CHÚA NHẬT 6 PHỤC SINH

Suy niệm:

Vì yêu thương ta, Đức Giêsu đã chịu khổ đau và đã chết vì yêu ta. Điều Chúa mong muốn nơi ta là: Ta phải yêu thương nhau. Yêu thương nhau làm cho chúng ta nên giống Chúa Giêsu, Đấng đã chết vì yêu ta, đã lập Nhiệm Tích Thánh Thể, để thông ban tình yêu siêu nhiên cho ta.

Vì có yêu thương nhau ta mới được ở lại trong tình Chúa yêu ta. Đức Giêsu nói: Nếu anh em giữ lời Thầy, anh em sẽ ở lại trong tình yêu của Thầy, như Thầy vâng giữ lời Thiên Chúa Cha và ở lại trong tình Cha yêu thương Thầy.

 Yêu thương nhau, chúng ta được Đức Giêsu coi ta là bạn hữu của Ngài: “Anh em là bạn hữu của Thầy, nếu anh em yêu thương nhau”. Nhưng chúng ta đừng tưởng rằng vì chúng ta yêu Chúa trước nên Đức Giêsu mới yêu ta. Không đâu! Chính vì Đức Giêsu yêu thương ta mà Người đã liều mạng sống để giải thoát ta khỏi vương quốc Satan mà đưa ta về cùng Thiên Chúa Cha.

Tuy vậy chúng ta cũng chưa được là bạn hữu của Đức Giêsu nếu chúng ta chưa là bạn hữu của nhau. Chúa nói: Không phải anh em đã chọn Thầy nhưng chính Thầy đã chọn anh em, và cắt cử anh em, để anh em ra đi sinh nhiều hoa trái, và hoa trái anh em sẽ tồn tại.

Điều Thầy truyền cho anh em là anh em hãy yêu thương nhau.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con ở lại trong tình yêu của Chúa, để niềm vui chúng con được trọn vẹn. Chúa còn muốn chúng con trung thành thực thi lệnh truyền của Chúa: “Các con hãy yêu mến nhau, như Thầy đã yêu mến các con”. “Yêu như Thầy đã yêu” là dám hy sinh cả tính mạng mình vì người mình yêu. Đó là tình yêu hoàn toàn nhưng không và trọn vẹn.  

Lạy Chúa, có những ngày vì kiêu hãnh, tự mãn và yếu đuối, việc đón nhận và yêu thương người khác là điều vượt quá sức của chúng con. Trong những lúc khó khăn đó, xin nhắc chúng con nhớ rằng: Tất cả chúng con đều là con cái Chúa; và đừng để chúng con quên lệnh truyền của Chúa. Xin cho tình yêu mà Chúa đã dạy cho chúng con được lan tỏa tới hết mọi người, để ai cũng biết yêu và được yêu “như Thầy đã yêu”. Amen

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập