Tuần 2

Yêu Thương – Tha Thứ 

I. KHAI MẠC

Hát: Mình Máu Chúa

1. Giêsu yêu con, yêu con thật hết tình. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con thêm thắm tình. Giêsu yêu con, yêu con quên cả chính mình. Này Mình Máu Thánh đủ minh chứng cho tình yêu.

ĐK: Tâm tư con hoan lạc, được rước Mình Máu Thánh. Tâm tư con vinh hạnh được diện kiến Giêsu. Biết nói chi cho cân tình Chúa thương đã dành. Biết đáp chi cho cân, tình Chúa thương rộng ban.

2. Giêsu bao la yêu con thật hải hà. Này Mình Máu Thánh nuôi hồn con khỏi giá lạnh. Giêsu yêu con bao la thật hải hà. Này Mình Máu Thánh lò nung nấu tim người ta.

 II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con hết lòng cảm tạ Chúa đã quy tụ chúng con lại để làm thành Giáo Hội của Chúa. Trong tình hiệp thông với Hội Thánh, chúng con cảm thấy mình có trách nhiệm quan tâm đến nhau, cách riêng những anh em chung quanh chúng con.

Vì tình thương yêu và lòng mến Chúa chân thành, xin cho chúng con luôn biết quan tâm đến những anh chị em đang sống trong tình trạng tội lỗi, phải hết sức cố gắng đưa họ trở lại với đường ngay nẻo chính. Đôi khi vì ích kỷ, lười biếng, sợ hãi, hay bi quan về kết quả hoán cải, chúng con tránh né trách nhiệm liên đới, thậm chí rơi vào thái cực lên án, loại trừ. Để cùng nhau sửa lỗi là một điều rất cần thiết và vô cùng tế nhị. Việc sửa lỗi cho nhau rất dễ trở thành phương tiện để loại bỏ, khinh dễ và coi thường nhau, dẫn đến tình trạng gây bất hòa chia rẽ lại càng trở nên phức tạp hơn, để làm được điều này, đòi hỏi chúng con phải có tình thương và đức ái cao vời.

Xin Chúa cho mỗi người chúng con hiểu được sự yếu hèn của bản thân, để chúng con dễ dàng cảm thông với anh chị em đồng loại. Xin giúp chúng con biết nhận ra lỗi mình và biết chân thành sửa lỗi cho nhau bằng thái độ thành thực, tôn trọng và yêu thương. Cuối cùng, xin Chúa giúp chúng con biết cầu nguyện, kiên nhẫn và thận trọng khi muốn sửa lỗi cho bất kỳ một ai. Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

 (Thinh lặng)

III. TÂM TÌNH THỐNG HỐI

  Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải yêu thương sửa dạy lỗi lầm cho nhau. Nhưng nếu không có ơn Chúa giúp thì thay vì làm ích lại làm hại cho anh em.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót và tha thứ cho chúng con, vì chúng con chưa biết yêu thương sửa sai cho nhau trong ơn Chúa.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, trước khi sửa lỗi anh em, xin Chúa cho chúng con biết sám hối tội lỗi mình.

Cộng đoàn: Xin Chúa thương xót chúng con và giúp chúng con nhận ra tội lỗi của mình.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa không bao giờ chê chối lòng chân thành sám hối của chúng con.

Cộng đoàn: Xin cho chúng con biết từ bỏ chính bản thân mình để được Chúa yêu thương và tha thứ.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa dạy chúng con phải sống bác ái yêu thương, luôn làm điều lành lánh xa điều dữ. 

Cộng đoàn: Xin thương tình tha thứ cho chúng con, vì  chúng con đã nhiều lần cố tình không nhận ra những đau khổ của anh chị em, để xót thương và ân cần đáp ứng những nhu cầu của họ.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG VÀ NGỢI KHEN

Thánh Vịnh 94, Đức Giêsu đã muốn sống lại thời gian dân đi trong sa mạc, nơi thử thách, nơi cám dỗ và chống đối Thiên Chúa (“Mêriba và Massa” Xh 17,1-7 ; Ds 20,1-13). Bốn ngày gợi lại bốn mươi năm của cuộc thử thách trong sa mạc, Đức Giêsu đã chịu ma quỷ cám dỗ. Và ba hình thái cám dỗ cũng giống như những cám dỗ của dân Ítraen: đói, thờ ngẫu tượng, đòi dấu lạ. Đó chính là những cám dỗ của mọi người ch&uacu