Tuần 1

TRÔNG ĐỢI

I. KHAI MẠC

Hát: Nhìn lên nhan Chúa từ nhân

 ÐK. Nhìn lên nhan Chúa từ nhân. Hồn con tha thiết cầu khấn. Xin xuống muôn ơn giúp con luôn vững tin giữa trần gian. Giờ đây hạnh phúc triền miên. Tựa nương bên Chúa trìu mến. Con hát vang lên khúc tân ca tán dương Chúa uy quyền.

 1. Giờ phút êm đềm con sướng vui. Trần gian ước mơ bao đời, hồn con quên lãng thời gian. Nghỉ yên trong Chúa từ ái.

 2. Này Chúa ban mình nuôi dưỡng con. Cùng con bước đi trên đời, hồn con vui sướng thảnh thơi. Nguyện luôn trung tín cùng Chúa.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tình yêu muôn trùng cao cả, tình yêu ấy được biểu lộ qua Bí Tích Thánh Thể mà chúng con được diễm phúc chiêm ngắm giờ đây. Con xin dâng muôn lời chúc tụng cảm tạ tình yêu Chúa, và hết lòng thờ lạy Chúa đang ngự nơi bàn thờ.

Lạy Chúa, mùa vọng nhắc nhở cho chúng con việc Chúa sẽ đến, Chúa đến như một Vị Cứu Tinh để đem an bình và sự công chính cho con người. Ngài là Đấng Em-ma-nu-en ở cùng chúng con, xin Chúa nên ánh sáng soi đường dẫn lối và xua tan bóng tối tội lỗi trong tâm hồn chúng con. Xin bạt ngang những núi đồi kiêu ngạo trong chúng con, dẹp bỏ trong chúng con thói khoe khoang tự phụ, dẹp bỏ mọi thói hư tật xấu. Xin giúp chúng con nhận ra những khuyết điểm, ý thức được hậu quả của tội và tin tưởng vào tình thương của Chúa

Chúa đã gần đến, xin ban thêm lòng mến cho chúng con, để chúng con có được niềm vui và bình an khi được Chúa viếng thăm.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

Chúng con kính lạy và ngợi khen sự mầu nhiệm Mình Thánh rất sang trọng, Máu Thánh rất châu báu vô cùng, bởi lòng Đức Bà Maria đồng trinh sạch sẽ mà ra, đã để mình trong phép mầu nhiệm này, cho được ở cùng chúng con: là đêm sau hết khi Người còn ngồi cùng các đầy tớ mà ăn bữa tối là bữa trọng trên hết các bữa; khi đã giữ cho đủ các phép đạo cũ truyền lại mà ăn bữa này, đoạn mới phó mình cho mười hai đầy tớ lấy làm của ăn. Ngôi thứ Hai ra đời làm người phán một lời phép tắc vô cùng, mà làm cho bánh thật trở nên Mình Người, cùng làm cho rượu nho hóa nên Máu Người thật; vì vậy dù con mắt chúng con xem chẳng thấy, thì phải có đức tin cho được vững vàng.

Vậy chúng con phải thờ lạy phép rất thánh rất trọng dường ấy, vì các phép trong đạo cũ chẳng bằng phép này, thì chúng con phải có lòng tin cho bền, thay vì con mắt chúng con xem thấy, chúng con phải ngợi khen Đức Chúa Cha, Đức Chúa Con, Đức Chúa Thánh Thần, cùng thờ lạy kính mến ngợi khen và hát mừng sự mầu nhiệm rất thánh này đời đời chẳng cùng Amen.

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

Lạy Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đang ngự trong Phép Mình Thánh, con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chịu lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ, bởi vì bây giờ con chẳng có thể mà chịu Chúa cho thật được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cách thiêng liêng vậy, chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin ẵm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho trọn. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Amen.

(Thinh lặng) 

II. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng dâng lên Thiên Chúa tâm tình chúc tụng ngợi khen.

Người dẫn: Lạy Chúa, Chúa đã chọn chúng con và Chúa đã quy tụ chúng con để làm nơi Chúa ngự. Chúng con ao ước đón tiếp Chúa mặc dù chúng con không xứng đáng.

Cộng đoàn: Lạy Chúa, xin mở rộng lòng chúng con đón tiếp Chú