(Tiếp theo kỳ trước…)

Bài 20

Thiên Chúa nói…
còn chúng ta có biết cách lắng nghe?

 

 

Đôi khi trong Thánh lễ, mắt chúng ta nhìn chăm chăm vào người đọc và người giảng nhưng tai chẳng hề nghe. Và cũng có khi chúng ta chỉ chăm chú vào các tờ bài đọc, mà hoàn toàn không nghe, chỉ đọc.

Lúc chúng ta còn nhỏ, bố mẹ thường dạy: “Khi có ai đó nói với con, con phải lắng nghe họ nhé.” Cũng thế, mỗi khi người đọc hay người hữu trách công bố Lời Chúa, chúng ta hãy lắng nghe.

Nhưng, những lời bình phẩm về việc đọc các bài đọc là không thể tránh: “Họ đọc thật khó nghe, phát âm tồi quá và lại không đủ lớn. Đã đọc cà lăm lại còn lí nhí nữa, thật chẳng hiểu họ đang đọc cái gì.” Đôi khi điều này hoàn toàn đúng.

Trong những trường hợp chúng ta hiểu được các Bài đọc một cách dễ dàng là vì chúng ngắn và nếu có khó khăn trong lúc nghe thì thay vì nghe chúng ta có thể đọc, chắc chắn sẽ không có khó khăn gì.

Nhưng khi người hữu trách công bố hay đọc theo cách thức chuẩn xác bằng giọng dễ thương, phát âm và ngưng nghỉ đúng thì chúng ta hãy để tờ bài đọc sang một bên và chăm chú lắng nghe họ, hãy nghe và đừng làm gì cả.

Cùng nhau nghe Lời Chúa là biểu tỏ sự hiệp nhất, vì có sự khác biệt rất lớn giữa việc nghe và việc đọc những gì đang được công bố.

Trong mỗi thánh lễ, chúng ta nên lắng nghe trọn vẹn Lời Chúa: không chỉ nghe với cặp mắt nhìn vào người đọc hay nghe với cặp mắt nhắm lại, nhưng chúng ta hãy lắng nghe bằng cả hai tai, bằng cả con tim và bằng cả con người của chúng ta nữa.

Thiên Chúa nói và Ngài muốn chúng ta hãy lắng nghe Ngài.

 

Tác giả: Lm Jean-Yves Garneau,sss 

Chuyển ngữ: Lm Px. Nguyễn Bạch Dương,sss

Tin khác
Video