Tuần 2

 TÌNH YÊU – HIỆP NHẤT

I. KHAI MẠC

Hát: Chúng Con Cần Đến Chúa 

1. Tựa nép bên lòng Chúa con xin ngỏ hết tâm tư, vui buồn của đời sống dương gian, đêm ngày miệt mài những lo toan, khi vội vàng, khi muộn màng, tiếng cười giọt lệ những miên man.

ĐK. Chúa vẫn biết chúng con cần đến Chúa, tháng năm ưu tư ngập tràn. Chúa vẫn biết chúng con cần dến Chúa, dẫn đưa đời vui sống bình an. 

2. Ngày tháng năm đời sống không ai nhìn thấy tương lai, mong chờ chỉ còn biết hôm nay, lao nhọc cả đời trắng đôi tay, trong nụ cười, bao ngậm ngùi, nơi nào trọn vẹn những an vui. 

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con cảm tạ Chúa vì Chúa đã mạc khải cho chúng con về mầu nhiệm một Chúa Ba Ngôi, chúng con nhận biết một điều: Ba Ngôi nhưng chỉ có một Chúa duy nhất.

 Lạy Chúa, Chúa đã phán: "Thiên Chúa đã yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một Ngài, để những ai tin vào Con của Ngài thì không phải hư mất nhưng được sống đời đời". Thiên Chúa đã ban cho chúng con làm chủ vũ trụ này, ban cho chúng con những gì cần thiết cho đời sống chúng con. Nhiều lúc chúng con không vâng theo thánh ý Chúa, chúng con muốn tách rời khỏi Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa là tình yêu không bỏ rơi chúng con, nên Ngài đã sai con của Ngài đến trần gian, để những ai tin vào Con của Ngài thì được sự sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tuyên xưng mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi: chúng con tin Thiên Chúa Cha, Đấng dựng nên mọi loài, Đấng hằng có đời đời. Chúng con tin Thiên Chúa Con, Người đã chết và sống lại để cứu chuộc chúng con. Chúng con tin Chúa Thánh Thần được sai đến bởi Chúa Cha để thánh hóa, ban sức mạnh cho chúng con. Chúng con tin Chúa là Thiên Chúa của chúng con, xin Chúa đến trong cuộc đời của chúng con để làm chủ và hướng dẫn chúng con. Amen.

(Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG VÀ TÔN THỜ

Người dẫn: chúng ta hãy cùng nhau dâng lên Thiên Chúa những lời chúc tụng tôn thờ.

-  Lạy Chúa,

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Thiên Chúa duy nhất và chân thật, hiện hữu từ muôn thuở và tồn tại đến muôn đời.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng uy linh cao cả, ngự trong ánh sáng siêu phàm, uy phong Chúa vượt quá trời cao.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là Đấng toàn năng và thượng trí, đã sáng tạo muôn vật và chiếu tỏa ánh vinh quang trên mọi loài.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa là nguồn mạch sự sống, thánh thiện và mọi tốt lành thiện hảo, đã đổ tràn ân phúc xuống cho muôn vật, và cho chúng con được tham dự vào vinh quang huy hoàng của Chúa.

Bè 1: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn diều khiển muôn loài muôn vật cách kỳ diệu, và đã thực hiện bao kỳ công vĩ đại trong Lịch Sử Cứu Độ.

Bè 2: Chúng con tuyên xưng, chúc tụng và thờ lạy Chúa, vì Chúa luôn hiện diện với chúng con trên mọi nẽo đường, nhất là trong Nhiệm Tích Thánh Thể.

Bè 1: “Hỡi muôn vật Chúa tạo thành, hãy chúc tụng Chúa. Hãy chúc tụng Chúa, Đấng ngự trên các thần hộ giá! Chúc tụng Chúa trên vòm trời tận chốn cao xanh. Hãy dâng lời tôn vinh ca tụng Danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn. 3, 55-56)

Bè 2: “Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa; kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen” (Tv.33, 1)

Bè 1: “Hỡi tất cả tôi trung của Chúa, hãy chúc tụng Chúa trong Thánh Điện vinh quang, chúc tụng Chúa trên ngôi báu cửu trùng” (Đn.3,53)

Bè 2:  “Hảy dâng lời ca tụng tôn vinh danh Chúa đến muôn thuở muôn đời” (Đn.3:54).

Người dẫn: Thay lời cho vạn vật dưới trần gian, và hợp tiếng với toàn thể triều thần Thiên Quốc, chúng ta hãy cùng nhau tung hô rằng:

Cộng đoàn: Thánh! Thánh! Chí Thánh! Thiên Chúa, Chúa Tể càn khôn là Đấng Thánh. Trời đất rạng ngời vinh quang Chúa, hoan hô Chúa trên các tầng trời.

 (Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Ngài Sáng Ngời

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn, ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn.

ĐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời. Quả vậy, Thiên Chúa sai Con của Người đến thế gian, không phải để lên án thế gian, nhưng là để thế gian, nhờ Con của Người, mà được cứu độ. Ai tin vào Con của Người, thì không bị lên án; nhưng kẻ không tin, thì bị lên án rồi, vì đã không tin vào danh của Con Một Thiên Chúa.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa

Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm trung tâm của đức tin Kitô giáo. Đây là mầu nhiệm thâm sâu và cao cả nhất mà trí khôn và cả trí tưởng tượng của con người cũngkhông thể nào thấu hiểu hay hình dung được. Thiên Chúa Ba Ngôi là một tập thể thần linh biệt lập nhưng lại liên kết mật thiết thành duy nhất, thánh thiện, quyền năng vô biên, thượng trí tuyệt đối, đức độ, nhân ái vô cùng. Không thể tìm ra một mỹ từ nào từ khắp các nền văn hóa hay ngôn ngữ cổ kim để gọi Ngài. Chỉ được biết Ngài là Thiên Chúa duy nhất gồm có :

Thiên Chúa Cha quyền năng vô cùng đã tạo thành trời đất và muôn vật trong vũ trụ bao la.

Thiên Chúa Con khôn ngoan tuyệt đối đã cùng Cha tạo thành vũ trụ.

Thiên Chúa Ngôi Ba là tình yêu liên kết Cha và Con, là Đấng thông ban sự sống và bảo trì muôn vật.

Mầu nhiệm Ba Ngôi là tình yêu bao la không bến không bờ. Là mầu nhiệm không một thần trí thụ tạo nào, dù là thần linh, có thể hiểu tường tận và không có ngôn ngữ nào giải thích rõ ràng được.

 Thiên Chúa Ba Ngôi còn là mầu nhiệm tình yêu. Thiên Chúa đã dựng nên muôn vật vô hình và hữu hình chỉ vì Ngài là tình yêu. Để dễ hiểu, ta lấy loài người làm ví dụ. Thiên Chúa đã dựng nên muôn vật cho loài người hưởng dùng vì Ngài yêu thương nhân loại. Và Thiên Chúa đã dựng nên loài người để loài người được hưởng tình yêu của Ngài. Dù loài người vô tình tệ bạc, đã lỗi luật Ngài, đã phản bội lòng Ngài, cũng không bị Thiên Chúa bỏ như Ngài đã đe mà còn tha chết, hứa Đấng cứu độ để đem loài người trở về tình Ngài. Đấng Cứu Thế là Con Thiên Chúa, đã mặc nhân tính để có thể hòa đồng với loài người trong tư tưởng, cảm nghĩ, hiệp thông cả trong đau đớn thể xác. Và sau cùng Ngài đã nộp mình chịu chết vì yêu. Chết đau khổ cho loài người quyền tái sinh hạnh phúc. Chết nhục nhã cho loài người được sống lại vinh quang.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dựng nên con và giờ đây Chúa ngự trong con. Chúa muốn thông chia sự sống cho con, để con sống mầu nhiệm Ba Ngôi trong tình liên đới, hiệp thông với tha nhân. Chúng con thường mải chạy theo nhịp sống vội vã và quên mất bên cạnh mình còn có những anh chị em, bà con thân thuộc, những người vẫn đang âm thầm yêu thương giúp đỡ chúng con, những người mà chúng con mắc nợ họ về tình thương. Nhiều khi chúng con thiếu sự quan tâm, chia sẻ và đồng cảm với những người kém may mắn trong cuộc sống, xin thánh hóa chúng con để chúng con nhận biết họ là anh chị em của chúng con trong gia đình của Thiên Chúa.

Lạy Thiên Chúa Ba Ngôi, xin an nghỉ trong con! Chúa cũng ở trong tâm hồn những người anh chị em khác, vì thế, không có lý do gì để con chỉ yêu mến Chúa trong con mà không mến Chúa nơi người khác. Amen


Hát: Vinh Quang Chúa

1. Trời xanh ơi hỡi trời xanh, hãy thuật lại ving quang của Chúa. Tầng không vút cao muôn trùng hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm. 

ĐK. Vinh quang Chúa chói ngời. Vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn loài tri ân Chúa muôn đời. Có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi. 

2. Chẳng cần một tiếng một câu, những âm vọng lừng vang hoàn vũ. Cần chi bút ghi, bia tạc những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vạn bài thơ. Tấu lên muôn muôn điệu nhạc ngợi khen Đấng quyền năng vô biên.

(Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Hội Thánh có sứ mạng giới thiệu tình thương cứu độ của Thiên Chúa Ba Ngôi cho mọi người. Xin cho các thành phần trong Hội thánh luôn hiệp nhất yêu thương, và phản ánh trung thực tình yêu của Ba Ngôi Thiên Chúa khi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi cùng chung một bản tính, đồng tâm nhất trí trong một tình yêu. Xin Ba Ngôi Thiên Chúa cho mỗi người chúng con luôn biết sống hiệp thông yêu thương, chân thành cộng tác với nhau để xây dựng cuộc sống tốt đẹp như Chúa đã dựng nên. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi chỉ có thể đón nhận bằng chính cuộc sống của mình. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các gia đình Công giáo, đặc biệt là các bậc cha mẹ luôn đồng tâm nhất trí, sống chung thủy, hòa thuận, yêu thương nhau và giữ cho gia đình mình mãi là hiện thân của tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Mầu Nhiệm Chúa Ba Ngôi là mầu nhiệm của sự hiệp thông trong tình yêu. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các tín hữu đã qua đời, đặc biệt những linh hồn chúng con sẽ nhớ đến cách riêng trong tháng Kính Thánh Tâm Chúa. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

  KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

  Hát kết: Đâu Có Tình Yêu Thương

 ÐK: Ðâu có tình yêu thương ở đấy có Ðức Chúa Trời. Ðâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Ðâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Ðâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui. 

Nài xin tha thiết Thượng Ðế muôn tình lân ái xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập