Tuần 1

CHÚA HIỂN LINH

I.  KHAI MẠC

Hát: Phút Linh Thiêng

Người ơi nào mau tới thờ lạy Chúa, quỳ dâng lòng tôn kính Chúa trên cao. Linh thiêng, ôi phút giây giờ đây khi đoàn con được chiêm ngắm nhan thánh Chúa chí nhân quyền uy. 

ĐK: Này đây Ta ban cho thân xác Ta làm của ăn. Máu Ta, Ta ban cho làm của uống. Này ai, ai ăn Ta, uống máu Ta trong tin yêu thì sẽ sống, sẽ sống mãi muôn đời liên.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, cảm tạ Chúa là tình yêu cao cả tặng ban cho chúng con, hôm nay là ngày Chúa tỏ mình ra cho các dân tộc được biết. “Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người.”  

Trong không khí vui tươi của mùa Giáng Sinh, chúng con chẳng biết dâng gì cho Chúa, chúng con chỉ biết ngắm nhìn Chúa nơi máng cỏ trong hình hài một trẻ thơ, chúng con nhận ra sự khiêm hạ và khó nghèo của Chúa, chúng con thấy Chúa gần gũi với chúng con quá. Nhưng tình thương của Chúa còn lớn lao hơn khi ẩn mình dưới hình Bánh Thánh Thể, để ở với chúng con mọi ngày cho đến tận thế. Chúng con cám ơn Chúa về công trình Nhập Thể.

Chúng con xin dâng giờ thánh này để cầu nguyện cho thế giới và Giáo Hội được hiệp nhất và bình an, cho những người đang gặp đau khổ và thử thách tìm được sự nâng đỡ của Chúa. Xin Chúa thương ban cho tâm hồn chúng con ơn bình an, cho thế giới bớt chiến tranh đổ máu, cho những bạn nghèo có cơm ăn áo mặc, và cho chúng con biết sống chia sẻ trao ban và nhất là cho chúng con biết quảng đại tiến dâng của lễ đời mình cho Chúa. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình chúc tụng ngợi khen.

 (A) Muôn lạy Ðức Kitô,

Ðấng cứu nhân độ thế,

Là Con Một Chúa Cha

Trước ngàn muôn thế hệ. 

 

(B) Này con cái ngửa trông

Ánh huy hoàng Thánh Phụ,

Ôi nguồn sáng vô cùng,

Xin nghe lời than thở.

 

(A) Xin nhớ lại hôm xưa

Mặc xác phàm nhân loại,

Chúa chẳng nệ sinh ra

Bởi Nữ Trinh khả ái.

 

(B) Chúng con mừng kỷ niệm

Ngày có một không hai

Từ lòng Cha thánh thiện

Chúa nhập thể cứu đời.

 

(A) Ngày bảo chứng tình thương

Chúa bước vào cõi thế,

Trời đất nối đại dương

Hoan ca nào xiết kể.

 

(B) Chúng con nhờ phước cả

Máu thánh rửa tội tình

Hát bài ca cảm tạ

Mừng ngày Chúa giáng sinh.

 

(A) Xin quỳ dâng Thánh Tử

Sinh bởi Ðức Nữ Vương,

Cùng Thánh Thần, Thánh Phụ

Vinh phúc cõi thiên đường.

(Thinh lặng) 

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Lời Hằng Sống

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn ai giữ Lời Cha sẽ mãi yên hàn.

 ÐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng. 

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Khi Đức Giê-su ra đời tại Bê-lem, miền Giu-đê, thời vua Hê-rô-đê trị vì, có mấy nhà chiêm tinh từ phương Đông đến Giê-ru-sa-lem, và hỏi: "Đức Vua dân Do-Thái mới sinh, hiện ở đâu? Chúng tôi đã thấy vì sao của Người xuất hiện bên phương Đông, nên chúng tôi đến bái lạy Người." Nghe tin ấy, vua Hê-rô-đê bối rối, và cả thành Giê-ru-sa-lem cũng xôn xao. Nhà vua liền triệu tập tất cả các thượng tế và kinh sư trong dân lại, rồi hỏi cho biết Đấng Ki-tô phải sinh ra ở đâu. Họ trả lời: "Tại Bê-lem, miền Giu-đê, vì trong sách ngôn sứ, có chép rằng: "Phần ngươi, hỡi Bê-lem, miền đất Giu-đa, ngươi đâu phải là thành nhỏ nhất của Giu-đa, vì ngươi là nơi vị lãnh tụ chăn dắt Ít-ra-en dân Ta sẽ ra đời."

Bấy giờ vua Hê-rô-đê bí mật vời các nhà chiêm tinh đến, hỏi cặn kẽ về ngày giờ ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua phái các vị ấy đi Bê-lem và dặn rằng: "Xin quý ngài đi dò hỏi tường tận về Hài Nhi, và khi đã tìm thấy, xin báo lại cho tôi, để tôi cũng đến bái lạy Người." Nghe nhà vua nói thế, họ ra đi. Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông, lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao, họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Ma-ri-a, liền sấp mình thờ lạy Người. Rồi họ mở bảo tráp, lấy vàng, nhũ hương và mộc dược mà dâng tiến. Sau đó, họ được báo mộng là đừng trở lại gặp vua Hê-rô-đê nữa, nên đã đi lối khác mà về xứ mình. 

Đó là Lời Chúa.  

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa: (Mt. 2, 1-12)

 

Trình thuật Tin Mừng chúng ta vừa nghe nói đến việc Chúa tỏ mình ra cho muôn dân mà đại diện là các nhà chiêm tình từ phương xa tìm đến Bêlem theo dấu sao lạ. Bêlem, về địa lý, là một thành nhỏ nhất trong miền Giuđê, nhưng bỗng chốc được bừng sáng lộng lẫy vì được Thiên Chúa ghé thăm cư ngụ. Cách thức Thiên Chúa đến với con người thật lạ lùng. Ngài không sinh hạ nơi cao sang giàu có, nhưng chọn nơi hẻo lánh nghèo nàn để làm cho nơi ấy trở nên rạng ngời rực rỡ.

Các nhà chiêm tinh từ xa tìm đến Giêrusalem và hỏi về Đức Vua dân Do Thái mới sinh hiện ở đâu. Tin ấy làm cả Giêrusalem xôn sao và vua Hêrôđê cũng bối rối vì nghĩ rằng dang  có người cạnh tranh ngai vàng với mình. Các thượng tế và kinh sư, dù đọc sách các ngôn sứ, dù hiểu rằng đấng chăn dắt dân Itraen sẽ ra đời ở Bêlem, nhưng dường như Bêlem vẫn còn ở quá xa, dường như mảnh đất bé nhỏ nghèo nàn ấy không thể hợp lý lẽ là nơi Con Thiên Chúa ra đời.

Theo quan niệm của các thượng tế và kinh sư, Đấng Mêsia sẽ là Vua, nghĩa là phải sinh ra trong một cung điện, với tư cách là một Hoàng Tử. Mặt khác, nếu ơn cứu độ phải xuất phát từ dân tộc Israen, thì theo lý khi Đấng Mesia xuất hiện,  các nhà lãnh đạo tôn giáo tức là các thượng tế, kinh sư phải biết trước hơn ai hết, để họ loan báo cho các dân tộc, chứ không đời nào lại có chuyện những người Phương Đông đến báo cho dân Israen biết về một vị vua Do Thái mới chào đời. Chuyện đó không thể xảy ra, nhưng ví như điều đó xảy ra, thì họ cũng sẽ không chấp nhận một Đấng Cứu Thế được sinh ra một cách âm thầm như vậy.

Thưa cộng đoàn, các nhà chiêm tinh là những người trông mong Đấng Cứu Thế, để tâm tìm kiếm và lên đường đến gặp Ngài. Họ đến với lòng tôn kính, thể hiện ra bằng hành động bái lạy và dâng những lễ vật chân nhận Chúa Hài Nhi là Vua, là Thiên Chúa.

Thiên Chúa tỏ mình ra cho các nhà chiêm tinh phương xa, là những người tìm kiếm Ngài với lòng khao khát và yêu mến. Họ ở thật xa nhưng lòng họ thật gần. Họ chưa gặp Chúa nhưng trong thâm tâm đã thuộc về Ngài. Thực tế cuộc sống cũng có không ít những cản trở như thế, có những nẻo đường khiến ta mãi xa Chúa nếu ta không cất bước lên đường để quay về. Thiên Chúa đến, sinh làm người ở một nơi bé nhỏ, khó nghèo để những khoảng cách được thu hẹp lại, để cất bớt những rào cản giúp con người xích lại gần Chúa hơn và gần nhau hơn. Ngài đến đem an bình và giao hoà con người với Thiên Chúa.

Ơn cứu độ đã nảy sinh nơi các nhà chiêm tinh và dẫn đưa họ đến với Thiên Chúa. Chúng ta được mời gọi đến với Chúa và trở nên những ánh sao dẫn đường cho thế giới, chúng ta được trao sứ mạng trở nên một ngôi sao. Ngôi sao không tự nó phát sáng nhưng phản chiếu ánh sáng từ nguồn sáng. Để trở nên ánh sáng cho đời, chúng ta cần để ánh sáng Chúa chiếu toả và biến đổi chúng ta trở thành khí cụ bình an và chứng nhân yêu thương của Ngài. 

Chúng ta hãy cùng hiệp lời cầu nguyện cho công cuộc truyền giảng Tin Mừng của Hội Thánh, xin ánh sáng Chúa tràn ngập nơi mỗi người chúng ta, để mọi hành động và chọn lựa thường ngày là một chứng tá cho sự hiện diện và tình thương của Chúa. Xin cho cuộc sống của người Kitô hữu tiếp tục là men, muối và ánh sáng cho trần gian.

Cầu nguyện: 

Lạy Chúa Giêsu Hài Đồng, tạ ơn Chúa đã đến và ở với chúng con, để chúng con được ở với Chúa, và trở nên con cái của Cha Trên Trời. Chúa đã nói “chính anh em là ánh sáng thế gian” Chúa đã cho chúng con thông phần với Chúa, và mời gọi chúng con trở nên gương sáng cho tha nhân. Xin Chúa giúp chúng con ý thức rõ hơn sứ mạng này, để sống cho xứng đáng với ân sủng ấy. Xin cho chúng con để cho ánh sáng Chúa chiếu toả, và bóng tối trong chúng con bị đẩy lui. Xin Chúa soi dẫn tâm hồn chúng con, để chúng con bước đi theo ánh sáng của Chúa. Ước gì chúng con đừng chỉ lo nguyền rủa bóng tối, nhưng can đảm thắp lên những ngọn lửa, để cả trái đất ngập tràn ánh sáng Chúa. Amen. 

Tùy Phong, sss

 Hát: Ngài đến bên tôi

Ngài đến bên tôi để cùng tôi đi tìm tình yêu người, về những phương xa nơi làng quê những người nghèo đói. Rừng núi sông sâu hay ở đâu tiếng khóc nghẹn ngào những người thân sống kiếp khổ sầu để ủi an trao niềm cảm mến. Ngài đến bên tôi để cùng tôi ươm đẹp tình nhân lọai.Ngài hát cho tôi bản tình ca đem làn gió mới, để đến hôm nay tôi còn nghe thế giới tìm Ngài nghe mùa xuân sẽ mãi thật dài nghe tình tôi muôn đời thắm tươi.

ĐK: Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối, từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ trái tim con này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa.

 (Thinh lặng) 

IV. CẦU NGUYỆN (Mời cộng đoàn quỳ)

Người dẫn: Chúa đã dùng ánh sáng sao lạ dẫn đường cho các nhà chiêm tinh đến thờ lạy Chúa. Xin cho các thành phần Hội Thánh nên ánh sáng soi cho mọi người nhìn biết Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin tình yêu Ngài soi lối, dẫn đường cho chúng con.

Người dẫn: Chúa đến cứu độ mọi người, nhưng nhiều người chưa nhìn biết Chúa. Xin Chúa thương soi sáng hướng dẫn họ đến với Chúa.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin khai trí mở lòng cho chúng con để chúng con nhận biết Ngài.

Người dẫn: Chúa đến giải thoát con người khỏi lầm than đau khổ. Xin Chúa thương nâng đỡ những người sầu khổ vì hận thù, bạo lực, nghèo đói, bệnh tật.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin thương cứu thoát và chữa lành tâm hồn chúng con.

Người dẫn: Chúng ta là những tín hữu Chúa. Chúa nhờ chúng ta dẫn đường cho mọi người đến với Chúa. Xin cho cộng đoàn chúng ta quảng đại giúp Chúa, bằng việc bác ái và gương sáng hằng ngày.

Cộng đoàn:  Lạy Chúa, xin dùng chúng con như khí cụ của Chúa.

V. KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Sống trong tâm tình Năm Thánh Lòng Thương Xót, giờ đây chúng ta cùng chạy đến với lòng thương xót của Chúa qua tâm tình của Kinh Năm Thánh.

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời,/ và cho chúng con biết:/ ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha./ Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa/ và chúng con sẽ được cứu thoát.

Ánh mắt yêu thương của Chúa/ đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc;/ đã giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna/ không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo;/ đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa,/ và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.

Xin cho chúng con biết lắng nghe,/ như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con,/ những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria:/ “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!”

Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,/ gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ/ mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự:/ xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian,/ gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa/ cũng phải khoác lên người sự yếu đuối/ để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc:/ xin cho mọi người đến với các thừa tác viên/ đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm,/ yêu thương và tha thứ.

Xin Chúa hãy gửi Thánh Thần đến/ và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,/ để Năm Thánh Lòng Thương Xót này/ trở thành năm được Chúa ban ân sủng,/ để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành/ mang Tin Mừng đến với người nghèo,/ loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức,/ và cho người mù lại được nhìn thấy.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria,/ Mẹ của Lòng Thương Xót,/ chúng con nguyện xin Chúa/ là Đấng hằng sống và hiển trị/ cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời./ Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giê-su, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang.  Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 (Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Mùa Đông Năm Ấy

Mùa đông năm ấy sao sáng soi cuối trời, mùa đông năm ấy con Chúa sinh xuống đời, nhịp ca véo von bao thiên thần ca hát, tôn thờ Ngôi Hai giáng sinh trần ai.

ĐK: Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát. Con hợp với thiên thần hòa vang câu hát, mừng sinh nhật Chúa vinh quang, mừng sinh nhật đấng yêu thương sinh nhật từ ái sáng như công bình.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập