Tuần 4

THÁNH THỂ

CÔNG TRÌNH CỦA CHÚA BA NGÔI

I. KHAI MẠC

Hát: Tình Yêu Chúa Cao Vời

ĐK: Tình yêu Chúa cao vời biết bao làm sao biết đáp đền thế nào, để cho cân xứng Chúa ơi, để cho cân xứng Chúa ơi.

1. Ôi tình yêu thương Chúa cao vời, tình yêu thương Chúa muôn đời, Người yêu con từ ngàn xưa. Từ khi chưa có đồi non, từ khi chưa có trời cao, chưa có vầng trăng với ngàn sao. Gọi con giữa muôn muôn người tìm con giữa nơi bùn nhơ.

2. Con thành tâm dâng hiến trọn đời, thành tâm dâng hiến xác hồn, để nên tông đồ trần gian. Và nên nhân chứng tình yêu, truyền rao chân lý Ngài ban, gieo rắc lời vang khắp gần xa. Rồi con sẽ đi khắp miền, làm nhân chứng cho tình yêu.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con thờ lạy Chúa đang hiện diện giữa chúng con dưới hình Bánh đơn sơ bé nhỏ, chúng con tin Chúa chính là Ngôi Hai Thiên Chúa, là Con của Chúa Cha hằng hữu, cùng hiển trị với Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Chúa là Thiên Chúa tối cao chí thánh, Chúa đã nhập thể làm người để ở cùng chúng con, xin Chúa đến ở trong chúng con, cho chúng con được kết hiệp với Chúa luôn mãi.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, cuộc đời chúng con gắn liền với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng con đã lãnh nhận bí tích Thánh Tẩy nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, xin cho chúng con luôn biết dùng đời sống thánh thiện và các nhân đức, để trang hoàng thật đẹp cho ngôi đền thờ tâm hồn, xứng đáng là nơi Ba Ngôi Thiên Chúa ngự trị. Xin ân sủng của Ba Ngôi luôn tuôn tràn trên chúng con mọi ngày trong suốt cuộc sống.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chỉ trong Chúa Thánh Thần chúng con mới hiểu và cảm nếm được tình yêu Ba Ngôi Thiên Chúa cách trọn hảo. Xin ban Chúa Thánh Thần xuống trên chúng con, để Ngài hướng dẫn và soi sáng, giúp chúng con nhận ra mầu nhiệm Tình Yêu Ba Ngôi Thiên Chúa. Amen.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm Năm Sự Mừng

Thứ 4 thì ngắm: Đức Chúa Trời cho Đức Bà lên trời. Ta hãy xin ơn chết lành trong tay Đức Mẹ.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đưa Đức Maria về trời để đời đời hưởng kiến Chúa. Cuộc đời Mẹ hoàn toàn tinh sạch, không vươn chút tì ố, tội lỗi. Tâm hồn Mẹ luôn trong sáng kết hợp với Chúa cách trọn vẹn. Mẹ được phần thưởng trọng đại như vậy vì Mẹ đã khiêm nhường vâng theo mọi ý muốn Thiên Chúa và cùng chịu khổ nạn với Chúa Kitô. Chúng con muốn theo chân Mẹ về trời. Xin tẩy trừ khỏi lòng chúng con mọi thành kiến cố hữu, để chúng con đừng tìm Chúa bằng cặp mắt trần gian, đừng tìm Chúa theo sở thích của mình, nhưng biết tìm Chúa dưới ánh sáng mạc khải của Ngài.

Chúng con xin Mẹ giúp chúng con can đảm lướt thắng mọi thử thách trên trần gian này, để được chết trong vòng tay Mẹ và sau này được sống lại vinh quang với Chúa Giêsu và Mẹ trên quê trời.

(đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 32 ca ngợi sự quan phòng của Thiên Chúa, được biểu lộ qua công trình tạo dựng, qua việc điều khiển mọi diễn biến trên thế giới, qua việc bảo vệ những người lương thiện và sự cứu độ các tín hữu. Cầu nguyện với thánh vịnh này, chúng ta nhớ đến Thiên Chúa, Đấng đã thực hiện và tiếp tục công trình của Người qua Đức Kitô, bởi vì “nhờ Ngôi Lời mà muôn vật được tạo thành”  Chúng ta hãy ca ngợi Thiên Chúa trong hết mọi biến cố của lịch sử cứu độ, về những gì liên quan đến toàn thể nhân loại, cũng như về những gì liên hệ đến mỗi người chúng ta.

(A) Người công chính, hãy reo hò mừng Chúa,

kẻ ngay lành, nào cất tiếng ngợi khen.

 

(B) Tạ ơn Chúa, gieo vạn tiếng đàn cầm,

kính mừng Người, gảy muôn cung đàn sắt. *

Nào dâng Chúa một khúc tân ca,

rập tiếng hoan hô, nhã nhạc vang lừng.

 

(A) Vì lời Chúa phán quả là ngay thẳng,

mọi việc Chúa làm đều đáng cậy tin. *

Chúa yêu thích điều công minh chính trực,

tình thương Chúa chan hòa mặt đất.

 

(B) Một lời Chúa phán làm ra chín tầng trời,

một hơi Chúa thở tạo thành muôn tinh tú. *

Chúa dồn đại dương về một chỗ,

Người đem biển cả trữ vào kho.

 

(A) Cả địa cầu phải kính sợ Chúa,

mọi thế nhân hãy khiếp oai Người. *

Vì Người đã phán, và muôn loài xuất hiện,

Người ra lệnh truyền, tất cả được dựng nên.

 

(B) Chúa đảo lộn chương trình muôn nước,

Người phá tan ý định chư dân. *

Chương trình Chúa ngàn năm bền vững,

ý định của lòng Người vạn kiếp trường tồn.

 

(A) Hạnh phúc thay quốc gia,

được Chúa làm Chúa Tể,

hạnh phúc thay dân nào,

Người chọn làm gia nghiệp.

 

(B) Từ trời cao nhìn xuống,

Chúa thấy hết mọi người,

từ thiên cung Chúa ngự,

Chúa dõi theo người thế.

 

(A) Lòng mỗi người, chính Chúa dựng nên,

việc họ làm, Chúa thông suốt cả.

 

(B) Vua thắng trận đâu phải bởi hùng binh,

tráng sĩ thoát nguy đâu nhờ dũng lực. *

hão huyền thay, mong thắng nhờ chiến mã,

nó mạnh đến đâu, cũng không cứu nổi ngươi.

 

(A) Chúa để mắt trông nom người kính sợ Chúa,

kẻ trông cậy vào lòng Chúa yêu thương, *

hầu cứu họ khỏi tay thần chết

và nuôi sống trong buổi cơ hàn.

 

(B) Tâm hồn chúng tôi đợi trông Chúa,

bởi Người luôn che chở phù trì. *

Vâng có Người, chúng tôi mừng rỡ,

vì hằng tin tưởng ở Thánh Danh.

 

(A) Xin đổ tình thương xuống chúng con, lạy Chúa,

như chúng con hằng trông cậy nơi Ngài.

 

(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(A) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 (Thinh lặng)

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Chúa

ĐK: Allêluia! Lời Chúa dẫn soi con đường đi. Allêluia! Lời Chúa khác chi như giòng suối. Allêluia! Lời Chúa bánh thiêng ban nguồn sống. Phúc cho người vui nghe, yêu mến gẫm suy Lời luôn.

Cứu Chúa chí nhân xin phán con nghe đây Lời Chúa. Chúa hãy phán đi cho con vui mừng hân hoan. Lời Ngài truyền ban bình an hồn con sẽ chan hòa. Cất tiếng hát ca tình thương bao la.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu

Mười một môn đệ đi tới miền Galilê, đến ngọn núi Đức Giêsu đã truyền cho các ông đến. Khi thấy Người, các ông bái lạy, nhưng có mấy ông lại hoài nghi. Đức Giêsu đến gần, nói với các ông: "Thầy đã được trao toàn quyền trên trời dưới đất. Vậy anh em hãy đi và làm cho muôn dân trở thành môn đệ, làm phép rửa cho họ nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, dạy bảo họ tuân giữ mọi điều Thầy đã truyền cho anh em. Và đây, Thầy ở cùng anh em mọi ngày cho đến tận thế."

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Sau lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống, Hội Thánh mời gọi con cái mình tôn vinh cách trọng thể Thiên Chúa Ba Ngôi. Chúng ta được mời gọi không chỉ ca ngợi Chúa Ba Ngôi, nhưng còn để nhận ra tất những gì Thiên Chúa, là Cha, là Con và là Thánh Thần “đã làm” cho chúng ta một cách thiết thân. Cũng giống như trong một gia đình, những người con chỉ hiểu và yêu mến cha mẹ, “ca mừng” cha mẹ, sau khi đã nhận ra ơn sự sống, ơn tha thứ và tất cả những gì cha mẹ đã làm cho mình.

Qua phép rửa, nhân danh Chúa Cha, Chúa Con và Chúa Thánh Thần, chúng ta được trở nên môn đệ của Đức Giêsu Kitô. Được trở nên môn đệ của Đức Giêsu Kitô là ơn sủng của mọi ân sủng, bởi vì Người chia sẻ tất cả những gì là của Người cho chúng ta: Lời của Ngài, Mình và Máu của Ngài, Cha của Người và tình yêu của Người. Chúng ta được mời gọi lắng nghe Đức Giêsu trong mọi sự và ở mọi lúc mọi nơi, với tư cách là môn đệ, để yêu mến và đi theo Ngài hơn. Và vì là môn đệ, chúng ta được tháp nhập vào mầu nhiệm Vượt Qua của Đức Giêsu Kitô, như Thánh Phaolô nói: “vì một khi cùng chịu đau khổ với Người, chúng ta sẽ cùng được hưởng vinh quang với Người” (Rm 8, 17)

Chiêm ngắm công trình tạo dựng, chúng ta đã nhận ra rằng, Chúa Cha tạo dựng con người không vì điều gì và không cho điều gì khác hơn là Tình Yêu, bởi vì Người là Tình Yêu, dù con người có ra như thế nào. Tình yêu của Chúa Cha được thể hiện cách trọn vẹn và đi đến cùng nơi Đức Giêsu Kitô, nhưng không phải dành cho một dân tộc là Israel, nhưng dành cho muôn dân và cho từng người chúng ta.

Thánh Phaolô trong thư gởi tín hữu Roma, nói cho chúng ta về ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần: Ngài dẫn chúng ta vào tương quan thiết thân giữa Chúa Cha và Chúa Con, không phải trong sự sợ hãi của người nô lệ, nhưng với tư cách là nghĩa tử. Chúng ta được gọi Thiên Chúa là “Abba”, như Đức Giêsu Kitô. Và vì là con, nên chúng ta được đồng thừa kế với Đức Giêsu Kitô, Con Duy Nhất của Thiên Chúa Cha. Như thế, nhờ ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần, chúng ta không chỉ trở nên môn đệ, nhưng còn trở nên con của Thiên Chúa và như thế trở nên anh chị em của Đức Giêsu Kitô, và anh chị em của nhau.

Chúa Thánh Thần vẫn luôn mở lòng chúng ta để đón nhận ơn huệ cao cả này, vẫn luôn giúp chúng ta sống, vẫn luôn thúc đẩy chúng ta làm chứng và chia sẻ ơn huệ làm môn đệ của Đức Giêsu Kitô và làm con Thiên Chúa, để muôn dân trở thành anh chị em của nhau; và như thế trở thành một như Thiên Chúa Ba Ngôi là một, nhờ Người, với Người và trong Đức Giêsu Kitô, Chúa chúng ta.

 

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúng con tin thật Chúa Ba Ngôi đang hiện diện trong chúng con. Khi suy niệm mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi, chúng con được mời gọi nhớ lại mọi ơn lành đã lãnh nhận từ Ba Ngôi Thiên Chúa: ơn tạo dựng, ơn cứu chuộc và các ơn riêng; để qua đó, chúng con có thể nhận ra Thiên Chúa hiện diện và hành động trong thế giới sáng tạo, trong lịch sử loài người và nơi từng người chúng con, và nhất là nhận ra mọi sự tốt lành đều đến từ Ba Ngôi Thiên Chúa, như những tia sáng từ mặt trời chiếu xuống, như nước trong nguồn chảy ra.

Xin khơi lên trong tâm hồn chúng con lòng ước ao yêu mến và phụng sự Chúa trong mọi sự, với lòng biết ơn; Xin Chúa giúp chúng con hoàn toàn sống theo ý Chúa. Chỉ xin ban cho chúng con lòng mến Chúa và ân sủng Chúa. Vì được như thế, là đủ cho con. Amen.


 (Thinh lặng)

Hát: Vinh Quang Chúa

1. Trời xanh ơi hỡi trời xanh hãy thuật lại vinh quang  của Chúa. Từng không vút cao muôn trùng hãy loan truyền những việc Ngài làm. Ngày và đêm hãy truyền nhau những kỳ công siêu việt bao la. Chúa đã thương ban cho đời làm bằng chứng tình yêu quang lâm.

ĐK: Vinh quang Chúa chói ngời, vinh quang Chúa cao vời, con tin kính tôn thờ mình Ngài. Tôn vinh Chúa muôn lời, tri ân Chúa muôn đời, có ai uy quyền bằng Thiên Chúa Ba Ngôi.

2. Chẳng cần một tiếng một câu, những âm vọng lừng vang hoàn vũ. Cần chi bút ghi bia tạc những sứ điệp đó vẫn loan truyền. Vạn vật nhỏ lớn hiệp nhau thêu dệt nên muôn vàn bài thơ. Tấu lên muôn muôn điệu nhạc ngợi khen Đấng quyền năng vô biên.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi dẫn đưa chúng con đến nguồn hạnh phúc vô biên. Trong ân sủng của đức tin, hiệp nhất yêu thương.

Cộng đoàn: Xin ban cho Hội Thánh Chúa luôn sống trong tình hiệp nhất yêu thương, chu toàn sứ vụ Chúa giao phó để tiếp tục công cuộc cứu chuộc của Đức Giêsu ở trần gian.

2.  Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa mời gọi chúng con hãy mở rộng cánh cửa tâm hồn, cùng với nhịp đập của trái tim diễn tả tình yêu của Chúa qua từng lời nói và hành động. 

Cộng đoàn: Xin Chúa cho mỗi người trong cộng đoàn chúng con được sức mạnh tình yêu Chúa biến đổi, mà sống hiệp nhất yêu thương.

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong gia đình chúng con vẫn còn đó những chia rẽ bất đồng, những tranh chấp hơn thua, những quan niệm khác nhau về cách nghĩ, cách sống.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con tìm được tiếng nói chung, sự đồng điệu giữa các tâm hồn, để chúng con xây dựng gia đình hiệp nhất theo hình ảnh của Chúa Ba Ngôi.

4. Lạy Ba Ngôi Thiên Chúa, là nguồn mạch tình yêu, là sự sống sung mãn, là thiên đàng hạnh phúc, chúng con đã được sinh ra trong tình yêu của Chúa.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết sống tình yêu hy sinh theo gương Chúa Giêsu Kitô, để chúng con được kết hợp với Chúa, sống chan hoà hạnh phúc trong tình yêu muôn đời của Chúa.

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Khi Chiều Dần Lắng Buông

ĐK: Khi chiều dần lắng buôn, con quỳ ở bên ngai Mẹ nhè nhẹ câu kinh lòng thơ tin kính. Mối tình nở hoa thắm xinh. Ôi tình Mẹ dấu yêu êm đềm tựa cơn mây chiều, tình Mẹ bao nhiêu, lòng con không thiếu. Có Mẹ khi bóng chiều rơi.

Con xin dâng lên Mẹ lời kinh với bao tâm tình. Nguyện Mẹ thương dẫn dắt đời con những lúc chiều buông, khi đời cô đơn. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập
Đang online:
Hôm nay : 0
Tuần này: 150
Tháng này 300
Lượt truy cập: 400