời Chúa.  

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Trước mặt đại diện chính quyền Rôma, Đức Chúa Giêsu đã khẳng định Ngài là vua nhưng không phải là vua trần thế. Quan Philatô ngạc nhiên khi thấy Chúa không trả lời gì về những điều các tư tế, luật sĩ và Pharisiêu tố cáo Ngài. Biết đó là những chuyện vu khống, ông muốn tuyên bố Ngài vô tội và phóng thích Ngài.

Ông hỏi quần chúng tại quảng trường có Baraba ở đó, Baraba là tên trộm cướp sát nhân. “Vậy theo truyền thống ta sẽ tha cho một tội nhân, các người muốn tha ai? (Mt.27,17). Philatô cũng không ngờ là quần chúng bị xúi giục, xin tha Baraba và đóng đinh Giêsu.

Ông đành phải lấy nước rửa tay và tuyên bố: Tay ta sạch máu người này, và trao phó Chúa Giêsu cho lính đánh đòn. Tức thời cả một đội ngũ lột áo Chúa ra, trói Người treo vào cột đá và hai tên lính một lượt đứng hai bên thay nhau quất lên thân mình Chúa những làn roi xé da, nát thịt.

Khi chúng thôi đánh thì Đức Giêsu cũng đã không còn sức để đứng. Chúng cho Ngài ngồi trên ghế, áo khoác cũ dùng để chùi khí giới, thay vào đó bọn lính choàng lên mình Ngài một áo đỏ giả làm hoàng bào, chụp lên đầu Chúa một vòng gai giả làm vương miện, đặt vào tay Ngài một que sậy bảo là vương trượng, và chế diễu Ngài là vua, rồi nhổ nước miếng lên mặt Chúa.

Đức Giêsu là vua trên hết các vua, chính Chúa Cha đã tuyên bố: "Từ lòng Cha, Cha đã sinh ra con. Con sẽ ngự ngai bên hữu Cha, và Cha sẽ bắt những kẻ thù con phủ phục trước bệ chân con" (TV.109,4), thế mà Chúa bị chính dân riêng của mình ruồng bỏ, coi khinh hơn tên trộm cướp sát nhân, bị ngoại bang kêu án và những kẻ phận hèn đánh đòn gần chết, bị chụp mũ gai và bị chế diễu như vua giả.

Chỉ vì yêu nhân loại, Chúa đã tự hạ gánh hết tội lỗi chúng ta, để hủy án phạt đời đời cho chúng ta bằng chính cuộc tử nạn của Chúa.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Giáo Hội đã khai mạc Tuần Thánh - tưởng niệm cuộc Vượt Qua của Đức Kitô. Chúa đã vác thập giá của mình đi đến nơi Cha muốn. Đây sẽ là giờ Chúa Cha làm công việc của mình. Sự vâng phục và tình yêu đã giúp Chúa đập tan thế lực tăm tối vốn đang thống trị thế giới này.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bị treo trên cây thập giá, Chúa không chỉ chịu đựng nỗi đau về thân xác, nhưng còn phải đón nhận lấy hết tất cả những lời nói khinh miệt, thách thức của con người. Chúa lại còn phải chịu cảm giác cô đơn đến tột cùng khi không nghiệm thấy được sự hiện diện của Cha ở bên mình. Trên cao ấy, Chúa thấm thía hơn thế nào là vâng phục, thế nào là nỗi cay đắng của thế gian, thế nào là sự bạc bẽo của nhân loại. Chính bởi giây phút này mà Chúa mới giáng sinh xuống thế, xin ban ơn để chúng con được thông phần đau khổ Chúa đã chịu trên thập giá, hầu được chia sẻ vinh quang phục sinh và sự sống vinh quang với Người. Amen.

Hát: Con Đường Chúa Đã Đi Qua

1. Lạy Chúa con đường nào Chúa đã đi qua, con đường nào Ngài ra pháp trường, mão gai nào hằn lên đau xót. Lạy Chúa, Thánh Giá nào Ngài vác trên vai đau thương nào phủ kín tâm tư, đường tình đó Ngài dành cho con

ĐK: Lạy Chúa xin cho con bước đi với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi. Lạy Chúa xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng chết với Ngài, để được sống với Ngài vinh quang.

2. Lạy Chúa mũi đòng nào đâm thấu con tim, đinh nhọn nào còn loang máu đào, sỉ nhục nào còn vương trên mắt. Lạy Chúa những bước nào gục ngã đau thương, bao roi đòn hằn vết thê lương, đường tình đó Ngài giành cho con.

 (Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. “Các con hãy làm việc nầy mà nhớ đến Ta”. Xin cho Hội Thánh luôn trung thành với Lời Chúa Giêsu truyền dạy phải cử hành Tiệc Thánh Thể để tưởng niệm Người, hầu tái diễn hy tế cứu độ muôn dân. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Đây là Máu giao ước Chúa đã ký với anh em”. Đức Kitô là Thượng tế của giao ước mới. Xin cho các tín hữu biết cùng với Đức Kitô tế lễ Chúa Cha và tôn vinh Ngài mà được cứu độ. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. “Này là Mình Ta, các con hãy cầm lấy mà ăn”. Xin cho những ai đã thông phần cùng một tấm bánh cũng được nên một trong nhiệm thể của Chúa Kitô. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Đức Kitô là Đấng Cứu Độ trần gian đã ban chính Mình Máu Ngài làm bánh mang lại sự sống vĩnh cửu. Xin cho những người yếu đau được bình phục, cho kẻ tội lỗi được lấy lại niềm hy vọng Phục Sinh. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

VII. KINH VẬT MỌN

Chúng con là vật mọn, mà sấp mình thờ lạy Đức Chúa Giêsu cực cao cực trọng. Chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giêsu, xưa chịu ba mươi ba năm vì chúng con, thì trong lòng thảm thiết đau đớn, nào có bao giờ trả nghĩa Đức Chúa Giêsu cho nên. Thuở xưa, khi Đức Chúa Giêsu chịu nạn, thì trời đất u ám chuyển động, và đã vỡ ra tan tác như thương Chúa sinh nên muôn vật, phương chi chúng con mà chẳng thương Cha Cả thì sao? Ấy Máu Thánh Cha đã chảy ra hết vì quân dữ là chúng con, mà con thấy Cha thương dường ấy, chẳng có thể cầm nước mắt chảy ra ăn năn tội lỗi, vì đã phạm đến Đức Chúa Cha. Ấy thật bởi tội chúng con, nên Đức Chúa Giêsu xuống thế liều mình chịu đóng đanh chịu chết làm vậy.

Chúng con hằng kính mến Đức Chúa Giêsu mà tích năm Dấu Thánh ở trong lòng chúng con. Lạy Dấu Thánh chân tả; lạy Dấu Thánh chân hữu; lạy Dấu Thánh tay tả, lạy Dấu Thánh tay hữu, lạy Dấu Thánh cạnh nương long Đức Chúa Giêsu. Amen.

 VIII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.


(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Mẹ Đứng Đó

 ÐK. Mẹ đứng đó khi hoàng hôn tím màu. Nhạc thương trầm buông hắt hiu đồi cao u hoài loang máu đào. Con Chúa đau thương treo trên thập giá, hiến thân vì nhân loại tội tình. Mẹ đứng đó tâm hồn tê tái sầu, đồng công cùng Con dấu yêu, vì thương nhân loại bao khốn cùng. Xin dẫn đưa bao tâm hồn lạc hướng về bên Mẹ, Mẹ ơi. 

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập