Tuần 3

Tha nợ chúng con, như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con

I. KHAI MẠC

Hát: Đến Dự Tiệc Thánh

ĐK: Chúa mời gọi con đến dự tiệc thánh, con hân hoan vui mừng, con hân hoan vui mừng tạ ơn Chúa. Chúa ơi! Vì Chúa là lẽ sống của con rồi, là hạnh phúc suốt cuộc đời đến với Ngài nhận lãnh Nước Trời

1. Đây là tiệc thánh Chúa thương ban tặng cho thế giới, thật hạnh phúc cho con một đời, được hưởng nếm hương hoa tình ái. Này thịt và máu Chúa nên lương thần nuôi con cái, dự tiệc thánh no say tràn đầy, lòng con sướng vui luôn từ đây

2. Đây là tiệc thánh chứa chan ân tình và ân phúc, vì tình Chúa yêu thương đời đời, Ngài dọn sẵn cho ai nghèo đói. Đây là giòng suối mát giữa sa mạc hoang khô cháy, này là bóng cây giữa hành trình, cành nặng trĩu trái ngon trường sinh.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con tạ ơn Chúa vì tình yêu bao la Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây, trong tình thương và tha thứ. Chúa là Đấng hết lòng yêu thương, đã truyền dạy chúng con phải biết sống quảng đại và tha thứ cho nhau.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tha thứ cho nhau là một điều cần thiết cho đời sống chúng con, nhưng lại là một việc vô cùng khó khăn. Ai rộng lượng tha thứ cho kẻ xúc phạm đến mình chẳng những được bình an trong tâm hồn mà còn được Thiên Chúa thứ tha mọi lỗi lầm đã phạm. Chúng con ai cũng muốn được tha thứ, nhưng lại không muốn tha thứ cho người khác. Xin cho chúng con hiểu rằng, phải biết tha thứ thì chúng con mới được Thiên Chúa thứ tha.

 Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, con người chúng con thật yếu đuối lầm lỡ, bởi chúng con mãi mãi là một thụ tạo bất toàn và hay sa ngã. Xin ban Chúa Thánh Thần nâng đỡ chúng con, để chúng con luôn biết quảng đại tha thứ những lỗi lầm của anh chị em chúng con, xin hãy uốn nắn chúng con thành những người con ngoan hiền của Chúa. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng) 

III. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã dạy chúng con cầu nguyện: Xin Cha tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ có nợ chúng con.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết quảng đại tha thứ mọi lỗi lầm anh chị em xúc phạm đến chúng con, để chúng con cũng được Chúa thương thứ tha.

   Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trên Thánh giá Chúa đã xin Chúa Cha tha tội cho người trộm lành sám hối.

Cộng đoàn: Xin ban cho chúng con ơn hoán cải và lòng chân thành sám hối.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã thương tha thứ tội lỗi cho chúng con.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con luôn biết tạ ơn Chúa trong cuộc sống thường ngày của chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con tha thứ không chỉ bảy lần nhưng là bảy mươi lần bảy.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót thứ tha và mở lòng cho chúng con biết khiêm nhường tha thứ cho kẻ có nợ với chúng con.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG VÀ NGỢI KHEN

Thánh vịnh 102 mời gọi chúng con chúc tụng Thiên Chúa là Đấng từ bi, và đừng bao giờ quên những ân huệ Ngài đã ban. Ngài đã tha thứ tất cả tội lỗi chúng con phạm, và thương chữa lành mọi bệnh tật của chúng con. Chúng con xin dâng lên Chúa tân tình chúc tụng ngợi khen.

 

(A) Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

toàn thân tôi, hãy chúc tụng Thánh Danh ! *

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi,

chớ khá quên mọi ân huệ của Người.

 

(B) Chúa tha cho ngươi muôn ngàn tội lỗi,

thương chữa lành các bệnh tật ngươi. *

Cứu ngươi khỏi chôn vùi đáy huyệt,

bao bọc ngươi bằng ân nghĩa với lượng hải hà,

 

(A) ban cho đời ngươi chứa chan hạnh phúc,

khiến tuổi xuân nguơi mạnh mẽ tựa chim bằng.

 

 

(B) Chúa phân xử công minh,

bênh quyền lợi những ai bị áp bức, *

mặc khải cho Môsê biết đường lối của Người,

cho con cái nhà Ítraen

thấy những kỳ công Người thực hiện.

 

(A) Chúa là Ðấng từ bi nhân hậu,

Người chậm giận và giàu tình thương, *

chẳng trách cứ luôn luôn,

không oán hờn mãi mãi.

 

(B) Người không cứ tội ta mà xét xử,

không trả báo ta xứng với lỗi lầm.

 

(A) Như trời xanh trổi cao hơn mặt đất,

tình Chúa thương kẻ thờ Người cũng trổi cao. *

Như đông đoài cách xa nhau ngàn dặm,

tội ta đã phạm, Chúa cũng ném thật xa ta.

 

(B) Như người cha chạnh lòng thương con cái,

Chúa cũng chạnh lòng thương kẻ kính tôn. *

Người quá biết ta được nhồi nắn bằng gì,

hẳn Người nhớ : ta chỉ là cát bụi.

 

(A) Kiếp phù sinh, tháng ngày vắn vỏi,

tươi thắm như cỏ nội hoa đồng, *

một cơn gió thoảng là xong,

chốn xưa mình ở cũng không biết mình.

 

(B) Nhưng ân tình Chúa thiên thu vạn đại,

dành cho kẻ nào hết dạ kính tôn. *

Người xử công minh cả với đời con cháu,

cả những ai giữ giao ước của Người

và nhớ tuân hành mệnh lệnh Người ban.

 

(A) Chúa đặt ngai báu trên trời cao thẳm,

quyền đế vương bá chủ muôn loài.

 

(B) Chúc tụng Chúa đi, hỡi muôn vì thiên sứ,

bậc anh hùng dũng mãnh thực hiện lời Người,

luôn sẵn sàng phụng lệnh.

 

(A) Chúc tụng Chúa đi, toàn thể thiên binh,

hằng hầu cận và tuân hành thánh ý.

 

(B) Chúc tụng Chúa đi, muôn vật Chúa tạo thành,

thuộc quyền Người thống trị khắp nơi nơi. *

Chúc tụng Chúa đi, hồn tôi hỡi!

 

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(B) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

(Thinh lặng)

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin Chỉ Cho Con

ĐK: Xin chỉ cho con (xin chỉ cho con) đường đi của Chúa (đường đi của Chúa). Xin dạy bảo con (xin dạy bảo con) nước bước của Ngài (nước bước của Ngài). Xin hướng dẫn con trong chân lý. Xin dạy bảo con những điều cao quý, vì Chúa là Đấng cứu độ con, là Đấng ngày đêm con cậy trông.

Tất cả đường nẻo Chúa là tình yêu và chân lý dành cho những ai giữ trọn minh ước, điều răn Chúa ra nghiêm chỉnh thực thi.

 

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

Bấy giờ, ông Phêrô đến gần Đức Giêsu mà hỏi rằng: "Thưa Thầy, nếu anh em con cứ xúc phạm đến con, thì con phải tha đến mấy lần? Có phải bảy lần không?" Đức Giêsu đáp: "Thầy không bảo là đến bảy lần, nhưng là đến bảy mươi lần bảy."

    Vì thế, Nước Trời cũng giống như chuyện một ông vua kia muốn đòi các đầy tớ của mình thanh toán sổ sách. Khi nhà vua vừa bắt đầu, thì người ta dẫn đến một kẻ mắc nợ vua mười ngàn yến vàng. Y không có gì để trả, nên tôn chủ ra lệnh bán y cùng tất cả vợ con, tài sản mà trả nợ. Bấy giờ, tên đầy tớ ấy sấp mình xuống bái lạy: "Thưa Ngài, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả hết." Tôn chủ của tên đầy tớ ấy liền chạnh lòng thương, cho y về và tha luôn món nợ. Nhưng vừa ra đến ngoài, tên đầy tớ ấy gặp một người đồng bạn, mắc nợ y một trăm quan tiền. Y liền túm lấy, bóp cổ mà bảo: "Trả nợ cho tao!" Bấy giờ, người đồng bạn sấp mình xuống năn nỉ: "Thưa anh, xin rộng lòng hoãn lại cho tôi, tôi sẽ lo trả anh." Nhưng y không chịu, cứ tống anh ta vào ngục cho đến khi trả xong nợ. Thấy sự việc xảy ra như vậy, các đồng bạn của y buồn lắm, mới đi trình bày với tôn chủ đầu đuôi câu chuyện. Bấy giờ, tôn chủ cho đòi y đến và bảo: "Tên đầy tớ độc ác kia, ta đã tha hết số nợ ấy cho ngươi, vì ngươi đã van xin ta, thì đến lượt ngươi, ngươi không phải thương xót đồng bạn, như chính ta đã thương xót ngươi sao?" Rồi tôn chủ nổi cơn thịnh nộ, trao y cho lính hành hạ, cho đến ngày y trả hết nợ cho ông. Ấy vậy, Cha của Thầy ở trên trời cũng sẽ đối xử với anh em như thế, nếu mỗi người trong anh em không hết lòng tha thứ cho anh em mình."

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Nói tha thứ cho người xúc phạm đến mình thì dễ, nhưng quên được đi thì quả là khó, cả khi người ta đã xin lỗi. Chúng ta có khiêm nhường nhìn nhận quá khứ tội lỗi của mình, thì nhờ ơn Chúa chúng ta mới dễ dàng tha thứ.

Chỉ khi nào nhận biết sai trái của mình mà sám hối thì chúng ta mới có ơn Chúa để dễ dàng tha thứ cho người khác. Thiên Chúa luôn tha thứ mọi lỗi lầm, mọi khoản nợ chúng ta mắc với Chúa. Nhưng với điều kiện là chúng ta cũng phải quảng đại tha thứ cho những lỗi lầm anh em xúc phạm đến chúng ta.

Phải tha thứ không chỉ một lần, nhưng là  tha mỗi lần ta bị xúc phạm. Thánh Phêrô hỏi Chúa : Con phải tha cho anh em con mấy lần, bảy lần được chưa? Thì Chúa trả lời: Thầy không bảo anh phải tha bảy lần mà là 70 lần bảy.

Dụ ngôn người tội lỗi mắc nợ nhà vua mười ngàn nén bạc không trả được. Vua truyền bán gia sản, bán cả vợ con mà trừ nợ. Anh đã quỳ xuống xin vua cho anh khất nợ và vua đã tha cho anh tất cả không điều kiện. Nhưng khi anh ra khỏi đền vua, gặp người bạn nợ anh chỉ một trăm đồng chưa trả được, bạn anh đã van xin anh cho khất nợ nhưng anh đã phũ phàng nhốt bạn vào tù. Nghe truyện đó, vua nổi giận trách anh ta: «Ta đã tha nợ mười ngàn nén bạc cho ngươi vì ngươi đã van xin Ta, thế mà ngươi lại không biết thông cảm, tha cho bạn mình sao? Nói rồi vua bắt anh phải khổ sai cho đến khi trả hết nợ!»

Chúa cũng xử công minh với những ai đối xử với tha nhân như vậy.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã đến trần gian làm người và sống giữa chúng con như một người anh chị em, để chúng con có thể yêu mến Chúa ngang qua chính những anh chị em của mình, và để chúng con có thể thực hiện việc thờ phượng Chúa ngang qua việc phục vụ những người anh chị em của mình.

  Nhưng lạy Chúa, Chúa biết chúng con là những con người rất khác biệt nhau về tính cách và khả năng, về sở thích và quan điểm sống, về cả những yếu đuối và bất toàn. Thế nên trong những mối tương quan thường ngày chúng con hay gặp những bất đồng, hay tạo nên những đổ vỡ. Có những bất đồng dường như chẳng thể nào hàn gắn. Có những đổ vỡ lưu lại trong chúng con nhiều vết thương dường như chẳng bao giờ có thể được chữa lành. Xin cho chúng con có đủ khiêm nhường để nhận lỗi, đủ can đảm để làm lại. Xin dẫn chúng con vượt ra khỏi chính mình để có thể gặp gỡ được những người anh chị em biết trân trọng và yêu thương nhau hơn. Ước gì nhờ những lần hòa giải, chúng con hiểu hơn giá trị của việc chung sống huynh đệ và hết lòng trở nên chứng nhân của Chúa cho sứ mạng hòa giải giữa thế giới hôm nay. Amen


Hát: Đâu Có Tình Yêu Thương

ĐK: Đâu có tình yêu thương ở đấy có Đức Chúa Trời. Đâu có lòng từ bi là đấy có ân sủng Người. Đâu có tình bác ái thì Chúa chúc lành không ngơi. Đâu ý hợp tâm đầu ở đấy chứa chan nguồn vui.

1. Nài xin tha thiết Thượng Đế muôn tình lân ái, xin hãy đổ đầy linh hồn tình yêu thiết tha. Yêu Chúa hết lòng hết sức hết cả trí khôn, cùng yêu anh em như Chúa mến yêu chúng con.

2. Nguyện xin Thiên Chúa đoàn kết muôn người một ý, xin hãy duy trì trí lòng hòa hợp mến yêu. Diệt tan căm thù chia rẽ oán hờn ghét ghen. Gìn giữ Đức Ái: yêu Chúa mến thương anh em.

 (Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Chiên Thiên Chúa, là Đấng xóa tội trần gian, vì yêu thương Chúa đã hiến tế chính mình để cứu độ chúng con.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết luôn quảng đại tha thứ mọi xúc phạm, mọi đau khổ do kẻ khác gây ra cho chúng con.

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong cuộc sống thường ngày, người ta vẫn còn có khuynh hướng ăn miếng trả miếng, sẵn sàng chém giết nhau, chỉ vì chưa đủ khiêm nhường để tha thứ cho nhau như Chúa đã dạy.

Cộng đoàn: Xin Chúa ban cho chúng con tinh thần tha thứ của Đức Kitô, để chúng con biết khiêm nhường tha thứ cho nhau.

 3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trong thực tại của cuộc sống, tha thứ là một việc làm con người không thể thực hiện được, nếu không có ơn Chúa trợ giúp.

Cộng đoàn: Xin Chúa ban ơn giúp sức cho chúng con, để chúng con cũng biết cảm thông, chia sẻ và rộng tình tha thứ cho những người xúc phạm đến chúng con.

 4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con, “hãy tha thứ để được Chúa thứ tha”

Cộng đoàn: Xin cho mỗi hội viên trong huynh đoàn chúng con, biết sẵn sang tha thứ lỗi lầm của người khác, hầu xứng đáng lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa.

  

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 

 Hát kết: Mẹ Ơi Bao Người

Mẹ ơi bao người lạc bước lưu đầy, ngày tháng chơi vơi như thuyền nan giữa khơi. Ðoàn con xin Mẹ, Mẹ hãy thương tình dìu dắt con thơ qua hiểm nguy cõi đời.

ĐK. Mẹ nguồn cậy trông chưa thấy ai xin Mẹ về không. Hỡi Mẹ Thiên Chúa xin hãy lắng nghe con nài van. Mẹ nguồn an vui ôi Nữ Trinh là nguồn an vui. Hết tình kêu khấn con tin chắc Mẹ thương nhậm lời.

 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập