Tuần 1

LÒNG TIN – CHỮA LÀNH

I. KHAI MẠC

Hát: Con Quỳ Gối

1. Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Cảm tạ Chúa thương chúng con vô biên. Con quỳ gối thờ lạy Chúa. Dâng niềm kính tin lên Chúa nhân hiền.

ĐK: Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa không ngơi, Khâm sùng thành tin, con thờ lạy Chúa. Con yêu mến Chúa, mến Chúa đời đời.

2. Con thờ lạy Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ẩn mình đi chỉ vì yêu thương con. Con thờ lạy Chúa, Chúa ngự trong phép mầu nhiệm. Chúa ở gần con thôi sầu thương héo hon.

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là nguồn sự sống và là sự sống lại. Chúa là nguồn hạnh phúc vô biên của chúng con, khi chúng con được Chúa đoái thương nhìn tới và mời gọi sống liên kết với Chúa và với mọi người, để làm cho nguồn tình yêu Chúa gửi tới được tỏa sáng và đem lại  lợi ích nhiều người. Xin ban thêm đức tin cho chúng con để chúng con biết đón nhận và sống hồng ân Chúa tặng ban trong cuộc sống hôm nay.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin Chúa đoái nhìn đến những mãnh đời đang sống trong tuyệt vọng của bệnh tật kéo dài, cô đơn và bất hạnh. Xin Chúa củng cố đức tin nơi họ bằng những ơn chữa lành phần hồn và phần xác. Xin cho chúng con luôn nhận ra tình thương của Chúa vẫn luôn che chở cuộc đời chúng con, để dù cuộc đời có lắm khổ đau, và dù đường đời có lắm gian truân chúng con vẫn tin rằng Chúa hằng ở bên chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin ban tràn đầy ơn Thánh Thần xuống trên chúng con, để nhờ đó chúng con vượt thắng những nghi nan trên đường đời. Xin củng cố đức tin còn yếu kém, để chúng con đặt trọn niềm tin vào quyền năng của Chúa. Xin giúp chúng con biết đặt trọn niềm phó thác cậy trông vào Chúa, để chúng con luôn an vui sống trong sự quan phòng của Chúa. Amen

 (Thinh lặng) 

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. TÂM TÌNH ĐỀN TẠ

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, chúng con tin thật - Chúa đang hiện diện trong Thánh Thể. Sự hiện diện này liên quan mật thiết với Hy Lễ Thập Giá, vì Thánh Thể thực hiện lại cách nhiệm tích Hy Lễ trên đồi calvariô xưa.

 Người dẫn: Khi đề cập đến thảm cảnh trên đồi calvariô, chúng ta không thể bỏ qua được những hoàn cảnh liên quan đến biến cố này, đặc biệt là không thể quên được lời của Thánh Gioan: “Người đã đến trong nhà Người, nhưng các giai nhân đã không chấp nhận Người”. Từ chối nhìn nhận Chúa là Chúa tể vạn vật, là Đấng Cứu Độ trần gian vô cùng từ bi nhân hậu, nguồn mạch mọi ơn thiêng và thiện hảo. Đó là một thảm họa lớn nhất, một lầm lỗi trầm trọng nhất của con người.

 Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hiến thân đền thay tội lỗi của mọi người, vì đã không chấp nhận và tôn thờ Chúa, là Đấng Sáng Tạo vạn vật, hằng yêu thương và chăm sóc mọi loài:

Người dẫn: Trên thập giá, Chúa cầu nguyện: “Lạy Cha xin tha cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Lời nguyện này cầu xin Thiên Chúa xét xử khoan hồng cho những tội ác người ta xúc phạm đến Chúa cách vô ý thức. Nhưng từ chối Chúa luôn là hành vi khinh mạn trầm trọng không thể tha thứ được, vì là hành vi từ chối chấp nhận Đấng vô cùng tốt lành và đáng mến, nguồn mạch mọi thiện hảo và Ơn Cứu Độ.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hiến thân đền thay tội lỗi mọi người, vì đã không chấp nhận Chúa là Nguồn Tình Yêu, hằng yêu thương săn sóc và hướng dẫn mọi loài cách nhiệm mầu kỳ diệu.

Người dẫn: Vì từ chối Chúa, nên người ta không chấp nhận Tin Mừng của Người, không chấp nhận Hội Thánh và các Bí Tích là những phương tiện Chúa thiết lập để ban ơn.

Cộng đoàn: Lạy Chúa Giêsu, chúng con xin hiến thân đến thay tội lỗi của mọi người đã chối bỏ Chúa, Đấng vì yêu thương, đến nỗi đã khước từ mọi vinh quang Thiên Chúa, mặc lấy thân nô lệ, trở nên giống người phàm, hạ mình xuống vâng lời cho đến chết,  và là cái chết đau thương nhục nhã trên thập giá.

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Thánh vịnh 56 là lời cầu nguyện trong lúc đau khổ. Tác giả thánh vịnh dù bị phường gian xảo vây phủ, vẫn không mất niềm tin tưởng vào Thiên Chúa, nhưng tuyên bố sẵn sàng xướng bài ca tạ ơn. Đối với chúng ta cũng vậy, sự chiến đấu là con đường dẫn đến vinh quang, niềm vui bộc phát từ đau khổ, sự sống trên trời bắt đầu từ cái chết ở đời này. Giờ đây cộng đoàn chúng ta cùng chúc tụng tôn vinh Thiên Chúa.

(A) Xin thương xót con cùng, lạy Thiên Chúa,

xin Ngài thương xót con,

này con đến ẩn náu bên Ngài;

dưới bóng Ngài, này con ẩn náu,

tới khi nào hết tai hoạ khổ đau.

 

(B) Tôi kêu cầu Chúa Tối Cao,

Chúa ban ơn phúc dồi dào cho tôi.

 

(A) Tự trời xanh, mong Người đưa tay giải thoát,

hạ nhục kẻ thù tấn công tôi.

Xin Chúa Trời gửi xuống,

tình thương và lòng thành tín của Người.

 

(B) Tôi phải nằm giữa bầy sư tử,

loài thú ăn thịt người;

nanh vuốt chúng là đầu tên mũi giáo,

lưỡi thì sắc bén tựa gươm đao.

 

(A) Lạy Thiên Chúa,

xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

 

(B) Dưới chân con, chúng đã giăng lưới sẵn,

cho con phải mắc vào.

Trước mặt con, chúng đào hầm đào hố,

chính chúng lại sa chân.

 

(A) Con an lòng, lạy Thiên Chúa, con vững dạ an lòng,

này con xin đàn hát xướng ca.

 

(B) Thức dậy đi, hồn tôi hỡi,

thức dậy đi, hỡi đàn sắt đàn cầm,

tôi còn đánh thức cả bình minh.

 

(A) Lạy Thiên Chúa,

trước mặt chư dân, con dâng lời cảm tạ,

giữa lòng muôn nước, con đàn hát xướng ca.

Vì tình thương của Ngài cao ngất trời xanh,

và lòng thành tín vượt ngàn mây thẳm.

 

(B) Lạy Thiên Chúa,

xin biểu thị uy phong khắp cõi trời

và chiếu toả vinh quang đầy mặt đất.

(A) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
 cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

(B) tự muôn đời và chính hiện nay
 luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

IV. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Lắng Nghe Lời Chúa

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe, Lời Ngài…

Tin Mừng Đức Giêsu Kitô theo Thánh Marcô

Khi ấy, Đức Giêsu xuống thuyền, sang bờ bên kia. Một đám rất đông tụ lại quanh Người. Lúc đó, Người đang ở trên bờ Biển Hồ. Có một ông trưởng hội đường tên là Giaia đi tới. Vừa thấy Đức Giêsu, ông ta sụp xuống dưới chân Người, và khẩn khoản nài xin: "Con bé nhà tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu, để nó được cứu chữa và được sống." Người liền ra đi với ông. Một đám rất đông đi theo và chen lấn Người.

Có một bà kia bị băng huyết đã mười hai năm, bao phen khổ sở vì chạy thầy chạy thuốc đã nhiều đến tán gia bại sản, mà bệnh vẫn không thuyên giảm, lại còn thêm nặng là khác. Được nghe đồn về Đức Giêsu, bà lách qua đám đông, tiến đến phía sau Người, và sờ vào áo của Người. Vì bà tự nhủ: "Tôi mà sờ được vào áo Người thôi, là sẽ được cứu chữa." Tức khắc, máu cầm lại, và bà cảm thấy trong mình đã được khỏi bệnh. Ngay lúc đó, Đức Giêsu thấy có một năng lực tự nơi mình phát ra, Người liền quay lại giữa đám đông mà hỏi: "Ai đã sờ vào áo tôi? " Các môn đệ thưa: "Thầy coi, đám đông chen lấn Thầy như thế mà Thầy còn hỏi: "Ai đã sờ vào tôi?" Đức Giêsu ngó quanh để nhìn người phụ nữ đã làm điều đó. Bà này sợ phát run lên, vì biết cái gì đã xảy đến cho mình. Bà đến phủ phục trước mặt Người, và nói hết sự thật với Người. Người nói với bà ta: "Này con, lòng tin của con đã cứu chữa con. Con hãy về bình an và khỏi hẳn bệnh."

Đức Giêsu còn đang nói, thì có mấy người từ nhà ông trưởng hội đường đến bảo: "Con gái ông chết rồi, làm phiền Thầy chi nữa?" Nhưng Đức Giêsu nghe được câu nói đó, liền bảo ông trưởng hội đường: "Ông đừng sợ, chỉ cần tin thôi." Rồi Người không cho ai đi theo mình, trừ ông Phêrô, ông Giacôbê và em ông này là ông Gioan. Các ngài đến nhà ông trưởng hội đường. Đức Giêsu thấy người ta khóc lóc, kêu la ầm ĩ. Người bước vào nhà và bảo họ: "Sao lại náo động và khóc lóc như vậy? Đứa bé có chết đâu, nó ngủ đấy!" Họ chế nhạo Người. Nhưng Người bắt họ ra ngoài hết, rồi đưa cha mẹ đứa trẻ và những kẻ theo  Người, cùng đi vào nơi nó đang nằm. Người cầm lấy tay nó và nói: "Ta-li-tha kum", có nghĩa là: "Này bé, Thầy truyền cho con: trỗi dậy đi!" Lập tức con bé đứng dậy và đi lại được, vì nó đã mười hai tuổi. Và lập tức, người ta sững sốt kinh ngạc. Đức Giêsu nghiêm cấm họ không được để một ai biết việc ấy, và bảo họ cho con bé ăn.      

Đó là lời Chúa

(Mời cộng đoàn ngồi)    

Suy niệm lời Chúa:

Chết đối với người không có đức tin là hết. Vì thế họ sống vội vàng, sống đam mê, sống thả cửa và coi sự chết là tai họa. Bệnh hoạn cũng là một cái khổ, mà nhiều khi tiền mất tật mang. Những người không có đức tin họ dễ ngã lòng, chán sống.

Nhưng hạnh phúc cho những ai có đức tin. Họ tin vào Thiên Chúa là tình yêu. Người cha được nói đến trong Tin Mừng hôm nay là một gương mẫu cho ta biết yêu sự sống và biết phải bảo vệ sự sống thế nào. Con gái của ông sắp chết. Ông biết mình vô phương để cứu con, nhưng ông trông cậy ở Đấng có thể cho con ông sống.

Ông bỏ nhà ra đi. Có thể người ta nghĩ rằng ông chạy trốn để khỏi phải gào khóc trước mặt người ta, thêm khổ đau cho vợ con khi phải chứng kiến sự ra đi của con ông? Nhưng ông đã đi tìm Đức Giêsu, Đấng yêu thương cứu khổ cho đời. Người sẽ cứu con ông và cứu chính mình ông. Ông thưa với Chúa: "Lạy Ngài, con gái tôi gần chết rồi. Xin Ngài đến đặt tay lên cháu để nó được sống". Khi ông cùng Đức Giêsu về đến nhà thì con ông đã chết thật. Người ta đang khóc lóc ồn ào và sửa soạn lễ an táng cho nó. Ông đưa Đức Giêsu vào phòng để xác con ông. Chúa cầm tay bé gái: Này bé, Ta truyền cho con, chỗi dậy đi! Lập tức con bé đứng dậy đi lại được và người ta sửng sốt kinh ngạc.

Ngày nay Chúa vẫn làm và làm cho nhiều người chết phần hồn, tức là những người đã xa Chúa, quên Chúa và đáng chết đời đời... được sống lại trong ơn nghĩa với Thiên Chúa bằng chính đức tin sống động của cha mẹ hay người yêu của họ mà cho họ được phục sinh, thoát khỏi sự chết đời đời.Vì Chúa hằng chờ đợi người ta chân thành cầu xin. Vì Chúa không muốn để một ai phải xa Thiên Chúa đời đời.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con biết là có ngày chúng con sẽ phải đối diện với cái chết. Cái chết như một cánh cửa mở ra cho chúng con một thế giới mới hoàn toàn tuyệt mỹ, nơi ngập tràn êm dịu và hạnh phúc cao dâng, nơi không bao giờ còn cảm thấy cô đơn, buồn phiền, sầu khổ. Chúng con tin rằng đó là giây phút chúng con sẽ được kết hiệp với Chúa cách trọn hảo và đầy tràn hơn.

Chúng con xin dâng lên Chúa tất cả những ai đang chuẩn bị dọn mình để đến gặp Chúa nơi cuộc sống mai sau. Chúng con cũng xin Chúa giúp con biết sống cuộc sống này thế nào để khi chết, chúng con có thể cười mãn nguyện. Cuộc sống này là khúc dạo đầu cho một sự sống thật vĩnh cửu. Xin Chúa giúp chúng con sống sao cho trọn ân nghĩa với Chúa. Amen.


Hát: Xin Tri Ân

1. Chúa con ơi! Con biết rằng Ngài đã đến. Đến thương con nên sinh ra trên dương trần. Ban cho người niềm vui khúc thiên thai. Cho những ai đang nặng vai chốn lưu đày. 

ĐK: Xin tri ân, xin tri ân con cám ơn Ngài. Yêu thương con, yêu thương con không bờ không bến. Hôm nay đây như hôm qua mai này vẫn thế. Chúa vẫn là Thiên Chúa của tình thương. 

2. Chúa con ơi! Con hiểu rồi Ngài đã chết. Chết cho con chết hy sinh trên thập hình. Cho cuộc đời vơi đi nỗi thương đau. Cho khóc than cho hờn oán sẽ phai tàn. 

VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

1. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa luôn ở với Hội Thánh mọi ngày cho đến tận thế. Xin cho các phẩm trật trong Hội Thánh, luôn tin tưởng và duy trì sự hiệp nhất với Chúa trong mọi nơi mọi lúc.

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, xin cho chúng con sống đoàn kết yêu thương nhau và giúp chúng con xây dựng một thế giới công bằng và huynh đệ .

2. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, nhiều nhà cầm quyền trên thế giới không tin nhận Chúa, không tin vào quyền năng của Chúa, mà còn chế giễu công việc của Chúa. Xin giúp họ thoát khỏi lầm lạc và tìm ra sự thật về Chúa.

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, xin cứu độ dân Chúa và chúc phúc cho gia nghiệp của Chúa .

3. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa hiện diện khắp mọi nơi trên thế giới, nhưng còn rất nhiều người chưa nhận biết Chúa, chưa tin tưởng Chúa. Xin Chúa tỏ quyền năng cho họ, để họ tìm đến với Chúa.

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, xin kết hiệp mọi người tín hữu Chúa Kitô, để thế gian tin vào Đấng Chúa đã sai đến.

4. Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, hội viên huynh đoàn chúng con, cộng đoàn giáo xứ chúng con đều được ơn nhận biết Chúa, và quyền năng của Chúa. Xin giúp chúng con được đức tin mạnh mẽ hơn, để chúng con cũng biết giới thiệu Chúa cho nhiều người.

Cộng Đoàn: Lạy Chúa, xin tỏa ánh huy hoàng trên chúng con và hướng dẫn mọi việc chúng con làm .

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý, yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con. Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người. Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ          

Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết:  Bài Ca Ngàn Trùng

ĐK: Đây bài ca ngàn trùng dâng về Thiên Chúa, bài ca thắm nhuộm máu hồng. Từng bao người anh dũng tiến lên hy sinh vì tình yêu. 

Không có tình yêu nào trọng đại cho bằng chết vì yêu. Nhìn Chúa đẫm máu trên đồi cao, từng đoàn người anh dũng tiến lên pháp trường.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập