Tuần 2

THỬ THÁCH - NIỀM TIN 

I. KHAI MẠC

Hát: QUỲ BÊN CUNG THÁNH

ĐK: Quỳ bên cung thánh đoàn con thiết tha kêu cầu Chúa, lời kinh thấm lệ, nguyện xin Chúa thứ tha tội nhơ. Vượt qua năm tháng tình yêu Chúa kiên trung bền vững. Ngàn muôn thế hệ cùng chung tiếng hát ca tôn thờ.

Lệ sầu rưng rưng, ngước nhìn Giêsu tiếng lòng thao thức. Chúa ơi dủ thương đừng minh xét bao tội tình.

TÂM TÌNH ĐẦU

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng con quy tụ nơi đây trong tinh thần hiệp nhất yêu thương, để cùng dâng lên Chúa lòng mến yêu tôn thờ, với niềm xác tín Chúa đang hiện diện trước mặt chúng con. Chúng con cảm tạ Chúa vì tình thương bao la Chúa đã dành cho chúng con qua Bí tích Nhiệm Mầu này.

Lạy Chúa, sống giữa thế giới hôm nay chúng con phải đối đầu với nhiều thử thách niềm tin. Xin Chúa gìn giữ chúng con trong danh thánh Chúa, và bảo vệ chúng con bằng tình yêu và lòng thương xót của Chúa. Xin xua đuổi mọi ác thần xa khỏi chúng con. Xin cho chúng con biết rằng mọi gian nan, thử thách trong cuộc sống đều là cơ hội cho chúng con yêu mến Chúa. Xin cho chúng con biết tìm sức mạnh nơi Thánh Thể Chúa, để chúng con biết chống trả những cơn cám dỗ trong cuộc sống chúng con.

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, bước vào mùa Chay Thánh, mùa chiến đấu thiêng liêng, mùa hoán cải và trở về với lòng Chúa xót thương. Xin giúp chúng con biết nương tựa vào Chúa, biết ăn năn, sám hối và tin vào Tin Mừng. Xin thương ban cho chúng con biết nhận ra thánh ý Chúa, hầu đón nhận ơn cứu độ Chúa hứa ban. Amen

KINH KÍNH MÌNH THÁNH CHÚAKINH RƯỚC LỄ THIÊNG LIÊNG

II. TÂM TÌNH SÁM HỐI

Người dẫn: Chúng ta hãy cùng mượn lời thánh thi sau đây để dâng lên Thiên Chúa tâm tình thống hối ăn năn. 

(A) Lạy Đấng Hóa Công xin đoái nhận

Nỗi lòng con cái khấn nguyện đây

Lời kinh thấm lệ cùng dâng Chúa

Suốt cả mùa Chay thánh thiện này

 

(B) Cõi lòng người thế Chúa lạ chi,

Biết sức phàm nhân chẳng là gì,

Xin hãy bao dung người sám hối,

Chúa nỡ lòng nào đuổi xua đi!

 

(A) Tội lỗi ngập đầu khôn xiết kể,

Cung xưng hầu được Chúa thứ tha.

Ngàn muôn thương tích xin cứu chữa

Để hiển danh Ngài khắp gần xa.

 

(B) Chỉ bảo đoàn con biết hãm mình,

Tinh thần vững mạnh bởi hy sinh,

Hồn thiêng tắm gội nguồn ân tứ

Rửa hết bùn nhơ sạch tội tình.

 

(A) Tay chắp gối quỳ lòng tha thiết

Nài xin Chúa cả khấn nghe lời,

Đoàn con nhờ phúc mùa chay tịnh

No thỏa ân tình mãi an vui.

 (Thinh lặng)

III. SUY NIỆM LỜI CHÚA (Mời cộng đoàn đứng)

Hát: Xin Cho Con Biết Lắng Nghe

ĐK: Xin cho con biết lắng nghe Lời Ngài

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca

Đức Giêsu được đầy Thánh Thần, từ sông Gio-đan trở về. Suốt bốn mươi ngày, Người được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa và chịu quỷ cám dỗ. Trong những ngày ấy, Người không ăn gì cả, và khi hết thời gian đó, thì Người thấy đói. Bấy giờ, quỷ nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa thì truyền cho hòn đá này hoá bánh đi!" Nhưng Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Người ta sống không chỉ nhờ cơm bánh."

 Sau đó, quỷ đem Đức Giêsu lên cao, và trong giây lát, chỉ cho Người thấy tất cả các nước thiên hạ. Rồi nó nói với Người: "Tôi sẽ cho ông toàn quyền cai trị cùng với vinh hoa lợi lộc của các nước này, vì quyền hành ấy đã được trao cho tôi, và tôi muốn cho ai tuỳ ý. Vậy nếu ông bái lạy tôi, thì tất cả sẽ thuộc về ông." Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời chép rằng: Ngươi phải bái lạy Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi, và phải thờ phượng một mình Người mà thôi."

Quỷ lại đem Đức Giêsu đến Giêrusalem và đặt Người trên nóc Đền Thờ, rồi nói với Người: "Nếu ông là Con Thiên Chúa, thì đứng đây mà gieo mình xuống đi! Vì đã có lời chép rằng: Thiên Chúa sẽ truyền cho thiên sứ gìn giữ bạn. Lại còn chép rằng: Thiên sứ sẽ tay đỡ tay nâng, cho bạn khỏi vấp chân vào đá." Bấy giờ Đức Giêsu đáp lại: "Đã có lời rằng: Ngươi chớ thử thách Đức Chúa là Thiên Chúa của ngươi." Sau khi đã xoay hết cách để cám dỗ Người, quỷ bỏ đi, chờ đợi thời cơ.

Đó là Lời Chúa.

(Mời cộng đoàn ngồi)

Suy niệm Lời Chúa:

Trong đời sống đức tin, các Kitô hữu ít nhiều trải qua những cám dỗ. Cám dỗ là những xung đột nội tâm xảy đến khi ta chịu chi phối và thúc đẩy bởi những tác động khác nhau đến từ ngoài lẫn trong tâm hồn. Cám dỗ có thể xảy đến cho bất kỳ ai vào bất cứ thời điểm nào. Ngay cả đối với Đức Giêsu, trong thân phận con người, Ngài cũng không phải là ngoại lệ.

Tin Mừng hôm nay tường thuật biến cố Đức Giêsu được Thánh Thần dẫn đi trong hoang địa trong khoảng thời gian 40 ngày và Ngài chịu cám dỗ. Thánh sử Luca kể cho chúng ta ba lần ma quỷ cám dỗ Đức Giêsu về ba điều khác nhau: của cải, danh vọng và quyền lực. Ba lần chịu cám dỗ và cũng ba lần Đức Giêsu dùng Lời Chúa để vượt thắng chúng.

Bước vào Mùa Chay cũng là lúc mỗi người chúng ta  ý thức cách đặc biệt thời điểm cùng đi với Chúa Giêsu vào hoang địa để ăn chay, cầu nguyện và lắng nghe theo sự hướng dẫn của Chúa Thánh Thần. Các cám dỗ đã xảy đến với Đức Giêsu, chắc chắn cũng sẽ xảy đến với chúng ta.

Trong con người, cách tự nhiên, chúng ta thường khao khát nhiều thứ, trong đó điển hình vẫn là của cải, danh vọng và quyền lực. Những thứ này tự chúng không xấu nhưng khi ta muốn có chúng bằng mọi giá, ta dần trở thành kẻ lệ thuộc và tự đánh mất bản thân mình.

Mùa Chay cũng là thời gian chúng ta nhìn lại bản thân để nhận ra những cám dỗ thường xuyên xảy ra trong nhịp sống của mỗi người. Không thể vượt thắng cám dỗ nếu chúng ta chưa nhận ra đang bị cám dỗ về điều gì. Để nhận ra cám dỗ, chúng ta cũng cần đi vào chay tịnh và cầu nguyện như Đức Giêsu. Bị cám dỗ chưa hẳn đã là điều xấu, nhưng chiều theo cám dỗ khiến ta mất tự do, ân sủng và làm nhạt nhoà tương quan với Thiên Chúa. Cầu nguyện là lúc ta đối diện với Lời Chúa, mở lòng để Lời Chúa chiếm trọn tâm hồn và con tim. Khi đó, chúng ta được chính Lời Hằng Sống nuôi dưỡng và thánh hoá.

Cám dỗ về của cải, danh vọng và quyền lực ngày càng trở nên đa dạng và tinh vi. Cám dỗ không bao giờ đến như một cơn sóng thần, mạnh mẽ và dồn dập; nhưng chúng âm ỉ và lôi kéo ta nhẹ nhàng đến độ nhiều khi ta không nhận ra chúng. Có lẽ nhiều lần chúng ta cũng tự cho phép mình chiều theo những ngọt ngào của cám dỗ, tự miễn trừ cho mình những đòi buộc từ bỏ trong những hoàn cảnh này khác.

Ước gì Mùa Chay trở thành thời điểm ta gắn kết với Chúa nhiều hơn qua cầu nguyện và xét mình, để cùng với Chúa Giêsu, mỗi người chúng ta được thánh hoá khỏi những yếu đuối và vấp ngã cố hữu. Xin Chúa Thánh Thần hướng dẫn chúng ta trên bước đường theo Chúa. Để cũng như Đức Giêsu, người tín hữu lớn lên trong đức tin và lòng mến để chúng ta có thể tin tưởng và tôn kính chỉ một mình Thiên Chúa mà thôi.

Cầu nguyện

Lạy Chúa Giêsu Thánh Thể, Chúa đã kinh nghiệm thân phận con người, yếu đuối và mong manh, khi đứng trước nhiều cám dỗ ngọt ngào. Chúa đã vượt thắng cám dỗ, nhờ tin tưởng và phó thác vào ân sủng. Xin cho chúng con hiều rằng, để thắng được chính mình, chúng con cần cậy dựa vào Chúa.

 Cuộc sống hôm nay vẫn chất chứa nhiều hấp dẫn, của lối sống thiên về vật chất, của những trào lưu phóng khoáng dễ dãi, của những ham muốn danh vọng chóng qua. Tất cả đều mở ra những viễn tượng đẹp đẽ, để rồi giam giữ con người trong cái tôi ích kỷ, của sung túc và danh vọng trần thế. Xin cho chúng con có đủ can đảm, để có thể từ chối những mời gọi hấp dẫn, để dám tách mình khỏi những quyến luyến lệch lạc. Xin giúp con đủ nghị lực, bước đi trên con đường hẹp của khó nghèo và khiêm hạ, của hy sinh và phục vụ. Amen.


Hát: Chúa Không Lầm

1. Chúa không lầm, khi Ngài dựng nên con, dù lời Ngài con không giữ trọn, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, rằng thân con bởi tro bụi, và được cưu mang trong tội lỗi. 

ĐK: Nhưng lòng Chúa quá bao la, dù cho bao phen con yếu đuối, thành tâm xin ăn năn thống hối, là Ngài lại thứ tha. 

2. Chúa không lầm, khi Ngài đành hy sinh, để rồi nhìn con không đáp tình, vì Chúa đã biết từ ngàn xưa, còn mang thân thể nặng nề, là còn luôn mê mãi trần thế. 

 (Thinh lặng) 

IV. CẦU NGUYỆN (Mời cộng đoàn quỳ)

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu,/ xin Chúa ban cho chúng con Thần Khí,/ để Thần Khí đưa chúng con vào sa mạc nội tâm sâu kín của tâm hồn,/ để nhờ Thần Khí/ chúng con can đảm,/ dứt khoát cắt đứt tội lỗi và sống an bình.

Cộng đoàn: Lạy Chúa,/ xin cho chúng con ngày càng yêu mến Chúa hơn/ và siêng năng tham dự thánh lễ/ để được đón Chúa vào lòng.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu,/ vì yêu thương,/ Chúa đã tự hiến mình để nên của ăn/ của uống nuôi sống chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa,/ xin cho chúng con cảm nhận được tình thương của Chúa ngày một sâu đậm hơn./ Tình thương của Chúa giúp chúng con khám phá ra vẻ đẹp/ và lòng nhân từ của Chúa trong tất cả mọi sự.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu,/ vì yêu thương,/ Chúa đã hy sinh hãm mình,/ ăn chay và cầu nguyện suốt bốn mươi ngày đêm/ để nên gương sáng cho chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa,/ xin cho chúng con có một tâm hồn trong trắng,/ cam đảm chống lại những cám dỗ tội lỗi/ và biết làm điều tốt,/ tránh xa việc xấu,/ ngõ hầu tâm hồn chúng con luôn xứng đáng cho Chúa ngự.

Người dẫn: Lạy Chúa Giêsu,/ vì yêu thương,/ Chúa đã lướt thắng mọi cảm bẩy của ma quỷ để làm chứng cho niềm tin của chúng con.

Cộng đoàn: Lạy Chúa,/ Tình thương của Chúa cho chúng con nhìn thấy sự hiện diện của Chúa/ qua mọi biến cố vui buồn trong cuộc sống./ Xin tình thương của Chúa/ chiếu soi tâm hồn chúng con/ để chúng con biết sống yêu thương,/ biết khoan dung quảng đại và dấn thân phục vụ,/ để làm chứng cho tình thương vô biên của Chúa.

V. KINH NĂM THÁNH LÒNG THƯƠNG XÓT CHÚA

Lạy Chúa Giêsu Kitô,/ Chúa đã dạy chúng con phải thương xót như Cha trên trời,/ và cho chúng con biết:/ ai thấy Chúa là thấy Chúa Cha./ Xin tỏ cho chúng con thấy nhan thánh Chúa/ và chúng con sẽ được cứu thoát.

Ánh mắt yêu thương của Chúa/ đã cứu Giakêu và Matthêu khỏi vòng nô lệ tiền bạc;/ đã giúp người đàn bà ngoại tình và Mađalêna/ không còn kiếm tìm hạnh phúc nơi thụ tạo;/ đã khiến Phêrô khóc lóc vì trót phản bội Chúa,/ và đã hứa Thiên Đàng cho người trộm cướp có lòng ăn năn.

Xin cho chúng con biết lắng nghe,/ như chính Chúa đang gửi đến mỗi người chúng con,/ những lời Chúa đã nói với người phụ nữ Samaria:/ “Nếu chị biết nhận ra ơn Chúa!”

Chúa là gương mặt hữu hình của Chúa Cha vô hình,/ gương mặt của Thiên Chúa đang đem lòng xót thương và tha thứ/ mà biểu lộ uy quyền trên mọi sự:/ xin cho Hội Thánh được nên gương mặt hữu hình của Chúa nơi trần gian,/ gương mặt của Chúa sống lại hiển vinh.

Chúa đã muốn các thừa tác viên của Chúa/ cũng phải khoác lên người sự yếu đuối/ để biết đồng cảm với những người đang sống trong u mê và lầm lạc:/ xin cho mọi người đến với các thừa tác viên/ đều thấy mình được Thiên Chúa tìm kiếm,/ yêu thương và tha thứ.

Xin Chúa hãy gửi Thánh Thần đến/ và xức dầu thánh hiến mỗi người chúng con,/ để Năm Thánh Lòng Thương Xót này/ trở thành năm được Chúa ban ân sủng,/ để Hội Thánh Chúa được thêm lòng nhiệt thành/ mang Tin Mừng đến với người nghèo,/ loan báo tự do cho những người bị giam cầm và áp bức,/ và cho người mù lại được nhìn thấy.

Nhờ lời chuyển cầu của Đức Maria,/ Mẹ của Lòng Thương Xót,/ chúng con nguyện xin Chúa/ là Đấng hằng sống và hiển trị/ cùng với Chúa Cha và Chúa Thánh Thần, đến muôn thuở muôn đời./ Amen.

VI. PHÉP LÀNH THÁNH THỂ

Hát: Này con là đá

Này con là đá, trên viên đá này Cha xây Giáo Hội muôn đời kiên trung. Này con là đá, Satan sức hùng mưu ma vẫy vùng không làm chuyển rung.

Ta hãy nguyện xin cho Ðức Giáo Hoàng Phanxicô. Chúa gìn giữ người, tăng gấp sinh lực và ban cho người đời này hạnh phúc. Ðừng trao người cho ác tâm quân thù, đừng trao người cho ác tâm quân thù.

Chủ tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, Chúa đã dùng sự khôn ngoan Chúa mà bảo vệ vũ trụ, xin thương nghe lời chúng con cầu nguyện và rộng lòng nhân từ gìn giữ Đức Giáo Hoàng Phanxicô Chúa đã chọn, để dân Kitô Giáo nhận nơi Chúa sự dẫn dắt của người, được nhờ công phúc đức tin của người mà phát triển dưới triều đại giáo hoàng của người. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con.

Hát: Đây Nhiệm Tích: (Trong khi hát chủ sự xông hương)

ÐK: Ðây nhiệm tích vô cùng cao quý, nào chúng ta phục bái tôn thờ. Và dấu tích ngàn xưa lưu ký, phải kính nhường nghi lễ mới đây. Ta hãy lấy đức tin bù lại, nếu giác quan không cảm thấy gì.

Dâng về Chúa Cha và Con Chúa, cùng tán dương mừng chúc vang hoà. Cùng vinh phúc quyền uy danh giá, tựa khói tầm bay tỏa ngát hương, để tiến Chúa Thánh Linh nhân hậu, khúc tán dương cảm tạ suốt đời. Amen.

Lời nguyện và phép lành Thánh Thể

Chủ sự:  Chúa đã ban Bánh bởi trời cho nhân loại.

Giáo dân:  Bánh có đủ mùi vị thơm ngon.

Chủ sự:  Chúng ta dâng lời cầu nguyện.

Lạy Chúa Giêsu, Chúa đã trối lại cho chúng con Bí Tích Mình và Máu Thánh Chúa, để chúng con đời đời tưởng nhớ Chúa đã chịu khổ hình và sống lại vinh quang. Xin cho chúng con biết một niềm sùng kính mến yêu bí tích kỳ diệu này, để luôn nghiệm thấy ơn Chúa cứu chuộc chúng con. Chúa hằng sống hằng trị cùng Đức Chúa Cha làm một với Chúa Thánh Thần đến muôn thuở muôn đời.  Amen.

(Mời cộng đoàn đứng)

Hát kết: Kinh Chay

1. Con xin dâng muôn lời kinh thắm lệ chan hòa. Con kêu van Chúa nhân từ ghé mắt xót thương. Mùa chay Thánh Chúa thương tha thứ tội nhơ, lắng nghe con dâng lời khấn nguyện: Chúa ban ơn trong mùa thánh này. 

2. Trong đêm thâu tâm hồn con vướng bao tội tình. Bao đau thương đã phủ đầy trên tấm thân con. Vì yếu đuối Chúa đã thấu rõ hồn con, Chúa khoan nhân thương gọi trở về, khứng ban muôn tâm tình thánh thiện. 

Tin khác
Video
Xem thêm Video khác
Tin đọc nhiều
Liên hệ qua Facebook
Thống kê truy cập