Trong ngày mừng Lễ Chúa Ki-tô Vua Vũ Trụ, cũng như ngày họp mặt truyền thống của khối ca đoàn, thứ 7 ngày 19 tháng 11 năm 2022, Cha Chánh xứ Giuse với Cha Phó Phê-rô đã hiệp dâng Thánh lễ mừng lễ cũng như cầu nguyện cho tất cả các ca đoàn trong Giáo xứ Khiết Tâm.

Mở đầu Thánh lễ Cha chủ tế Phê-rô mời gọi cộng đoàn hiệp thông với toàn thể Giáo hội tôn thờ Đức Ki-tô làm vua vũ trụ, nhân ngày họp mặt truyền thống của khối ca đoàn Cha cũng cầu nguyện cho các thành viên trong từng ca đoàn dùng đức mến của mình phục vụ Thiên Chúa ngay trên trần gian này.

Chúa Ki-tô là vua tình yêu

Trong phần chia sẻ tin mừng, Cha Chánh xứ Giuse cho cộng đoàn biết Chúa Giê-su không phải là 1 vị vua theo cách hiểu của thế gian là quyền lực và giàu có, mà Chúa chính là 1 vị vua tình yêu, vì tình yêu Chúa Giê-su đã vâng lời Thiên Chúa Cha đến trong thế gian này để giải thoát nhân loại khỏi tội lỗi, Ngài không chọn sinh ra tại những gia đình giàu có mà Chúa lại chọn sinh ra tại một gia đình nghèo khó, rồi Chúa đã sống, lớn lên cùng với những nghèo khổ, sau đó vì tình yêu Ngài đã chịu chết trên cây thập giá, qua đó thể hiện căn tính tình yêu lớn lao của Thiên Chúa đối với con người.

Cha mời gọi cộng đoàn đón nhận tình yêu của Thiên Chúa với thái độ cảm mến, từ chính lòng cảm mến mới giúp con người chạm đến với Chúa và mới nhận ra được Thiên Chúa là tình yêu. Cha Giu-se lại tiếp tục mời gọi các thành viên trong ca đoàn hãy diễn tả tình yêu của Chúa không chỉ trong lời ca tiếng hát mà còn trong đời sống hằng ngày, Cha nói: “Một ca đoàn hoà hợp, một ca đoàn hiệp nhất cũng là một ca đoàn có sức mạnh”,và “Chỉ khi nào sống tình yêu thì chúng ta mới hoà nhập vào được với tình yêu của Chúa Giê-su”.

BMVTT

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập