Tuần 3

TÂM TÌNH TẠ ƠN CUỐI NĂM

I. KHAI MẠC

Hát: Ôi Nhiệm Mầu

ĐK. Ôi nhiệm mầu Tình yêu Chúa nuôi con suốt đời. Ôi! Nhiệm mầu Tình yêu Chúa ru con tháng ngày. 

1. Những lỗi lầm ngày tháng cũ tim con u buồn thống hối. Những bước đường mờ ám đó nay con xin nguyện chia phôi. Và, ngày ngày tháng tháng con cầu kinh. Và, chiều chiều sáng sáng con nguyện xin. 

2. Cất bước tìm về với Chúa con đi trong miền nắng ấm. Áo mới tuyệt vời Chúa khoác cho con vui tiệc hiến tế, và ngày ngày với Chúa con cùng đi. Và, từng chiều có Chúa con ngại chi.   

II. TÂM TÌNH TÔN THỜ

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, tạ ơn Chúa đã quy tụ chúng con nơi đây trong những ngày cuối năm, dù biết rằng chúng con rất bộn bề những công việc phải làm. Chúa cũng ban cho chúng con những giây phút bên Chúa, để tạ ơn Chúa đã ban cho chúng con một năm qua với biết bao ơn lành.

Lạy Chúa, nhìn lại thước phim cuộc đời mình trong suốt một năm qua, chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa dành cho chúng con khi Ngài chở che và dẫn dắt chúng con đi trong cuộc trần này. Tuy một năm qua, đời sống chúng con có những lúc không như lòng Chúa ước mong, chẳng như chúng con kiếm tìm, nhưng chúng con vẫn nhận thấy những hồng ân lớn lao bao bọc lấy mình. Thiên Chúa đã dệt nên cuộc sống hằng ngày của chúng con với nhiều gam màu khác nhau, có phút giây hạnh phúc, có những lúc trầm buồn. Hẳn là mỗi người chúng con đều muốn thưa lên cùng Chúa lời tạ ơn chân thành và sâu thẳm nhất.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, xin cho chúng con biết tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người trước hết và mở lòng đón nhận mọi điều mà Chúa sẽ ban. Chúng con cũng xin dâng lên Chúa những dự tính, hy vọng và mọi âu lo của chúng con cho bàn tay quan phòng của Chúa. Ước gì bước sang năm mới này là một khoảng thời gian ý nghĩa để chúng con sống tin tưởng, yêu thương và phó thác trong cung lòng của Thiên Chúa xót thương! Amen.

 (Thinh lặng)

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚA 

KINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

III. SUY NIỆM KINH MÂN CÔI

Mầu Nhiệm 5 Sự Sáng:

Thứ Ba thì ngắm: Đức Chúa Giêsu rao giảng Nước Trời và kêu gọi sám hối. Ta hãy xin cho được hoán cải và đón nhận Tin Mừng.

Tin Mừng khi thuật về việc Chúa Giêsu bắt đầu sứ vụ truyền giáo công khai, đã giới thiệu Chúa Giêsu như Đấng đã làm trọn lời ngôn sứ Isaia: “Dân ngồi trong tối tăm đã thấy ánh sáng lớn lao; và kẻ ngồi trong vùng bóng tối sự chết, một ánh sáng đã rạng lên” (Mt 4,16; Is 9,1).

Như thế nước trời là ân ban cho muôn dân chứ không chỉ dành riêng cho một dân tộc nào. Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian (Ga 8,12), Ngài đến, đem cho nhân loại sự sống thần linh và tình yêu hiệp nhất. Ngài dạy chúng ta nhận biết Thiên Chúa là Cha duy nhất và tất cả là anh chị em với nhau. Muôn dân được quy tụ trong vương quốc mới, vương quốc tình thương, trong “Nước Thiên Chúa”.

Lạy Chúa Giêsu là ánh sáng trần gian, Chúa đã đưa chúng con ra khỏi bóng tối sự chết và dẫn đưa vào vùng đất của ánh sáng sự sống. Xin củng cố niềm hy vọng của chúng con, để giữa thế giới tồn tại bao oán ghét hận thù, chúng con luôn vững tin vào sức mạnh của sự sống, đang âm thầm nhưng mãnh liệt biến đổi thế giới này.

Chúa muốn chúng con trở thành “ánh sáng cho trần gian” để qua những công việc tốt đẹp được thực hiện, mọi người tôn vinh Cha Đấng ngự trên trời. (Mt 5, 14.16) Xin cho chúng con trở thành người con của ánh sáng biết tuân giữ những điều Ngài truyền dạy và sống xứng đáng là công dân của nước trời.

 (đọc 1 kinh Lạy Cha, 10 kinh Kính Mừng, 1 kinh Sáng Danh)

 (Thinh lặng)

IV. TÂM TÌNH CHÚC TỤNG NGỢI KHEN

Người dẫn: Trong Thánh vịnh 118, vịnh gia hứa sẽ tuân giữ các điều răn của Chúa, bởi vì ông nhìn nhận rằng luật Chúa là ngọn đèn soi trong bóng đêm. Ánh sáng đích thực là Đức Kitô; chính Người khẳng định điều này khi công bố: “Tôi là ánh sáng thế gian. Ai theo tôi, sẽ không phải đi trong bóng tối, nhưng sẽ nhận được ánh áng đem lại sự sống” (Ga 8,12). Giáo Hội đã phải trải qua những lúc đen tối; nhưng luôn vượt qua được những khó khăn thử thách, bởi vì Giáo Hội tìm thấy nơi luật Chúa ngọn đèn soi chiếu cuộc hành trình của mình. Khi bóng tối của thử thách ập xuống, chúng ta hãy nhớ rằng Thiên Chúa đang ở kề bên chúng ta, và soi sáng cuộc sống của chúng ta bằng luật pháp của Người. Chúng ta hãt cùng tôn vinh chúc tụng Thiên Chúa

 (A) Lời Chúa là ngọn đèn soi cho con bước,

là ánh sáng chỉ đường con đi. *

Con đã thề và con xin cam kết

giữ quyết định công minh của Ngài.

 

(B) Lạy Chúa, thân con bị muôn phần khổ nhục,

theo lời Ngài, xin cho con được sống. *

Lạy Chúa, xin khứng nhận lời tán tạ con dâng

và dạy con biết những quyết định của Ngài.

 

(A) Mạng sống này luôn lâm vòng nguy hiểm,

song luật Ngài, con vẫn không quên. *

Nhằm hại con, bọn ác nhân gài bẫy,

nhưng con chẳng lạc xa huấn lệnh Ngài.

(B) Thánh ý Ngài là gia nghiệp con mãi mãi,

vì đó là hoan lạc của lòng con. *

Con hướng lòng quyết thực thi thánh chỉ,

mãi mãi cho đến cùng.

 

 (A)  + (B) Vinh danh Chúa Cha và Chúa Con,
                  cùng vinh danh Thánh Thần Thiên Chúa,

                 Tự muôn đời và chính hiện nay
                  luôn mãi đến thiên thu vạn đại. Amen.

 

V. SUY NIỆM LỜI CHÚA

Hát: Xin cho con biết lắng nghe, lời Ngài ...

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan

Khi ông Gioan thấy Đức Giêsu tiến về phía mình, liền nói: "Đây là Chiên Thiên Chúa, đây Đấng xoá bỏ tội trần gian. Chính Người là Đấng tôi đã nói tới khi bảo rằng: Có người đến sau tôi, nhưng trổi hơn tôi, vì có trước tôi.

Tôi đã không biết Người, nhưng để Người được tỏ ra cho dân Ít-ra-en, tôi đến làm phép rửa trong nước." Ông Gio-an còn làm chứng: "Tôi đã thấy Thần Khí tựa chim bồ câu từ trời xuống và ngự trên Người. Tôi đã không biết Người. Nhưng chính Đấng sai tôi đi làm phép rửa trong nước đã bảo tôi: "Ngươi thấy Thần Khí xuống và ngự trên ai, thì người đó chính là Đấng làm phép rửa trong Thánh Thần." Tôi đã thấy, nên xin chứng thực rằng Người là Đấng Thiên Chúa tuyển chọn."

Đó là lời Chúa

Suy niệm:

Có tiếng kêu trong hoang địa, hãy dọn đường cho Chúa đến. Lời tiên báo ấy đã ứng nghiệm nơi thánh Gioan Tiền Hô. Người được Thiên Chúa sai đến, kêu gọi dân Do Thái: Hãy sám hối vì nước Thiên Chúa đã đến gần.

Người ta đông đảo từ các nơi kéo đến nghe thánh nhân giảng và xin thánh nhân làm phép rửa sám hối cho mình.

Đức Chúa Giêsu cũng từ Galilêa đến, lẩn vào đám đông, nghe thánh nhân giảng và cũng xin thánh nhân làm phép Rửa cho mình.

Nhưng được ơn trên linh hứng, thánh nhân đã nhận ra Đức Giêsu là Đấng Thiên Sai nên từ chối: Chính tôi cần được Ngài làm phép rửa cho, thế mà Ngài lại đến với tôi. Nhưng Chúa Giêsu trả lời: "Bây giờ cứ thế đã, vì chúng ta nên làm như vậy để giữ trọn đức công chính". Và ông Gioan làm phép Rửa cho Chúa.

Nhưng tại sao Con Thiên Chúa, Đấng vô tội, Đấng thánh hóa các thánh và cũng là Đấng cùng với Thiên Chúa Cha tạo dựng muôn loài, lại xin một tạo vật làm phép rửa cho mình? Còn nói đó là giữ trọn đức công chính?

Vậy đức công chính là gì? Phải chăng Chúa Giêsu muốn dạy ta: Công chính là thực thi thánh ý Thiên Chúa. Thực thi thánh ý Thiên Chúa là làm trọn bổn phận được trao phó và tôn trọng những người được Thiên Chúa trao sứ mạng.

Thánh Gioan được trao sứ mạng kêu gọi người ta sám hối và làm phép rửa cho họ, nhưng phép rửa của thánh Gioan không có khả năng tha tội, mà chỉ có tác dụng nhắc cho người ta muốn được Thiên Chúa nhìn đến thì phải thật lòng sám hối và quyết tâm trở về, để được hưởng tình yêu của Thiên Chúa.

Phép rửa tội của Đức Giêsu, vì nhờ công nghiệp cuộc tử nạn của Người, Thiên Chúa Cha yêu thương coi ta là chi thể của Chúa Kitô và với tâm tình người mẹ, Thiên Chúa thanh tẩy ta và Đức Chúa Thánh Thần thắp lửa kính mến cho ta, để ta có thể thông phần sự sống siêu nhiên, và được hòa mình trong Ba Ngôi Thiên Chúa.

 

Cầu nguyện:

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chính Chúa đã hứa xin Đức Chúa Cha sai Đức Chúa Thánh Thần đến thánh hóa và đổi mới chúng con. Xin hãy cùng Đức Chúa Thánh Thần đến với chúng con, đổi mới và làm tươi sáng cuộc đời chúng con. Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã lập phép rửa tội để thanh tẩy và thánh hóa chúng con, để chúng con được nhập vào gia đình Thiên Chúa Ba Ngôi. Xin cho chúng con được sống ơn làm con cái Thiên Chúa.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, phép Rửa tội không chỉ thanh tẩy chúng con mà còn cho chúng con được nên chi thể của Chúa. Xin cho chúng con được luôn gắn bó với Chúa như cành nho liền với thân nho. Xin làm cho đời sống chúng con được nhờ sức sống của Chúa mà nên kiện toàn trong ơn thánh hóa như Chúa muốn. Amen


Hát: Cho Tình Tôi Nguyên Vẹn

1. Ngài đến bên tôi, cho tình tôi nguyên vẹn tựa trăng rằm. Ngài đến bên tôi với tình yêu muôn vạn nồng thắm. Ngài đến bên tôi để từ đây tiếng hát ngọt ngào, để từ đây rất đổi nhiệm mầu, để ngàn sau tôi hằng ghi dấu. Ngài đến bên tôi để mùa xuân hoa nở rộn khung trời. Từ đó trong tôi, hương hồng ân dâng trào phơi phới. Từ đó trong tôi bao niềm vui nối tiếp một đời, như biển khơi sóng vỗ tuyệt vời, cho trọn kiếp không hề lắng vơi.

ĐK: Chúa ơi, Chúa đưa con về tình yêu tuyệt đối. Từ đây Chúa đưa con về mùa xuân hạnh phúc ngàn năm chẳng phai. Chúa ơi tháng năm mong chờ tình yêu tô thắm niềm mơ. Trái tim còn này nguyện dâng lên Chúa sẽ không phai nhòa.

2. Ngài chết cho tôi, cho tình yêu thơ dại của con người. Hạnh phúc cho tôi khi người yêu chính là Thiên Chúa. Để đến hôm nao trên đồi cao máu thắm chảy trào, Chúa liều thân gánh vác tuổi sầu, mong tình tôi trọn vẹn cho Chúa. Rồi đến hôm nay, Chúa ẩn thân nơi nhà chầu bé nhỏ. Rượu bánh đơn sơ, chính Thịt Máu Chúa để nuôi dưỡng. Tình đã cho đi, ôi tình yêu thắp sáng vào đời, đem hồng ân đến với mọi người, đem niềm vui chan hòa khắp nơi.

 VI. TÂM TÌNH CẦU XIN

Trong tâm tình tạ ơn cuối năm, giờ đây chúng con xin dâng lên Chúa những lời nguyện xin.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, năm hết Tết đến, chúng con khiêm tốn xin Chúa biến đổi mỗi thành viên trong gia đình chúng con thành những con người mới, biết tìm kiếm thánh ý Chúa để kiến tạo hạnh phúc cho nhau. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng dưỡng nuôi gia đình chúng con, xin ban ơn cho chúng con bước năm mới này, biết yêu thương nâng đỡ nhau, cùng nhau sống xứng đáng với ơn lành Chúa ban. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là Đấng giàu lòng thương xót, xin tha thứ mọi lỗi lầm thiếu sót chúng con đã vấp phạm trong năm qua. Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa là mùa xuân chúng con trông đợi, xin Chúa luôn đồng hành với chúng con trong năm mới này. Cho dù gặp khó khăn, thử thách, xin cho mọi thành viên trong gia đình chúng con luôn biết chạy đến với Chúa và biết tín thác vào Chúa! Chúng con cầu xin Chúa.

Cộng đoàn: Xin Chúa nhậm lời chúng con.

(Thinh lặng)

KINH CẦU CHO GIA ĐÌNH

Lạy Thiên Chúa là Cha đầy lòng từ bi nhân hậu,/ là cội nguồn của mọi gia đình dưới đất./ Tạ ơn Cha đã thương ban cho gia đình nhân loại/ mẫu gương tuyệt vời của Thánh Gia Thất./ Xin Cha ban ơn Phúc-Âm-Hoá mọi gia đình,/ giúp đưa ánh sáng Tin Mừng Cứu độ,/ là ánh sáng chân lý,/ yêu thương và bình an,/ vào mọi lãnh vực đời sống gia đình chúng con.

Cho gia đình trở nên cái nôi của sự sống,/ mái ấm của tình thương bao dung và hợp nhất,/ ngôi trường giáo dục nên người tốt và hữu ích,/ thành trì che chở phẩm giá của mọi người./ Cho mọi tư tưởng và việc làm của vợ chồng,/ mang lại an hoà hạnh phúc cho gia đình./ Cho các bạn trẻ tìm gặp nơi ông bà, cha mẹ,/ nguồn hỗ trợ cho sự phát triển phẩm giá làm người.

Xin Thánh Gia Thất phù hộ gia đình chúng con,/ vững vàng tin yêu trong mọi gian lao thử thách,/ và loan báo Chúa Giêsu Kitô là nguồn sống mới,/ cho mọi gia đình, bây giờ và mãi mãi. Amen.

VII. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ  

  Hát: Này con là đá…

Chủ sự: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

    Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự: Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân: Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự: Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời. Amen.

 Hát kết: Tạ Ơn Chúa với Mẹ

ĐK: Chúng con xin tạ ơn Chúa uy quyền toàn năng, tình yêu Chúa nào biết chi báo đền. Chúa muôn đời là Chúa khắp vũ trụ trời đất ngàn vinh quang cao chiếu hiển trị đời đời.

Vì tình Chúa đã chất chứa trong trái tim Mẹ hiền, luôn trìu mến mãi cứu giúp chở che nguyện cầu. Ngàn phúc ân vẫn nhờ Mẹ, ngàn khổ đau cũng nhờ Mẹ, nhờ Mẹ thương dâng Chúa trót đời tạ ơn.

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập