Tuần 1

Sống Kinh Mân Côi

I. KHAI MẠC

Hát: Thành Tâm

1. Thành tâm thờ kính Chúa Giêsu suối mạch ân tình. Này rượu thơm cùng bánh trắng tinh, Thịt Máu hiển vinh Vua uy linh.

ĐK. Một tình yêu bao la, tháng năm lần bước qua, khúc ca ân ái còn trầm hòa. Nguồn yêu mến không bờ bến, đoàn con lấy chi báo đền. Hiệp lòng xin dâng lên tấm linh hồn trắng trong, sắt son yêu Chúa nguồn dịu hiền, quyết tâm theo bước Người trung kiên.

2. Vì yêu trần thế, Chúa ân ban chính Thịt Máu mình. Làm thần lương truyền ban sức thiêng, ngàn năm dưỡng muôi bao sinh linh.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con ngợi khen và thờ lạy Chúa, vì Chúa đã vâng lời Thiên Chúa Cha, đã nhập thể trong cung lòng Đức Maria và đã làm người, chịu khổ hình và sống lại để cứu độ chúng con. Chúa đã nên Bánh Hằng Sống nuôi dưỡng chúng con trên con đường lữ hành.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, để nói lời “xin vâng” giữa cuộc sống xã hội hôm nay là điều không dễ dàng. “Xin vâng” khi cuộc đời gặp những thuận lợi thì dễ, nhưng “xin vâng” trong những khó khăn, thử thách, khổ đau hay trước những đòi hỏi phải hy sinh, từ bỏ “cái tôi”… thì không dễ dàng chút nào. Đã không ít lần chúng con cảm thấy ngã lòng, khi cuộc đời gặp quá nhiều đau khổ và bất hạnh. Đã không ít lần trong đời chúng con hờn trách Chúa, nghi ngờ vào tình yêu thương quan phòng của Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết noi gương Mẹ Maria nói tiếng “xin vâng” với Chúa, biết từ bỏ ý riêng để vâng theo thánh ý Chúa. Xin cho chúng con biết “xin vâng” lúc vui cũng như lúc buồn, khi hạnh phúc cũng như khi đau khổ. Xin cho chúng con biết “xin vâng” từng giây phút trong cuộc sống, để thánh ý của Chúa được thực hiện trong cuộc đời mỗi người chúng con. Amen.

(Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Kinh Magnificat được khởi đầu bằng niềm vui của một con người được cứu độ, kế đến nói lên lòng thương xót của Thiên Chúa dành cho những ai hèn mọn. Đặc biệt, điều được nói đến nhiều nhất là sự đối nghịch giữa thế lực giàu và người nghèo bị áp bức, và Thiên Chúa đã yêu thương cứu giúp người nghèo khó khiêm hạ. Khi hát lên lời chúc tụng ngợi khen này, Đức Maria như muốn tuyên bố: Thiên Chúa là Thiên Chúa của người nghèo và người bị áp bức; phúc cho người nghèo vì có Thiên Chúa là Đấng luôn chăm sóc họ.  Giờ đây mặc lấy tâm tình nhỏ bé khiêm hạ như Mẹ Maria, cộng đoàn chúng ta hãy chúc tụng ngợi khen Thiên Chúa.

Hát: Linh Hồn Tôi

ĐK: Linh hồn tôi tung hô Chúa, tung hô Chúa (í a), thần trí tôi mừng vui vời vợi, trong Đấng Cứu Chuộc tôi, Chúa đã dủ thương (vì Chúa đã dủ thương), đoái nhìn phận hèn tôi tá  (Vì vậy đến muôn đời) vì vậy đến muôn đời, (ngàn đời cùng cất tiếng lên,) sẽ khen tôi đầy ơn, sẽ khen tôi đầy phúc, sẽ khen tôi muôn đời, đến muôn đời, đến muôn đời.

1. Đấng Toàn Năng đã làm cho tôi những việc cao trọng, Danh Người là Thánh, lượng từ ái trải qua từ đời nọ đến đời kia, hằng bảo bọc những ai kính sợ Người. 

2. Chúa biểu dương sức mạnh oai phong tiêu diệt tơi bời những phường tự đắc, bọn quyền quý tự kiêu, Ngài triệt hạ khỏi tòa cao, và nâng dậy những ai ở khiêm nhường.

3. Lũ giàu sang đuổi về tay không, những người thanh bần ban đầy hồng phúc. Người đã nhớ lời xưa mà độ trì Israel, cùng tổ phụ Ápram với miêu duệ.

(Thinh lặng)

IV. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm Mùa Vui

Mầu nhiệm thứ nhất: Thiên thần truyền tin cho Đức Bà chịu thai.

Suy niệm: Khi đầu thai trong lòng Mẹ Maria, Đức Giêsu đã “hủy mình ra không” (Pl 2,7) ; Đấng cao cả vô cùng đã trở nên giống phàm nhân để cảm thông với cuộc sống nhân loại. Trong phép Thánh Thể còn hơn thế nữa, Chúa hiện diện trong tấm bánh nhỏ bé trở thành lương thực cho mọi người. Không những Đức Kitô hiến thân cho kẻ đạo đức, mà cả những tín hữu khô khan, những người rước lễ thiếu chuẩn bị, những người lòng đầy nghi ngờ và những kẻ còn mang đầy tội lỗi…

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không còn cách nào để Chúa biểu lộ tình thương hơn được nữa. Trong phép Thánh Thể, không những Chúa che dấu thiên tính, Chúa còn che dấu cả nhân tính. Chúa không giảng dạy để người nghe sửng sốt, Chúa không làm phép lạ để tỏ uy quyền, mà trở thành lương thực nuôi dưỡng con. Lạy Chúa, nợ tình yêu chỉ có thể trả bằng tình yêu. Xin cho chúng con lòng yêu mến chân thành, và xin cho chúng con dõi bước theo đường Ngài, biến đời mình thành “bánh” thết đãi anh em.

(Đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Bà Êlisabéth có thai được sáu tháng, thì Thiên Chúa sai sứ thần Gábriel đến một thành miền Galilê, gọi là Nadarét,  gặp một trinh nữ đã thành hôn với một người tên là Giuse, thuộc dòng dõi vua Đavít. Trinh nữ ấy tên là Maria.

Sứ thần vào nhà trinh nữ và nói: "Mừng vui lên, hỡi Đấng đầy ân sủng, Đức Chúa ở cùng bà." Nghe lời ấy, bà rất bối rối, và tự hỏi lời chào như vậy có nghĩa gì.

Sứ thần liền nói: "Thưa bà Maria, xin đừng sợ, vì bà đẹp lòng Thiên Chúa. Và này đây bà sẽ thụ thai, sinh hạ một con trai, và đặt tên là Giêsu. Người sẽ nên cao cả, và sẽ được gọi là Con Đấng Tối Cao. Đức Chúa là Thiên Chúa sẽ ban cho Người ngai vàng vua Đavít, tổ tiên Người. Người sẽ trị vì nhà Giacóp đến muôn đời, và triều đại của Người sẽ vô cùng vô tận."

Bà Maria thưa với sứ thần: "Việc ấy sẽ xảy ra cách nào, vì tôi không biết đến việc vợ chồng!"

Sứ thần đáp: "Thánh Thần sẽ ngự xuống trên bà, và quyền năng Đấng Tối Cao sẽ rợp bóng trên bà, vì thế, Đấng Thánh sắp sinh ra sẽ được gọi là Con Thiên Chúa. Kìa bà Êlisabéth, người họ hàng với bà, tuy già rồi, mà cũng đang cưu mang một người con trai: bà ấy vẫn bị mang tiếng là hiếm hoi, mà nay đã có thai được sáu tháng. Vì đối với Thiên Chúa, không có gì là không thể làm được."

Bấy giờ bà Maria nói: "Vâng, tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Chúa cứ làm cho tôi như lời sứ thần nói." Rồi sứ thần từ biệt ra đi.

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Xuyên suốt dòng lịch sử của Giáo Hội và của cả nhân loại, Mẹ Maria luôn đồng hành và nâng đỡ các tín hữu như một người Mẹ hiền che chở đàn con. Mẹ đã âm thầm dõi theo từng bước chân của Giêsu, Con Mẹ; và Mẹ cũng tiếp tục ân cần chăm sóc và cùng cầu nguyện với những người tiếp bước theo Giêsu.

Từ thưở Giáo Hội mới được khai sinh cho đến nay, các tín hữu không ngừng kêu cầu Mẹ bằng nhiều lời kinh và các biểu hiện đạo đức khác nhau. Chuỗi Mân Côi là một trong những lời kinh đẹp nhất chúng ta dâng lên Mẹ, và cùng Mẹ cầu nguyện với Thiên Chúa. Giáo Hội chọn tháng 10 một cách đặc biệt để dành riêng kính Mẹ Mân Côi, như một cơ hội đặc biệt để những đứa con bày tỏ lòng hiếu thảo và tin tưởng vào Mẹ của mình.

Qua những lời kinh Mân Côi đơn sơ, chúng ta cùng với Mẹ đi lại hành trình cứu độ của Đức Giêsu cho con người: từ biến cố Truyền Tin, nơi Con Thiên Chúa bắt đầu công trình cứu độ, cho đến khi công trình ấy hoàn tất, nơi đó Đức Maria là người đã lãnh nhận một cách hoàn hảo ơn cứu độ Thiên Chúa đã hứa. Qua từng Kinh Kính Mừng, chúng ta lặp lại lời của sứ thần Gabriel nói với Mẹ: “bà đầy ơn phúc, Đức Chúa ở cùng bà.” Thiên Chúa đã chọn một con người để cộng tác với Ngài, đó là Đức Trinh Nữ Maria. Đây là một hồng ân tuyệt vời khiến cả thế nhân và thiên thần phải vui mừng. Chính chúng ta cũng được thông dự vào niềm vui ấy, vì Thiên Chúa đã tỏ tình thương đối với con người một cách cụ thể nơi Mẹ. Hơn nữa, qua Mẹ và nhờ Mẹ, con người từ nay không còn là loài thất sủng nữa, nhưng nhận được ân sủng dồi dào, nhờ Đức Giêsu, Con Chí Ái của Mẹ.

Chúng ta hãy lần chuỗi Mân Côi với tất cả tâm tình yêu mến Mẹ. Đây là một lời kinh bình dân nhưng đầy ý nghĩa. Chính sự bình dân này mà kinh Mân Côi trở nên những đóa hoa đồng nội trao tặng Mẹ. Đó là những đóa hoa mang vẻ đẹp tự nhiên và không nhốm màu vật chất, nhưng mang tâm tư của cả một tâm hồn.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Mẹ Maria là mẫu gương cầu nguyện cho mọi người chúng con, bởi thái độ xin vâng trong yêu mến và phó thác. Thật không dễ để thốt lên như Mẹ Maria rằng: “Tôi đây là nữ tỳ của Chúa, xin Người thực hiện cho tôi như lời thiên sứ nói.” Xin vâng đồng nghĩa với từ bỏ, đồng nghĩa với việc đi ngược lại những dự định của mình. Rất nhiều khi ý định của Chúa thật lạ lùng, ngộ nghĩnh đến độ khó hiểu và thậm chí dường như không thể thực hiện. Nếu chúng con không thực sự gắn kết thân mật với Chúa qua cầu nguyện, rất khó để nhận ra và sẵn lòng thực thi thánh ý Chúa. Xin cho mỗi người chúng con có tâm tình của Mẹ Maria, biết mở lòng ra với những đề nghị của Chúa, xin Chúa ban cho chúng con những ơn lành cần thiết để vâng theo ý Chúa trong yêu mến, tin tưởng và phó thác

Lạy Mẹ Maria, Mẹ đã trải qua nhiều thăng trầm trên hành trình cuộc đời, với biết bao phấn chấn, niềm vui và cả những âu lo với nỗi buồn. Mẹ hiểu những tâm tư, ước vọng của chúng con. Xin Mẹ cùng san sẻ cuộc sống với chúng con, để chúng con thêm tin tưởng vào cuộc sống này, và như Mẹ, nhận ra Chúa hiện diện trong mỗi ngày sống của chúng con. Xin giúp chúng con biết chạy đến cùng Mẹ, để tận hưởng nguồn suối mát tình thương. Amen

Hát : Con Sẽ Ca Ngợi

ĐK. (Tình thương của Chúa,) con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài suốt năm canh dài. Con sẽ ca ngợi, con sẽ ca ngợi đến muôn muôn đời.

1. Con sẽ ca ngợi tình thương của Ngài đến muôn đời. Qua bao nhiêu thời miệng con loan truyền tình Cha chẳng ngơi. Vì Ngài đã phán: Tình Ta đã ban đứng vững ngàn năm. Trên cõi mây trời Ngài đã thiết lập lòng trung thành.

2. Ta ước giao cùng người Ta đã chọn giữa muôn người. Ta đã đoan thề cùng nghĩa nhân là nhà Đa-Vít. Và Ngài đã phán rằng miêu duệ ngươi đứng vững ngàn năm. Ngai báu của ngươi Ta đã thiết lập từ muôn đời.

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Giáo Hội mời gọi mọi thành phần dân Chúa biết siêng năng cầu nguyện bằng kinh Mân Côi, để nhờ Mẹ chuyển cầu, các gia đình được bình an và nhiều người được cứu độ.

Cộng đoàn: Xin cho tất cả những ai đang gặp cảnh gian truân được  vững lòng trông cậy và xin cho chúng con biết thay đổi lối sống nhờ siêng năng lần chuỗi mân côi mỗi ngày. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, suy niệm Kinh Mân Côi trong tinh thần thay đổi lối sống, chúng con sẽ cảm thấy mình thật gần gũi với Chúa, với Mẹ biết bao.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con được trở thành những môn đệ trung tín của Đức Kitô. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Thiên Chúa nhưng đã từ bỏ ngai vàng sinh hạ bởi người phụ nữ để cứu độ chúng con.

 Cộng đoàn: Xin cho phẩm giá cũng như vai trò của người nữ được nhìn nhận, tôn trọng trong tất cả các dân tộc và các nền văn hoá trên thế giới. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu, xin Chúa thương nhậm lời chúng con

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa chịu khổ hình thập giá, và nhờ Thánh Mẫu Maria chuyển cầu, Chúa cũng cho chúng con được sống lại hiển vinh.

 Cộng đoàn: Xin cho cộng đoàn giáo xứ, huynh đoàn chúng con biết học gương Đức Mẹ Maria, lắng nghe Lời Chúa và suy niệm trong lòng. Nhờ lời Đức Mẹ chuyển cầu xin Chúa thương nhậm lời chúng con

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ        

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

Hát kết:  Hoa Mân Côi

ĐK. Một tràng hoa Mân Côi, hương thơm ngào ngạt thắm ân tình. Từng lời kinh sốt mến, xin dâng về Nữ Vương hiển vinh.

Khi an vui thái hòa, như lời thiên sứ truyền tin. Như trong đêm Ngôi Lời giáng trần. Như khi Mẹ gặp lại Con Chúa, kết hoa kính để dâng Mẹ.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập