Tuần 2

Yêu Thương – Tha Thứ 

I. KHAI MẠC

Hát: Mình Máu Chúa

1. Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Tâm tư con hoan lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân, tình Chúa thương rộng ban.

2. Giêsu bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Giêsu yêu con bao la thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta.

 II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con lại để làm thành Giáo Hội của Chúa. Trong tình hiệp thông với Hội Thánh, chúng con cảm thấy mình có trách nhiệm quan tâm đến nhau, cách riêng những anh em chung quanh chúng con.

Vì tình thương yêu và lòng mến Chúa chân thành, xin cho chúng con luôn biết quan tâm đến những anh chị em đang sống trong tình trạng tội lỗi, phải hết sức cố gắng đưa họ trở lại với đường ngay nẻo chính. Đôi khi vì ích kỷ, lười biếng, sợ hãi, hay bi quan về kết quả hoán cải, chúng con tránh né trách nhiệm liên đới, thậm chí rơi vào thái cực lên án, loại trừ. Để cùng nhau sửa lỗi là một điều rất cần thiết và vô cùng tế nhị. Việc sửa lỗi cho nhau rất dễ trở thành phương tiện để loại bỏ, khinh dễ và coi thường nhau, dẫn đến tình trạng gây bất hòa chia rẽ lại càng trở nên phức tạp hơn, để làm được điều này, đòi hỏi chúng con phải có tình thương và đức ái cao vời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con hiểu được sự yếu hèn của bản thân, để chúng con dễ dàng cảm thông với anh chị em đồng loại. Xin giúp chúng con biết nhận ra lỗi mình và biết chân thành sửa lỗi cho nhau bằng thái độ thành thực, tôn trọng và yêu thương. Cuối cùng, xin Chúa giúp chúng con biết cầu nguyện, kiên nhẫn và thận trọng khi muốn sửa lỗi cho bất kỳ một ai. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI

  Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải yêu thương sửa dạy lỗi lầm cho nhau. Nhưng nếu không có ơn Chúa giúp thì thay vì làm ích lại làm hại cho anh em.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con, vì chúng con chưa biết yêu thương sửa sai cho nhau trong ơn Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi sửa lỗi anh em, xin Chúa cho chúng con biết sám hối tội lỗi mình.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con và giúp chúng con nhận ra tội lỗi của mình.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không bao giờ chê chối lòng chân thành sám hối của chúng con.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết từ bỏ chính bản thân mình để được Chúa yêu thương và tha thứ.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải sống bác ái yêu thương, luôn làm điều lành lánh xa điều dữ. 

Cộng đoàn: Xin thương tình tha thứ cho chúng con, vì  chúng con đã nhiều lần cố tình không nhận ra những đau khổ của anh chị em, để xót thương và ân cần đáp ứng những nhu cầu của họ.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG VÀ NGỢI KHEN

Thánh Vịnh 94, Đức Giêsu đã muốn sống lại thời gian dân đi trong sa mạc, nơi thử thách, nơi cám dỗ và chống đối Thiên Chúa (“Mêriba và Massa” Xh 17,1-7 ; Ds 20,1-13). Bốn ngày gợi lại bốn mươi năm của cuộc thử thách trong sa mạc, Đức Giêsu đã chịu ma quỷ cám dỗ. Và ba hình thái cám dỗ cũng giống như những cám dỗ của dân Ítraen: đói, thờ ngẫu tượng, đòi dấu lạ. Đó chính là những cám dỗ của mọi người chúng ta một ngày nào đó sẽ gặp phải. Chúng ta cùng dâng lên Chúa lời thánh vịnh sau.

 

(A) Hãy đến đây ta reo hò mừng Chúa,

tung hô Người là núi đá độ trì ta. *

Vào trước Thánh Nhan dâng lời cảm tạ,

cùng tung hô theo điệu hát cung đàn.

 

(B) Bởi Đức Chúa là Chúa Trời cao cả,

là đại vương trổi vượt chư thần,

nắm trong tay bao vực sâu lòng đất,

giữ chủ quyền muôn ngọn núi vút cao.*

Ðại dương Chúa đã tạo thành là của Chúa,

lục địa do tay Người nhào nắn cũng thuộc về Người.

 

(A) Hãy vào đây ta cúi mình phủ phục,

quỳ trước tôn nhan Chúa là Ðấng dựng nên ta. *

Bởi chính Người là Thiên Chúa ta thờ,

còn ta là dân Người lãnh đạo,

là đoàn chiên tay Người dẫn dắt.

 

(B) Ngày hôm nay, ước gì anh em nghe tiếng Chúa! *

Người phán: "Các ngươi chớ cứng lòng

như tại Mê-ri-ba,

như ngày ở Ma-xa trong sa mạc,

nơi tổ phụ các ngươi đã từng thách thức

và dám thử thách Ta

dù đã thấy những việc Ta làm.

 

(A) "Suốt bốn mươi năm,

dòng giống này làm Ta chán ngán,

Ta đã nói:

Ðây là dân tâm hồn lầm lạc,

chúng nào biết đến đường lối của Ta!

Nên Ta mới thịnh nộ thề rằng:

Chúng sẽ không được vào chốn yên nghỉ của Ta."

 

(B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
       cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

 

(A) Tự muôn đời và chính hiện nay
       luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lời Ngài Sáng Ngời

Lời Ngài sáng ngời chiếu soi trần gian, dìu người lữ hành xuôi bến bình an. Dù rằng đất trời lắm phen điêu tàn, ai giữ lời Cha sẽ mãi yên hàn.

ĐK: Lời Ngài êm đềm nhẹ nhàng trong đêm như tiếng ru mẹ yêu. Từng lời cao vời ngập tràn sức sống nuôi dưỡng con người. Lời Người dắt đường về miền yêu thương lai láng như trùng dương. Lời Người mãi còn ngọt ngào ân thiêng chứa chan cõi lòng.

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Mátthêu

   Khi ấy, Đức Giêsu nói với các môn đệ rằng: "Nếu người anh em của anh trót phạm tội, thì anh hãy đi sửa lỗi nó, một mình anh với nó mà thôi. Nếu nó chịu nghe anh, thì anh đã chinh phục được người anh em. Còn nếu nó không chịu nghe, thì hãy đem theo một hay hai người nữa, để mọi công việc được giải quyết, căn cứ vào lời hai hoặc ba chứng nhân. Nếu nó không nghe họ, thì hãy đi thưa Hội Thánh. Nếu Hội Thánh mà nó cũng chẳng nghe, thì hãy kể nó như một người ngoại hay một người thu thuế.

   "Thầy bảo thật anh em: dưới đất, anh em cầm buộc những điều gì, trên trời cũng cầm buộc như vậy; dưới đất, anh em tháo cởi những điều gì, trên trời cũng tháo cởi như vậy.

   "Thầy còn bảo thật anh em: nếu ở dưới đất, hai người trong anh em hợp lời cầu xin bất cứ điều gì, thì Cha Thầy, Đấng ngự trên trời, sẽ ban cho. Vì ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ."

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Chúng ta như người đeo hai cái túi, một cái trước ngực và một cái sau lưng. Cái trước ngực để đựng những cái không hay không tốt của tha nhân. Cái sau lưng thì đựng cái xấu của ta. Vì thế ta dễ thấy cái xấu của người khác mà không thấy cái xấu của mình. Do đó có câu: "Nói người phải nghĩ đến thân, thử sờ lên gáy xem gần hay xa".

Vậy muốn sửa mình thì phải nhờ người khác nhận xét giúp ta. Nhưng thường tình không ai vui nghe người ta bảo mình có tật này tật nọ. Chúa Giêsu muốn chúng ta giúp nhau sửa mình và Chúa cũng cho chúng ta kim chỉ nam về việc này là: Trước hết phải tôn trọng người mà ta muốn giúp, phải dè dặt để không phạm tự ái hay danh dự người ta, nên chỉ một người kín đáo mách bảo người kia. Nếu người có lỗi không nghe thì bấy giờ cần 2, 3 người cùng biết chuyện, để tỏ ra nói có sách, mách có chứng.

Nếu đương sự vẫn không nghe, mà điều sai trái của họ có hại đến ích chung hay có hại cho đoàn thể thì lúc đó mới nên đưa ra Hội Thánh, tức là phải cho vị lãnh đạo hay tập thể lãnh đạo biết để tìm cách sửa sai.

Nhưng dù riêng tư, dù trong tình bạn chung, dù là cộng đoàn, phải luôn lấy vinh danh Chúa, phúc lợi cho tha nhân làm đích và dịu dàng chỉ vẽ. Và trước hết là dù ở trường hợp nào, kín đáo trong hai người, hay thân mật trong nhóm, hoặc cả cộng đồng, đều phải lấy việc cầu nguyện cho đương sự làm đầu, vì nếu không có ơn Chúa chúng ta chẳng làm nên trò trống gì.

Vì thế Chúa dạy: Nếu hai người hợp nhau cầu nguyện thì xin bất cứ điều gì Cha Thầy cũng sẽ ban cho (Mt.18,19).

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con cư xử thế nào cho hết tình hết nghĩa với người anh em đang phạm lỗi. Qua đó, Chúa cũng dạy chúng con hãy quý mến nếp sống cộng đoàn. Vì Chúa hiện diện, lắng nghe và chấp nhận mọi nguyện vọng của cộng đoàn; nhất là Người muốn cộng đoàn hãy có lòng thương bao la của Cha trên trời; và khiêm tốn đơn sơ như người mục tử chăn dắt đàn chiên nhỏ.

Lạy Chúa, xin cho mỗi người tín hữu biết cư xử đại lượng với anh chị em, và luôn ý thức rằng chính mình cũng cần đến sự nâng đỡ của cộng đoàn và lòng nhân từ của Thiên Chúa. Xin cho chúng con được tràn đầy Thánh Thần Chúa để chúng con can đảm, biết khiêm tốn chấp nhận việc sửa lỗi của anh em. Xin cho chúng con ơn khôn ngoan để biết chân thành sửa lỗi cho nhau. Và nếu vì bổn phận phải sửa lỗi người khác, thì trước khi sửa lỗi ai, xin cho chúng con nhớ mình cũng là tội nhân, yếu đuối và hay lầm lỗi, có khi còn nặng nề hơn họ. Amen 


Hát: Từ Bây Giờ

ĐK: Từ bây giờ cho đến ngàn thu, con hát ca, và tán dương tình Chúa thương như đại dương bao la.

1. Tình Chúa thương cho lòng con dạt dào. Tình Chúa thương như đại dương bát ngát, như nắng ấm như ánh lửa bếp hồng, làm cho con sẽ ngất ngây trong lòng.

2. Ngày tháng năm con hằng mơ một điều, ngày với đêm con cầu xin thắm thiết, là xứng đáng vui sống nhà Chúa Trời, phụng sự Chúa phúc cho con suốt đời.

 (Thinh lặng) 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Thiên Chúa là Tình Yêu. Xin cho chúng con luôn thắp sáng niềm tin bằng cuộc sống yêu thương nhau và phục vụ mọi người, để gia đình chúng con trở nên dấu chỉ tình yêu Thiên Chúa giữa lòng đời. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

2. “Anh em đừng mắc nợ gì ai, ngoài món nợ tương thân tương ái”. Chúng con hiệp lời cầu xin cho các vị ân nhân của gia đình chúng con được tràn đầy hồng ân xác hồn, để họ luôn phụng sự Chúa với tâm hồn quảng đại, hân hoan. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

3. Gặp khó khăn trong cuộc sống là điều không thể tránh khỏi cho mọi gia đình. Xin cho chúng con biết noi gương Thánh Gia Thất, luôn bình tĩnh, tin tưởng và giúp nhau dần tháo gỡ những bế tắc của cuộc sống gia đình. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

4. Không chỉ gia đình chúng con mà bao gia đình khác cũng đang gặp những khó khăn khác nhau. Xin cho các gia đình đang gặp thử thách được Chúa soi sáng, để tất cả chúng con luôn nhờ tình yêu Chúa mà sớm vượt thắng những thử thách này. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

 

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

 

     Hát kết: Xin Hiệp Nhất

ĐK: Xin hiệp nhất chúng con nên một trong tình yêu Chúa. Xin hiệp nhất chúng con như Ngài liên kết với Cha. Xin giải thoát chúng con xa điều bât hòa chia rẽ. Xin kết liên muôn người trong lòng mến Chúa Cha muôn đời.

Vì Ngài được sai đến, để tìm chiên khắp nơi xa xôi. Vì rằng Cha sai đến, đến đưa về đàn chiên duy nhất. Thì này nguyện xin Chúa, hãy thương ban Thánh Linh của Ngài. Hiệp nhất chúng con trong Chúa.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập